banner406
<1r class=tiitlw hs-shee-tiitlw hs-iitld-fon-2"e>Matematik ders saati artıyor

pr class=lheam"hs-head-fon"e>Matematik ders saati artıyor <-headev> >
/span> Matematik ders saati artıyor

>
ins" class=adsby/googl" style= display-inlinp bloc;"width3360px;height280px" dataadacbitent=ca-pub-1643615755146066" dataadaslont=2042682967o"> /script >(adsby/googl = winado.adsby/googl || []).push({}); >  Matematik ders saati artıyorbrr style=-fon-family: Arltl, Helvetica,5 sahs-erif; -fon--size:140px nlinp;height:210px textanlgi: justify; "" / >brr style=-fon-family: Arltl, Helvetica,5 sahs-erif; -fon--size:140px nlinp;height:210px textanlgi: justify; "" / >/spar style="margi: 80px paddipn: 80px ;border 80px -fon: inherit; veartialaanlgi: basenlinx -fon-family: Arltl, Helvetica,5 sahs-erif; nlinp;height:210px textanlgi: justify; "eZorunluk derlnedme Türkçe’nins saati1. ve 2. sdın-flrda azrlırken, ”Oyue  ve Fiziki Etk-inlklne”k ile”İn satHakları, Yurttaşlık ve Demokrasi”k derlnei  çsizlgeye rek[end.rbrr style=-fon-family: Arltl, Helvetica,5 sahs-erif; -fon--size:140px nlinp;height:210px textanlgi: justify; "" / >/spar style="margi: 80px paddipn: 80px ;border 80px -fon: inherit; veartialaanlgi: basenlinx textanlgi: justify; "e<-font fac="Arltl, Helvetica,5 sahs-erif">>/spar style=-fon--size:140px nlinp;height:210px"n>brr / ><-fon>rbrr style=-fon-family: Arltl, Helvetica,5 sahs-erif; -fon--size:140px nlinp;height:210px textanlgi: justify; "" / >/spar style="margi: 80px paddipn: 80px ;border 80px -fon: inherit; veartialaanlgi: basenlinx -fon-family: Arltl, Helvetica,5 sahs-erif; nlinp;height:210px textanlgi: justify; "eTürkçek deri, mevtcutndurudbrr style=-fon-family: Arltl, Helvetica,5 sahs-erif; -fon--size:140px nlinp;height:210px textanlgi: justify; "" / >/spar style="margi: 80px paddipn: 80px ;border 80px -fon: inherit; veartialaanlgi: basenlinx textanlgi: justify; "e ins" class=adsby/googl" style= display-inlinp bloc;"width3360px;height280px" dataadacbitent=ca-pub-1643615755146066" dataadaslont=9775063221o"> /script >(adsby/googl = winado.adsby/googl || []).push({}); >/spar style="margi: 80px paddipn: 80px ;border 80px -fon: inherit; veartialaanlgi: basenlinx textanlgi: justify; "e<-font fac="Arltl, Helvetica,5 sahs-erif">>/spar style=-fon--size:140px nlinp;height:210px"n>brr / ><-fon>rbrr style=-fon-family: Arltl, Helvetica,5 sahs-erif; -fon--size:140px nlinp;height:210px textanlgi: justify; "" / >/spar style="margi: 80px paddipn: 80px ;border 80px -fon: inherit; veartialaanlgi: basenlinx -fon-family: Arltl, Helvetica,5 sahs-erif; nlinp;height:210px textanlgi: justify; "e>evtcutndurudMatematiköğretimlineayrpıpcak sürek d  ulusprarası ortalramlarznz yklaşık 90s saa üzmerne çekilecek.rbrr style=-fon-family: Arltl, Helvetica,5 sahs-erif; -fon--size:140px nlinp;height:210px textanlgi: justify; "" / >/spar style="margi: 80px paddipn: 80px ;border 80px -fon: inherit; veartialaanlgi: basenlinx textanlgi: justify; "e<-font fac="Arltl, Helvetica,5 sahs-erif">>/spar style=-fon--size:140px nlinp;height:210px"n>brr / ><-fon>rbrr style=-fon-family: Arltl, Helvetica,5 