banner406
banner396
03 Temmuz 2016 Pazar 18:07
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE ÖĞRETMENLİĞİ İLE İLGİLİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Okul öncesi öğretmenleri sorumlulukları çok fazla olan küçük yaş grubu çocuklarla birlikte hiç mola vermeden çalışıyorlar. Önemi tartışılmaz olan ama hala yeterli önemi ve özeni görmeyen okul öncesi eğitimi geliştirici tedbirlerin acilen alınması gerekiyor. Ayrıca bu eğitim grubundaki öğretmenlerin sorunlarının göz ardı edilmeyerek çözüme kavuşturulması gerekiyor.

Şuan için yaklaşık 45.000 öğretmenin bulunduğu bu alana yapılacak yatırımların ve gerçekleştirilecek projelerin bir külfet gibi görülmemesi, bu iyileştirmelerin toplam eğitim harcamaları payı içerisinde soruna yol açacak kadar büyük bir meblağ tutmayacağının bilinmesi gerekir. Ayrıca diğer branşlar içinde gerekli iyileştirici çalışmaların yapılması ama okul öncesi eğitimde yapılan iyileştirmelerin neden gerekli olduğunun, diğer branşlarla kıyaslama yapılmamasının gereği de hem eğitim camiası hem de medyaya iyi anlatılmalıdır.

Bir okul öncesi öğretmeni olarak naçizane gördüğüm/yaşadığım sorunları ve çözüm önerilerimi sizlere sunmak ve gerekli çalışmaların bir an önce yapılmasını arzu ettiğimi bilmenizi isterim.

 

A.SORUNLAR

 

 1. Maaş karşılığı girilmesi gereken ders saati sorunu: Branş öğretmenlerinde haftalık 15 ders saati maaş karşılığı ders varken okul öncesi ve sınıf öğretmenliği bölümlerinde bu 18 saattir. Mesleki ve teknik eğitim veren öğretmenlerin 20 saattir. Ancak en azından mesleki ve teknik eğitim veren bu öğretmenlerin çoğunlukla ek ders saatlerinin fazla olmasından ve aldıkları özel tazminattan faydalanabilmektedirler. Oysa yıpratıcı bir iş olmasına, mola, teneffüs gibi hiçbir dinlenme imkanının olmamasına karşın okul öncesi öğretmelerine verilen hiçbir tazminat ya da ilave ek ders yoktur.

 

 1. Teneffüs, mola sorunu: Okul öncesi öğretmenleri diğer hiçbir branşta rastlanmayan bir sorunu her gün yaşamaktadır. 5 saat kesintisiz bir şekilde hiçbir dinlenme anı olmadan, kendi zaruri ihtiyaçlarını bile görebilecekleri bir süre olmadan ders yapmaktadırlar. Tuvalet ihtiyacı ya da herhangi bir idari iş için bile dışarı çıksa sınıftaki her türlü kaza ve sorun için mesul tutulacak bir öğretmen kendi ihtiyaçlarını nasıl bir ruh hali içerisinde görecektir ya da görebilecek midir?

 

 1. Ders saati süresi sorunu: İlkokul, ortaokul, lise gibi bütün eğitim kademelerinde 40 dakikalık ders süresi ve 10 dakikalık teneffüs süreleri vardır. Ancak okul öncesi eğitimde bir ders saati 50 dakikadır. Herhangi bir teneffüs ya da mola zamanı ise yoktur. Çocukların dikkat ve ilgi süreleri yaş seviyeleri küçüldükçe azalır. Oysa burada eğitim bilimlerinin tam tersi bir iş yapılmıştır. Okul öncesi eğitimde ders saati süresi daha kısa olmalıyken daha uzun tutulmuştur.

 

 1. Nöbet ücreti sorunu: İlkokul ve diğer eğitim kurumlarında sınıftan dahi çıkamayan okul öncesi öğretmenleri nöbet ücretinden bile mahrum bırakılmıştır. Zaten bu öğretmenler sınıfları başında sürekli bir nöbet hali içerisindedir. Ayrıca okula erken bırakılan veya okuldan geç alınan çocukların başında yine bu öğretmenler beklemektedir. Kendi sınıfları veya birden fazla sınıf olan kurumlarda sınıf bölgelerinden yine bu öğretmenler sorumludur. O halde okul öncesi öğretmenleri de nöbet ücretini en az diğer öğretmenler kadar hak etmektedir.

