banner438

YÖK’ten Zorunlu Hizmet, Zorunlu Değil Açıklaması!

YÖK, "akademisyenlere zorunlu hizmet" haberinin doğru olmadığını duyurdu.

Eğitim 24.01.2018, 12:20
YÖK’ten Zorunlu Hizmet, Zorunlu Değil Açıklaması!

İşte o açıklama:

Biraz önce paylaştığım haberde bir yanlış anlaşılma olmuş, doktorasını bitirenlere 2 yıla varan mecburi hizmet şartı getirmişiz diye verilmiş,  kesinlikle bu söz konusu değil...

Aslında Temmuz ayında yürürlüğe giren kanun ve yeni kanun teklifi süreci sonrasında kurmayı planladığımız akademik kariyer platformu birleştirilerek mecburi hizmet şartı gelecek kanısı oluşturulmuş.

Bu haberi kaynak göstererek , doktorasını bitiren herkese, şark görevi, 2 yıl mecburi hizmet şartı getirildi şeklinde verilen haberler de yanlış...

 1- Temmuz 2017 tarihinde Üretim Reform Paketi kapsamında yayınlanan ve 2547 Sayılı Kanuna eklenen madde.
EK MADDE 38 – Yükseköğretim kurumları araştırma görevlisi kadrolarına atamalar, 33 üncü maddede belirtilen usule uygun olarak 50 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında yapılır. Bu kapsamda atananlardan doktora veya sanatta yeterlik eğitimlerini tamamlayanların en fazla %20’si doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamladıkları kurumların senatolarınca belirlenen ve Yükseköğretim Kurulunca onaylanan performansa dayalı kriterler çerçevesinde yardımcı doçent kadrolarına atanabilir.
Bu kapsamda atanamayanların, doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamladıkları kurumların öğretim üyesi kadrolarına atanabilmeleri için en az bir eğitim öğretim yılı yurt içinde veya yurt dışında farklı bir yükseköğretim kurumunda çalışması gerekir.

Bu madde kapsamında atananlara 35 inci maddeye göre yurt içinde başka bir yükseköğretim kurumlarındaki doktora veya sanatta yeterlik eğitim süreleri için mecburi hizmet yüklenemez.”

 2-  Temmuz ayında yürürlüğe giren kanun sonrasında?

O üniversitede doktorasını bitirenlerin:

En fazla %20 si kalıp yard.doc kadrolarına  atanabilecek,

%80 i ise farklı bir üniversitede (doğu batı farketmez) 2 dönem  bir yıl çalışma koşulunu yerine getirmek durumunda.

3- YÖK ne yaptı, Akademik Kariyer platformu neden oluşturulmak isteniyor?

Bu düzenleme sonrasında bu kanun kapsamındaki araştırma görevlileri doktora öğrenimleri sonrasında bu 1 akademik yıl için gidebilecekleri kurum bulma konusunda ne yapabileceklerine ilişkin YÖK’e talepte bulundular.

Bunun üzerine YÖK tarafından Akademik Kariyer Platformu çalışması başlatıldı. 

Yeni düzenleme sürecine katkı vermek üzere dünyada da örnekleri bulunan Akademik Kariyer Platformu oluşturulması planlandı.

Farklı bir üniversitede 1 yıl çalışma koşulu getirilen %80 lik dilim boşta kalmasın, akademik kariyere devam etmek istiyorsa yardımcı olalım diye bir yer gösterme vazifesi yapsın diye bir platform oluşturulacak.

Bu platform sayesinde üniversitelerin ihtiyaç duyduğu alanlardaki doktoralı insan kaynağını üniversitelerle buluşturacağız.

Bu platform sayesinde üniversite - doktoralı buluşması sağlanacak.

Bu platformun sağlayacağı avantajlar:

-Doktorasını tamamlayan mezunların kendilerine doğru ve hızlı bir şekilde üniversite pozisyonu bulabilmesi

-Yeni kurulan ve gelişmekte olan üniversitelerimizin doktoralı insan kaynağı ihtiyacının karşılanabilmesi

-Misyon farklılaşması ve ihtisaslaşma programları kapsamındaki üniversitelerimizin amaçlarına yönelik doktoralı insan kaynağı ihtiyacının karşılanabilmesi

-Öğretim üyeliği sürecinin en önemli aşaması olan Doktor Öğretim Görevlisi istihdamı sürecinin daha şeffaf ve performans odaklı olarak yürütülmesi

BU PLATFORMA BAŞVURMA TAMAMEN İSTEKLİLİK ESASLI.

ZORUNLULUK VE MECBURİ HİZMET YOK.

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@