banner406
banner396
 
 
1)İyi günler.Branşım Türkçe,sıralamam da 127.Bursa'da ikamet etmekteyim.Ben ilk olarak zorunlu hizmetimi bitirmeyi düşünüyordum Bursa ili sınırları içinde ancak duyduğum örneklere bakarak bazı zamanlar zorunluk hizmet affolunuyormuş. Bu duruma bakarak iyi yerleri mi yazmamı önerirsiniz yoksa zorunlu hizmeti bitirmemi mi ? Vereceğiniz cevaplar için şimdiden teşekkürler.
      Cevap :  Sıralamanız iyi fakat yakın zamanda zorunlu hizmet affı görünmemektedir.Her 10 senede bir resmiyet de olmasa da uygulamada genel zorunlu hizmet muafiyeti getirilmektedir ve o anda görevde olan kadrolu tüm öğretmenlerin zorunlu hizmetinden muaf olmasını sağlamaktadır.En son 06.05.2010 tarihinde yayınlanan Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliği ile beraber zorunlu hizmet muafiyeti getirildi.Gerek birçokkişinin karşı çıkması,gerek doğuda öğretmeni tutamaması nedeniyle ve en önemlisi öğretmenler arasında haksızlığa neden olduğu için böyle bir affın getirilmesine pek de sıcak bakılmıyor.Tekrar yapılsa da en erken 2020 de yapılabilir uygulamaya bakılacak olursa.Bu yüzden siz zorunlu hizmetinizi düşünürek istediğiniz il veya ilçelerde zorunlu hizmet olan okulları(4.-5.-6. Alan ) tercih edin.
2)merhaba meb 9 eylülde atamalar 11 eylülde de görev başı demiş.Ancak uzak bir ile çıktığında bu süreç nasıl işleyecek? Teşekkürler
   Cevap: Hocam 11’nden sonra göreve başlanacağına işaret eder yani aynı gün
       başlamak zorunda değilsiniz Aşağıdaki kanun gereğince 15 günlük mehil süreniz
        bulunmaktadır.
  657 sayılı devlet memurları kanunu  Madde 62- (Değişik: 23.12.1972- KHK 2/1 md.) İlk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle;
a) Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü,
b) Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini,
izleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar. Savaş ve olağanüstü hallerde bu süre Bakanlar Kurulu Kararı ile kısaltılabilir.
Yukarıdaki süreler;
1- Kanuni izinlerin kullanılması veya geçici bir görevin yapılması sırasında başka bir göreve atanan memurlar için iznin veya geçici görevin bitimi,
2- Hesaplarını, yerlerine gelenlere devir zorunda bulunan sayman ve sayman mutemetleri için devrin sona ermesi,
3- Eski görevlerine devamları kurumlarınca yazılı olarak tebliğ edilenler için yerlerine atanan memurların gelmesi veya yeni görev yerlerine hareketlerinin kurumlarınca tebliği,
tarihinde başlar.
 
3)hocam merhaba...benim eşim iş bankasında çalışıyor..bende bu sene kpss atama bekliyorum.. ancak çözemediğim bir durum var sizden yardım istiyorum..benim zorunlu görevim hakkında hiçbir bilgim yok..1.bölge 1-2-3. alanlardan herhangi birinden tercih yapsam durumum ne olur? Doğu görevim çıkarmı?     şimdiden teşekkürler
 
     Cevap :Zorunlu hizmet hakkında bilgi vermek gerekirse öncelikle zorunlu hizmetin ne olduğuna değinmek gerekir.Öğretmen tarafından yerine getirmesi gereken ve şartlar bakımından diğer okullardan ayrılan zorunlu görev olarak adlandırabiliriz ve bu görev sadece doğuda değil türkiyenin her bir il veya ilçesinde yerine getirilebilir .O okulun yeterki alan olarak 4. Alan ve daha yukarı alanın içinde olsun.Aşağıdaki yazımı incelemeniz size yarar sağlayacaktır.
Hizmet bölgeleri
 (1) Öğretmen ihtiyacı, coğrafi durum,ekonomik ve sosyal yönden gelişmişlik düzeyi, ulaşım şartları ile hizmet gereklerinin karşılanması yönünden benzerlik gösteren iller gruplandırılarak Türkiye üç hizmet bölgesine ayrılmıştır. Bu hizmetbölgelerine giren iller, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK–1 Hizmet Bölgeleri çizelgesinde gösterilmiştir. Hizmetbölgeleri öğretmen ihtiyacı ve çalışma şartlarındaki değişmeler çerçevesinde Bakanlıkça yeniden belirlenebilir.
        EK-1
HİZMET BÖLGELERİ ÇİZELGESİ
 