 

 1. Sınıftaki çocuk sayısı ve yardımcı personel sorunu: Eski yönetmelikte “bir okul öncesi sınıfında en fazla 20 öğrenci olması esastır” yazıyordu. Şimdi ise bu durum yeni yönetmelikle idarenin takdirinde. 25-30 öğrenciyle bir öğretmenin tek başına ne kadar verimli olması beklenebilir. Yardımcı personel, yardımcı abla ise zaten yok. Bazen kaynaştırma öğrencileri geliyor sınıfa, esasında çok doğru bir uygulama ancak 20’den fazla öğrenci ve ayrıca kaynaştırma öğrencisiyle tek bir öğretmenin nasıl başarılı bir eğitim etkinliği yapabileceğini düşünmek gerekir. Öğretmen başına öğrenci sayısını gün geçtikçe düşürmek gerekir. Ancak bizdeki uygulama yine tam tersine. İş-kur typ programı sayesinde gelen çalışanlar göreve çok geç başlamaktadır. Bu çalışanlar mutlaka en geç eylül ayı sonu görevlerine başlamalıdır.

 

 1. Aidat sorunu: Okul öncesinde aidatlar bazen öğretmenlere toplatılmakta, bazen alınamamakta, bazen toplansa bile amacı dışında harcanmaktadır. Bu konuda milli eğitim bakanlığının tavrı net olsa bile uygulamada sorunlar devam etmektedir. Ayrıca milli eğitim bakanlığı durumu iyi olmayan öğrencilerden aidat alınmamasını istiyor. Bazen yüksek mertebedeki makamlardan medyada aidat alınmayacağı söyleniyor. Ancak aidat alınmadan okul ihtiyaçlarını karşılamak imkansız. Üstelik bu durum maddi durumu iyi olup aidatı yinede vermek istemeyen velilerin eline koz olarak verilmektedir.

 

 1. Yardımcı kaynak sorunu: Okul öncesi eğitim çocuğun okulla ilk tanıştığı, ilgi ve becerilerini geliştirme imkanı bulduğu yerdir. Muhakkak ki taş, çamur, yaprak gibi pek çok doğal nesne materyal olarak kullanılabilmektedir. Ancak çocuğun kitapla tanışması, kitabı keşfetmesi, onu yazarak, çizerek değiştirmesi yinede çok farklı ve özel bir olaydır. Ancak okul öncesi eğitimde kullanılabilecek bakanlık destekli hiçbir kaynak yoktur(Sadece pamuk şekerim adlı çok kısa iki kitap dağıtılmıştı bir defa). Özel yayın evlerinin hazırladığı kaynaklar ise ya çok pahalı ya da yetersizdir. Ayrıca yardımcı kaynak alımının velilere mali bir külfet getirdiği ve bundan hoşnut olmadıkları da bir gerçektir. Öğretmenlerin bu işi sadece fotokopi çekerek karşılaması da tüm okullar için mümkün değildir.

 

 1. İlkokulların vb eğitim kurumlarının yetersizliği: Okul öncesi eğitim konusunda ilkokulların ve diğer eğitim kurumlarının yetersizliği aşikardır. Okul müdürleri okul öncesi eğitimle ilgili bilgi sahibi değildir. Sadece bir ya da birkaç sınıf olduğundan okul yönetimi okul öncesi eğitimi ikinci plana atmaktadır. Pek çok yönetici okul öncesi eğitimi ve öğretmenlerini önemsememektedir. Gerekli çalışmaların yapılmaması, donanım eksikliği, personel eksikliği, aidatların başka alanlara harcanması ilkokul ve diğer eğitim kurumlarındaki başlıca sorunlardan bazılarıdır.

