05 Temmuz 2012 Perşembe 12:39
İsabetli Tercih İçin Yapılması Gerekenler
Bu sene LYS giren 1 milyon 500 bine yakın aday tercih yapacak. Geçen sene devlet ve vakıf üniversitelerinde toplam  115 bin kontenjanı boş kaldı. Bazı bölümler ise  hiç tercih edilmedi. YÖK bu sene bu bölümleri kapatmayı planlıyor. Genel kontenjan ise 800 bin civarında.


> 2011 Üniversite Tercihlerinde Puan Türlerine Göre En Çok Tercih Edilen ve Puanı En Yüksek İlk 10 Üniversite Programını Görmek İçin Buraya Tıklayınız...


Bu sene LYS (Lisans yerleştirme sınavları)’ye 2.019.865 aday başvuruda bulundu. Geçen sene ise bu rakam 2.029.200 aday idi. Lisans yerleştirme sınavlarının ilki 16 Haziran 2012 tarihinde Matematik sınavı ile başlayacak. Aynı gün öğleden sonra Yabancı Dil Sınavı yapılacak. Bu sene Matematik Testine 619 bin 133 kişi başvuruda bulundu.  Geçen sene Matematik Sınavına başvuran aday sayısı ise 623.308 kişi idi. Buna göre Matematik Sınavı başvurularında 6 bin 71 kişilik bir azalma gözlendi. Sosyal Bilimler Testine bu sene geçen seneye oranla 7 bin 611 aday artışla 385.659 aday başvuru yaptı. Bu Edebiyat-Coğrafya Testi başvuranların sayısı ise 666 bin163 kişi. Geçen sene oranla bu sene 14 bin 928 kişilik bir azalma gözlendi. Fen bilimler testine bu sene 308 bin 702 kişi başvuruda bulundu. Fen bilimler testinde geçen seneye oranla 14 bin911 kişilik bir artış gözlendi. Buna bağlı olarak alanlar içinde en fazla kontenjan 151 bin kişi ile 868 sayısal alana ait. Bunu 107 bin 172 ile eşit ağırlı alan ve 67 bin kişi ile Sosyal Bilimler alanı izliyor. Dil alanının kontenjanı ise 17 bin civarı gerçekleşecek.Tercihlerden Önce Üniversiteler Hakkında Bilgi Toplanılmalıdır


Türkiye’de hedeflene üniversite sayısı ilk beş yıllık süreçte 200 kadar. Bunun 180 yakını gerçekleşmiş durumda.  Üniversiteler iş bulma kapısından önce hayata nitelikli insan hazırlama ortamı. Üniversite düşünme ve analiz etme yeteneğini geliştirme, sorun çözme becerisi geliştirme, tartışarak öğrenmeyi sağlamak için ortam hazırlar. Birey, mesleği aracılığıyla yeteneklerini, becerilerini ortaya koyar, kapasitesini geliştirir ve sonunda da başarılı olur. Meslekte yaşanılan başarısızlık ve doyumsuzluk bireyin ruh sağlığını tehdit eder. Bu tür durumları göz önünde bulundurarak meslek tercihi yapılmalıdır. Tercihlere yerleştikten sonra değiştirmek ekonomik olarak zaman ve nakit kaybı olacaktır. Üniversite tercihi özellikle iş yaşamın ilk yıllarında fazlasıyla gerekli olacak. Hangi üniversiteden mezun olunduğu işveren tarafından önemle değerlendirilecek. Sonraki yıllarda o ana kadarki iş performansı ve başarılar da buna eklenerek devam edecektir.


Üniversite Mesleğe Hazırlamanın Yanında Nitelikli İnsan Yetiştirme Ortamıdır.


