banner406
banner396
07 Haziran 2016 Salı 18:16
İl İçi Yer Değiştirme Sonuçlarını Açıklayan İller - 78 İL
2016 İl İçi Yer Değiştirme Sonuçlarını Açıklayan İller. Öğretmenlerin 2016 Mayıs Ayı İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Sonuçlarını Açıklayan İller Güncel Liste Halinde Mebpersonel.com'da.

Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirmelerinde tercih süreci 26 Mayıs itibariyle sona erdi. MEB tarafından yayımlanan takvime göre il içi yer değiştirme sonuçları, tercih süresinin bitişinden 6 Haziran tarihine kadar valiliklerce yapılacak. Yani tüm illerde il içi yer değiştirme sonuçları en geç 6 Haziran tarihine kadar açıklanmış olacak. İlişik kesme işlemleri ise 17 Haziran 2016 tarihinden itibaren başlatılacaktır.

Mebpersonel.com olarak 81 İl'i takip ederek güncel liste halinde il içi yer değiştirme sonuçlarını sizlerle paylaşacağız. İl içi yer değiştirme sonuçlarını açıklayan iller KIRMIZI renkle gösterilecektir. O ilin üstüne tıkladığınız anda il içi yer değiştirme sonuçlarını ulaşabilirsiniz.

Bitlis il milli eğitim müdürlüğü tarafından  sonuçlar açıklandı

6 Haziran 2016 tarihine kadar il içi yer değiştirme sonuçlarını bu sayfayı yenileyerek takip edebilirsiniz.

2016 İl İçi Yer Değiştirme Sonuçlarını Açıklayan İller:

12 Bingöl  MEM 2016 İl içi  yer değiştirme sonuçları için tıklayınız.
13 Bitlis İl MEM İçin Tıklayınız
34 İstanbul İl MEM İçin Tıklayınız
67 Zonguldak İl MEM İçin Tıklayınız
70 Karaman İl MEM İçin Tıklayınız
79 Kilis İl MEM İçin Tıklayınız
81 Düzce İl MEM İçin Tıklayınız

LİSTE SÜREKLİ GÜNCELLENECEKTİR...

MEBPERSONEL.COM / ÖZEL

MEB tarafından yayımlanan kılavuza göre öğretmenlerin il içi yer değiştirmeleriyle ilgili detaylar şu şekilde açıklandı:
ÖĞRETMENLERİN 2016 YILI İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME DUYURUSU

Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin 2016 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri, 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği doğrultusunda aşağıda belirtilen açıklamalar çerçevesinde yapılacaktır.

İl içi isteğe bağlı yer değiştirmelere;

1- Zorunlu çalışma yükümlülüğü olmayan, zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlayan, zorunlu çalışma yükümlüsü olanlar veya bu yükümlülükten muaf tutulan öğretmenler ile sağlık ve eş durumu mazereti sebebiyle zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenecek öğretmenlerden 30 Eylül 2016 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, il içinde yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir.

2- Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden;

a) 1, 2 ve 3'üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında adaylık dahil 3 yıl görev yapanlar,

b) 4, 5 ve 6'ncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapanlardan bulundukları eğitim kurumunda 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar,

c) 1, 2 ve 3 üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapanlardan başvuruların son günü itibarıyla adaylığı kaldırılmış olanlar 3 yıllık çalışma süresi şartı aranmadan,

istemeleri halinde, il içinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarına yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir.

3- Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden 30 Eylül 2016 tarihi itibarıyla zorunlu çalışma yükümlüğünü tamamlayacak olanlar istemeleri halinde il içinde 1, 2 ve 3'üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına yer değişikliği isteğinde bulunabilecektir.

4- Üç yıllık sürenin hesabında öğretmenin;

a) Kadrosunun bulunduğu eğitim kurumunda sözleşmeli öğretmen veya asker öğretmen olarak geçirdiği süreler dahil, fiilen öğretmen olarak geçirdiği süreler ile diğer eğitim kurumlarında ders okutmak üzere ya da eğitim kurumu yöneticisi olarak görevlendirildiği süreler,

b) Hizmetin gereği olarak il içinde veya iller arasında yer değişikliği yapılanlardan yargı kararı gereğince eski görev yerine iade edilenlerin eski ve yeni görev yerlerindeki hizmet süreleri,

c) Görevli oldukları eğitim kurumunun dönüştürülmesi, kapanması, eğitim kurumunda norm kadro fazlası olmaları veya hizmetin gereği ve çeşitli nedenlere bağlı olarak idari tasarrufla istekleri doğrultusunda ya da resen görev yerleri değiştirilen öğretmenlerin bulundukları eğitim kurumlarında ve daha önceki eğitim kurumlarında geçen hizmet süreleri birlikte değerlendirilecektir.