 

 

A.ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

 

 1. Maaş karşılığı girilmesi gereken ders saati sorunu çözümü: Bu durum okul öncesi öğretmenlerinin de tıpkı branş öğretmenleri gibi haftalık maaş karşılığı çalışma sürelerinin 18 saat yerine 15 saat üzerinden değerlendirilmesiyle çözülebilir.

 

 1. Teneffüs, mola sorunu çözümü: Bu durum birkaç şekilde çözülebilir;
 1. Ders saati süresi azaltılarak günlük toplam yarım saat ile bir saat kadar ders süreleri azaltılabilir. Kişisel ihtiyaçların karşılanacağı küçük süreler için(tuvalet ihtiyacı gb) okul idaresinden yardım alınabilir.
 2. Öğrenci sayısı 50 ve üzeri olan bağımsız anaokulları dışında kalan okullar için iş-kur bünyesinde çocuk gelişimi lise ve ön lisans mezunu kimseler arasından geçici olarak eylül ve haziran ayları arasında okullarda okul başı bir yardımcı personel(temizlik personeli değil) görevlendirilebilir. Bu sayede öğretmenler günlük 15 dakikayı geçmemek kaydı ile dönüşümlü olarak mola verebilir.
 3. Bakanlık bünyesine birden fazla anasınıfı olan her okulda en az bir tane görevlendirilmek üzere sözleşmeli yardımcı öğretmen(ön lisans ve meslek lisesi mezunları) olarak istihdam edilebilir. Bu personelin maaşı asgari ücret üzerinden ödenebilir. Bu sayede öğretmenler dönüşümlü olarak 15-20 dakika mola verebilir. Bu sayede ön lisans mezunları için istihdam imkanı sağlanmış olur. Tek sınıflı okullarda yardımcı personel olmayacağından bu öğretmenlerin molası günlük çalışma sürelerinden düşebilir.
 4. Hiçbir mola durumu çözümü olmazsa tuvalet ihtiyacı durumu idare sorumlu tutulmak kaydı ile karşılanmalıdır. Bunun dışındaki yıpranma süreci içinse bu öğretmenlere her gün 2 saat ek ders ücreti yıpranma payı olarak fazladan verilmelidir.

 

 1. Ders saati süresi sorunu çözümü: Ders saati 50 dakika yerine 40 dakikadan,

 Günlük 40X6 = 240 dakika + 20 dakika nöbet karşılığı zorunlu = 260 dakika olarak belirlenebilir. Kişisel ihtiyaçların karşılanacağı küçük süreler için(tuvalet ihtiyacı gb) okul idaresinden yardım alınabilir.

 

 1. Nöbet ücreti sorunu çözümü: Zaten okulöncesi öğretmenleri sınıfları başında sürekli bir nöbet hali içerisindedir. Ayrıca okula erken bırakılan veya okuldan geç alınan çocukların başında yine bu öğretmenler beklemektedir. Kendi sınıfları veya birden fazla sınıf olan kurumlarda sınıf bölgelerinden yine bu öğretmenler sorumludur. Dolayısıyla bu öğretmenler nöbet defteri tutarak kendi devrelerinde anasınıfları bölgesinden sorumlu olarak kurum ayrımı olmaksızın nöbet ücretinden yararlandırılmalıdır.

 

Not: Buraya kadar ki süreçte en mantıklı olan okul öncesi öğretmenlerinin en azından

 • 15 saat maaş karşılığı ders saati üzerinden değerlendirilmeleri
 • Günlük 40X6 = 240 dakika + 20 dakika nöbet karşılığı zorunlu = 260 dakika görev yapmaları
 • Nöbet ücretinden nöbet defteri tutarak(fiilen kendi bölgelerinde sorumlu olarak) faydalanmaları sağlanmalıdır.

 

 1. Sınıftaki çocuk sayısı ve yardımcı personel sorunu: Okul öncesi eğitim kurumlarında sınıf başı öğrenci sayısı en fazla 20 olmalıdır. Ancak tek sınıflı okullarda en fazla 25 öğrenciye kadar öğrenci alımı yapılmalıdır. Öğrenci sayısı 25’i geçen yerlerde mutlaka ikinci bir sınıf açılarak öğretmen görevlendirilmelidir. Yardımcı personel olarak ise iş-kur bünyesinden typ programından her okula en az bir     anasınıfı temizlik elemanı veya çocuk gelişimi lise ya da ön lisans mezunu yardımcı personeli görevlendirilmelidir.