Genç bir insanın hayatındaki önemli tercihlerinden biri, geleceğini kazanacağı ve mutlu olabileceği bir meslek alanının seçimini yapmaktır. Tercih yapmak ise bir şeyi diğerinden ayırt etmek, bir şeyi öne çıkarabilmek başlı başına bir bilinç gerektirir. Seçtiğini veya tercih ettiğini de kabullenmek, içselleştirmek ve sorumluluğunu da alabilmektir. Kişinin istediği ve yeteneğine uygun olan kendisini gerekleştirebileceği bir alanı tercih etmesi önemlidir. Üniversite iş bulma kapısından önce hayata nitelikli insan hazırlama ortamıdır. Ancak üniversite geleceğe yönelik iş bulma kapısı değil, kişinin hayata hazırlanma alanıdır. Üniversite düşünme ve analiz etme yeteneğini geliştirme, sorun çözme becerisi geliştirme, tartışarak öğrenmeyi sağlamak için ortam hazırlar. Bu arada belirli bir disiplinde de kendisini hayata hazırlayacağı bir meslek alanında yetenek ve becerilerini geliştirmek için eğitim sağlar.


 Üniversitenin temelde üç görevi bulunmaktadır.


Üniversitelerin birinci görevi, bilimsel araştırma yaparak bilgi üretmektir. Bunun için bilimsel proje yaparak bilimsel bilgiye katkıda bulunur. İkinci görevi bir toplumun gelecekteki nitelikli, evrensel anlamda her yönü ile donanımlı, bilgi sahibi, kendini gerçekleştirebilen ve düşünebilen insan yetiştirmektir. Üçüncüsü toplumu aydınlatmak, toplumun önünde olmak, örnek olmak ve bu konuda her türlü yayın ve etkinlikte bulunmaktır. Üniversite ortamı bu bağlamda dört ile altı yıl gibi gençliğin en dinamik ve yoğun yaşadığı bu dönemde gençler kendi yol haritasını da bu aşamada çıkarabilir. Bu bağlamda kişinin üniversite okuması anlamlı ve buna göre de neyi çalışmak istediklerini ve hangi üniversitede ve hangi bölgede gerçekleştirmek istedikleri önemli olmaktadır. Ancak hepsinden önemlisi, kişinin ne istediğini bilmesi ve o uğurda da çaba sarf etmesidir.


Üniversitelerde bilim dalların çeşitliliği


 Son yıllarda başta Amerika, Avrupa Birliği, Çin ve Japonya gibi bilim yapabilen ülkelerde bilinen bilim alanları ve mesleklerin dışında yeni meslek eğitim alanları bulunmaktadır. Başta Avrupa Birliği olmak üzere ihtiyaç duydukları alanlarda öncelikli olmak üzere proje teklifleri almaya çalışmaktadır. Buna göre en çok aranan alanlar, sağlık bilimleri genelde genetik temelli tıp bilimi,  biyoteknoloji, nanaoteknoloji, enerji mühendisliği, lojistik,  tarım, gıda, balıkçılık, çevre, malzeme bilimi, tasarım,  beşeri bilimler, sosyoloji, psikoloji, yönetim ve karar verme, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi gelmektedir.  Sosyal bilimler hızla Avrupa ve Amerikan Üniversitelerinde son yıllarda ilgi gören alanlar içinde öne çıkmaktadır.


Üniversite Seçiminde Sorgulanması Gerekenler


Tercih sürecinde bireylerin eğitsel, kişisel ve mesleki alanda nitelikli gelişebilmeleri için üniversiteleri sorgulaması gerekir.  


•    Üniversitenin eğitim kalitesini belirleyen mezunlarının iş bulma kapasitesi nedir?


•    Üniversitenin belirli alanlardaki başarılı çıkışları,  mükemmeliyet merkezleri var mı? Belirli alanlarda üniversite kendisini dünyaya kabul ettirmiş midir? 


•    Üniversitenin nitelikli akademik kadrosu var mı? Ulusal ve uluslar arası nitelikte öğretim üyelerine sahip olması önemli.  Üniversite belirli alanlarda bilimsel ve sosyal alanda ön plana çıkan bilim insanı var mı? 


•    Üniversitenin bilim ve teknoloji geliştirme kapasitesi nedir? Bu konuda herhangi bir icat, patent almışlığı var mı?


•    Üniversitenin uluslararası ilişkileri var mı? Erasmus programı dâhil, diğer üniversiteler ile her alanda işbirliği yapabiliyor mu? Bu işbirliğine öğrencilerini katabiliyor mu? 


•    Öğrencilerin Erasmus programından yararlanması gelecekleri açısından önemli bir kazanım sağlamaktadır.


•    Üniversitenin ulusal ve uluslararası düzeyde proje üretebilme kapasitesi var mı?


