banner406
banner396
31 Temmuz 2015 Cuma 11:44
33 Üniversite Tüm Kontenjanlarını Doldurdu

 eğitim yılı birinci  yerleştirme  sonuçları  ÖSYM  tarafından  23 Temmuz  2015 tarihinde  tercihlerin   yapılması  üzerinden  bir  hafta geçtikten  sonra açıklandı.   Yerleşme oranlarına bakıldığında devlet ve  vakıf üniversitelerinin geçtiğimiz yıllara oranla doluluk oranları ne oldu, adaylarınağırlıklı  tercihi ne oldu?
Parlakbirgelecek.com tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmelere göre adaylar 2014 yılına göre bu yıl daha gerçekçi tercihlerde bulundu. 2014 yılında    kontenjanların    %7,4’ü    boşken    2015    yılında    bu    oran    %4,7’ye    geriledi.    İşte 2015 yerleştirme sonuçlarına göre vakıf ve devlet üniversitelerinin kontenjan doluluk oranları ve adayların tercih eğilimleri;
• Tercih    hakkına    sahip    olan    ve    tercih    yapan    aday    sayılarında    çok    büyük değişiklikler    görülmemekle    birlikte    yerleşme    oranlarındaki    artışlar adayların   daha    gerçekçi    tercihler    yaptıklarını    gösteriyor.• 2015  yılı  kontenjan doluluk  oranı    2014  yılında  göre  %2.7  artarak  %95.3  olarak  gerçekleşmiştir.    • Devlet    üniversitelerinin  lisans  programlarında    kontenjan    doluluk    oranı    2  puan  artarak    %99,    önlsans    programlarında    ise    2  puan    artarak    %97    olmuştur.    • Vakıf    üniversitelerinin  lisans programlarında    kontenjan    doluluk    oranı    8 puan  artarak    %91,    önlisans    programlarında    ise    4 puan    artarak    %89    olmuştur.    • Lise türlerine    göre    yerleşme    başarılarını    incelediğimizde    Anadolu    Liseleri    1    numaraya    yükselmiş    ve    lisans    programlarına    147.391    aday    ile    en    fazla öğrenci    yerleştiren    okullar    olmuşlardır.    Yabancı    Dilde    Eğitim    Veren    Özel    

Liseler ve    İmam    Hatip    Liseleri’nin    aday    sayılarındaki    sırasıyla    %18    ve    %17’lik    artış dikkati    çekmektedir.• 2015    yılı    birinci    yerleştirme    sonuçlarına    göre    toplam    33    üniversite    tüm    kontenjanlarını    doldurmuştur.    Bu    üniversitelerden    16’sı    Devlet    17’si    de    Vakıf    Üniversiteleridir.• Yerleştirmelerde    kontenjan    ve    burs    politikalarının    yerleşme    oranı    ve    başarı   sırasına    önemli    derecede etkisi    olduğu    görülmektedir.Tercih  Eğilimleri

2015 yılında    ÖSYS’ye    başvuran    aday    sayısı    2014’e    göre    %2 artarak    2.126.681’e    ulaşmıştır.    Sınavlarda    başarılı    olan toplam    2.010.790 aday    tercih    yapma    hakkı    kazanmıştır.    Bu    hakkını    kullanarak    tercih    yapan    aday    sayısı    1.239.800 olarak    gerçekleşmiştir.    2014    yılının    aksine    tercih    yapan    aday oranı    %65’ten    %62’ye    gerilemiştir.    Özellikle    tercih    döneminde    dershanelerin    yasal    durumlarının    netlik    kazanmamış    olması    nedeniyle    tercih    yapan    aday    sayısının    artması    beklentisinin    gerçekleşmediği    görülmektedir.    Buna    rağmen    yerleşme    oranında    görülen yaklaşık    %7’lik    büyüme,    adayların    tercih    stratejilerini    daha    gerçekçi    oluşturduklarını    göstermektedir.    Bu    dönemde    üniversitelerin    kontenjan    arzı    ise    (AÖF    hariç)    toplamda    %4 büyüyerek    823.738’e    ulaşmıştır.    Yerleşen    aday    artışının    kontenjan    artışından    yüksek    olması    kontenjan    doluluklarına    yansımıştır.    2014    yılında    kontenjanların    %7,4’ü    boşken    2015    yılında    bu    oran    %4,7’ye    gerilemiştir.    Toplam    kontenjan    arzındaki    artış    ağırlıklı    olarak    Vakıf    Üniversiteleri    tarafından    sağlanmıştır.    2015 yılında    Devlet    Üniversiteleri’nin    toplam    kontenjanı    %1,5 artarak 648.781’a    yükselirken,    Vakıf    Üniversitelerinin    toplam    kontenjanı    %14,8 oranında    artarak    153.965’e   çıkmıştır.    KKTC’deki    kontenjanlar    ise    %8,6 oranında    artarak    18.843 olmuştur.    Yerleştirme  Sonuçları