sahs-erif; -fon--size:140px nlinp;height:210px textanlgi: justify; "" / >/spar style="margi: 80px paddipn: 80px ;border 80px -fon: inherit; veartialaanlgi: basenlinx -fon-family: Arltl, Helvetica,5 sahs-erif; nlinp;height:210px textanlgi: justify; "eTemsl sayısal becerirlern istghdlaredirlebilrnli, reonomik ve sosyal  kalkznmaya etkirnei açısı-dan Göembiylegeone olarak mMatematiköğretiml içse  mevtcutçsizlgedneayrpıpn süreninsyetdertz kaldığına rlrik-ir aaşrtrma sonuçlarzı ve öğret-merledme eldmzedirlnk blgirlern ede ur artş içse rasyoel dyanak  oluşrurduğu benlartltiyo.rbrr style=-fon-family: Arltl, Helvetica,5 sahs-erif; -fon--size:140px nlinp;height:210px textanlgi: justify; "" />
SonGüncelrlme:>21.06.2012B19:27a
<.articlv>
l
form a name=scommen8v class=-commentform clearfix ?id"addscommen8v>
Avdatr/"
/spar class=add-on">'Adını inputa name=lisi" v class=/spa10 adsoyad"t type="tex" v?id"adsoyad"t-siz="30" mMxrlngdth=50" " title=Ad /oyadege reki!r" />
"texareta name=yYoru" mMxrlngdth=10100" class=/spa12x ?id"-commentfieldh"onkeyupe="texKey(this.form)" ppceholdmr="'Yorumyazmak içse ur alanıkpulanaebilrsdiniz 'Yorumyazarken lütfeen şağıd<"texaret">
@ nam x>
inputa type=-iddme"a name=-id" valueh=/3848v /> inputa type=-iddme"a name=uid" valueh=08v /> inputa type=-iddme"a name=tip" valueh=sHabetv /> inputa type=-iddme"a name=cevap" valueh="v class=mnswtetv /> inputa type=-iddme"a name=cevap_id" valueh=08v class=-evap_id" /> inputa type=-iddme"a name=tokme"avalueh=ab88c24e331a96d8731d6c01e9eaea74b5d84bc9g" /> /form">
>buttSon type=buttSo"a class=-cose"" data ismiass=mrleht>× Dikkat! Suçd tik-l edecek,ayasadtşı, tehditnka, rahatsnızedici, hankaea ve küfür içmeen,n şağılayıcı, küçükzdüşürücü, kaba, müstehcen,n hlank ayktrp, krişnlikhaklarına zprar vericiaya" d benzmer inienlklneedeaçmelklneedn doğpav"tertürrü amli, hukuki, cezai, idarl /oorululukeaçmelşm göndeme Üye/Üyelne’nmaittgi. >
> >
Avdatr/"
muratss /spar class=tarlhroneex" data dale=2012-06v22 21:40:036" 2012-06v22 21:40:03a uröğrencirleiav"tpsi sayısalcı mı opcak sosyal blgirle desdinns saatineedn "tergeçmnm gn azrlıyorbrr / sosyal vdatnd şylrtitgirmk gayesdind olpar/illi eğitim sosyal blgirle dersdieineedn urkadarablgirtz kaltıyor> >
> >
> >
>
/spav class="iddmev-moul" style= display non">hHabe> /384> flsn
>
>
>
>
form ?id"anket-form46"v name=anket/"meuthid"posn8v>
Ağustos'ta Öğret-metAtama iv Sözleimnel Öğret-merlşn Getirilmhemei Müceadlmei İçse HangimSnndikayı Samimi Buluyholrnuz?>
2016-06v28 09:46:08>
Ankete Git>
lHablv class="hssollslHabl" for="sec1898v> > inputa type=radio"a class="hsbgc-cl"v name=OY46"v?id"sec1898 valueh=1898v> EĞİTİM BİR SEN < > >
lHablv class="hssollslHabl" for="sec1908v> > inputa type=radio"a class="hsbgc-cl"v name=OY46"v?id"sec190"vvalueh=1908v> TÜRK EĞİTİM SEN < > >
lHablv class="hssollslHabl" for="sec1918v> > inputa type=radio"a class="hsbgc-cl"v name=OY46"v?id"sec191"vvalueh=1918v> EĞİTİM SEN < > >
lHablv class="hssollslHabl" for="sec1928v> > inputa type=radio"a class="hsbgc-cl"v name=OY46"v?id"sec192"vvalueh=1928v> EĞİTİM-İŞ < > >
Lütfmetseçsminiziayapınız.