5- İl içi yer değişikliğine başvuracak öğretmenlerin hizmet puanları, 26 Mayıs 2016 tarihi dikkate alınarak belirlenecektir.

6- Halen görev yaptıkları eğitim kurumunda ihtiyaç ve norm kadro fazlası olan öğretmenler ile eğitim kurumlarında ikinci görev kapsamında yönetici olarak görev yapmakta olanlardan yöneticiliğe devam etmek istemeyenler, 3 yıllık çalışma şartı aranmaksızın yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir.

7- Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen öğretmenler, görevlendirmeleri sona erdirilmedikçe yer değiştirme isteğinde bulunamayacaktır; ancak, kadrolarının bulunduğu eğitim kurumuna dönen öğretmenlerden kadrolarının olduğu eğitim kurumunda en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, il içi yer değişikliği isteğinde bulunabilecektir.

8- Başvurular, elektronik ortamda alınacaktır. Başvurular, sırasıyla eğitim kurumu müdürlüğü, ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerince onaylandıktan sonra geçerlilik kazanacak ve bu birimlerin herhangi biri tarafından onaylanmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.

9- Yer değiştirme iş ve işlemleri ile başvuruların onaylanmasından veya reddedilmesinden sırasıyla eğitim kurumu, ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerinin yöneticileri yetkili ve sorumlu olacaktır.

10- İl içinde yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenlerden görev yaptığı il/ilçe dışında bulunanlar, her türlü iletişim aracıyla kadrosunun bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğünü bilgilendirmek suretiyle başvurularının onaylanmasını isteyecek; eğitim kurumu yöneticileri de süresi içinde başvuruları onaylayacaktır. Elektronik Başvuru Formlarının çıktısı, formu onaylayan eğitim kurumu müdürlüklerince başvurusu onaylanan öğretmenlere daha sonra imzalattırılacaktır.

11- İl içinde isteğe bağlı yer değiştiren öğretmenler, aynı dönemde iller arasında isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaktır. Ancak bunlardan, il içinde yer değişikliği yapıldıktan sonra mazeretleri oluşanlar, mazeret durumundan yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir. Başvuru yaparken öğretmenlerin, bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

12- Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formuna yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerinden talep edecektir.

13- Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden yurt dışı görev süresi veya aylıksız izinlerinin 30 Eylül 2016 tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler, diğer şartları da taşımaları kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir. Yer değişikliği gerçekleştirilen öğretmenlerden en geç 30 Eylül 2016 tarihi itibarıyla görevine başlamayanların atamaları il milli eğitim müdürlüklerince iptal edilecektir.

14- İl içinde soruşturma sonucu görev yeri değiştirilen öğretmenlerin hizmet süresinin hesabında, daha önce görevli oldukları eğitim kurumlarında geçen hizmetleri de dikkate alınacaktır. Ancak bu durumdaki öğretmenler, 3 yıl geçmeden daha önce görev yaptıkları eğitim kurumuna veya ilçeye atanmak üzere yer değiştirme isteğinde bulunamayacaktır.

15- Başvuru süresi içinde öğretmenler, görevli oldukları eğitim kurumuna ya da kadrolarının bulunduğu il/ilçe milli eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle yer değiştirme başvurusunu elektronik ortamda iptal ettirebilecektir.

16- Öğretmenler, il içi yer değişikliği başvurularında en çok 40 eğitim kurumu tercih edebilecektir.

17- Bilişim Teknolojileri alan öğretmenlerinden "Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği", "Matematik-Bilgisayar Bölümü", "İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri", "Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü" ve "Bilgi Teknolojileri" mezunları, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarını tercih edemeyecektir.

18- Fen liseleri ve sosyal bilimler liselerinin bütün alan öğretmenleri ile spor liseleri ve güzel sanatlar liselerinin görsel sanatlar, müzik ve beden eğitimi alan öğretmenleri aynı tür eğitim kurumlarını isteyebilecekleri gibi diğer eğitim kurumlarını da tercih edebilecektir.

19- Spor liseleri ve güzel sanatlar liseleri dışındaki eğitim kurumlarında görevli görsel sanatlar, müzik ve beden eğitimi alan öğretmenlerinden daha önce ilgili mevzuatına göre spor liseleri ile güzel sanatlar liselerine atanmış olanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren aradan beş yıldan fazla süre geçmemiş olması şartıyla bu eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.

20- Fen liseleri ve sosyal bilimler liseleri dışındaki eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerden başvurunun son günü itibarıyla Bakanlık kadrolarında adaylık dahil en az üç yıl öğretmenlik yapmış olanlar fen liseleri ve sosyal bilimler liselerini tercih edebilecektir.