•    Üniversitede bilimsel toplantı, kongre düzenleyebiliyor mu? 


•    Üniversitede her tülü alanda farklı seminer, temsil ve gösteri yapılabiliyor mu? 


•    Üniversitenin sosyal sorumluluk projelerini öğrenciler ile birlikte hazırlayabiliyor mu?


Bu tür sorgulamalar bireyin ilgi, yetenek ve beklentilerine uygun eğitim almalarına zemin hazırlayacaktır.


İlgilenilen Mesleklerden Kişilerle Görüşülmelidir.


Tercih edilmesi düşünülen mesleğe yönelik mutlaka çevrede o meslekleri yapan kişiler vardır. Meslek sahiplerine meslekleriyle ilgili görüşleri sorulmalıdır. Böylece tercih edilmesi düşünülen meslekle ilgili teoriden çok pratiğe bilgilere ulaşılmış olunabilir.


Butik üniversite mi kampus üniversite mi?


Özellikle merkezi yerlerde farklı üniversite ve bölümler görmek mümkün. Üniversiteler bölümlerin özelliklerine göre merkezi yerlerde butik tarzı programlar açmış durumda. Butik üniversiteler daha çok meslek yüksek okulu tarzında. Fakat daha nitelikli eğitim ve öğretim için kütüphanesi, sosyal imkanları, öğretim görevlilerine rahatça ulaşabilecek kampus üniversiteler tercih edilir durumda. Belki de en önemli tavsiyelerimden bir tanesi de tercih edilmesi düşünülen üniversiteyi yerinde görmektir. İstanbul ve Ankara gibi merkezi yerlerde hafta sonlarını da kapsayan tanıtım ve rehberlik imkânları var.  Bazı üniversiteler tercih danışmalığı yaparak bir taraftan kendi üniversitelerini tanıtırken diğer yandan öğrencilere yardımcı olmaktadırlar. Bu tür imkânlar üniversitelerin tanınmasına yardımcı olmaktadır. Üniversiteleri tanıma adına mümkünse orada okumakta olan öğrencilerle görüşmekte fayda vardır. Üniversitelerin hocaları, dersleri, not sistemleri, kampus hayatı, sosyal imkanları,  eğitim imkanlarını ve yurtları hakkında gerçekçi bilgilere bu şekilde ulaşılabilir. 


Üniversiteler tanıma yolları 


•    Özellikle tercih öncesi üniversiteleri gezme,


•    Üniversiteleri tanıtan fuar ve organizasyonlara katılma,


•    Üniversitelerin linklerini tıklayıp inceleme,


•    Daha önce yerleşmiş tanıdık öğrencilerden tavsiye alma,


•    Kişisel puan aralığını puanmatikler aracılığı ile öğrenme, 


•    Ygs-lys ile ilgili profesyonel hizmet veren site ve kurumlardan faydalanma 


•    Başarı sırası, taban puanı, puan türü, uzaktan eğitim, ortak alan kontenjan, özel koşullar gibi teknik terimleri önceden öğrenme olabilir.


Üniversitelerin Sosyal Yönlerini Önemli


Üniversiteler size sadece bilgi yüklemezler, aynı zamanda sizin karakterinize has etkileri vardır. Sizi daha sosyal, daha aktif veya daha kendine güvenli hale getirebilir. Bunun için de üniversitelerin sosyal imkânlarını mutlaka araştırılmalıdır. Öğrenci toplulukları, öğrenci değişim programları, kariyer günleri gibi imkânları ilk elden sorarak öğrenilmeli, bu imkânlardan kaç öğrencinin faydalandığını sorgulanmalıdır.


2012-ÖSYM Tercihler Ve Kontenjanlar Kılavuzundan yararlanılmalıdır  


Bu sene adaylar, YGS ve LYS’lerde elde ettikleri başarı çerçevesinde seçim yapacaklar. Bu seçimi yaparken de ÖSYM’nin 2012 Yükseköğretim Programları Ve Kontenjanlar Kılavuzu tüm adaylar için yol gösterici tek kaynak olacaktır. Özellikle bölümlerin geçen yılki kontenjanlarıyla bu yılki kontenjanlarının karşılaştırılması büyük önem taşıyacaktır.


