banner406
banner396
18 Ekim 2012 Perşembe 01:02
Bakan Yardımcısı ORHAN ERDEM İLE GÖRÜŞMENİN AYRINTILARI

1.Norm fazlasına düşen öğretmenlerimizin durumu:

 

4+4+4 sisteminin yarattığı uygulamadan kaynaklı olarak özellikle sınıf öğretmenlerimizin 5.sınıfın ortaokul kısmına alınarak norm fazlasına düşerek mağdur olduklarını, bununda sistemden kaynaklı olduğunu belirttik. Bakanımız Ömer DİNÇER’ in bu öğretmenlerimizin mağdur edilmeyeceği konusunda kamuoyunda beyanları olduğunu söyledik.

Sayın Bakan Orhan ERDEM bunun sistemin ilk uygulanmasından kaynaklı olduğunu belirtti.

 

2.Alan değişikliğinde yapılan hatalar ve hataların nasıl düzeltilebileceği:

 

Alan değişikliğinde birçok hatalar  yapıldığı, alanında uzman ve yeterli olmayan yan alan ibareleriyle birçok branşa öğretmenlerimizin geçirildiği,bazı branşlara ise (zihin engelliler ve teknoloji-tasarım)alanlarına ise hiç belge aranmaksızın direkt   geçiş yaptırıldığı belirtildi.Bu durumda(norm fazlası) 33 bin öğretmen var iken bu geçiş hakkının sağlanmasıyla birlikte norm fazlası durumunda olmayan öğretmenlerimize de hak doğduğundan haliyle onların geçiş yaptığını böylece alan değişikliği sayısının daha da arttığını ilettik.Örnek olarak:Bir okulda kadrolu Türkçe öğretmeni varken,alan değiştiren öğretmenimiz yan alan değişikliğinden gelip hizmet yılı fazla olmasından ötürü  esas alanında norm fazlası olmayan öğretmeni ,norm fazlalığına düşürdüğünü,bununda ayrı bir sorun olduğunu belirttik.Ayrıca bazı öğretmenlerimizin eşine kavuşmak için başka seçenek bırakılmadığı ,bazılarının da böyle bir seçenek gelmesi karşısında geçişten mecbur bırakıldığı için yararlandığını fakat daha sonra kendi mesleğini yapamamanın üzüntüsü ve pişmanlığında olan öğretmenlerimiz olduğunu belirttik.’Bir mağduriyet gidermek için başka bir mağduriyet yaratılamaz .’dedik.

Sayın Orhan ERDEM  bazen bazı şeylerin  planlandığı gibi gitmeyebildiğini ,  sorunların  sistemin ilk uygulanmasından kaynaklı  olduğunu zaman içinde bunların aşılacağını ve yetkili birimlerin bu konuda gerekenleri yaptığını belirtti. ‘’Bir mağduriyet oldu ama diğer mağduriyeti de giderdik’ denildi.  Mağduriyetin farkında olduklarını ve bu mağduriyetin sistemin tıkanıklığına çözüm olarak getirdiklerini , aslında bu tıkanıklığın günümüz sorunu olmadığını geçmişten beri üniversitelerle birlikte planlama yapılamadığından kaynaklandığını belirterek ,Bakanımızın TV’de konuştuğu örneği yine Sayın Orhan Erdem’de yeniledi ‘Siz olsanız ne yaparsınız?’

Bizde bu konularda daha önceden önerilerimizi sunduğumuzu, sistemin uygulanmasından önce bunların planlanması gerektiğini ayrıca şimdi de   bu yanlışlıkların düzeltilmesi ve oluşan mağduriyetlerin giderilmesi için  de mahkemeye gideceğimizi söyleyerek tüm öğretmenlerimizin hakkını savunmak adına mücadelemizi vereceğimizi yineledik. Bakanımızın  hiçbir öğretmenimiz norm fazlası olmayacak sözüne öğretmenlerimizin güvendiğini  fakat  bunun aksinin olduğunu böylece alan değişikliği çözümünün yeniden içinden çıkılmaz sorunlar doğurduğunu söyledik.

