banner396
08 Aralık 2017 Cuma 08:54
İstanbul Üniversitesi Akademik Personel Alımı Yapacak!

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ve “İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Yönergesi” uyarınca Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına eleman alınacaktır.

Profesörlük Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Özgeçmişlerini, Yayın Listelerini, Doçentlik Belgelerini, Bilimsel Yayınlarının kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge  ve bilgileri içeren 6 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD veya Taşınabilir Bellek ile birlikte Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

NOT: Başvuruda bulunacak adayların Başlıca Araştırma Eserinin adını da belirttikleri başvuru dilekçelerini hazırladıkları CD veya Taşınabilir Belleklere birer adet fotokopi koymaları ve Ayrıca;  Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde yer alan Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Formu (Profesör ve Doçentler için) ile Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 Adet), Adli Sicil  Kaydı, Özgeçmiş ve Yayın Listesi, Doçentlik Belgesi, Yabancı Dil Belgesi, Diplomalar (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık), 1 adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş), Kimlik Fotokopisi ve Başlıca Araştırma Eseri olarak gösterdikleri eserden birer takım yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Doçentlik Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi ile Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD veya Taşınabilir Bellek ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

NOT: Başvuruda bulunacak adayların; Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde yer alan Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Formu (Profesör ve Doçentler için) ile Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 Adet), Adli Sicil Kaydı, Özgeçmiş ve Yayın Listesi, Doçentlik Belgesi, Yabancı Dil Belgesi, Diplomalar (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık), 1 adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş) ve Kimlik Fotokopisini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçentlik Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Sınava girecekleri yabancı dili belirten dilekçelerini, özgeçmişlerini, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde yer alan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 Adet), Adli Sicil Kaydı, Doktora Belgesini, Yayın Listelerini, Bilimsel Çalışma ve yayınları kapsayan 4 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD veya Taşınabilir Bellek ile birlikte ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

NOTLAR:

  1. İlan edilen bütün ünvanlar için Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.
  2. Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.
  3. Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.
  4. İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.
  5. Başvurular ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili birimlere yapılacaktır.
  6. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.
  7. Kadrolara müracaat edecek adayların, Üniversitemizin ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının internet sitesinde yer alan İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Yönergesine göre Bilimsel Yayınlarının puanlandırılmış tablolarını eklemeleri gerekmektedir.
  8. İlanımıza http://www.istanbul.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.

D U Y U R U L U R

 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

 ANABİLİM DALI

 ÜNVANI

 ADEDİ

 AÇIKLAMA

 İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ

Ağız Yüz Çene Cerrahisi

PROFESÖR

1

Ağız Yüz ve Çene Cerrahisi uzmanlığı almış olup,

Uluslararası yüz plastik Cerrahisi board sertifikasına sahip olmak.

Tıbbi Genetik

PROFESÖR

1

Genel Cerrahi

PROFESÖR

1

Aile Hekimliği

PROFESÖR

1

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

PROFESÖR

1

Kadın Hastalıkları ve Doğum

PROFESÖR

1

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

PROFESÖR

1

Otoloji, Nörootoloji konusunda deneyimli olmak.

Nöroloji

PROFESÖR

1

Klinik Nörofizyoloji konusunda deneyimli olmak.

İç Hastalıkları

PROFESÖR

1

Böbrek Transplantasyonu olan Hastaların tedavileri konusunda deneyimli olmak.

Radyasyon Onkolojisi

DOÇENT

1

Gastrointestinal Sistem Tümörlerinde Stereotaktik Vücut Radyoterapisi ve İkinci Seri Stereotaktik Vücut Radyoterapisi konusunda deneyimli olmak.

 CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

PROFESÖR

1

Nöro-Anestezi ve NöroYoğun Bakım alanında deneyimli olmak.

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

PROFESÖR

1

Yenidoğan, Çocuk Cerrahisi Anestezisi ve Pediyatrik Rejyonel Uygulamaları alanında deneyimli olmak.

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

PROFESÖR

1

Tıbbi Biyokimya

PROFESÖR

1

Vasküler Enflamasyon ve Kardiyovasküler

Hastalıklar alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Üroloji

PROFESÖR

1

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

DOÇENT

1

Şizofreninin Etiyopatogenezi alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

DOÇENT

1

Cinsellik ve özellikle Cinsiyet Disforisi alanlarında

bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

YARD.DOÇ.

1

Çocuk Yoğun Bakım Yan Dal Uzmanlığını almış olmak.

Ortopedi ve Travmatoloji

YARD.DOÇ.

1

Çocuk Ortopedisi konusunda deneyimli olmak.

 HUKUK FAKÜLTESİ

Mali Hukuk

PROFESÖR

1

Medeni Hukuk

PROFESÖR

2

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

YARD.DOÇ.

1

 EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Felsefe Tarihi

PROFESÖR

1

Felsefe ve Sanat ilişkisi üzerine bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Bilgi Yönetimi ve Teknolojisi

PROFESÖR

1

Çin Dili ve Edebiyatı

PROFESÖR

1

Türk İslam Düşünce Tarihi

PROFESÖR

1

Klasik Dönem İslam Felsefesi üzerine bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Türk İslam Düşünce Tarihi

PROFESÖR

1

Felsefi Teoloji alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Beşeri ve İktisadi Coğrafya

PROFESÖR

1

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

PROFESÖR

1

Genel Türk Tarihi

PROFESÖR

1

Sibirya Tarihi alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Genel Türk Tarihi

DOÇENT

1

Türkistan Hanlıkları (Hive,Hokand ve Buhara) konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Türk İslam Sanatı

PROFESÖR

1

Uygulamalı Sosyoloji

PROFESÖR

1

Göç Sosyolojisi ve STK alanlarında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Yeni Türk Dili

PROFESÖR

1

Yeni Türk Dili alanında ve Türkçenin öğretimi üzerine bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Arap Dili ve Edebiyatı

DOÇENT

2

Bilim Tarihi

YARD.DOÇ.

