banner406
banner396
07 Temmuz 2016 Perşembe 18:37
LYS-5 Almanca Testinde Hatalı Olduğu İddia Edilen Sorular
ÖSYM BAŞKANLIĞINA!

ALMANCA SINAVINDA GÖRÜLEN HATALAR

25 Haziran 2016 tarihinde yapılan Lisans Yerleştirme Sınavı-5 Yabancı Dil Almanca Testinde birçok dilbilgisi, yazım ve anlam hataları tespit edilmiştir. Hepimizin bildiği gibi, bir virgül bile anlamın değişmesine ve farklı sonuçların doğmasına neden olabilir. Birçok gencimizin girdiği ve geleceğini belirlediği böyle  ciddi  bir sınavda bu tür hataların yer alması kuşkusuz  doğal karşılanamaz. Çünkü adayların geleceği söz konusudur. Bir sorunun doğru ya da yanlış yapılması bile çok şey değiştrmektedir. Ancak aşağıda verilen örneklerde de görüldüğü gibi, çok sayıda hata yer almaktadır. Öyle anlaşılıyor ki, sorular ya  tam olarak kontrol edilip gözden geçirilmemiş ya da soruları hazırlayan arkadaşın Almanca dil bilgisi bu türden hataları görmek için yeterli olamamıştır.
Ancak söz konusu sınav ciddi  ve önemli bir sınav olduğu için  sınavda yer alan hataların ortaya konması ya da gösterilmesi, bundan sonra yapılacak olan sınavlarda daha da dikkatli olunması ve adayların mağdur olmamaları açısından çok önemlidir. Asıl amaç çocuklarımızın daha kaliteli, daha ciddi ve doğru bir sınava girmelerini sağlamak ve mağdur olmalarını engellemektir. Dolayısıyla sınavda görülen hatalar artniyetsiz bir biçimde tarafsız olarak ortaya konmuştur.
Saygılarımla.  1.7.2016
Prof.Dr. Dursun ZENGİN
Ankara Üniversitesi
Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı


2. soruda Bedeutung sözcüğünden sonra virgül olmayacak.

2. Neben seiner wirtschaftlichen Bedeutung, rücken
seit einigen Jahren die Umweltbelastungen des
Tourismus ins gesellschaftliche ----.

7. soruda her şeyden önce Arte sözcüğünden sonra virgül olmayacak. Cümlenin öznesi olan die  Sendungen sözcüğü çoğul olduğu için fiil ist değil, sind olacak. En önemlisi de am Ziel değil, auf das Ziel olması gerekir, çünkü cümledeki fiil auf etwas ausgerichtet sein şeklindedir. Dolayısıyla yanlışlarla dolu bir sorudur ve iptal edilmesi gerekir.

7.Die Sendungen des ursprünglich
deutsch-französichen Gemeinschaftssenders
"Arte", ist am Ziel der Völkerverständigung ----.

Doğrusu
7.Die Sendungen des ursprünglich
deutsch-französichen Gemeinschaftssenders
"Arte" sind auf das Ziel der Völkerverständigung ----.

9. soruda verilen cümlede hem B (aufgrund), hem de C şıkkındaki (trotz) sözcük(Präposition) doğru cevap olabilir. Çünkü gramer olarak ikisi de doğrudur. 

9.---- der hohen Sterblichkeit währten die Ehen früher
selten so lange wie heute.
B) Aufgrund
D) Trotz

Anlam açısından bakıldığında, cümlenin öncesi ve sonrası bulunmadığı için ne demek istediği, neredeki ölüm oranından bahsettiği net değilidir, yani anlamı muğlak kalmaktadır. Diğer bir anlatımla, neyin kastedildiği net olarak ortaya çıkmamaktadır. Çünkü cümle herhangi metinden çıkarılıp alınmıştır. Dolayısıyla her iki Präposition da doğru cevap olalabilir. Cümleye her iki Präposition’u koyup çevirdiğimizde anlamı şöyle olur:

Aufgrund der hohen Sterblichkeit währten die Ehen früher selten so lange wie heute.
Eskiden evlilikler yüksek ölüm oranı nedeniyle nadiren bügünkü kadar uzun sürerdi.