Tercihler isteklere göre yapılmalıdır.


Tercih dönemine gelince, bu süreci kazasız atlatabilmeniz için elbette öncelikle bir rehber uzmandan destek almanızı önerilmektedir. Bu aşamada yapacağınız en büyük hata, neresi olursa olsun yerleşeyim, düşüncesiyle hareket etmek olacaktır. Unutmamak gerekir ki tercihlerinizin sorumluluğu birinci derecede size aittir. 


Tercih Aralığı Geniş Tutulmalıdır


Üniversite adayları yeni sınav sistemine yönelik ilk tercihlerini bu sene yapacaklar. Adayların yaşam biçimleri tercihlerle şekillenecek. Hem üniversite eğitimi boyunca hem de bunun sonrasındaki yaşamda mutluluk, seçilen mesleklerin öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine uygun olmasına bağlıdır. Üniversiteye hazırlık sürecinde istenen mesleği belirleyip hedef oluşturmak önemli bir adımdır.


Tercihlerde Dikkat Edilmesi Gerekenler


•    Tercih listenizi hazırlarken bölümleri, istek sıranızı bozmadan, yerleşmeniz zor olan bölümden kolay olana göre sıralayın.


•    Liseden hangi alandan mezunsanız bu alanla ilgili yüksek öğretim programlarını tercih etmeniz, yerleştirilme ihtimalinizi artıracaktır. Liseden mezun olduğunuz alana (Fen Bilimleri, Türkçe- Matematik, Sosyal Bilimler, Dil) hangi yükseköğretim programlarının uygun olduğu 2012-ÖSYS kılavuzunda tablolar halinde veriliyor. Bu tabloları dikkatlice inceleyin.


•    Kılavuzdaki bu tabloların incelenmesi tercihlerde hatayı önler.
Nasıl tercih yapılmaz? 


Sadece puana bakılarak tercih yapılmaz.


Sadece başarı sıralamasına bakılarak tercih yapılmaz.


Sadece arkadaş için tercih yapılmaz.


Sadece mesleğin saygınlığından dolayı tercih yapılmaz.


Sadece üniversite adı için tercih yapılmaz.


Sadece bölüm adı için tercih yapılmaz.


Sadece şehir için tercih yapılmaz.


Sadece yabancı dille eğitim yaptığı için tercih yapılmaz.


Sadece açıkta kalmamak için tercih yapılmaz.


> 2011 Üniversite Tercihlerinde Puan Türlerine Göre En Çok Tercih Edilen ve Puanı En Yüksek İlk 10 Üniversite Programını Görmek İçin Buraya Tıklayınız...
ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ VE TRENDİ YÜKSELEN MESLEKLER


LYS sonrası üniversite adaylarını bekleyen en önemli süreçlerden birisi de hayatın kalan kısmını şekillendireceği için son derece önemli olan bölüm ve dolayısıyla meslek seçimidir.  Yanlış tercih veya sevilmeyen bir mesleğin seçilmesi kariyer sürecinde başarısızlıklar, belki de ömür boyu bir mutsuzluğa neden olacaktır. 


İstediğiniz Mesleği Yapın


Birey çalışma hayatında günde en az 8- 9 saatini seçtiği meslek ile geçirecektir. Severek yapılan bir meslekte başarılı olmak kaçınılmaz ve başarılı olma durumda da yükselme gözlenecektir. Doğru meslek seçimi, adayın kendi yeteneklerine uygun ilgi, talep ve isteklerini karşılayacak bir meslek alanının tercih etmesi demektir. Ancak kendi yeteneklerinin farkında olan ve tam olarak ne istediğini bilen aday kendi geleceğini daha iyi planlayabilir. Tercih edilecek meslek alanının diğer meslek alanlarıyla ilişkisi, istihdam imkânı, gelişim ve teknolojiye açıklığı, ülke ve dünyadaki geçerliliği gibi ölçütler meslek alanı seçiminde üzerinde önemle durulması gereken diğer hususlardır. 


