banner406
banner396
06 Ağustos 2015 Perşembe 10:43
Resim Dersi İfade Dersidir

 Görsel sanatlara ilginin giderek azaldığını, ders saatinin yeterli gelmediğini, belirten öğretmenlerimiz, sanatın eğitim içinde zorunlu olarak var olması gerektiğinin altını çiziyorlar.***Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, öğrencilerin lise birinci sınıfta seçtikleri Beden Eğitimi, Müzik veya Resim dersini 4 yıl boyunca değiştirmeden okuma zorunluluğunu kaldırdı. 16 Ekim 2009’da ilgili genel müdürlüklere duyuruldu. Yeni kararla, ’’öğrencilerin lise birinci sınıfta Resim, Müzik ve Beden Eğitimi derslerinden birini zorunlu olarak seçmeleri ve 4 yıl boyunca okumak zorunda olmaları’’ kuralı kaldırıldı. Yeni karara göre, öğrenciler ilgi ve istekleri ile okulun imkanları doğrultusunda Resim, Müzik veya Beden Eğitimi derslerinden birini seçecekler. Sınıflarda, MEB Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği’nin 10. maddesine göre gruplar oluşturulacak. Öğrenciler alt sınıfta seçtikleri bir dersi üst sınıflarda değiştirebilecekler. Ayrıca öğrenciler ilgi ve istekleri doğrultusunda bu dersi veya dersleri ’’seçmeli ders’’ olarak da alabilecekler. Oysa Resim, Müzik, Beden Eğitim ifade dersleridir. Türkçe dersi kadarda önemlidir. Neden bilinmez, yıllardır bir kesim resim dersine ve sanata karşı tepkilidir. Yasaklamak veya etkinliğini azaltmak içinde, her fırsatı en iyi şekilde değerlendiriyorlar. Hatırlıyorum da Adalet İlkokulu’na görevli olduğum yıllarda, Japonya’da iki kardeş okulumuz vardı. Bu okullarda, "RESİM" dersi olmazsa olmaz konumda idi. Çünkü, Japon okullarında "RESİM" ve "YAZI" önemli bir yer tutar. Japon insanının eğitim düzeyini gösteren önemli bir göstergedir. Öğretmenler, öğrencilerini tanımayı ve değerlendirmeyi yazı yaptıkları resme ve fırça darbelerine bakarak ruhsal gelişimini izlerler. Kişinin yazısının ve fırça darbelerinin, bir ayna gibi ruh yapısını yansıttığına da inanırlar. Yine resim dersleri, Japonya’nın her alanda gelişmesi ve başarılı olmasın da önemli bir yeri vardır. Hatta resim ve yazı, Japon ekonomisinin de motoru halindedir Diğer gelişmiş tüm ülkelerde de, "RESİM " ve "YAZI" dersine büyük önem verilir. Durum bu iken, Milli Eğitim Bakanlığı, Resim, Beden ve Müzik derslerine niçin yeteri kadar önem vermiyor bilinmez ama, bu derslerin seçmeli olması veya tamamen kaldırılması ülke ve özellikle de insanımız açısından hiçte olumlu bir karar değildir. Aslında resim dersi de bir ifade ve beceri dersidir. Çocuklarımız gözlem, izlenim, duygu, düşünce ve heyecanlarını,"RESİM" ve "FIÇA DARBELERİ" hatta "RENKLERLE" ile ifade ederler. Kendi kendilerini tanırlar. Gizli güç ve yeteneklerini keşfederler. Resim dersi bir takım temel becerileri kazandırmakla beraber, çocuklarda düşünce ve duyguyu da geliştirir. Düş kurmalarına da yardımcı olur.Düşler ise güzellikleri yaratmanın ilk adımıdır.. Nitekim Dalai Lama’nın dediği gibi,"GÜZEL BİR BAHÇE DÜŞLENMEDEN, BAHÇE SAHİBİ OLUNAMAZ" demiştir. Okullarda İş çalışmaları da, en az yazı ve resim kadar önemlidir. İş derslerinin bilgi ve beceri kazandırması veya başka derslerin ifadesine yaraması bakımından önemi büyük olmakla beraber, öğrencilerin kişilik oluşumunda, iş ahlakı kazanmasında, güzellik duygularının gelişmesinde ve ortaklaşa çalışmaya alışmasında da önemli rolü vardır. Resim-iş, Türkçe ve Müzik gibi bir ifade dersidir. Hatta diğer derslerde bir kışım bilgileri derinleştirilmesi ve tamamlanması, bazı problemlerin ifade ve açıklanması Resim –iş dersleri ile mümkündür. Yine çocuklarımızın, ilk ilgili alanı da resimdir. Küçük yaşlarda resim yaparak sorumluluk alır. Yaptıklarından da büyük haz ve keyif alır. Resim yapmak, insanımızın, bilhassa da öğrencilerin, serbest zamanlarını en iyi şekilde değerlendirme, zararlı akımlardan koruma. En önemlisi de İnsanımızın ruh sağlığı açısından da önemli bir uğraştır. Milli Eğitim Bakanlığı, bugüne kadar not verilen ve seçmeli ders olarak da düşünülmeyen, Resim-İş, Beden Eğitimi, Müzik, Tarih, Coğrafya Psikoloji, Sosyoloji Mantık, Sanat Tarihi gibi, dersleri niçin seçmeli ders olarak uygulamaya aldı bilinmez ama, bu derslerin tamamı insanımızın ruh sağlığı, toplumda birlik ve beraberlik için de,olmazsa olmaz konumdadır. Milli Eğitim Bakanlığı Sosyal Bilimler ve Güzel sanatların temel derslerini, seçmeli yaparak, Okullarda "EĞİTİM" olgusunu tamamen kaldırmıştır. Çünkü Eğitim sosyal etkinlik içinde verilir. Nitekim Almanya’da ve gelişmiş diğer ülkelerde,"HER DERS BİR SOSYAL ETKİNLİKTİR" " felsefesi hakimdir. Milli Eğitim Bakanlığı, Resim dersi ile ilgili kararını veya Japon Eğitim sistemi içindeki yerini ve değerini bir kez daha gözden geçirmelidir. Çünkü Resim dersi, insanımızın ruh sağlığı ve her sektör için, önemli bir unsurdur. Bu gerçeği göz ardı etmek, insanımıza ve ülkemize karşı yapılmış ve telafisi de olmayan bir yanlışlıktır.