1

Deniz Astronomisi ve Denizcilik Aletleri Tarihi alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Latin Dili ve Edebiyatı

YARD.DOÇ.

1

Yakınçağ Tarihi

YARD.DOÇ.

1

Yakınçağ Tarihi'nde biyografi alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Türk Halk Edebiyatı

YARD.DOÇ.

1

Yeniçağ Tarihi

YARD.DOÇ.

1

 FEN FAKÜLTESİ

Genel Biyoloji

PROFESÖR

1

Atom ve Molekül Fiziği

PROFESÖR

1

Matematiksel Fizik

DOÇENT

1

Uyumlu mükemmel emicileri konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Nükleer Fizik

DOÇENT

1

Deneysel nükleer seviye ömür ölçümleri ve proton-nötron etkileşimleri konusunda bilimsel

çalışmalar yapmış olmak.

 İKTİSAT FAKÜLTESİ

Çalışma Ekonomisi

PROFESÖR

1

Küreselleşme ve Sendikal Hareket alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Endüstri İlişkileri

PROFESÖR

1

Sosyal Haklar ve Çalışma Hayatında Ayrımcılık konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

İngilizce İktisat Politikası

PROFESÖR

1

Parasal İktisat alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Ekonometri

PROFESÖR

1

Makro Ekonometrik Modeller konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Ekonometri

PROFESÖR

1

Panel-Zaman Serisi Ekonometrisi alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Ekonometri

PROFESÖR

1

Doğrusal Olmayan Zaman Serisi Ekonometrisi alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

İktisat Teorisi

PROFESÖR

1

Döviz Krizleriyle ilgili bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Muhasebe ve Finansman

PROFESÖR

1

Faizsiz Finans ve Katılım Bankacılığı alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Uluslararası İlişkiler

PROFESÖR

1

Küresel Siyaset ve Güvenlik Politikaları alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Yönetim ve Organizasyon

DOÇENT

1

Stratejik Yönetimin Disipliner Temelleri alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

PROFESÖR

1

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

DOÇENT

2

Protetik Diş Tedavisi

DOÇENT

1

Renk Algısının Spektrofotometrik Analiz İle

İncelenmesi ile ilgili bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

 İŞLETME FAKÜLTESİ

Pazarlama

PROFESÖR

1

Pazarlama

YARD.DOÇ.

1

Finans

PROFESÖR

1

Sayısal Yöntemler

PROFESÖR

1

Sayısal Yöntemler

YARD.DOÇ.

1

Muhasebe

PROFESÖR

1

Örgütsel Davranış

DOÇENT

1

 VETERİNER FAKÜLTESİ

Veterinerlik Biyokimyası

DOÇENT

1

Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi

DOÇENT

1

 SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

Yönetim Bilimleri

PROFESÖR

1

Muhasebe ve Finansman

DOÇENT

1

Denetim ve risk yönetimi alanlarında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Hukuk Bilimleri

DOÇENT

2

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

DOÇENT

1

Siyaset ve Sosyal Bilimler

YARD.DOÇ.

1

Çağdaş Siyaset Teorisi alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Yönetim ve Organizasyon

YARD.DOÇ.

1

 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Geoteknik

PROFESÖR

1

Kireç stabilizasyonu, ufalama etkisi ve esneklik modülü alanlarında bilimsel çalışmalar yapmış

olmak.

Organik Kimya

PROFESÖR

1

Temel İşlemler ve Termodinamik

PROFESÖR

1

Proses ve Reaktör Tasarımı

PROFESÖR

1

Fiziko Kimya

YARD.DOÇ.

1

Elektrokimya, Nükleer Kimya ve Silikon

Süperkapasitörler alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

 İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Tefsir

PROFESÖR

1

 İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Genel Gazetecilik

YARD.DOÇ.

1

İnteraktif okur ve Medyanın çocuk eğitimi üzerine bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

 HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM

 FAKÜLTESİ

İngiliz Dili Eğitimi

YARD.DOÇ.

2

Fen Bilgisi Eğitimi

YARD.DOÇ.

1

Fen Öğretiminde İşbirlikli Öğrenme, Fen ve Kimya

Eğitimi alanlarında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

 SU BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Deniz Biyolojisi

DOÇENT

1

 SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

DOÇENT

1

Engellilerde Rekreasyon Alanında Bilimsel Çalışmalar Yapıyor Olmak

 TEKNİK BİLİMLER MESLEK

 YÜKSEKOKULU

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi

PROFESÖR

1

 ÇOCUK SAĞLIĞI ENSTİTÜSÜ

Pediatrik Temel Bilimler

DOÇENT

1

Neonatoloji Yandal Uzmanlığını almış olmak.

Pediatrik Temel Bilimler

DOÇENT

1

Genetik alanda Bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

FACEBOOK GRUBUMUZA KATILARAK ALIMLAR HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLABİLİRSİNİZ

Son Güncelleme: 12.12.2017 09:28
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.