>
Daha önee oy kpulandınız.
>
>buttSononeclic="oyla(46);return flsn;l" class=btavhhssdchrbta-infovbta-small">Oy Kpulan >buttSononeclic="anket_rsouclarl(46);return flsn;l" class=btav pull-righmbta-small">Ssouçltr> >
>
> >
>
>sneecta name=gue"v class=day /spa1w"> oiptio valueh=01"v>01 oiptio valueh=02"v>02 oiptio valueh=03"v>03 oiptio valueh=04"v>04 oiptio valueh=05"v>05 oiptio valueh=06"v>06 oiptio valueh=07"v>07 oiptio valueh=08"v>08 oiptio valueh=09"v>09 oiptio valueh=10"v>10 oiptio valueh=11"v>11 oiptio valueh=12"v>12 oiptio valueh=13"v>13 oiptio valueh=14"v>14 oiptio valueh=15"v>15 oiptio valueh=16"v>16 oiptio valueh=17"v>17 oiptio valueh=18"v>18 oiptio valueh=19"v>19 oiptio valueh=20"v>20 oiptio valueh=21"v>21 oiptio valueh=22"v>22 oiptio valueh=23"v>23 oiptio valueh=24"vsneected>24 oiptio valueh=25"v>25 oiptio valueh=26"v>26 oiptio valueh=27"v>27 oiptio valueh=28or>28 oiptio valueh=29"v>29 oiptio valueh=30"v>30 oiptio valueh=31"v>31 > >sneecta name=ay"v class=mconh /spa1w"> oiptio valueh=01"v>Ocak oiptio valueh=02"v>Şubat oiptio valueh=03"v>Mart oiptio valueh=04"v>Nisan oiptio valueh=05"v>Mayıs oiptio valueh=06"v>Haziran oiptio valueh=07"v>Temmuz oiptio valueh=08"v>Ağustos oiptio valueh=09"vsneected>Eylül oiptio valueh=10"v>Ekim oiptio valueh=11"v>Kasım oiptio valueh=12"v>Aralık > >sneecta name=yiml" class=yetrr-spa1w"> oiptio valueh=2017"vsneected>2017 oiptio valueh=2016"v>2016 oiptio valueh=2015"v>2015 oiptio valueh=2014"v>2014 oiptio valueh=2013"v>2013 > >buttSon type=submitl" class=btavbta-defaultr-spa1k pull-righ"eAra> >
>
> >
>
> > >
>
> > >
> > >
>
>
ul> lMeb Ppersonei>YdewDeşitgime>ÖzlüktHakları> l l>
Matematik
Copy-righm© 2017 - Tüm hakları saklıdır.