Trotz der hohen Sterblichkeit währten die Ehen früher selten so lange wie heute.
Eskiden evlilikler yüksek ölüm oranına rağmen nadiren bügünkü kadar uzun sürerdi.


11. soruda Hausmüll sözcüğünden sonra zu olması lazım, çünkü zu ile oluşturulan yan cümle söz konusudur.

11.Erst ---- der Mangel an Rohstoffen alarmierende
Ausmaße annahm, begann man in Europa ernsthaft
damit, Verfahren zur Wiederverwertung von
Industrie- und Hausmüll entwickeln.

Doğrusu
11.Erst ---- der Mangel an Rohstoffen alarmierende
Ausmaße annahm, begann man in Europa ernsthaft
damit, Verfahren zur Wiederverwertung von
Industrie- und Hausmüll zu entwickeln.

42. sorunun  aynı zamanda doğru cevabı olan A şıkkında der ve Produktionsbedarf sözcüklerinden sonra, E şıkkında ise kann ve Meerwasser sözcüklerinden sonra virgül olmayacak. Bu tür virgüller adayı irrite eder ve yanlış anlamalara ve yanlış cevaplamasına neden olabilir.

A) ist ein Wassertyp, der, je nach Produktionsbedarf, in
unterschiedlicher Qualität erzeugt wird

E) kann, im Gegensatz zum Meerwasser, nicht zur
Kühlung von Produktionsanlagen verwendet werden

Doğrusu
A) ist ein Wassertyp, der je nach Produktionsbedarf in
unterschiedlicher Qualität erzeugt wird

E) kann im Gegensatz zum Meerwasser nicht zur
Kühlung von Produktionsanlagen verwendet werden

44. soruda diyalogta geçen einer der wichtigsten Ereignisse değil, eines der wichtigsten Ereignisse şeklinde olacak, çünkü Ereignisse sözcüğünün Atrikel’i das’tır.

Herr Çakır:
 Der Gewinn der Weltmeisterschaft wurde
übereinstimmend als einer der wichtigsten
Ereignisse der deutschen Nachkriegsgeschichte
angesehen.

Doğrusu
Herr Çakır:
 Der Gewinn der Weltmeisterschaft wurde
übereinstimmend als eines der wichtigsten
Ereignisse der deutschen Nachkriegsgeschichte
angesehen.

Ayrıca 44. soruda doğru cevap olarak verilen A şıkkında da yanlışlar söz konusudur. İlgi cümlesiyle (Relativsatz) çoğul haldeki Erfolge sözcüğü açıklandığı için virgülden sonra die ilgi adılı (Relativpronomen) alınmıştır, ancak fiil  stärkte şeklinde 3. Tekil şahsa göre çekilmiştir, oysa stärkten şeklinde 3. Çoğul şahsa göre çekilmesi lazım, çünkü die çoğuldur. 

Die Meisterschaft war für die Bevölkerung nach dem
Zweiten Weltkrieg einer der ersten Erfolge, die das
Gemeinschaftsgefühl stärkte. 

Doğrusu
Die Meisterschaft war für die Bevölkerung nach dem
Zweiten Weltkrieg einer der ersten Erfolge, die das
Gemeinschaftsgefühl stärkten. 

En önemlisi de, konuda  birçok başarı değil,  başarılardan sadece biri söz konusu olduğu için einer sözcüğünü ilgi cümlesiyle açıklaması gerekir. Çünkü konuda “Şampiyonluk II. Dünya Savaşı’ndan sonra halk için topluluğun hislerini güçlendiren ilk başarılardan biriydi.” Şeklindedir. Dolayısıyla önemli olan başarılar değil, başarılardan biridir ve ilgi cümlesiyle bunun açıklanması lazım, yani şöyle olması lazım: 

Die Meisterschaft war für die Bevölkerung nach dem
Zweiten Weltkrieg einer der ersten Erfolge, der das
Gemeinschaftsgefühl stärkte. 

Dolayısıyla doğru şık olarak verilen A şıkkında yanlışlar yer almaktadır. Cevabında yanlışlar barındıran böyle bir sorunun iptal edilmesi lazım.