21- Öğretmenlerden bilim ve sanat merkezlerinde görev yapmakta olanlar ile daha önce görev yapmış olanlar, bilim ve sanat merkezlerini tercih edebilecektir. Halen bilim ve sanat merkezlerinde görev yapanlar istemeleri halinde diğer eğitim kurumlarını da tercih edebilecektir.

22- Doğrudan Bakanlık merkez teşkilatına bağlı eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, istemeleri halinde il içi yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir.

23- İl içi yer değiştirmeler, hizmet puanı üstünlüğüne göre öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak valiliklerce yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği halinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı halinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.

24- İl içi isteğe bağlı yer değiştirme kapsamında görev yeri değiştirilen öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri iptal edilmeyecektir. Öğretmenlerin, başvuru yaparken bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. Ancak bunlardan, yer değiştirmeleri gerçekleştirildikten sonra yürürlükteki yönetmelikte belirtilen mazeret durumlarından biri oluşanların atamaları, görev yerlerinden ayrılmamış olmaları kaydıyla iptal edilebilecektir. Ataması iptal edilenlerden önceki görev yerlerinde alanlarında norm kadro bulunmayanlar, il içindeki diğer eğitim kurumlarında alanlarında boş bulunan norm kadrolara valiliklerce atanacaktır.

25- İl içi yer değiştirme başvuruları 20-26 Mayıs 2016 tarihleri arasında alınacak; atamalar valiliklerce 6 Haziran 2016 tarihine kadar sonuçlandırılacak ve ataması yapılanların ilişik kesme işlemleri 17 Haziran 2016 tarihinden itibaren başlatılacaktır.

26- Yer değiştirme başvurularına ilişkin tereddütler öncelikle il milli eğitim müdürlüklerince giderilecek; bu şekilde giderilemeyen tereddütler ise Bakanlığa bildirilecektir. Yukarıda belirtilen açıklamalarda yer almayan hususlarda Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri esas alınacaktır.

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

Öğretmenlerin 2016 Yılı İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu İçin TIKLAYINIZ

ÖĞRETMENLERİN 2016 YILI İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSUNDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE YAPILACAK İŞLEMLER

Öğretmen Tarafından Dikkat Edilecek Hususlar Ve Yapılacak İşlemler
Öğretmenlerin yer değiştirme işlemini etkileyecek MEBBİS’teki;
 Kimlik bilgileri,
 Görev kaydı,
 MEB dışı hizmetler kaydı,
 Geçici görevlendirme kaydı,
 Hizmet unvanı bilgileri (Hizmet puanının hesabında dikkate alınacak süreler)
 Sözleşmeli öğretmenlik (4/b ve 4/c) süreleri,
 Ders ücreti karşılığında görev yapılan süreler (ücretli öğretmenlik),
 Vekil öğretmenlik,
 Usta öğreticilik,
 Devlet Memuru statüsünde geçirilen süreler,
 Yükseköğretim Personel Kanunu,
 Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi olarak geçirilen süreler,
 Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu kapsamında aylıksız izne
ayrılan sendika yöneticilerinin aylıksız izinde geçen bu süreleri,
 Askerlikte geçirilen hizmet sürelerinin tamamı
 Özel öğretim kurumlarında yönetici ve öğretmen olarak geçirilen süreler
değerlendirilir.
 Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları
Yönergesi kapsamında yapılan görevler.
 Bakanlık atama alanı,
 Öğrenim Bilgileri,
 Zorunlu çalışma hizmeti bilgileri,
 BİLSEM bilgileri,
 Aylıksız izin bilgileri,
 Adaylık bilgileri kontrol edilerek varsa hatalı eksik bilgilerin sırasıyla eğitim kurumu,
İlçe ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne başvurarak düzeltilmesini talep edecektir.