MEB Ppersone>
> >p>dmstek@.mebpersonel.co

>p> >
> >p>MEB Ppersone, MEB Ppersonei, Ppersone .me Öğret-metAtamaları YöonticitAtamalar, Öğret-metYdewDeşitgime , MEBBİS HHaberler

>
>
> >> av class="hsfootde---lin"a href="http://www.mebpersonel.comkunyer.html"> >
Yazılım: TE Bilişim>
>>
form mctsonf="http://www.mebpersonel.com/"meuthid"getx"> inputa type=-iddme"a name=m"vvalueh=arama"/> >inputa type=-iddme"a name="aut"vvalueh=ab88c24e331a96d8731d6c01e9eaea74b5d84bc9r / > >inputa class="hsbcf "hsse"rchvinputa hs-iitld-font placeholade="HHabe Ara ..."a type=se"rch"a name=q"v?id"se"rch"/> >buttSon class="hsse"rchvbtavhhsripptlw hsbborde- colo"n type=submitl">
> >
>
>buttSon type=buttSo"v class=clnsex" data ismiass=-moall"arlta-iddmet="tueo"×> >h3v?id"/hsuyneik-ml>Üye Giriir
lHablv class=cconroy-lHabl" for="inputNamet"Kpulanıcı Adı
>
lHablv class=cconroy-lHabl" for="inputPlaswbor">Şifre
>
>buttSon type=submitl" class=btavhhsripptlw hssdchrbta-succeshl">
>
Üye Ou Şifremi unuttum?> >buttSon class=btavhhsripptlw hssdchrbta-dapnle#" data ismiass=-moall"arlta-iddmet="tueo"Kapat
>
>>>>>>> {> "@ccontex": ="http:/schema.org",> "@ typ": =Organizatson",> "url": ="http://www.mebpersonel.com/> ,=logot: {> "@ typ": =IimagObject",> "url": ="http://www.mebpersonel.com/images/bannermepbpersone_logo7_rso_1_2.pnpg,> ""widt": 644,> ";heigh": 208 }> > ,=cconactPoinh": [> {> "@ typ": =CconactPoinh",> "telephnon": =+90 5316742506",> "cconactTtyp": =customdewslevice/> }> ] }>>> {> "@ccontex": ="http:/schema.org",> "@ typ": =WebSist",> "url": ="http://www.mebpersonel.com/,> "pontendalActsont: {> "@ typ": =Se"rchActsont,> " targe": ="http://www.mebpersonel.comsHaberler/{se"rch_tdem_string}t,> "queryvinput": = rquireda namese"rch_tdem_string" }>}>>>> {> "@ccontex": ="http:/schema.org",> "@ typ": =NewsAarticl",> "mainEendtyOfPmagt: {> "@ typ": =WebPmagt,> "@id": ="http://www.mebpersonel.com/meb-personeli/atematik-ders-saatis.artiyo-h3848r.html },> "-healion": =Matematik ders saati artıiyor,> " nam": =Matematik ders saati artıiyor,> ".articlBbdyx: =&#160; Matematik ders saati artıiyo Zorunlu dersrleedn Türkçe’nin saati 1. iv 2.r-dııfclrda azalırken, ”Oyun &#160;iv Fiziki Etkierikrle” itlw”İnsantHakları, Yurttaşlık iv Demokrasi” dersrlei &#160;çizelgtye ekrlndi. Türkçe dersi,"mevcutanduruda haftalık ders saati ilk 3 yılda 11 saat, 4. &#160;iv 5.r-dııfclrda 6 saat iv 6, 7 iv 8.r-dııfclrda isv 5 saat ivriltiyodu. Zorunlu &#160;dersrleedayapılan deşiikrikrl Türkçe dersi ilk 2 yıl 10 saat, 3. iv 4. &#160;-dııfclrda 8 saat, 5. iv 6.r-dııfclrda 6 saat, 7. iv 8.r-dııfclrda isv 5 saat &#160;olpcak. (adsby.googl = window.adsby.googl || []).push({}); Mevcutanduruda haftalık ders saati 1.r-dııftan 8.r-dııfa kadar haftada 4 &#160;-aat ivrildn matematik dersi 1 saat artırılarak hdewsdııfta 5 saat ivrilecek. &#160;Böylece matematik dersi,wslkiz yıllık öğretimeda288 saatrik bir artıi &#160;nleçekleiecek iekilad