Yükseköğretime    olan    talebin    artması,    yerleştirme    sonuçlarında    da    görülmektedir.    2015 yılında    toplam    784.950 aday    bir    lisans    ya    da    ön    lisans    programına    yerleşmiş    ve    kontenjan    doluluk    oranı    2014’e    göre    %2,7 artarak    %95,3’e    yükselmiştir.    Detaylı    kırılıma  bakıldığında, Devlet    Üniversitelerinin    kontenjan    doluluk    oranının lisans    programlarında    %99,    önlisans    programlarında    %97 olduğu    görülmektedir.Vakıf    Üniversitelerinin    kontenjan    doluluk    oranları    lisans    programlarında    %91,    önlisans    programlarında    ise    %89 olarak    gerçekleşmiştir.    Devlet    Üniversitelerinin    lisans    ve    önlisans    programları    kontenjan    doluluk    oranları    

2014’e     göre    2    puan    artış    gösterirken,    Vakıf    Üniversitelerinin    lisans    programlarındaki    kontenjan    doluluk    oranları    2014'e    göre    8    puan,    önlisans    programları    kontenjan    doluluk    oranı    ise    4    puan    artış    göstermiştir. Kontenjan    doluluk    oranlarındaki    bu    ciddi    artış    yaklaşık    51bin    adayın    yükseköğretime    kazandırılmasıyla    dikkati    çekmektedir.    
Lisans    Yerleştirme    Sonuçlarına  Göre  Öne  Çıkan  Üniversiteler

2015 yılı    birinci    yerleştirme    sonuçlarına    göre    toplam    33 üniversite  tüm kontenjanlarını  doldurmuştur.    Bu  üniversitelerden    16’sı Devlet    17’si ise    Vakıf   Üniversiteleridir.        

2014  yılında  %100    kontenjan  doluluk   
oranı   yakalayan    üniversite    sayısı    10’u    Devlet    5’i    Vakıf  olmak    üzere    15    üniversite    idi.  

 


Kontenjanlarının    tümünü    dolduran    Devlet    Üniversiteleri, kontenjan    sırasıyla;    

Trakya,    Mehmet    Akif    
Ersoy,    Bozok,    Boğaziçi,    Yıldırım    Beyazıt,    Karamanoğlu    Mehmetbey,    İzmir    Katip    Çelebi,    Alanya    Alaaddin    Keykubat,    Erzurum    Teknik,    Mardin    Artuklu,    İstanbul    Medeniyet,    Gebze    Yüksek    Teknoloji    Enstitüsü,    Adana    Bilim    ve    Teknoloji,    Galatasaray,    Abdullah    Gül     ve    Hakkari    Üniversiteleri    olmuştur.    Kontenjanlarının    tümünü    dolduran    Vakıf    Üniversiteleri    sırasıyla:    

İhsan    Doğramacı    Bilkent,    Yaşar,    TOBB    
Ekonomi    ve    Teknoloji,    Koç,    Melikşah,    Sabancı,    MEF,    FSMVÜ,    Bursa    Orhangazi,    Nuh    Naci    Yazgan,    Uluslararası    

Antalya,    TED,    Bezmiâlem,    Şifa,    SANKO ve    Yüksek    İhtisas    Üniversiteleri    olmuştur.    Kontenjan    dağılıma    bakıldığında    2015    yılında  9   üniversitenin    kontenjanlarını    sabit    tuttuğu,    61   üniversitenin kontenjanlarını    düşürdüğü,    106    üniversitenin ise    kontenjanlarını    artırdığı    

görülmektedir.Kontenjanlarını    düşüren    61    üniversiteden    54’ünün doluluk    oranlarında    artış    gözlenmiştir.    Piyasa    taleplerine    göre    kontenjan    revizyonuna    giden    Bursa    Orhangazi    ve    Gedik    Üniversiteleri    hem    kontenjan    oranlarında    hem    de    yerleşme    oranlarında    yüksek    değişiklikler    gösteren    üniversiteler    olmuştur.

Kontenjanları    düştüğü    halde    doluluk    oranı    da    düşen    7    üniversiteden    en    çok    dikkat    çeken    üniversite, kontenjanlarını    yarıya    düşürdüğü    halde    doluluk    oranı  da    %90’dan    %68’e    gerileyen    Avrasya    Üniversitesi’dir.

