banner406
banner396
14 Kasım 2014 Cuma 18:54
TEOG ve Okul Yazılı Sınavları İçin Çözüm Önerisi
 Sınav ,Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Sistemimiz ,

Yeniden  Düzenlenmelidir:

1.Temel İlke:

Okul içi  yazılı sınavlarında,TEOG- Merkezi Sınavlarda,YGS  ve LYS de,

Sorular, her sınav için ,sadece ilan edilmiş ders kitaplarından, doğrudan

ve aynen sorulmalıdır.

2. Üniversiteye Giriş:
-YGS ve LYS Kaldırılmalı, ÜGS adı ile  Haziran sonu bir sınav yapılmalı,
öğrencilerimiz, Sözel -Sayısal-Dil alanlarından birine girmelidir
-Sorular,Her tür Lisemizin, *ortak derslerinin, *ders kitaplarından *aynen

 sorulmalıdır. 

- ÜGS  yıl sonunda bir kez yapılmalıdır.

-Soruların :Özenli,doğru olarak hazırlanması,açık net kesin olmaları,

 Ders Kitaplarına ” tam olarak uygun -aynı olmaları “sağlanmalıdır..

-MEB ve ÖSYM:Sınav soruları yönünden, “bağlı yetki” içinde olduklarını bilmelidir.

 -Meri mevzuat, Ülke genelinde objektif ölçme ve değerlendirme ilkeleri  gözetilmek zorundadır.

- Katsayı ve Okul Başarısı aynen şimdi olduğu gibi uygulanmalıdır.

- Liselerimizde, yazılı soruları,ders kitaplarından aynen sorulmalıdır.

- Performans,okul değerlendirmesine bağlı sınavsız yerleştirmeler gibi öneriler  uygulanabilir ve adaletli değildir.

-Okulllarda yapılacak merkezi sınavlar için ciddi güvenlik -objektif ölçme-adalet sorunları çıkabilir.

-ÜGS  için,objektiflik- eşitlik-  adalet- geçerlilik gereği,Her tür Lisemizin,
 ortak derslerinin ders kitaplarından doğrudan ve aynen soru sorulması ile,Dersane ve Test ihtiyacı en aza inecek,Eğitim okula çekilecektir.

 -MTL deki öğrencilerimiz de hukuki haklarına kavuşmuş olacaktır.

-Sözel-Sayısal-Dil  testleri, puan türlerine göre öğrenci tarafından seçilmelidir.

-Katsayılar ve Lise Başarı notu etkileri aynen korunmalıdır.

- Her üniversitenin kendisinin öğrenci alması uygun değildir.

 3.TEOG Sınavları:

 -TEOG-Merkezi Yazılı Sınavlarında, sorular yine sadece 8.sınıfın

 altı dersinin ders  kitaplarından,aynen  ve doğrudan sorulmalıdır.

-TEOG-Merkezi sınavları, sadece 8.sınıflar için :Belli derslerin ders kitaplarından aynı sorularla yapılmalı, 6.7.sınıflara yayılmasından vazgeçilmelidir.

-Okul içi Yazılı sınavlarında ise, Öğretmenlerimizde,ders kitaplarından aynen  ve doğrudan soru sormalıdırlar.

4.Gerekçelerimiz:

 -Öneri Talep ve Çözüm Modelimiz,meri mevzuata, hukuka ve eğitim bilimine tam uygundur.

-Any.2.10.11.42. md. ile 1739  ve 2547 s.kanunlar, 652s. KHK ,ilgili  temel eğitim, ve  ortaöğretim  yönetmelikleri, İHS , ÇHS gereği: Soruların ortak derslerin ,ders kitaplarından aynen ve doğrudan sorulması,maksadı”sıralalama ve yerleştirme “ olan bir sınav için  zorunluluktur.

-Öğrenciler, ilgili mevzuat uyarınca ,MEB TTK ca yazıdırılmış,müfredata ve kazanımlara uygunluğu kabul edilmiş, ders kitaplarından   sorumludurlar.

-MEB ve ÖSYM:

. Bilginin üç yılda ikiye katlandığı çağımızda,müfredat-kazanım gibi,sınırları belirsiz,sadece 

 konu başlıkları belirli, geniş ve subjektif ölçütlere göre, keyfi takdir yetkisine bağlı soru soramazlar.

.Anılan mevzuat ve pedagojik ilkeler gereği ,sadece ders kitaplarından, aynen ve doğrudan soru sormalarıgerekir.Bu,hukuken, “bağlı yetki” içinde olmalarının da bir gereğidir.

.Objektif, adaletli, hakkaniyetli,  fırsat eşitliğini,sorumluluk alanlarını gözeten,dersaneye ihtiyaç bırakmayan,ölçme ve değerlendirme sınavının-sisteminin gereği budur.

