01.09.2015, 19:04 11261

Eylül Ayında Atanacak Öğretmenlerin Merak Ettikleri 2: Atama Sürecinde Hangi İşlemler Yapılacak?

Eylül Ayında Atanacak Öğretmenlerin Merak Ettikleri 2: Atama Sürecinde Hangi İşlemler Yapılacak?

MEB, bugün itibariyle branş dağılımlarını açıkladı. Birkaç gün içinde atamalar gerçekleştirilecek. Bu süreçte sizlere yardımcı olması için soru-cevap şeklinde bir bilgilendirme yapacağım. Sizden gelen soru ve cevaplara da yer verip yazıyı sürekli güncel tutacağım. Bana aşağıdaki iletişim adreslerimden de ulaşıp merak ettiklerinizi sorabilirsiniz. Atanacak olanlara şimdiden hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum.

 
Atamalar ne zaman ve nasıl yapılacak?

4-10 Eylül arasında tercihler alınmaya başlanacak. Başvuru ve atama işlemleri http://mebbis.meb.gov.tr ve http://ikgm.meb.gov.tr adreslerindeki Elektronik Başvuru Formu doldurularak yapılacaktır.


Kaç çeşit atama bulunmaktadır?

“İlk atama”, “Yeniden atama ve kurumlar arası yeniden atama” ve “Milli sporcuların ataması” şeklinde olmak üzere atamalar çeşitlendirilmiştir. Elektronik başvuru sayfası buna göre düzenlenmiştir.


Sonuçlar ne zaman ve nereden duyurulacak?

Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, atamaların yapıldığı 15 Eylül 2015 tarihinde Bakanlığın http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.


Atamalarda hangi puan türü kullanılmaktadır?

İlk atama kapsamında atanacakların, 2015 KPSSP10 ve KPSSP121 puanlarından birisine sahip olması gerekmektedir.


Hangi öğretmenlik için hangi puan türü kullanılacaktır?

Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik (Lise), Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil (Almanca, İngilizce), Rehberlik ve Sınıf Öğretmenliği alanlarına başvuruda bulunacak adaylar, KPSS P121 puanına sahip olmalıdır. Bu branşlar dışındaki öğretmenlikler için KPSS P10 puanı kullanılacaktır.


KPSS'den 49,99 aldım, tercih yapabilir miyim?

İlk atama kapsamında atanacakların, 2015 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121) itibarıyla belirlenen taban puan (50) ve üzerinde puan almış olmaları gerekmektedir. 


Önceki yıllarda öğretmenliğe atanan ancak göreve başlamayan birisi 2015 KPSS’ye girip geçerli bir puan almışsa başvuru yapabilir mi?

Evet yapabilir. Ancak bu kişilerin başvuru tarihinin son günü itibarıyla atama tarihinden itibaren 1 (bir) yıllık bekleme süresini doldurmuş olmaları gerekmektedir.


Aday öğretmenken görevine son verilenler bu atama döneminde başvuru yapabilir mi?

Adaylık dönemi içinde görevine son verilenlerden (sağlık durumu hariç), görevden ayrıldığı tarihten başlamak üzere son başvuru tarihi itibarıyla üç yıl geçmiş olması gerekmektedir.


Yeniden atama ve kurumlar arası yeniden atamalarda KPSS gerekli midir?

Hayır. Bu adaylar için KPSS'ye katılmış ve pedagojik formasyon belgesine sahip olma şartları aranmayacaktır.


İki ayrı alanda öğretmenlik lisans diplomasına sahibim. Her iki alanda da tercih yapabilir miyim?

Hayır. Sadece birisi için tercih yapabilirsiniz.

 
Mezun olduğum alan birden fazla alana kaynaklık ediyor. İkisi için de tercih yapabilir miyim?

Hayır. Sadece birisi için tercih yapabilirsiniz.


İnternet ortamında başvuruda bulunduktan sonra ne yapmalıyım?

İnternet ortamında başvuru yapan aday bu başvurulara ilişkin Elektronik Başvuru Formunun çıktısını, şahsen ya da noter aracılığıyla vekâlet vereceği kişi vasıtasıyla il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine onaylatmalıdır.


Başvurumu ne zaman onaylatmalıyım?

Başvuruların, başvurunun yapıldığı gün ya da başvurunun son gününe rastlayan gün hariç bir sonraki gün mesai saatleri içinde başvuru bürolarına onaylatılması zorunludur.


Başvurumu onaylattıktan sonra bilgilerimde değişiklik yapabilir miyim?

Hayır, yapamazsınız. Adayların başvurularının il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanmasından sonra yapacakları bilgi ve beyan düzeltme talepleri dikkate alınmayacaktır.