 

3.Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Norm Sorunu ve Derslerinin   Durumu:

 

Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerimizin yaşadıkları sorunları anlattık.Bilişim Teknoloji dersinin seçmeli derslere alındığını  çoğu okulda BT sınıfları kaldırıldığından seçilmediği,seçilse bile 2 saat seçmeli bir ders için yalnızca 1 sınıf oluştuğu bununda normu hiçbir şekilde karşılamadığını,Bilişim Teknolojileri öğretmenlerinin Bilişim Teknolojileri formatör   öğretmen olarak görevlendirildiği,görevlendirmelerinde belirsizliğinden dolayı öğretmenlerimizi psikolojik baskıya aldığını ilettik.TTK Başkanlığı ve İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü’ne resmi yazılar yazdığımızı,öneriler sunarak Fatih projesi içerisinde değerlendirebileceklerini fakat diğer yandan bu dersi uygulanabilirlik alanlarının da yok edildiğini belirttik.Çalışmalarımızın değerlendirileceği ,yeni bir  uygulama   olan  Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenliği Görevlendirme yazılarının İl MEM’lere  çıkartıldığını  bunun  geçici bir çözüm olduğunu .  Oysaki Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerini geçici pozisyona sokacak görevlendirmelerin değil Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenliğine norm kadro verilmesi şeklinde oluşturulmasının en kalıcı çözüm olacağı, bunun içinde TTK’nın karar almasıyla aşılacağını belirttik.

Sayın ERDEM; Bu konuda bizleri dinledi,daha önce konuyla ilgili dosyaladığımız yazıları inceledi.

 

4.Okullarımızda yaşanan şiddet olayları ve bunların nasıl önlenebileceği:

Okullarımızda yaşanan şiddet ve saldırıların vahim olaylara neden olduğunu,son zamanlarda doğu illerimizde de farklı bir boyutta grupsal saldırılar olduğu,öğretmenlerimizin çok huzursuz oldukları,görev yapamadıkları,can güvenliklerinin olmadıkları söylendi.Genel olarak şiddetin her türlü unsuruna karşı olduğumuzu belirttik.Çeşitli illerimizde öğretmenlerimize yapılan saldırılar  sonucunda öğretmenlerimizin ağır yaralanma ve ölümlerle sonuçlanan olaylar olduğunu bunun önüne geçilmesi gerektiğini belirttik.En son İzmir’de şiddete maruz kalarak hayatını kaybeden öğretmenimizden bahsettik.Ailelere de şiddet konusunda seminerler,eğitimler verilmesi gerektiğini, gerekirse bulunduğumuz illerde görev alacak arkadaşlarımızla bu çalışmaları yapabileceğimizi belirtik.Bu çalışmayı bakanlığımızın da yapabileceğini bu konuda görev alacak öğretmenlerimizin olacağını söyledik.Bir ilimizde öğretmenlerimizin yaptığı çalışmayı ve güzel geri dönütlerin alındığını örneklendirdik.

Sayın Orhan ERDEM;Ailelere yönelik bu tür eğitimlere bakanlığın çok önem verdiğini.Bakanlığın şiddet üzerine de bu şekilde çalışmalar yapabileceklerini ,sendikamızı da bu konuda desteklediklerini,bu tür çalışmalarda görev alacak herkesi destekleyebileceklerini,sendikamızın bu konuda illerde yapacağı bir çalışma olursa destek vereceklerini belirttiler.

 

5.Özür Grubundan yararlanamayan ve şuan mevcut kalan öğretmenlerimizin durumu ve nasıl çözüm getirileceği:

Özür Grubunu temsilen gelen öğretmenimiz;Bu konuda hem somut,hem yapılan yanlışlıkları değerlendirirken ,duygusal anlarda yaşandı.’Öğretmenimiz bize başka seçenek bırakılmadı.’ dedi.Ben etik bulmadığım için alanım dışına bu yolla atanıp gelmek istemedim.Bu yüzden aylıksız izine ayrıldım diyerek bu zamanda tek maaşla yaşam mücadelesinde zor olduğunu,evinin mebperonel.comönünde olan okulda çocukların cıvıltısını duyduğunda balkona bile çıkamadığını,hüzünlendiğini ve mesleğini yapamayarak evde kalmanın ne kadar acı olduğunu ,eşinden ayrı kalmanın da ne kadar zor olduğunu böylelikle bu duruma düşmesinin mecburiyet karşısında olduğunu, eşini tercih ettiğini ama aylıksız izne ayrıl mantığını uygun bulmadığını duygusal bir konuşmayla söyledi.Ayrıca doğuya eş durumundan gitmek isteyenlerin bile gidemediğini belirtti.Bakanımıza nasıl bir çözüm üreteceklerini,bakanlığın kalan öğretmenlerimiz için memurluğa geçiş çalışmaları da yaptıkları duyumlarını belirttik.Bizler öğretmenlerimize  memurluğa geçme gibi bir dayatma yapılmaması bunun yerine merkez veya taşrada eşlerinin yanına gelmeleri için İl MEM veya İlçe MEM’ ler de  kendi alanlarında norm oluşana kadar geçici görevlendirme yapılabileceğini belirttik.Yani öğretmenlerimiz bu birimlerde boş olan bir görevlerde geçici olarak çalışmalarını, sonrada kendi alanlarına geçebileceğini söyledik.