Yeni İstihdam Alanları


Amerika’da 21. yüzyılı “Girişimcilik Yüzyılı” ilan edilmesi ve 2. Küresel Girişimcilik Zirvesinin de Türkiye’de düzenlenmesi ile gerek Türkiye’de gerekse dünyada “Girişim Danışmanlarının” ve “Girişim Eğitmenlerine” olan talebi artıracak. Sosyal medya, internet pazarlama, ağ pazarlama uzmanlıkları, mobil uygulama yazılımcılığı, e-ticaret yazılımı ve girişimciliği ile yaşam konforunun artmasına paralel iklimlendirme bu yılın yüksek getiri sağlayacak meslekleri olacak. 


Bilişim ve Ekonomi Ağırlıklı Sektörler Revaçta 


Girişimcilere göre, ekonomistlik, fon yöneticiliği, girişim danışmanlığı ise önümüzdeki zaman diliminde trendi yükselenler arasına girecek. Dünyada olduğu kadar Türkiye’de de bilişim ve ekonomi alanında gelişen sektörler bu yıla da damgasını vuracak.  Otomotiv, inşaat gibi geleneksel sektörlerin yanı sıra bu yıl bilişim ve ekonomi ağırlıklı sektörler ön plana çıkacak.


Krizin Avantaja Dönüşmesi


2012 yılı içinde özellikle ekonomik krizin de etkileri değerlendirildiğinde şirket değerleme uzmanlığı, fon yöneticiliği, ekonomistlik gibi meslekler önümüzdeki dönemin gözde meslekleri arasında yerlerini alacak. Özelikle yatırım sektörü, girişimcilerin iş planlarını doğru analiz edecek ‘Girişim Uzmanları’na ve yatırım yaptıkları girişimlerin yönetimini gerçekleştirecek profesyonel girişim yöneticileri’ne ihtiyaç duyulacak.


İnternet ve Mobil Teknoloji Sektörüne Revaçta Olacak


Dünyada kendisine güvenli bir liman arayan yabancı sermaye,  güçlü ekonomik yapısı nedeniyle Türkiye’ye geldi ve en fazla yatırımlarını da internet ve mobil teknolojileri üzerine yaptılar. Bu iki sektöre önümüzdeki yıllarda da  yıldızı parlayan sektörleri arasında olacak. Bu sektörün gelişimine paralel olarak sosyal medya, internet pazarlama, ağ pazarlama uzmanlıkları ile mobil uygulama yazılımcılığı, e-ticaret yazılım ve girişimciliği önümüzdeki dönemin gözde meslekleri olarak dikkati çekecek. Bütün bu mesleklere yönelik akademik kariyer için öncelikle bilişim okumak geliyor.


Sosyal bilimler Avrupa ve Amerikan Üniversitelerinde ilgi gören alanlar içinde 


Son yıllarda başta Amerika, Avrupa Birliği, Çin ve Japonya gibi bilim yapabilen ülkelerde bilinen bilim alanları ve mesleklerin dışında yeni meslek alanları bulunmaktadır. Başta Avrupa Birliği olmak üzere ihtiyaç duydukları alanlarda öncelikli olmak üzere proje teklifleri almaya çalışmaktadır. Buna göre en çok aranan alanlar, sağlık bilimleri genelde genetik temelli tıp bilimi,  biyoteknoloji, nanaoteknoloji, enerji mühendisliği, lojistik,  tarım, gıda, balıkçılık, çevre, malzeme bilimi, tasarım,  beşeri bilimler, sosyoloji, psikoloji, yönetim ve karar verme, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi gelmektedir.
 
Dünyada Mekan


Geçen yılın inşaat sektörü açısından hareketli geçmesi ve 2013 yılında da bu sektördeki yatırımların hız kazanacağına dair beklenti, başta konutlar olmak üzere fabrika, AVM’ler, soğuk hava depolarında kullanılan iklimlendirme ve soğutma teknolojilerine olan talebi artıracak. Ayrıca ülkemizde binalara kimlik verilmesi kapsamında ısı yalıtımı yeterli olmayan eski binalara mantolama işinin bu yıl rekor düzeye ulaşması bekleniyor. Bu yüzden, 2013 senesi bu alanda faaliyet gösteren firmalar açısından hareketli bir yıl olacak. Üniversitelerin iklimlendirme teknolojileri bölümlerinden mezun olan öğrenciler açısından 2013 senesi yeni iş imkânlarının ortaya çıkacağı bir dönem olacak.