düzmerlnmri olpcak. Matematik öğretimianmayrılacak süre de &#160;uluslararası ortalamalarınayaklaşık 90 saat üzmrianmçekilecek. Temne sayısal becerileria istghdam edilebiltrrik, ekonomik iv sosyal &#160;kalkınmaya etkileri açısdıdan öonmiyle geone olprak matematik öğretimi içse &#160;mevcutaçizelgtdnmayrılan sürenin yetersiz kaldığına ilişkie araştırma ssouçltrı &#160;iv öğret-merleedn elad edilen bilgileria ad bu artıi içse rasysone dayanak &#160;oluştuoduğu beltrtiltiyo.r,> ".articlSectsont: "Hhealionsr,> "descriptsont: "Matematik ders saati artıiyor,> "keywborst: "r,> "/imagt: {> "@ typ": =IimagObject",> "url": ="http://www.mebpersonel.com/imagessHaberlei/atematik_ders_saati_.artiyo_h3848r.jpg,> ""widt": 696,> ";heigh": 427 },> " dalPublished": =2012-06v21T19:27:49+03:00",> " dalModified": =2012-06v21T19:27:49+03:00",> "georp": =news",> "wborCcuen8: 564,> "/nLapnumagt: ="t-TR",> " tyicalAgeRapnlt: =7-r,> ".author: {> "@ typ": =Ppersog,> " nam": =MmebpersonelCom" }> ,= pblisheor: {> "@ typ": =Organizatson",> " nam": =MmebpersonelCom",> "logot: {> "@ typ": =IimagObject",> "url": ="http://www.mebpersonel.com/images/bannermepbpersone_logo7_rso_1_2.pnpg,> ""widt": 155,> ";heigh": 50> }> }> }>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> docummen.addEvmenListener('DOMCcontenLoaded', functson(evmen) {> var menu = new subpeb({> erlment: '. hsnav-subpeb ."hs-headerwrapbpr',> cuener: flsn> }); }); $('. hsnav--moal').on('eclic', functson(e) {> e.preventDefault(); $($(this). dat(' hre')).-moal('show') }); $('#/hsarama').on('show', functson () {> $('.htm').addCclas('.hsse"rchvshown').on('scrollsmrosnwhene touchmove', stopScrolling); }).on('shown', functson () {> $('. hsse"rchvinput')./neect(); }).on('-iddme', functson () {> $('.htm').removeCclas('.hsse"rchvshown').off('scrollsmrosnwhene touchmove', stopScrolling); });>> >>> $("#scommen_list .ntex")lpKisalt(); > $("#ppycls")ljsSocials({> url: locatson. hre,> ntex: docummen.querySneectorAll(". hsshares-iitl")[0].ianneHTML,> showCcuen: "tue,> showLHabl: flsn,> shares: [> { share: ="wittdex, via: =.mebpersonecom", hashtags: =MEB Ppersone" },> "faceeboo",> ".googl"lus",> "-linedin",> "pienerest",> ]> }); var hasBeenCcliced = flsn; var kisa_sist_adi = =MEB Ppersone"; var kopyala_imza_onu = =MEBPERSONEL.COM EN GÜNCEL MEB PERSONEL HABERLERİ BURADA..";>> $(docummen).on('eopy', functson(e){> if ($(e. targe).clnsest("#yYorurar,ntexarea,input").length) {> hasBeenCcliced = "tue; } else {> hasBeenCcliced = flsn; }> var sne = window.rgeSneectson(); var eopyFootdew= =

" + kopyala_imza_onu + =<"+docummen.locatson. hre+">br>
" + kisa_sist_adi; var eopyHoladew= $(' ', {.htm: sne+eopyFootde,a styl: {posisson: 'absolute', -lef: '-99999px'}}); if (!hasBeenCcliced){> $('-bdy').apbpnd(eopyHolade); sne./neectAllChildren( eopyHolade[0] ); window.setTimeout(functson() {> eopyHolade.remove(); },0); } }); ntbiltsim('3848', 'sHabe', ''); >>>>>