46. soruda aynı zamanda doğru şık olan C şıkkında özne konumundaki Die Bewegung söcüğü tekildir, oysa sind fiiliyle çoğul olarak çekilmiştir: Die Bewegung, …….., sind die Strömungen.
Dolayısıyla özne ile fiil arasında bir uyumsuzluk söz konusudur. 

C) Das ist mir bekannt. Die Bewegung, über deren
Ursache ich mir nicht im Klaren bin, sind die
Strömungen. Wie bilden sie sich?

Doğrusu şöyle olmalıdır
Ya özne konumundaki Die Bewegung sözcüğü Die Bewegungen şeklinde çoğul olacak:

Das ist mir bekannt. Die Bewegungen, über deren
Ursache ich mir nicht im Klaren bin, sind
Strömungen. Wie bilden sie sich?

Ya da özne konumundaki Die Bewegung sözcüğü tekil olarak kalacak ve der Grund sözcüğü eklenecek:

Das ist mir bekannt. Die Bewegung, über deren
Ursache ich mir nicht im Klaren bin, ist der Grund der
Strömungen. Wie bilden sie sich?

Aynı zamanda doğru cebap olan bu şıkta böyle bir yanlışın yer alması kabul edilecek bir şey değildir.Dolayısıyla bu sorunun da iptal edilmesi lazım.

49. soruda, verilen cümleye anlamca en yakın cümle istenmektedir. 

Es wird davon abgeraten, Arzneimittel zu sich zu
nehmen, wenn man feststellt, dass man etwas
Fieber hat.

Bu soruda verilen ilk cümlede ne yazık ki hemen, derhal  anlamına gelen sofort sözcüğü yer almamaktadır, oysa doğru cevap olarak verilen A şıkkındaki cümlede hemen, derhal  anlamına gelen sofort sözcüğü yer almaktadır.Tam da cevap olan şıkta böyle fazladan bir sözcüğün bulunması doğru değildir, adayı yanıltır ve güç duruma sokar. Söz konusu şık yanlışlar barındırdığı için doğru değildir.

A) Falls man bemerkt, dass man ein bisschen Fieber hat,
sollte man nicht sofort Medikamente einnehmen.


55. sorudaki A şıkkında  mich ve Druck sözcüğünden sonra virgül olmayacak.

A)Es ist mein erstes Jahr als Chirurgin und bei meinen
ersten Operationen fühlte ich mich, wegen dem
ganzen Druck, etwas eingeengt.

C şıkkında ise versuchen  sözcüğünden sonra virgül olacak, çünkü zu ile oluşturulan yan cümle var.

C) Es kommen sehr viele Patienten aus dem Ausland,
um von uns behandelt zu werden und wir versuchen
jedem gleichermaßen zu helfen.

Doğrusu
C) Es kommen sehr viele Patienten aus dem Ausland,
um von uns behandelt zu werden und wir versuchen,
jedem gleichermaßen zu helfen.

E şıkkında ise Berufes sözcüğünden sonra virgül olmalı, çünkü zu ile oluşturulan yan cümle var.

Die meisten Ärzte versuchen in den ersten Jahren
ihres Berufes, in Kleinstädten Wissen zu sammeln.

56. soruda Deutschunterrichts sözcüğünden sonra virgül olmayacak ve ihrem sözcüğü büyük yazılacak, çünkü Sie ile hitap edilmektedir.

Während des Deutschunterrichts, fällt es Ihnen
schwer, bestimmte Artikel der Wörter auswendig zu
lernen. Sie wollen dieses Problem überwinden. Was
würden Sie zu ihrem Deutschlehrer sagen?

Doğrusu
Während des Deutschunterrichts fällt es Ihnen
schwer, bestimmte Artikel der Wörter auswendig zu
lernen. Sie wollen dieses Problem überwinden. Was
würden Sie zu Ihrem Deutschlehrer sagen?

57. sorunun E şıkkında Lust sözcüğünden sonra virgül olacak, çünkü zu ile oluşturulan yan cümle var.

Auch wenn du keinen Grund für die Verspätung hast,
habe ich heute keine Lust mit dir zu streiten.

Doğrusu
Auch wenn du keinen Grund für die Verspätung hast,
habe ich heute keine Lust, mit dir zu streiten.