 
BİRİNCİ HİZMET BÖLGESİ         İKİNCİ HİZMET BÖLGESİ           ÜÇÜNCÜ HİZMET BÖLGESİ
 
 
  1 Adana                             1 Adıyaman                    1 Ağrı 
  2 Afyonkarahisar              2 Artvin                           2 Ardahan
  3 Aksaray                          3 Bayburt                       3 Batman
  4 Amasya                          4 Çankırı                         4 Bingöl
  5 Ankara                           5 Elazığ                          5 Bitlis
  6 Antalya                           6 Erzincan                      6 Diyarbakır
  7 Aydın                              7 Giresun                       7 Erzurum
  8 Balıkesir                         8 Gümüşhane                8 Hakkari
  9 Bartın                              9 İstanbul                        9 Iğdır
10 Bilecik                          10 Kahramanmaraş       10 Kars
11 Bolu                              11 Kastamonu                11 Mardin
12 Burdur                          12 Kırşehir                      12 Muş
13 Bursa                            13 Kilis                            13 Siirt
14 Çanakkale                    14 Malatya                     14 Şırnak
15 Çorum                          15 Nevşehir                    15 Tunceli
16 Denizli                          16 Niğde                         16 Van
17 Düzce                           17 Ordu
18 Edirne                           18 Rize
19 Eskişehir                      19 Sivas
20 Gaziantep                     20 Şanlıurfa
21 Hatay                           21 Tokat
22 Isparta                          22 Yozgat
23 Mersin
24 İzmir
25 Karabük
26 Karaman
27 Kayseri
28 Kırıkkale
29 Kırklareli
30 Kocaeli
31 Konya
32 Kütahya
33 Manisa
34 Muğla
35 Osmaniye
36 Sakarya
37 Samsun
38 Sinop
39 Tekirdağ
40 Trabzon
41 Uşak
42 Yalova
43 Zonguldak
 
Hizmet alanları ve hizmet puanı
(1) Öğretmen ataması ve çalıştırılmasında güçlük derecesi bakımından benzerlik ve yakınlık gösteren hizmet bölgelerinin il ve ilçelerine bağlı eğitim kurumları gruplandırılarak altı hizmet alanına ayrılmıştır.
(2) Bu hizmet alanlarına giren eğitim kurumları ve hizmet puanları bu Yönetmelik ekinde yer alan EK–2 Hizmet Alanları ve Hizmet Puanları Çizelgesine uygun olarak düzenlenerek Bakan onayından sonra Bakanlık Tebliğler Dergisinde yayımlanır.
(3) Bu hizmet alanlarının 1, 2 ve 3 üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumları zorunlu çalışma yükümlülüğü dışında, 4, 5 ve 6 ncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumları ise zorunlu çalışma yükümlülüğüolacak şekilde Bakanlıkça değerlendirilmek üzere valiliklerce belirlenir,yani doğu görevi sayılır.
(4) Belirlenen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlere bir yıllık çalışmaları karşılığında;
a) Birinci Hizmet Bölgesi illerin;
1) Hizmet Alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 10,
2) Hizmet Alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 11,
3) Hizmet Alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 12,
4) Hizmet Alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 14,
5) Hizmet Alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 16,
6) Hizmet Alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 18,
b) İkinciHizmet Bölgesi illerin;

1) Hizmet Alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 12,
2) Hizmet Alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 13,
3) Hizmet Alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 14,
4) Hizmet Alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 18,
5) Hizmet Alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 20,
6) Hizmet Alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 22,
c) Üçüncü Hizmet Bölgesi illerin;
1) Hizmet Alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 14,
2) Hizmet Alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 16,
3) Hizmet Alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 18,
4) Hizmet Alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 22,
5) Hizmet Alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 26,
6) Hizmet Alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 30
 puan verilir.
 