Kontenjanlarını    artıran    106    üniversiteden    90’ı    kontenjan    doluluğunu    da    yükseltmiştir.    Kontenjanını    artıran    üniversiteler    arasında    kontenjan    doluluğu    en    çok    artan    10  üniversite    aşağıdaki    grafikte    verilmiştir.

Kontenjanlarını    Artıran    ve    Doluluk    Oranlarını     En    Çok    Artıran    10    Üniversite Kontenjanlarını    artırırken    düşen    kontenjan    doluluk    oranları    ile    karşılaşan    üniversite    sayısı    16    olmuştur.    Bu    Üniversitelerden    Doğuş, Bursa    Teknik    ve    İstanbul    Medipol    Üniversiteleri    kontenjan    doluluklarında    önemli    düşüşler    görmüştür.    Doğuş    Üniversitesi    kontenjanlarını    %93    artırırken,    kontenjan    doluluk    oranında    %33’lük    bir    düşüş    yaşamıştır.    Bursa    Teknik    Üniversitesi    

kontenjanlarını    %140    artırmış,    kontenjan    doluluk    oranında        ise    %9’luk    bir    düşüş    yaşamıştır.        İstanbul    Medipol    Üniversitesi    kontenjanlarını    %152    artırmış,    ancak    kontenjan    doluluk    oranında    %8’lik    bir    düşüş    yaşamıştır.    Yerleşen aday    sayısı    en    çok    artan    ilk    5 üniversite    ile,    yerleşen    aday    sayısı    en    çok    düşen    ilk    5 üniversite    aşağıdaki    grafikte    verilmiştirVakıf   Üniversiteleri  Lisans  Programları Yerleştirme  Performansı

Vakıf    Üniversitelerinde Devlet    Üniverstelerinden    farklı    olarak    tam    veya    kısmi        ücretli    programların bulunması   tercihlere    de    yansımaktadır.    Genel    yerleşme  oranlarından    da    görüldüğü    gibi    Vakıf    Üniversitelerine   yerleşme   oranlarının   Devlet  Üniversitelerine    göre daha    düşük    olmasındaki    en    önemli    etmenlerden    biri    ücret    değişkenidir.    Vakıf    Üniversitelerinin    lisans    programları yerleşme    performanslarını    analiz    ederken    burs    oranları    nedeniyle   oluşabilecek    farkları    kapatmak    amacıyla    “tam    ücret    karşılığı”    kontenjan    ve    yerleşmelere    bakılabilir.    Tam    ücret    karşılığı    hesaplamalarda    kontenjan    ve    yerleşen    aday    sayıları    “1-burs    oranı” ile    çarpılmaktadır.    Örneğin; %100    burslu    bir    kontenjanın    tam    ücret    karşılığı    0    olarak    alınırken    %25    burslu    bir    kontenjanın    karşılığı    0.75    olarak    hesaplanmaktadır.    Buna    göre    2015 yılında    Vakıf    Üniversiteleri    tam    ücret    karşılığı    yerleşme    oranları    %9 artarak    %90 seviyesine    ulaşmıştır.    Vakıf    Üniversitelerinin finansal    kaynaklarının   önemli    bir    kısmının öğrenci    ücretlerinden    yaratıldığı    

düşünüldüğünde,    Vakıf    Üniversitelerine    tam    ücret    karşılığı    yerleşen    aday    sayıları    yaratılan    kaynak    açısından    önemli    bir    gösterge    olmaktadır. 

   


Tam   ücret   karşılığı   yerleşen   aday   sayısı   en   çok    artan    ilk    10    üniversite    ile    tam    ücret    karşılığı    yerleşen    aday    sayısı    en    çok düşen    ilk    10    üniversite    aşağıdaki    grafiklerde    verilmiştir. 