 GÜNÜMÜZDE SANAT EĞİTİMİ Sanatın dünya açısından önemli geçmişinin inkar edilemeyeceği gibi eski Türk eğitim sisteminde de önemli ölçüde sanatsal değerler ve eğitim kendini göstermektedir.Geçmişe bakıldığında Sanatın bireyin yetiştirilmesindeki önemi Osmanlı İmparatorluğu döneminde imparatorluğu yönetmek için yetiştirilen şehzade eğitimlerinden tutunda enderun mekteplerine kadar önemli bir yere sahiptir. Çünkü sanat bireyin yalnızca vakit geçirmesi için değil mantıksal akıl yürütme , özgün fikir geliştirme , kendini doğru ifade edebilme ,ufkunu geliştirme etik değerlere sahip olma gibi önemli değerler üzerinde gelişme sağlamaktadır.Matematik ,Tükçe ,İngilizce ve diğer derslerin önemli bir bütünleyicisidir.Geçmişte önem arz eden sanat eğitimi günümüzde eski önemi ve değeri maalesef yok olmaktadır.Günümüzde sanat eğitimi okullarda Görsel sanatlar adı altında işlenmektedir.Ancak geçmişte olduğu kadar önemli görülmemektedir. Okullarımızda bu eğitim 2 saat iken 1 ders saatine indirilerek dahada yetersiz hale getirilmiştir.Bu yetersizlik derse giren Resim Öğretmenini zorladığı gibi , Sanat eğitimi almamış diğer branş hocalarının ek ders karşılığı derse girmeleri halinde sanat eğitimini dahada zorlaştırmıştır.Okullarda gösterilmesi gereken Resim Öğretmeni açık sayısının yeteri kadar gösterilmemesi ve ek ders karşılığında dersin tamamlanması ,kazandıkları üniversterde seçilerek eğitim alan özel yetenekli sanat eğitimi almış genç öğretmen adaylarının Öğretmen olarak görev alamamaları ülkemiz açısından geleceğe dönük önemli bir kayıptır.Sanat dersinin önemini bilmeden ve sanat eğitimini almadan ek ders karşılığı olarak işlenen sanat dersleri geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimiz açısından ve ülkemiz açısından önemli bir kayıptır. Günümüz eğitim sistemi içerisinde Görsel Sanatlar dersinin olması gereken değere sahip olması için ülkemiz eğitim sistemi içerisinde gerekli incelemelerin yapılıp ve eksikliklerin belirlenip çözüme kavuşturulması gerekmektedirSINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRSEL SANATLAR DERSİ PROGRAMININ UYGULANMASINDA