 
1.alan
2.alan
3. alan
4. alan
5. alan
1.bölge
 
10 puan
 
11 puan
12 puan
14 puan
16 puan
18 puan
2.bölge
12 puan
13 puan
14 puan
18 puan
20 puan
22 puan
3.bölge
14 puan
16 puan
18 puan
22 puan
26 puan
30 puan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Not:Yukarıdaki çizelgede sarı fonun içindeki koyu yazılan hizmet alanları zorunlu hizmet kapsamındadır
 
(5) Eğitim kurumlarında geçirilen değerlendirmeye esas sürelerin yıldan artan her ayı için o hizmet alanında bir yıllık süreye karşılık olan puanın 1/12'si esas alınır. Aydan artan süreler dikkate alınmaz. Yıldan artan süreler için hesap edilen hizmet puanının kesirli olması hâlinde kesirli puan tama tamamlanır. Ancak, bu şekilde yapılacak hesaplama sonucunda hizmet puanı hiçbir şekilde o hizmet alanı için bir yıl hizmet karşılığında öngörülen puanı geçemez.
 (6)Yatılı ilköğretim bölge okullarında görev yapan öğretmenlerin hizmet puanlarına, bu okullarda görev yaptıkları her yıl için ayrıca bayan öğretmenlere on puan, erkek öğretmenlere altı puan eklenir. Yıldan arta kalan süreler, bu maddenin beşinci fıkrasında belirtildiği şekilde değerlendirilir.
 (7) Aynı yerleşim yerinde bulunan eğitim kurumlarında geçen süreler birlikte değerlendirilir. 
 
 
 
 
 
4)Coğrafya için 481 kontenjan açılmış. Sıralamam 128. Batıda hizmet puanı yüksek bir yere atanmak istiyorum. Çevremdekiler her ihtimale karşı doğudan bir kaç yer yazmamı söylüyorlar ama ben zaten 26 yı açacağım için doğuyu yazmama gerek olmadığını düşünüyorum. Sizce mantıklı mı?
 
    Cevap: Puanınız iyi fakat sıralamada sizden önecekilerin tercihlerine denk gelme olasılığınız matematiksel olarak bulunmaktadır.Bundan ötürü 26 yı açmanız yararınıza olur.Bununla beraber tercihlerinizi her nekadar batıdan yana kullanacak olsanızda 26 dan yapamıyacağınız bir yere (herkes her yerde yapamaz,insanoğlu birbirinden farklıdır)atanmaktansa doğudan korkmayarak araştırmanızı ve isteyerek doğudan da yerleri tercih etmenizi tavsiye ederim ki doğuyu bilen birisi olarak doğuda bir çok yerin batıda birçok yerden daha güzel olduğunu yaşamsal şartlar bakımından da daha iyi olabileceğini söylemek isterim.Gerekirse tercih zamanı doğuda görev yapan arkadaşlarınızdan bilgi alın eğer bu olanağınız da yoksa ,kendinize uygun krıterler belirleyerek, bu krıterlere uygun size açılan okulların bulundukları yerleşim yerlerini internet ortamından araştırın.Ayrıca okulların Şartlara göre oluşturduğunu düşünürsek ,o okulun belirlenmiş olan alanı size biraz bilgi verecektir ,örnek verecek olursak aynı 4. Alan olan bir okul 5. Alan olan okula göre şartlarının daha iyi olacağını söyleyebiliriz zaten bu yüzden sayısal olarak alanı itibariyle daha fazla değer verilmiştir ve zorunlu hizmet süreside,şartların zorluk derecesine göre 5. Alan okulda daha kısa sürede bitirilmektedir.
 
