banner406
banner420
10 Kasım 2012 Cumartesi 09:56
10/11/2012 tarihli atama kararları...
Başbakanlıktan:


Karar Sayısı : 2012/771


1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Başbakanlık Başmüfettişliğine, aynı yer Müfettişi Yasemin Tuğçe İNAN BABAOĞLU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncımaddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.


2 – Bu Kararı Başbakan yürütür.


9/11/2012


Abdullah GÜL


CUMHURBAŞKANI


Recep Tayyip ERDOĞAN


Başbakan


—— • ——


Adalet Bakanlığından:


Karar Sayısı : 2012/776


1 – Adalet Müfettişliğine, Mut Cumhuriyet Savcısı (97976) Gülbey ASLAN’ın,


Adalet Müfettişliğine, Erzincan Cumhuriyet Savcısı (101263) Mustafa ÇAKMAK’ın,


Adalet Müfettişliğine, Savaştepe Cumhuriyet Savcısı (101315) Ercan KÖMÜR’ün,


Adalet Müfettişliğine, Seydişehir Cumhuriyet Savcısı (101396) Koray DEMİRCİ’nin,


Adalet Müfettişliğine, İstanbul İdare Mahkemesi Üyesi (102686) Mikail KILIÇ’ın,


Adalet Müfettişliğine, Adıyaman Cumhuriyet Savcısı (104671) Ferhat DENİZ’in,


Adalet Müfettişliğine, Kırıkhan Cumhuriyet Savcısı (104723) Veysel KAÇMAZ’ın,


Adalet Müfettişliğine, Van Hâkimi (104731) Fatih AYDIN’ın,


Adalet Müfettişliğine, Yozgat Cumhuriyet Savcısı (107442) Ümit YILMAZ’ın,


Adalet Müfettişliğine, Taşköprü Cumhuriyet Savcısı (107610) Alperen ALKILINÇ’ın,


2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 5435 sayılı Kanun ve 650 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 37 nci maddesi gereğince atanmaları uygun görülmüştür.


2 – Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.


9/11/2012


Abdullah GÜL


CUMHURBAŞKANI


Recep Tayyip ERDOĞAN Sadullah ERGİN


Başbakan Adalet Bakanı


—— • ——


Avrupa Birliği Bakanlığından:


Karar Sayısı : 2012/777


1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Bilal YAKINBAŞ’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 60 ıncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.


2 – Bu Kararı Avrupa Birliği Bakanı yürütür.


9/11/2012


Abdullah GÜL


CUMHURBAŞKANI


Recep Tayyip ERDOĞAN Egemen BAĞIŞ


Başbakan Avrupa Birliği Bakanı


—— • ——


Dışişleri Bakanlığından:


Karar Sayısı : 2012/779


1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Teftiş Kurulu Üyeliğine,


- Büyükelçi İkili Ekonomik İşler Genel Müdürü Fevzi Süphan Erkula’nın,


- Büyükelçi Bakanlık Müşaviri Ateş Öktem’in,


- Büyükelçi Derya Kanbay’ın,


2 – Açık bulunan 1 inci derece Bakanlık Müşavirliğine,


- Büyükelçi Oğuz Özge’nin,


- Büyükelçi Ahmet Ferit Ülker’in,


- Büyükelçi Ahmet Asım Arar’ın,


- Büyükelçi Hüseyin Avni Bıçaklı’nın,


- Büyükelçi Hasan Mehmet Özyıldız’ın,


- Büyükelçi Metin Hüsrev Ünler’in,


- Büyükelçi Mehmet Kadri Şander Gürbüz’ün,


- Büyükelçi Atılay Ersan’ın,


- Büyükelçi Hatice Aslıgül Üğdül’ün,


- Büyükelçi Lale Ülker’in,


- Büyükelçi Nihat Civaner’in,


- Büyükelçi Murat Adalı’nın,


atanmaları, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.


3 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.


9/11/2012


Abdullah GÜL


CUMHURBAŞKANI


Recep Tayyip ERDOĞAN Ahmet DAVUTOĞLU


Başbakan Dışişleri Bakanı


—— • ——


Dışişleri Bakanlığından:


Karar Sayısı : 2012/780


1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına, Ali FINDIK’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.


2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.


9/11/2012


Abdullah GÜL


CUMHURBAŞKANI


Recep Tayyip ERDOĞAN Ahmet DAVUTOĞLU


Başbakan Dışişleri Bakanı


—— • ——


Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:


Karar Sayısı : 2012/781


1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcılığına, Bakanlık Müşaviri Mehmet ÖZGÜN’ün atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.


2 – Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.


9/11/2012


Abdullah GÜL


CUMHURBAŞKANI


Recep Tayyip ERDOĞAN Mehmet Mehdi EKER


Başbakan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı


—— • ——


Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:


Karar Sayısı : 2012/782


1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Mehmet KÜÇÜK’ün atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 74’üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.


2 – Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.