     KARŞILAŞILAN SORUNLARA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 
Ben eğitim fakültesi,resim öğretmenliği bölümü mezunuyum...   Şuanda ilköğretim ve orta öğretim kurumlarında resim dersi haftada 1 ders saati(40 dk.) olarak okutulmaktadır.Resim derslerinin,ders programlarına konulmasının amacı öğrencinin,çevresine,olaylara bakış açısını geliştirmek,estetik kaygı taşımasını sağlamak,sanatı benimseyen,seven bir toplumu oluşturan bireyler haline gelmelerini sağlamaktır.Sanatı seven insan sıkıntılarından uzaklaşmak,deşarj olmak için birtakım uğraşlar içerisine girer,yaratıcı fikirler sunma becerisine sahip olur,bu becerisini de birçok alana taşır.Örneğin bir belediye başkanı,sanatı seviyorsa,ilgi duyuyorsa,öncelikle bulunduğu çevreyi tanır ve güzelleştirme projelerine başlar.Sanat insanı çevresine duyarlı hale getirir,insan,hayvan ve doğa sevgisi aşılar.Resim derslerinin verimli olması sayesinde,öğrencilerin sanatsal gelişimi de gerçekleşir.Fakat şuanda ne yazık ki öğrencilerin gelişimine 40 dk. yeterli olmuyor.Dersin ilk 10 dakikası yoklama,malzeme hazırlığı ile geçiyor,diğer 10 dk.sı konuyu anlatma,ne yapmalarını beklediğimizi belirtme ile geçiyor öğrenci malzemesine uygun olarak,konu ile ilgili ne yapacağına karar verene kadar teneffüs zili çalıyor ve elde var boş bir kağıt ya da henüz başlanmış bitirilememiş bir kağıt...Öğrenciye resmini ödev olarak bitirmesini söylediğinizde,diğer derslerden aldığı ödevlerden dolayı yetiştiremediğini,çok yorulduğunu dile getirdiğini görüyorsunuz haksız da değiller işin açıkçası...Bu nedenle biz resim öğretmenleri,haftalık resim(görsel sanatlar) dersinin,2 ders saati olarak yapılmasını,bunun uygun bir çözüm olduğunu düşünüyoruz.Bunu ne kadar dile getirsek de bir yanıt alamadık şu güne kadar.Ve tüm milletvekillerimize,basın ve yayın organlarına topluca mail atma kararı aldık.Umarım dikkate alırsınız ve bunu çözüme kavuşturmada bizlere katkı sağlarsınız.Üstelik bu sorunun halledilmesinden sonra buna bağlı olarak bir sorun daha çözülecek.Şuanda Türkiye'nin birçok ilinde yer alan üniversitelerden mezun olmuş arkadaşlarımıza iş kapısı açılacak,yeni bir istihdam sağlanacak.Birçok şube olan okullarda resim öğretmenlerinin sayısı birden fazla olmak zorunda olacak.Bir öğretmen yeterli olmayacak,atölyesi olmayan okullarda atölye açma seferberliği başlayacak ve öğrenciler bu derslerde zevk alarak vakit geçirecekler.Bu tablo hem biz öğretmenler hem de öğrenciler tarafında içaçıcı bir görüntüye sahip olacak.Ülkemizde toplumu oluşturan bireyler daha bilinçli,sanatsever,daha yararlı bireyler haline gelecektir.

Son Güncelleme: 06.08.2015 10:45
Anahtar Kelimeler:
ResimDersiİfadeDersidir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
melek 2015-08-06 12:17:27

Bu atamada bir değişiklik yapipta 1000 resimci atayın ey meb!

Avatar
emrah öğretmen 2015-08-06 15:36:59

ben hiç bi zaman sevmedim resim dersini girmekte istemedim. karar doğru