 

Sayın Bakan  Orhan ERDEM;Özür Grubundan dolayı il dışı ataması gerçekleşmeyen öğretmenlerin durumundan haberdar olduğunu söyledi.Kamuoyuna yansıyan memuriyete geçiş konusunu duyduğunu ama nasıl olacağı konusunda bilgi vermedi.Ayrıca alan değişikliğinden çok açık ciddi özürleri olanların dilekçeleriyle(sağlık,eş) iptal edildiği ,alan değişikliği ile de branşa geçmekle boşluk oluştuğu bunlarında yetkili birimlerin yeniden güncelleme yapılarak nerede,ne kadar açık olduğu görüldüğünde mağduriyetlerin giderileceğini söyledi.

 

6.Ataması yapılmayan öğretmenlerimizin atama durumu:

Bu konuda ataması yapılmayan öğretmenlerimiz adına söz alan öğretmenimiz;Kendi alanlarında eğitim gördüklerini  ve  öğretmen olduklarını fakat bakanlığın bu yıl ücretli öğretmenlik uygulamasını yapmayacağız demesine karşın ücretli öğretmenlik yaptığını,ayrıca alan değişikliğinde bakanlığın sınıf öğretmenlerimize  branşa geçiş hakkının verilmesini adil bulmadığını bu durumdan ötürü öncelikle kendilerinin mağdur olduklarını ve Şubat ayında atama olup olmayacağını sordu..

Sayın Orhan ERDEM;Bu konuda  şu an Şubat ayı için bir çalışma olmadığını fakat o günün koşuluna göre bir şeyler değişir mi onu da bilmediğini söyledi.

Sendikamızın  alan değişikliği konusunda dava açacağını, eğer iptal  durumu yaşanırsa alan değişikliğinden  branşa geçenlerin yerine ayrıca boşluk oluşacağını,bu boşluğu doldurmak adına MEB’in atama yapıp yapmayacağı sorumuza ise  bakanlık mahkeme sonucunu değerlendirir o durumda gereken neyse onu yapar cevabı alınmıştır.

Sendikamız Özür grubu,şiddet ve Şubat ayı atamasıyla ilgili olarak ayrıca resmi olarak da başvurmuş ve yanıt istemiştir.

Sayın Bakanımız Orhan ERDEM bizleri gayet sakin bir şekilde dinlemiş ve güler bir yüzle  ağırlamıştır. Bizlere ayırdığı zaman ve sorunlarımızı dikkatle dinlediği  için çok teşekkür ederiz.Kendisinin bakanlığın içinde yerinin siyasi bakımından çok önemli bir rolde olduğunu biliyoruz.Kendisine görüştüğümüz konuları ayrıca dosyalayarak verdik.Bu sebeple sorunlarımıza: acil ,mantıklı ve somut çözümler üreteceklerini umut ediyoruz.

 

EĞİTİM VE BİLİM ÇALIŞANLARININ SÖZÜ   SENDİKASI

( Eğitim-Söz-Sen   MYK)

Son Güncelleme: 18.10.2012 01:02
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
ne demek oluyo bu yazııııı 2012-10-18 08:42:49

şimdilik şubat atamas yokama o zaman geldiğinde alın size süpriz diyeecekler..öyle mi..ben bunu anlamak istiyorum bu yazıdan

Avatar
ataması yapılmayan bilişimci 2012-10-18 12:31:47

şubatta atama olmayacak lafını yememeleri adına şubat ayı dışında ocak mart nisan atama olabilirmiş.

Avatar
Emin Hocaoğlu 2012-10-18 12:50:36

orhan erdemle konuşmak boşa kürek çekmekten öte gitmez. bakanın herşeyi eline yüzüne bulkaştırdığı bir ortamda eğitimden ne beklenir?

Avatar
tuğba 2012-10-18 13:52:18

mücadeleye devam bunlar atama yapacak maliyede verdi mebde istiyordu al sana bütçe şimdi şubat atamasına engel yok