Kutsal Meslek Öğretmenlik


“21 yüzyılda öğretmenleri hazırlamak ve okul liderlerini geliştirmek” adını taşıyan OECD raporuna göre, Türkiye'de önemli derslerde on okuldan, sekizinde öğretmen açığı var. OECD ülkeleri içinde beş okuldan birisinde okul müdürü, matematik ve bilim öğretmenleri eksikliği bulunmasının eğitime ciddi darbe vurduğu belirtilen raporda, kalifiye öğretmen açığı yaşayan üye ülke hükümetlerinin, yetenekli mezunlar için mesleği daha cazip kılıcı önlemler alması gerektiği uyarısı yapıldı.


En çok rehber öğretmene ihtiyaç var


127 bin öğretmen açığının branşlara göre dağılımına bakıldığında ilk üç sırada 19 bin 730 rehber öğretmen, 13 bin 122 okul öncesi öğretmen, 10 bin 966 beden eğitimi öğretmeni ihtiyacı var. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmen ihtiyacı 8 bin 882, İngilizce öğretmen ihtiyacı 8 bin 465, Teknoloji Tasarım Öğretmeni ihtiyacı 8 bin 383, Zihinsel Engelliler Sınıfı Öğretmeni 7 bin 129, Sınıf Öğretmenliği 6 bin 726, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni ihtiyacı 6 bin 195, müzik öğretmeni ihtiyacı da 6 bin 19.


Fizikte Öğretmen Fazlası


Japonca, Müzik (Klarnet), Sağlık, Teskstil, Matbaa, Müzik (Türk ve Batı Müziği Koro), İnşaat Terk/Yapı Tasarımı, Makine Tek/Makine Model, Makine Tek/Makine Ressamlığı, Motorlu Araçlar Teknooljisi, Makine Tek/Makine ve Kalıp, Metalurji Tek/Döküm, Fransızca, Metal Teknooljisi, Kimya/Kimya Teknooljisi, Konaklama ve Seyahat Hizmetleri, Biyoloji ve Fizik branşlarında ise öğretmen fazlalılığı var.2012 Tercihleri Etkileyecek Değişimler


Üniversiteler yerleştirme işlemi ÖSYM tarafından yapılan Merkezî sistemle yapılmaktadır. ÖSYM her yıl Kontenjanlar ve Yerleştirme kılavuzu yayımlayarak öğrencilere yardımcı olmaktadır. Tercihlerden önce öğrencilerin sahip olacağı teknik bilgiler hem süreci doğru yönetmeleri adına önemli olacaktır. Yüksek öğretimi ilgilendiren değişiklikler ve gerekçeleri şu şekilde olmuştur.
 
İsmi değişen üniversiteler
Resmî Gazetede yayınlanan ilgili kanunlar çerçevesinde;
•    Rize Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi şeklinde,
•    Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Bülent Ecevit Üniversitesi şeklinde,
•    Kayseri Abdullah Gül Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi şeklinde, 
•    Konya Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi şeklinde,
•    Bilecik Üniversitesi. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi şeklimde,
•    Gazikent Üniversitesi de “Hasan  Kalyoncu Üniversitesi” olarak değiştirilmiştir.
 
Katsayı eşitlendi
•    Resmî Gazetede 30/3/2012tarihinde yayınlanan 28261 sayısında 2547 sayılı kanuna aşağıdaki geçici 61. madde eklenmiştir. Buna göre, “2012 tercihler dönemimde Meslek liseli adaylar tercihlerinde kendi alanlarına yer verdiklerinde başarı puanları 0.12 ek olarak artı 0.06 katsayı ile çarpılacak.”
 
Eğitim fakültelerine yeni düzenleme
 
•    Öğretmenlik programlarında açık veya uzaktan eğitim sistemiyle lisans programlarına öğrenci alınmaması hususundaki kararı da dikkate alınarak 2012-2013 eğitim-öğretim yılı da dâhil olmak üzere AÖF bünyesinde yer alan Okul Öncesi Öğretmenliği ile İngilizce Öğretmenliği programlarına öğrenci alımı durdurularak kapatılacak.