5)Hocam merhabalar.40 bin öğretmen atamalarında hangi branştan kaç kişi alınacağı belirlendi.Şimdi ben memur olarak görev  yapmaktayım.mebin açıkladığı açıktan ve kurumlar arası atamadan tercih yaparak öğretmenliğe geçebilirmiyim? iyi çalışmalar
 
   Cevap :     657 sayılı kanun 74. Madde MEMURLARIN BİR KURUMDAN DİĞERİNE NAKİLLERİ:
(Değişik madde: 30/05/1974 - KHK/12; Değiştirilerek kabul: 15/05/1975 - 1897/1 md.)
 
       Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakatı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür. Kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere atanabilmeleri için ise atanacakları kadro derecesi ile kazanılmış hak dereceleri arasındaki farkın 3 dereceden çok olmaması ve memurların isteği de şarttır.
 
       Aşağı dereceye atananların 68 inci maddede yazılı süre kaydı aranmaksızın eski derecelerine tekrar atanmaları caizdir.
 
       Kazanılmış hak derecelerinden aşağı derecelere atananların aylık derece ve kademeleri genel hükümlere göre tespit edilmekle beraber, atandıkları bu derecelerde geçirdikleri süreler (kesenek ve karşılık farklarının kendileri tarafından her ay T.C. Emekli Sandığına gönderilmesini kabul etmeleri şartiyle) emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilir.
       13/12/1960 tarihli ve 160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarla bu Kanuna tabi kurumlar arasındaki nakillerde de yukarıdaki hükümler uygulanır. Aynı kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarda çalışıp 657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden, hizmete giriş dereceleri 36 ncı madde ile tespit edilen giriş derecelerinin üzerinde olanların ilk ilerleme ve yükselmeleri için kanuni bekleme sürelerine yukarıda yazılı dereceler arasındaki sürelere tekabül eden süre kadar ilave edilir.
 
 
  Devlet memurları kanunun ilgili maddesine baktığımızda kurumunuzun muvafakatinizi verirse(izin) mezuniyetiniz itibariyle öğretmenliğe geçebilirsiniz.Bazı kurumların muvafakati verirken zorluk çıkarıldığını da biliyoruz umarım sizin kurumunuz böyle bir zorluk çıkarmaz.
 
6)İyi günler sayın hocam
 
Ben bu yıl atamalarda tercih yapabiliyorum ama malumunuz sıkıntı içerisindeyim. bazı sorularım olacaktı; zamanınızdan ayırıp cevap verebilirseniz, müteşekkir olurum.
 
Benim puanım 72,27 ve sıralamam 3208. Bu puanla gidebilir miyim, emin olamıyorum, gerçi 5014 kişi atayacaklar ama. Diğer bir sorum atamalar hakkında olacak. 26 konusunda bilgi vermenizi rica ederim, kesinlikle yazacağım ama merak ettiğim şudur: 
 
Diyelim ki A okuluna, puanları sırasıyla 61, 62, 63, 64, 65 vesaire bi kac kişi yazdı. ben de ilk 24 tercıhıme yerleşemedim. 26 yı da actım. oncelık benım mıdır A okuluna gıtmek yoksa onlar mı yerlesır? ben atanamayabilir miyim?
 
Tercihler konusunda yardıma ihtiyacım var. Ben dersaneye gıtmeden evde kendım calıstım, dolayısıyla nasıl tercıh yapacagımı bılemıyorum..
 
Yardımlarınıza ıhtıyacım var, şimdiden teşekkür ederim
 
İyi çalışmalar.
 
 
  Cevap: Hocam en iyisi ben size 26 nasıl işler onu anlatayım .
  “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.”  Şıkkını işaretlediyseniz 26 yı kabul etmiş olursunuz ve bu şık 25 tercihin hemen ardından olduğu için 26 diye adlandırılıyor,
 Eğer sınırda olduğunuzu düşünüyorsanız bu şıkkı işaretlemeyi unutmayın çünkü o kadar okulu sizden daha fazla puan almış kişilerin seçmesi muhtemeldir 25 tercihinize de yerleşmeme ihtimaliniz var.
 