Başvurumu herhangi bir yerde onaylatabilmem mümkün mü?

Elektronik Başvuru Formuna adayların kimlik bilgileri ile KPSS puanları yansıtılmıştır. Adaylar atama biçimlerini, alanlarını, mezun oldukları yükseköğretim programlarını, başvuruyu onaylatacakları il/ilçe ve adres bilgileri ile tercihlerini söz konusu form üzerinde belirteceklerdir.


Şu anda askerim/başvuru sürecinde askerde olacağım. Tercihte bulunabilir miyim?

Başvuru tarihi itibarıyla askerlik için sevke tabi olanlar ile hâlen askerlik hizmetini yapmakta olan öğretmen adayları başvuruda bulunabilecektir. Bu adaylardan askerlik hizmetini yapmakta iken öğretmenliğe atananlar, hâlen askerde olduklarını ve muhtemel terhis tarihini gösterir bir belgeyi en kısa süre içinde dilekçe ekinde atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine gönderecekler ve terhis tarihini takip eden bir ay içinde göreve başlatılacaktır.


Coğrafya/Sosyal Bilgiler mezunları tercihte bulunacaklar mı?

2015 yılı alan sınavına karşı açılan dava kapsamında yargılama sürecinde bulunan “Coğrafya” ve “Sosyal Bilgiler” alan öğretmenliklerine, yargılama sonucunda verilen karar doğrultusunda atama yapılmak üzere daha sonra belirtilecek tarihte başvuru alınacaktır. Bu nedenle, her ne kadar duyuruda kontenjan belirlenmiş ise de söz konusu alan öğretmenleri bu duyuruya bağlı olarak başvuruda bulunmayacaktır.


Başvuruda hangi belgeler istenmektedir?

 1. Başvuru çıktısı,
 2. Lisans diploması veya mezuniyet geçici belgesinin aslı veya onaylı örneği,
 3. Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Pedagojik Formasyon Programı/ Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği ya da İngilizce Öğretmenliği Sertifikası programlarından birini tamamladığına ilişkin belge veya bu belgenin onaylı örneği.


Pedagojik formasyon belgem henüz hazırlanmadı, başvuruda bulunabilir miyim?

Öğretmenlik başvurularının son günü itibarıyla pedagojik formasyon eğitimini başarı ile tamamlayan; ancak, formasyon belgesi düzenlenemeyenler, eğitimde başarılı olduklarına ilişkin ilgili üniversiteden alacakları belge ile başvuru yapabilecektir. Bu durumda olanlar, elektronik başvuru formunda yer alan pedagojik formasyon bilgileri bölümüne, aldıkları bu belgenin tarih ve sayısını girecektir.


Bir kamu kurumunda çalışmaktayım ve öğretmenlik tercihinde bulunacağım. Muvafakat belgesi vermem gerekiyor mu başvuru esnasında?

Hayır, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan adaylardan başvuru esnasında muvafakat belgesi istenmeyecektir. Ancak bu adaylardan ataması yapılanların göreve başlama işlemleri esnasında bu belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir.


Başvuru esnasında sağlık raporu istenecek mi?

Hayır istenmeyecek. Adaylardan sağlık, askerlik ve adli sicil durumlarına ilişkin belge istenmeyecek, Elektronik Başvuru Formunda beyan alınacaktır. Ancak atama gerçekleştirildikten sonra yani göreve başlama sırasında sağlık raporu istenecektir.


Kaç tercihte bulunma hakkımız var?

Her adayın 40 tercih hakkı bulunmaktadır.


41. tercih ne demektir?

41.tercih, tercih dışı seçenek anlamına gelmektedir. Adaylar tercih dışı seçenek olarak; “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum.” ve “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.” seçeneklerinden birini de mutlaka işaretleyeceklerdir. Tercihlerine atanamayan adaylardan “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.” seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacaktır.


Tercih bildiriminde bir ücret ödeyecek miyiz?

Hayır, tercih sürecinde herhangi bir ücret ödenmesi söz konusu değildir.


Elimdeki pedagojik formasyon belgesini yeni okuyup ve mezun olduğum başka bir alan için de kullanabilir miyim?

Herhangi bir öğretmenlik alanında alınan pedagojik formasyon eğitimi, diğer alanlar için de geçerli sayılacaktır.


Eğitim fakültesi mezunlarından pedagojik formasyon belgesi isteniyor mu?

Hayır. Eğitim fakültesi mezunları, resmî eğitim kurumlarında öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olanlar ve devlet üniversitelerinde (vakıf üniversiteleri hariç) en az iki yıl süreyle öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, uzman ve araştırma görevlisi olarak çalışmış olanlardan pedagojik formasyon belgesi istenmeyecektir.