9/11/2012


Abdullah GÜL


CUMHURBAŞKANI


Recep Tayyip ERDOĞAN Mehmet Mehdi EKER


Başbakan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı


—— • ——


Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:


Karar Sayısı : 2012/761


1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdür Yardımcılığına Necmettin ERKAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.


2 – Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.


9/11/2012


Abdullah GÜL


CUMHURBAŞKANI


Recep Tayyip ERDOĞAN Hayati YAZICI


Başbakan Gümrük ve Ticaret Bakanı


—— • ——


İçişleri Bakanlığından:


Karar Sayısı : 2012/764


1 – Bayburt Emniyet Müdürü Mesut İNCE’nin başka bir göreve atanmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alınması,


2 – Bayburt Emniyet Müdürlüğüne Burdur Emniyet Müdürü Celal AYDOĞAN’ın,


Burdur Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Abdulkerim POLAT’ın atanmaları,


657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76 ncı maddesi, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 13 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.


3 – Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.


9/11/2012


Abdullah GÜL


CUMHURBAŞKANI


Recep Tayyip ERDOĞAN İdris Naim ŞAHİN


Başbakan İçişleri Bakanı


—— • ——


Maliye Bakanlığından:


Karar Sayısı : 2012/765


1 – Açık bulunan 5 inci derece kadrolu Vergi Müfettişliklerine yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Cuma Ersin DİREK, Okan COŞGUN, Halil ERCAN, Emre ZENGİN, Gökhan TOSUN, Adnan Sertaç YAZAR, Burak EROĞLU, Onur ATMACA, Fırat GÖKOĞLU, Alper DEMİR, Mehmet Fatih KARABULUT, Deniz YAMAN ile Ali DEMİRELLER’in atanmaları, 657 sayılı Kanunun değişik 36 ncımaddesinin (A) bendinin 11 inci fıkrası, 45 ve 76 ncımaddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.


2 – Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.


9/11/2012


Abdullah GÜL


CUMHURBAŞKANI


Recep Tayyip ERDOĞAN Mehmet ŞİMŞEK


Başbakan Maliye Bakanı


—— • ——


Millî Eğitim Bakanlığından:


Karar Sayısı : 2012/787


1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli Kocaeli İl Millî Eğitim Müdürlüğüne, Nevzat İSPİRLİ’nin atanması 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.


2 – Bu Kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür.


9/11/2012


Abdullah GÜL


CUMHURBAŞKANI


Recep Tayyip ERDOĞAN Ömer DİNÇER


Başbakan Millî Eğitim Bakanı


—— • ——


Millî Eğitim Bakanlığından:


Karar Sayısı : 2012/788


1 – Açık bulunan 1’inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli Diyarbakır İl Millî Eğitim Müdürlüğüne, Mehmet Hadi AĞIRBAŞ’ın atanması 657 sayılı Kanunun 76’ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2’nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.


2 – Bu Kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür.


9/11/2012


Abdullah GÜL


CUMHURBAŞKANI


Recep Tayyip ERDOĞAN Ömer DİNÇER


Başbakan Millî Eğitim Bakanı


—— • ——


Milli Savunma Bakanlığından:


Karar Sayısı : 2012/767


1 – Bu kararnamede kimliği yazılı (2) Askeri Hakim Subayın hizasında belirtilen görev yerine atanması 357 Sayılı Askeri Hakimler Kanununun 10’uncu maddesi gereğince uygun görülmüştür.


2 – Bu Kararı Milli Savunma Bakanı yürütür.


9/11/2012


Abdullah GÜL


CUMHURBAŞKANI


Recep Tayyip ERDOĞAN İsmet YILMAZ


Başbakan Milli Savunma Bakanı


Donanma K. As. Sav. Yrd. As. Savcı/Gölcük-KOCAELİ, As. Hak. Yb., Emine GÜLEŞEN, İstanbul, 1993-0002, 30.08.2011, Kz. Dz. Sh. K. Adli Müşavirlik Adli Müşavir Yrd./Kasımpaşa-İSTANBUL


Donanma K. As. Mah. As. Hakim/Gölcük-KOCAELİ, As. Hak. Yzb., Kani YOLCU, Sakarya, 2004-0021, 30.08.2011, Donanma K. As. Sav. Yrd. As. Savcı/Gölcük-KOCAELİ


—— • ——


Orman ve Su İşleri Bakanlığından:


Karar Sayısı : 2012/789


1 – Açık bulunan Adana 7. Bölge Müdürlüğüne Bakanlık Müşaviri Etem BOZ’un atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.


2 – Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.


9/11/2012


Abdullah GÜL


CUMHURBAŞKANI


Recep Tayyip ERDOĞAN Veysel EROĞLU


Başbakan Orman ve Su İşleri Bakanı


—— • ——


Orman ve Su İşleri Bakanlığından:


Karar Sayısı : 2012/790


1 – Orman Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına İbrahim ÇİFTÇİ’nin atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.


2 – Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.


9/11/2012


Abdullah GÜL


CUMHURBAŞKANI


Recep Tayyip ERDOĞAN Veysel EROĞLU


Başbakan Orman ve Su İşleri Bakanı 
Son Güncelleme: 10.11.2012 09:56
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.