 

 1. Aidat sorunu: Ana okulları ya da anasınıflarında aidat alımı mecburidir. Alınan aidat alınmaya devam edilerek sadece maddi durumu iyi olmayan ailelerin durumlarını belgelendirmeleri karşılığı bu çocukların aidatları devlet tarafından kaymakamlıklar vasıtası ile özel bir programla aileye ya da direk okula aktararak karşılanmalıdır. Ya da maddi durumu iyi olmayan çevrelerde bulunan, aidat toplayamayan, kırsal kesimdeki okullar bakanlık tarafından maddi olarak desteklenmelidir.

 

 1. Yardımcı kaynak sorunu: Okul öncesi eğitim içinde kaynak kitap devlet tarafından bastırılmalıdır. Bu ya özel yayın evlerinin hazırladıkları eğitim setleri arasından seçilmeli ya da tamamen akademisyen ve öğretmenler tarafından hazırlanan bakanlık tarafından basılan setlerle kaynak sorunu giderilmelidir. Ayrıca okul öncesi öğretmenlerinin ve akademisyenlerin hazırladığı hikaye kitapları yarışmalar düzenlenerek bakanlıkça basılmalıdır. Bu kitapların dağıtımı okullara bakanlıkça yapılmalıdır.

 

 1. İlkokulların vb eğitim kurumlarının yetersizliği: Okul öncesinde mümkün olduğunca bağımsız anaokulu yapımına gidilmelidir. Mümkün olmadığı durumlarda ise diğer kurumlara bağlı sınıflar açılmaya devam edilebilir. Bu kurumların yöneticileri ise mutlaka okul öncesi eğitim ve okul öncesine yönelik idari işleyiş ile ilgili hizmet içi eğitim kurslarına alınmalıdır. Özellikle bu tür kurumlarda öğretmen sayısı 3 ve daha fazla olan kurumlarda bu öğretmenlerden birisi(her yıl değişmek kaydı ile) koordinatör öğretmen olarak belirlenerek idare ile öğretmenler arasında köprü görevi görmelidir.
Anahtar Kelimeler:
Okul öncesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
öğretmen01 2016-07-03 22:39:39

mebpersonel.com böylesi önemli bir konuyu haber yaptığınız için teşekkürler..

Avatar
atrz01 2016-07-04 11:04:56

Okulöncesi öğretmeniyim. Ayni sorunları her gün yaşamaktayız. Biran önce çözüme kavuşturulması gerekir.

Avatar
Arzu 2016-07-04 00:03:36

En rahat branş

Avatar
oöö 2016-07-04 12:23:07

nereden biliyorsun arzu, işiniz gücünüz gıcıklık değil mi? aman millet hak elde etmesin, aman mutlu olmasın sizde yok diye değil mi? sende ol oöö o zmn rahatsa niye olmuyorsun tutan mı var?

Avatar
Düriye 2017-07-29 01:07:38

Sorunlarımızı çok güzel özetlemişsiniz Elinize sağlık. Hepsi de bir an önce çözülmesi gereken sorunlar ama bence en en en önemlisi çocuklarımızın emniyeti ve güvenliği için yardımcı personelin yada sadece Anasınıfları ile ilgilenecek , ihtiyaç olduğunda hemen ulsşılabilecek bir hizmetli personelin olması.Çünki çocuğun lavabo yada tuvalete gitmesi gerektiğinde öğretmen çocuğu tek başına oraya gönderse olmaz tehlikeli ama sınıftaki çocukları yalnız bıraksa o da risk . Peki öğretmen aynı anda her iki yerde nasıl olabilecek☺️ Oysaki orada bir personelin daha olması kaza ve tehlike risklerimizi azaltır.Öğretmen dersine devam ederken diğer personel çocuğun yanında olur ona yardım eder

Avatar
Canan 2017-09-20 12:17:19

Çok ozetlemissiniz aynı sorunları bizde yaşıyoruz umarım çözümler dikkate alinir