.Öğretmenlerimizde, bağlı yetki içinde olduklarından ,ülke genelinde objektif ölçme  gereği,okul içi yazılı sınavlarında ,ders kitabından aynen soru sormaları gerekir.

5.-DPY-Bursluluk  ve Özel Okul Sınavları:

    TEOG ile birleştirilmesi, Tercihlerin genişletilmesi ve  yerleştirmenin bir seferde , birlikte yaptırılması sağlanmalıdır.

    Özel Okullar, MEB bağlıdır. TEOG puanlarını aynen kullanmak zorundadırlar.

    Elbete sınavsız öğrenci alabilirler.

    MEB nın, düzenleyici işlemlerine uymak zorundadırlar.

    Bu gerekçe ile, ayrı sınav, ayrı puanlamayı, izinsiz onaysız yapamazlar.

  6-Sınav Soruları:

     Bu güne değin,SBS ve YGS-LYS de sorular,ders kitaplarından aynen sorulmamıştır.

     Dersane Müfredatı yoktur. Ancak “sorular dersane müfredatından soruluyor”

     tespiti ,”zımnen doğrudur”. Zira,MEB ve özellikle ÖSYM, Ders kitaplarından aynen soru sormuyorlar.

     Dersane müfredatı denilerek amaçlanan, genel lise  müfredatıdır.

     MEB ve ÖSYM, “Lise-Ortaokul Müfredatına göre soruyoruz, kazanımları dikkate

     alıyoruz”deseler de, olması gerekeni yapamamışlardır.

     Yapılması gereken:

    *Kazanımlara göre soru değil, Ders Kitabından aynen ve doğrudan soru sorulmalıdır.

    *Her tür Lisemizin ,ortak derslerinin, ders kitapları  esas alınarak, ilan edilerek, kitaplardan,aynen soru sorulmalıdır.

    *Ders Kitaplarından aynen soru: Okul içi yazılı sınavlarında, Merkezi sınavlarda  

      ve  Üniversiteye giriş sınavında ,uyulması gerekli bir hukuk kuralı olarak açıkca  düzenlenmelidir.

    * Başarı ölçülmeli, uygun taban puanlar verilmelidir.

    *Okul yazılı sınavlarında ,sorular ve cevap anahtarları ,il eğitim denetmenlerince

     zorunlu olarak, örnekleme yoluyla denetlenmelidir.

    *Diploma notlarının,Okul notlarının  ölçüt alınması için,önerilerimizin uygulamaya geçirilmesi bir gerekliliktir.

     Ders kitaplarından doğrudan soruların sorulmadığı bir sınavda, Doğru sorular çözen , ancak,yanlışların doğruları götürmesi,uygun taban puanlar verilmeyişi nedeniyle, sıfır  puan alanlar olması doğaldır.

     Sınav sisteminden kaynaklı , hatalı  sınav uygulamaları sonucu:

    “Şu kadar öğrenci sıfır aldı.Eğitim dökülüyor.başarı yok”diyenler,

      aslında haklı değillerdir.

    .Teknik uygulama hatası yapıldığı kesindir.

    .Başarı ölçülmelidir.Başarısızlık değil.

    .Açık uclu sorularla sınav yapmak kısa sürede imkansızdır.

     Kaldı ki, açık uçlu soruların, net -kesin ve bir kelimelik, bir cümlelik sorular olması , takdiri değerlendirme ve subjektiflik den uzak olması zorunludur.

     Deneme sınavlarında ki  gördüğümüz açık uclu  sorular  kesinlikle uygun değildir.

    .Ünv. giriş için, önerilen modeller ile , çok sınav-her yıl sınav  getirilmesi uygun değildir.

    .Güvenli ,geçerli,ortak ders kitaplarından, doğrudan  ve aynen sorularla bir tek sınav yapılmalıdır.

   .Her tür sınavda, sorulan soruların niteliği ;soruları hazırlayanların, birikimleri , objektiflikleri, mevzuata uyumları,adalet anlayışları ,formasyonları ve yeterlilikleri yönünden ,açık bir göstergedir.

   .Paydaş memnuniyeti sağlayan, geçerli, güvenli, adaletli, objektif bir sınav sistem  kurulabilirse, dershanelere ihtiyaç duyulmaz. Eğitimimiz de test den kurtulur.

7-KPSS:

    Lise -Ön Lisans-Lisans için, Ortak dersler gözetilerek,

    Belirlenecek , ayrıntılı ,açık, net konulardan,

    Ders Kitapları esas alınarak,GK-GY soruları hazırlanmalıdır.

    Alan Soruları  için ,ayrıntılı  ve kesin sınırları belirli konular önceden belirlenmelidir.

    ÖSYM  bunu sağlamalıdır.

    Nitelikli,kapsama uygun,tartışmasız kesin  ve açık cevaplı sorularla sınav yapılmalıdır.

    KPSS her yıl yapılmalıdır.Bazı kadrolar için ,İki yılda bir yapılması açık bir mağduriyete neden olmaktadır.