58. soruda verilen von Ihrem Arbeitgeber, Ihren Arbeitgeber şeklinde olacak, çünkü fiil jdn um etwas bitten (birinden bir şey rica etmek) şeklindedir.

Nach einer dreiwöchigen Dienstreise fühlen Sie sich
sehr erschöpft. Deswegen wollen Sie sich ein paar
Tage erholen. Wie würden Sie von Ihrem
Arbeitgeber um Erlaubnis bitten?

Doğrusu
Nach einer dreiwöchigen Dienstreise fühlen Sie sich
sehr erschöpft. Deswegen wollen Sie sich ein paar
Tage erholen. Wie würden Sie Ihren
Arbeitgeber um Erlaubnis bitten?

60. sorunun C şıkkında Gelegenheiten sözcüğünden sonra virgül olacak, çünkü zu ile oluşturulan yan cümle var.

C)In der heutigen Gesellschaft haben leider viele Kinder
nur wenige Gelegenheiten ihre sportlichen
Wünsche zu befriedigen.

Doğrusu
C)In der heutigen Gesellschaft haben leider viele Kinder
nur wenige Gelegenheiten, ihre sportlichen
Wünsche zu befriedigen.

61. sorunun D şıkkında verlaufen sözcüğü fazla.

D) Aufgrund der Erwärmung der Atmosphäre zirkuliert die
Luft in großen Kreisen parallel zum Äquator verlaufen.

Doğrusu
D) Aufgrund der Erwärmung der Atmosphäre zirkuliert die
Luft in großen Kreisen parallel zum Äquator.


63. sorunun C şıkkında Erfinder sözcüğünden sonra virgül olacak, çünkü zu ile oluşturulan yan cümle var.

C)In den vergangenen Jahrhunderten versuchten viele
Erfinder eine ganz besondere Maschine zu entwickeln.

Doğrusu
C)In den vergangenen Jahrhunderten versuchten viele
Erfinder, eine ganz besondere Maschine zu entwickeln.

67. soruda aynı zamanda doğru cevap olan C şıkkında düşündümüzde değil, düşündüğümüzde şeklinde olacak.

C)Geceleri bize kaygı veren şeyler konusunda düşündümüzde
bedenimiz stres hormonları salgılar ve uyarı
sistemini harekete geçirir.

Doğrusu
C)Geceleri bize kaygı veren şeyler konusunda düşündüğümüzde
bedenimiz stres hormonları salgılar ve uyarı
sistemini harekete geçirir.


77. soruda Menschen söcüğünden sonra virgül olacak, çünkü zu ile oluşturulan yan cümle var.

(I) Seit dem 13. Dezember 2014 dürfen Hersteller die
Zutat "Palmöl" nicht mehr hinter allgemeinen
Bezeichnungen wie "pflanzliche Öle" und ähnlichen
verstecken, sondern müssen die Art des Öls nennen.
(II) Ab Anfang des 20. Jahrhunderts begannen die
Menschen in großem Stil Holz einzuschlagen, um
Palmölplantagen anzulegen. (III) Waren, die vor diesem
Datum in den Verkehr gebracht wurden, dürfen aber
noch verkauft werden. (IV) Allerdings gilt diese
Kennzeichnungspflicht nur für Lebensmittel. (V) Das
sind 54 Prozent der rund fünfeinhalb Millionen Tonnen
Palmöl, die derzeit jährlich verbraucht werden.

Doğrusu
(I) Seit dem 13. Dezember 2014 dürfen Hersteller die
Zutat "Palmöl" nicht mehr hinter allgemeinen
Bezeichnungen wie "pflanzliche Öle" und ähnlichen
verstecken, sondern müssen die Art des Öls nennen.
(II) Ab Anfang des 20. Jahrhunderts begannen die
Menschen, in großem Stil Holz einzuschlagen, um
Palmölplantagen anzulegen. (III) Waren, die vor diesem
Datum in den Verkehr gebracht wurden, dürfen aber
noch verkauft werden. (IV) Allerdings gilt diese
Kennzeichnungspflicht nur für Lebensmittel. (V) Das
sind 54 Prozent der rund fünfeinhalb Millionen Tonnen
Palmöl, die derzeit jährlich verbraucht werden.

Kaynak: Egitimajansi.com
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.