Eğitim Kurumu Müdürlüğü Tarafından Dikkat Edilecek Hususlar Ve Yapılacak
İşlemler
 Bakanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe
Milli Eğitim Müdürlüğünce yayınlanan duyuru ve yazıların tüm öğretmen ve yöneticilere
imza karşılığında tebliğ edilmesi, iş ve işlemlerin ilgili mevzuat ve duyurular
çerçevesinde değerlendirilmesi,
 Başvuru süresinde Bakanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, İl Milli Eğitim
Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün internet sitesinin kontrol edilmesi,
 MEBBİS sistemindeki öğretmen ve yöneticiler kontrol edilerek MEBBİS’te görünmeyen
ya da okul öğretmeni/yöneticisi olmayıp MEBBİS’te görünenlerin ilçe milli eğitim
müdürlüğüne bildirilmesi,
 Görevlendirmesi sona ermesine rağmen halen başka bir eğitim kurumunda görünen
öğretmen/yöneticilerin ilçe milli eğitim müdürlüğüne bildirerek görevlendirme kaydının
kapatılmasını sağlamak,
 Başka bir eğitim kurumunda görevlendirilmesine rağmen görevlendirilmesi girilmeyen
öğretmen/yöneticilerin görevlendirme kaydının girişi için ilçe milli eğitim müdürlüğüne
bildirilmesi,
 Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları
Yönergesi kapsamında yapılan görevlendirmelerin kontrol edilerek eksik ve hataların ilçe
mili eğitim müdürlüğüne bildirilmesi,
 Aylıksız izinde olan öğretmen ve yöneticilerin izin durumlarının kontrol edilerek varsa
aylıksız izni bitenlerin ilçe milli eğitim müdürlüğüne bildirilmesi,
 MEBBİS’teki eksik ya da hatalı bilgilerinin düzeltilmesi için başvuran öğretmen /
yöneticilerin bilgilerinin yetki çerçevesinde düzeltilmesi / ilçe milli eğitim müdürlüğüne
bildirilmesi,
 Başvuru yapan öğretmenlerin başvuruları bekletilmeden, bilgileri kontrol edilerek
onaylanması / reddedilmesi, başvurusu onaylanan öğretmenin başvuru formunun bir
örneğinin özlük dosyasında saklanması,

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Tarafından Dikkat Edilecek Hususlar Ve Yapılacak
İşlemler
 Bakanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce
yayınlanan duyuru ve yazıların tüm öğretmen ve yöneticilere duyurulması, iş ve
işlemlerin ilgili mevzuat ve duyurular çerçevesinde değerlendirilmesi,
 Başvuru süresinde Bakanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, İl Milli Eğitim
Müdürlüğünün internet sitesi ve resmi e-posta adreslerinin kontrol edilmesi,
 İl Milli Eğitim Müdürlüğünce gönderilen görevlendirme kayıtlarının kontrol edilerek
varsa görevi biten öğretmen / yöneticilerin görevlendirme kaydının kapatılması,
 Geçici görevlendirilmesine rağmen İl Milli Eğitim Müdürlüğünce gönderilen
görevlendirme listesinde olmayan öğretmen / yöneticilerin görevlendirme kaydının
açılması,
 Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları
Yönergesi kapsamında yapılan görevlendirmelerin kontrol edilerek eksik ve hataların
giderilmesi,
 Başvuru yapan öğretmenlerin başvuruları bekletilmeden, bilgileri kontrol edilerek
onaylanması / reddedilmesi,

MEB Öğretmen Facebook Grubumuza Katılmak İçin Resme TIKLAYINIZ

www.mebpersonel.com

Son Güncelleme: 07.06.2016 18:16
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
zahimnak 2016-06-02 08:40:42

En gec Haziranın 6 si diye ucu açık bir tarih verildi ya kesin son dakikaya kadar kullanir memler.

Avatar
özel 2016-05-30 23:43:36

iyi makara.açıklanan sıfır ,açıklandıkça güncellenecek!!!

Avatar
Hikmet+guzel 2016-06-02 02:01:24

Kurum+mebbisi+ile+ogrenebilirsiniz.

Misafir Avatar
selçuk 2016-06-02 12:06:23 @Hikmet+guzel

istanbul açıklanmış mı acaba bu şekilde

Beğenmedim! (1)
Avatar
malatya 2016-06-05 00:13:08

malatyada açıkladı

Avatar
eylül 2016-06-02 18:21:58

elle mi hazırlıyorlar bu listeyi? sabahtan beri okul şifresi ile mebbisten öğreniyor millet.

Avatar
alpertunga 2016-06-02 22:53:42

arkadaşlar antalya ihtiyaç listesinde teknoloji ve tasarım alanı 6 okul açılmış. hizmet alanı önemli değil. fakat antalya milli eğitim il içi sonuçlarını açıklamış. o listede teknoloji ve tasarım alanına yer değiştirme 10 okul. bu nasıl oluyor ?

Misafir Avatar
ALİ DE ALİ 2016-06-03 20:01:36 @alpertunga

karşılıklı istenmiştir.listeyi incelersen daha iyi anlarsın.

Beğenmedim! (0)
Avatar
zahimnak 2016-06-03 11:54:45

Bizde de verilen listede benim branstan çok az okul vardı mebbisten basvuru yaparken listenin dışında birçok okulun açıldığını gördüm sizde de öyle bir durum olabilir hocam.

Avatar
ali er 2016-06-03 18:50:20

yayınlayan il mem leri kutluyorum.yayınlamayanlar belli ki müslüman değil ve onca öğretmeni ramazanın il günü oruçlu oruçlu bekletecekler 6 hazirana akşamına kadar.

Misafir Avatar
eylül 2016-06-04 20:33:16 @ali er

atlı mı kovalıyor az bekle. bu ne sabırsızlık. din sömürüsü bile yapmaya başladınız.

Beğenmedim! (2)