8.Eğitim Yönünden  Değerlendirmemiz.

   .Çocuklarımızın gülmesi, yazmaları, çizmeleri, kendilerini gerçekleştirmeleri, uygun bir eğitim ortamına kavuşmaları…,

  . Eğitim,  Öğretim,  Okul-Sınıf -Öğretmen-Öğrenci ve Öğretim yöntemlerinin   etkili duruma getirilmesi ,

  .Test den ,eğitim sistemimizin  en ileri düzeyde kurtulması,

  .Ülke genelinde, objektif ölçmenin sağlanması

  . Fırsat ve imkan eşitliğinin desteklenmesi,

  . Ders Kitabı,Okul,Öğretmen ve çalışma ile sınav kazanmanın mümkün olması,

   .Çalışan,yetiştiren,özverili,başarılı… öğretmenin belli olması, sağlanabilecektir.

   .Okul kültürü, Etkin okul, Eğitim ve okul iklimi… konusunda iyileşme sağlanacaktır

   .Dershanelere ihtiyaç duyulmayacak bir eğitim ortamı oluşturmaya çalışmak, en doğru yoldur.

   . Zaten,1739 s. METK muzda öngörülen,bugüne değin sözde kalan,Bilimsellik, Eşitlik, Fırsat ve İmkan Eşitliği,  Genellik… gibi zorunlu ve uyulması gereken kanun hükümleride hayata geçirilmiş olacaktır.

   .Sınav sistemi düzeltilmelidir.Sınav soruları okul bilgisine dayandırılmalıdır.

   .Dershane sonuçtur.Dershaneye  ihtiyaç duyulmayacak bir ,sınav-ölçme ve değerlendirme düzenine geçilmesi gereklidir.

   .Bütün Eğitim Kurumlarının,Denetimleri, tam  ve etkin olarak yapılmalıdır.

   .Mevzuata uygunluk, Fiziki uygunluk,Kayıtlar, Kontenjanlar tam denetime alınmalıdır.

   .Kayıt Ücretlerinin, makul, ekonomik, ödenebilir düzeyde, kendilerince değil,

    MEB belirlenmesi, uygulanmasının istenmesi ve  denetlenmesi sağlanmalıdır.

   .Mali Yükümlülükler yönünden denetlenmeleri periyodik olarak yapılmalıdır.

   .Öğretmen istihdamı ve ücretleri yönünden,periyodik olarak denetlenmeleri sağlanmalıdır.

   .Böylece kontrollü ,yararlı, denetlenen kurumlar olarak işlevlerini sürdürürler.

   .Ders kitaplarına dayalı net sorularla sınav kazanılması sağlandığında dersanelere   ihtiyaç en aza iner.

9.Destek Kursları - Okul  Haritaları   ve Kayıtlar:

    . Halk Eğitim Merkezleri, Etüt Merkezleri ve Okuma salonlarıda , işlevlerini sürdürmeli,  hazırlık kurslarına ilişkin çalışmaları da desteklenmeli ve denetlenmelidir.

    . Okullarımızda ,ücretsiz, HEM ile işbirliği içinde,hazırlık kursları açılmalıdır.

    . Bazı, İlçelerimizde, özellikle büyük  kentlerimizde,okul dönüşümleri sonrası,  kayıt sorunları yaşanmaktadır.Yakında gidecek Lise kalmamıştır.

    . Sınav Puanı yetmeyen,yerleşemeyen öğrenciler için, Genel Lise olmadığından,gidecekleri okulda yoktur.

      Geçtiğimiz yıl yoğun biçimde yerleştirme ve kayıt sorunları yaşanmıştır.

      Okul haritalarının her ilçe ve il için düzeltilmesi,öğrencilerimizin  gidebilecekleri  okullar ve kayıt sorunları için , kayıt dönemi beklenmeden ivedi çalışmalar yapılması bir ihtiyaçtır.

10.TEOG-Yerleştirme Çözüm Önerimiz:

  -Lise eğitiminin zorunlu olması,Merkezi sınav sonuçları, Liselerimiz,Açık Lise,Özel Okullar

   yönünden gerekli değerlendirmeler yapılmalı, tercih ve yerleştirme ,resmi-özel

   okullar   için, birlikte bir seferde yapılmalıdır.

  -A grubunda 25 tercih hakkı,B grubunda 10 tercih hakkı okul adı ile verilmelidir.

  – Ankara -A.Eğlence örneğinde olduğu gibi ,40 binden fazla nüfuslu bir mahallede ,Anadolu Lisesi olmayışı gibi  okul dönüşümlerinden kaynaklı okul ihtiyacına yönelik,   kayıt-yerleştirme sorunları da çözülmelidir.

Mustafa Bilgin

bilgin2023@hotmail.com

twıtter:@06mustafabilgin

Son Güncelleme: 14.11.2014 18:55
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.