Pedagojik formasyon belgemde belge numarası yazılı değil, ne yapmalıyım?

Pedagojik formasyon belgesinde “belge sayısı”nın olmaması durumunda ekranda sayı alanına 0 (sıfır) girilecektir.


Aynı branşta iki adayın KPSS puanları aynı ise nasıl bir işlem yapılmaktadır?

Adayların KPSS puanlarının eşit olması durumunda atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecektir.


Atama tebligatları nasıl yapılacak?

Atama kararnameleri, il millî eğitim müdürlüklerine internet ortamında gönderilecektir. Ataması yapılanların başvuruda belirtikleri elektronik posta adreslerine tebligat yapılacaktır. Tebligat, adayın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır. Adaylar, tebligatın yapılmış sayıldığı tarihten itibaren 657 sayılı Kanunun 62 nci ve 63 üncü maddelerinde belirtilen sürelerde göreve başlamak zorundadır.


Ataması yapılanlardan hangi belgeler istenmektedir?  

 1. Başvuru esnasındaki belgeler,
 2. Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (2 adet), 
 3. Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),
 4. Elektronik Başvuru Formunun onaylı örneği,
 5. Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu,
 6. Millî sporcular, yukarıdaki belgelerin yanında elektronik ortamda beyan ettikleri millî sporcu belgesi/belgeleri veya kurumca onaylı örneği,
 7. Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi,
 8. Diğer kamu kurumlarında görev yapmakta olanlardan yetkililerce onaylanmış muvafakat belgesi.

Atandığım halde göreve başlamazsam ne olur?

Öğretmen olarak ataması yapılanlardan başvurusunda belirtilen elektronik posta adresine tebligat yapıldığı hâlde yasal süre içinde göreve başlamayanların atamaları, 657 sayılı Kanunun 62 ve 63 üncü maddelerine göre iptal edilecektir. Bu durumda olanlar, atandıkları tarihten itibaren 1 (bir) yıl geçmeden öğretmenliğe yeniden atanmak üzere başvuramayacaktır.


Yeni atanacak bir öğretmenin mali hakları nelerdir?

Konuyla ilgili detaylı bilgiye “Eylül Ayında Atanacak Öğretmenlerin Merak Ettikleri 1: Mali Durumlar” başlıklı önceki yazımdan ulaşabilirsiniz.

 
Atamalar, öğretmenlerin özlük hakları, mevzuat vb. konular ile ilgili sorularınızı; dile getirilmesini istediğiniz konuları tarafıma iletmek ve paylaşımlarımı takip etmek için aşağıdaki iletişim adreslerini kullanabilirsiniz.

Sevgiyle…  
 
Seyfullah DAĞ
Yorumlar (19)
tebrik 4 yıl önce
Atanacak arkadaslari tebrik ederim biz atanamadik siz sansli kesimsiniz umarim birilerine usaklik yapmaz akli hur vicdani hur nesiller yetistirirsiniz
halo dayı 4 yıl önce
verdiğiniz bilgiler için teşekkürler. ayrica bu sağlik raporu olayini bi̇raz açarmisiniz ai̇le heki̇mi̇nden alinan olmuyormu?
S.Dağ 4 yıl önce
hocam aile hekimi olmayabilir. zira tam teşekküllü deniyor.
kadir dağ 4 yıl önce
okul bazinda kontenjanlar ne zaman açiklanacak.
S.Dağ 4 yıl önce
cuma günü
Saglikci 72 4 yıl önce
Fenb ve teknoloji öğretmenliği ve hemşirelik bölümlerş mezunuyum gecen yıl kpss10 dan 77 aldım bu yıl hemşire öğretmen bölümü ne başvurabilirmiyim
S.Dağ 4 yıl önce
puanların geçerlilik süresi bir yıldır. geçen yılın puanı yeni sınav yapılmış olduğu için artık kullanılamaz.
saglıkcı 4 yıl önce
ben gecen yıl eylul ayında tercıh yaptım ama atandıgım yere gıtmedım sımdı tercıh yapabılırmıyım bıde okul bazında atamalar nezaman acıklanacak
ahmet 4 yıl önce
atanırsak sağlık kurulu raporu istenecek mi?
Ahmet 4 yıl önce
aile hekiminden olmaz mı?
nnnn 4 yıl önce
Bu cografya nezaman atanacak sinav sonucu ne zaman belli olacak lanet olsun yeter issiz gucsuz kaldk biktik nefret ettm bu ulkeden
Bütün Yorumları Görmek İçin Tıklayın

Gelişmelerden Haberdar Olun

@