  Öncelikle :26 işaretledim kesin atanırım diye kesin bir olgu yok, kesin kötü bir okula yada en ücra köşeye gideceğim diye bir kesinlik de  yok.Sistem ne kadar öğretmen alınacaksa o kadar öğretmen adayının sayısınca çalışır ve sayı tamamlanınca aşağı puanlının tercihlerine bile bakmaz
 
   Diyelim ki 3000 kişi alınacak olsunSistem en yüksek puanlıdan başlar ve tercihlerine bakıp en baştaki tercihten başlamak üzere atamaya başlar, sonraki daha yüksek puanlıya geçer ve onun da tercihlerine sırasıyla bakar ve bu durum her kişi için geçerli olur.

  Sistem 150. Kişi ye geldiğinde yine 1. Tercihine baktı daha üst puanlı yerleşmiş 2. Tercihine daha üst puanlı yerleşmiş …derken 25 tercihine de sistem hep daha yüksek puanlıyla dolduğu için atama yapma bu sefer 26. Şıkka bakıyor eğer “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.” İşaretliyse Yine sistemin atayacağı bir havuza aktarıyor ve tüm 25 tercihine atanamayıp 26’yı işaretleyenler bu havuza aktarılıyor.


Normal 25 tercih arasından birine yerleşenler ile 26 işaretleyip havuza aktarılanların sayısı toplam atanacak öğretmen sayısına ulaştığında o branşda,sistem durur ve bu sefer tercih edilmeyen okullara 26’yı işaretleyenleri bir bir yerleştirmeye başlar.
 Bu yüzden bazen düşük puanlı olup güzel diyebileceğiniz(benim için her okul aynı ama şartlara göre belirleyecek olursak ki zaten okullarda şartlara göre sıralanıyor) okul üst puanlılar tarafından seçilmediği için planlı ve stratejik bir tercihle atanılabiliyor.
  26’dan batıdan bir okulda gelebilir, şöyle ki diyelim ki Muğla Milâs’tan derince ortaokulu kimse tarafından tercih edilmedi. Bu sefer 26 dan sistem tarafından öğretmen adayları yerleştirme yapılırken bu tercih edilmeyen okulda boş gözüktüğü için   sitem “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.mebpersonel.com”  Şıkkına kalmış öğretmen adayını yerleştirir. Bu durumdan da anlaşıldığı gibi neresi geleceği belli olmaz önemli olan tercih edilmeyen boş kalan okulun nerde olduğudur
 
 
 
Umarım bu bilgi yararlı olmuştur sizin için .şimdilik bu kadar mailden cevap veremediklerim sorularının cevaplarını sitemize koyduğum yazılarda bulacaklardır.
 
 
 
 
 
Sedat DEGER
Eğitimci Yazar
Mebpersonel.com
Kezbonita_86@hotmail.com
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
ayşe odabaşı 2013-08-31 18:53:57

görsel sanatlar branşında "sizden yüksek puan alan 357 kişi bulunmaktadır" ibaresi yer aliyor sıralamamda. acaba bu yil atamam gerçekleşir mi?

Avatar
derya 2013-08-31 19:35:47

felsefe mezunları rehber öğretmen olarak atanacak mı

Avatar
Berna 2013-08-31 19:41:36

iyi günler hocam. askerde olupta atama bekleyenler için bilgi verebilir misiniz? gerekli evrakları nasıl teslim etmeli ve neler gerekiyor?

Avatar
Uğur 2013-08-31 20:39:17

sevgili derya, felsefeleri değil, hizmetlileri de alıyolar pdrye...

Avatar
baki @derya 2013-08-31 20:58:23

felsefecilere kadar fizikçiler var, sen çok acelecisin.

Avatar
baki @derya 2013-08-31 21:03:30

felsefecilere kadar fizikçiler var, sen çok acelecisin.

Avatar
SEMİH ŞENTÜRK 2013-08-31 21:11:48

adalet öğretmenliği diye bir bölüm mü var kimler adalet öğretmi olabilir.saygilar...

Avatar
zeliş 2013-08-31 21:14:53

iyi akşamlar hocam. okul öncesinde 1900.cü lüşüyim .kayma sizce ne kadar olur atanma şansım var mı? şimdiden teşekkürler