Başarı Performansı Üniversitelerin başarı performansını değerlendirirken kontenjan ve kontenjan doluluk politikalarının yanında yerleşen aday kalitesi de önemli bir göstergedir. Tanımsal olarak kontenjanlar arttıkça başarı sıraları da düşmektedir. Örneğin LYS sonuçları ile öğrenci alan programların 2015 yılında kontenjanları %3 artarak 367.621’den 376.964’e yükselmiş, buna paralel olarak da kontenjan ağırlıklı ortalama başarı sıraları ise 174.887’den 181.046’e gerileyerek %3 düşmüştür.2015 yılında kontenjan ağırlıklı taban başarı sıralarını en çok yükselten üniversiteler sırasıyla Sabancı, FSMVÜ, AHEP, Bursa Orhangazi, Şehir, Bilim, Uluslararası Antalya, Canik Başarı, Murat Hüdavendigar ve Sabahattin Zaim Üniversiteleri olmuştur. Burada dikkati çeken başarı sıralarını en çok yükselten ilk 10 üniversitenin tamamının vakıf üniversiteleri olmasıdır.Bu ilk 10 üniversite burslu kontenjanlarındaki göreceli artışlarla dikkati çekmektedir.Örneğin Sabancı Üniversitesi’nde tam burslu karşılığı kontenjan sayısı %25 yükselmiş, toplam kontenjanı ise değişmemiştir. Bu da üniversitenin kontenjan ağırlıklı ortalama taban başarı sırasının 141.704’ten 73.171’e ilerlemesine katkıda bulunmuştur .Benzer şekilde Şehir Üniversitesi kontenjanlarında %4 azamaya giderken tam burslu karşılığı kontenjanları %13 artmıştır. Bu da başarı sıralarında %44’lük bir iyileşme olarak yansımıştır. Sabahattin Zaim Üniversitesi tam burslu karşılığı kontenjanlarını %65 artırmış ve başarı sıralarında %26’lık iyileşme yaşarken, Murat Hüdavendigar Üniversitesi ise tam burslu karşılığı kontenjanlarını %98 artırarak başarı sıralarında %27’lik bir artış yakalamıştır. Diğer üniversiteler tam burslu karşılığı kontenjanlarında büyük değişiklikler yaşamasalar da toplam kontenjanlarda daralmaya gitmişlerdir. Bu durum tam burs karşılığı kontenjan oranını artırmış, dolayısıyla başarı sıralarında iyileşmeler yakalanmıştır. 2015 yılında kontenjan ağırlıklı taban başarı sıralarını en çok düşüren üniversiteler sırasıyla Medipol, Bursa Teknik, Doğuş, Bitlis Eren, Çankırı Karatekin, Beykent, Ardahan, Kilis 7 Aralık, Kastamonu ve Akdeniz Karpaz Üniversiteleri olmuştur. Başarı sıraları en çok gerileyen ilk 10 üniversitenin 6 tanesi Devlet, 4 tanesi de Vakıf üniversiteleridir. Başarı sıralarında gerileme yaşayan bu üniversitelerde öne çıkan en önemli etken yüksek kontenjan artışlarıdır. Devlet üniversitelerinden Ardahan, Bursa Teknik, Çankırı Karatekin ve Kilis 7 Aralık Üniversiteleri sırasıyla %30, %140, %33, %21 kontenjan artışı yaşamışlardır.Bitlis Eren ve Kastamonu Üniversiteleri ise daha düşük seviyelerde (%9 ve %4) kontenjan artışı yapmışlar, yine de başarı sıralarında gerileme ile karşılaşmışlardır. Vakıf üniversitelerinde Medipol Üniversitesi kontenjanlarını %113 artırmış, başarı sırasında %52’lik bir gerileme yaşamıştır. Doğuş Üniversitesi kontenjanlarını %94 artırmış, başarı seviyesinde %39’luk bir düşüş yaşamıştır. Dikkati çeken bir başka üniversite de Beykent Üniversitesi olmuştur. Kontenjanlarında %8’lik bir daralma olan üniversite, bu daralmaya rağmen başarı sıralarında %16’lık bir gerileme yaşamıştır. İlk 10 üniversite dışında kontenjan ve burs politikalarının başarı sıralarına yansıması dikkati çeken diğer üniversiteler de vardır. Devlet Üniversiteleri arasında Şırnak, Iğdır, Mustafa Kemal ve Karabük Üniversiteleri önemli kontenjan daralmalarına rağmen düşen başarı sıraları ile dikkati çekmektedir. İzmir Katip Çelebi Üniveritesi ve Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ise yüksek kontenjan artışlarına rağmen başarı sıralarında yakaladıkları iyileşmelerle dikkati çekmektedir. Vakıf Ünivesiteleri arasında Nuh Naci Yazgan Üniversitesi ve MEF Üniversitesi toplam kontenjan artışının tam burslu karşılığı kontenjan artışından daha yüksek olması, yani ortalama burs oranını düşürmelerine rağmen, başarı sıralarını yükseltmeleriyle dikkati çekmektedir. Madalyonun öbür yüzünde ise Süleyman Şah Üniversitesi, tam burslu karşılığı kontenjan artışı toplam kontenjan artışından daha yüksek olmasına rağmen başarı sıralamasında yaşadığı %13’lük gerileme ile dikkati çekmektedir.  Parlakbirgelecek.com 
Son Güncelleme: 31.07.2015 11:45
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.