•    Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğretmen ihtiyacı olan Okul Öncesi Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Özel Eğitim Bölümü Öğretmenlikleri, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği ikinci öğretim programları hariç eğitim fakülteleri bünyesinde yer alan diğer alanlardaki mevcut ikinci öğretim programlarının kapatılmasına, kapatılan alanlarda yeni ikinci öğretim programlarının açılmayacak.


•    Yeni pedagojik formasyon sertifika programları açılmayacak. Daha önce açılmasına izin verilen programların (Fizik, Kimya, Biyoloji ve İlköğretim Matematik Öğretmenliğinin )  mevcut öğrencilerin işlemleri bittikten sonra kapatılacak. Yani yeni kayıt döneminde Fen edebiyat bölümü kayıt yaptıracak öğrenciler, mezun olduklarında öğretmenlik sertifikası alamayacaklar.


•    Meslek lisesi mezunu adaylar, kendi mesleğinin niteliği olan önlisans programlarına sınavsız geçiş uygulaması bu yıl da devam edecek.
 
Yeni açılan Üniversiteler
 
•    Yeni akademik yılda kapılarını açacak olan üniversitelerden biri de Canik Başarı Üniversitesi. 2009 yılında kuruluş çalışmalarına başlayan üniversite ilk yıl, İktisadi ve İdari Bilimler, Mimarlık ve Mühendislik, Fen-Edebiyat, Eğitim fakültelerine öğrenci kabul edilecek. 


•    2012-2013 akademik yılında ilk öğrencilerini kabul edecek üniversitelerden biri de Uluslararası Antalya Üniversitesi. Üniversite bünyesinde, İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik, Hukuk ile Turizm fakülteleriyle Diller Okulu bulunuyor.


•    Erzurum’un ikinci devlet üniversitesi olan Erzurum Teknik Üniversitesi de önümüzdeki akademik yılda eğitim-öğretime başlayacak. Üniversite, Mühendislik ve Mimarlık, Fen, İktisadi ve İdari Bilimler, Edebiyat, Sağlık Bilimleri ve Spor Bilimleri fakülteleri ve Yabancı Diller Yüksekokulu ile eğitim hayatına merhaba diyecek.   


•    Yeni bir üniversiteye kavuşan illerden biri de Bursa. 2012-2013 akademik yılında eğitim-öğretime başlayacak olan Bursa Orhangazi Üniversitesi’nde Mühendislik, İktisadi ve İdari Bilimler, Mimarlık-Tasarım olmak üzere üç fakülte bulunuyor. 


•    Ankara’da da iki yeni üniversite açılıyor. Bu üniversitelerden Ankara Bilge Üniversitesi 2012-2013 akademik yılında ilk öğrencilerini almaya hazırlanıyor. Tıp, Sağlık Bilimleri ile Spor Bilimleri olmak üzere üç fakültesi bulunan üniversitede, Yabancı Diller Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bulunuyor.


•    Ankara’daki üniversiteler arasında yerini alan Ankara Altın Koza Üniversitesi ise 2013-2014 akademik yılında eğitime başlayacak. Üniversitenin ilk yıl, İletişim, Güzel Sanatlar, İnsani Bilimler ve Edebiyat, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler fakülteleri olmak üzere beş fakültesi olacak.


•    İstanbul’a yeni bir üniversite daha geldi. Davranış sağlığı ve bilimleri alanında tematik bir üniversite olmayı amaçlayan Üsküdar Üniversitesi, bu yıl sadece yüksek lisansa öğrenci kabul etti. 2012-2013 yılında ise İnsan ve Toplum Bilimleri, Mühendislik ve Doğa Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve İletişim fakülteleriyle eğitim-öğretime devam edecek.


•    İstanbul’da açılan bir diğer üniversite de İstanbul Medeniyet Üniversitesi. Bu yıl enstitülerine yüksek lisans öğrencisi kabul eden üniversite, önümüzdeki akademik yılda, Mühendislik ve Mimarlık, Sanat ve Tasarım, Edebiyat, Fen, Hukuk, Siyasal Bilgiler, Eğitim Bilimleri, Havacılık ve Uzay Bilimleri, Tıp, Sağlık Bilimleri ve Turizm fakültelerine öğrenci alacak. Faruk ARDIÇ
Fem Dershaneleri Rehberlik Uzmanı

Son Güncelleme: 05.07.2012 12:39
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.