banner406
banner396
24 Haziran 2015 Çarşamba 10:11
Memur Öğretmenler ve Aileleri de Müjde Bekliyor

 BİMERden MEMURÖĞRETMENLERin başvurularına gönderilen kendi içinde çelişkili-tutarsız MEB cevapları, haksızlık doğuran çifte standarttın da üzerinde tutarsız ve kabul edilemez atama uygulamaları apaçık ortadayken hukuken köşeye fazlaca sıkışmış MEB, yönetmeliğe MEMURÖĞRETMENLERin mağduriyetini giderecek ifadeyi artık eklemeli, sorumluluktan kaçmamalıdır!

 

ÖĞRETMENLİĞE GEÇİRİLECEK YÖNETMELİKZEDE MEMURLAR İÇİN UYGULANACAK BASİT ÇÖZÜM

 

Memuröğretmenlerin devletteki memur kadrolarının MEB okullarındaki öğretmen kadrolarına aktarılmaları"Mezuniyet Tarihi Önceliği"   veya "Emekliliğe Esas Toplam Hizmet Süresi " veya "SSKlı Öğretmenlik & Öğreticilik Süreleri + Memuriyet Süreleri" ya da kendi aralarındaki başka bir adil ölçüte göre sıralamayla, anayasal aile birliğinin korunması adına zorunlu hizmetten muaf tutularak sağlanmalı isteyen tüm memuröğretmenler asıl meslekleri öğretmenliğe okullarında öğrencileriyle kavuşturulmalıdır!

 

Devlet mekanizmaları yurttaşlarının mağduriyetini gidermek zorundadır! Unutulmamalıdır ki, kişiler öğrenimini görüp başarıyla bitirdikleri en üst öğretim düzeyinden devlette verimlilik adına, yaşamlarında huzur ile mutluluk adına, yapmak istedikleri ve yapmaya hak kazanmış oldukları mesleklerinde eğitim-öğretimde en yararlı usulde değerlendirilmelidir!

 

Kurumlar arası geçiş kanuni hak iken MEMURÖĞRETMENLERin hizmet süreleriyle öğretmenlik başvurularına ve internet üzerinden okul tercihleri yapmalarına 1 gün kala,  MEBin 31.08.2012'de gece yarısı yaptığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği değişikliği MEMURÖĞRETMENLERİN yaşam planlarını, aile düzenlerini, geleceklerini alt üst etmiştir.

 

MEMURÖĞRETMENLER KİMLERDEN OLUŞMAKTADIR?

 

1)  Öğretmenlik dışı memuriyeti kazanmak zorunda bırakılmadan önce zaten MEB'in özel eğitim-öğretim kurumlarında öğretmenlik yapmış hatta hem öğretmenlikte hem de memuriyette adaylığı kaldırılmış memuröğretmenler.

 

2) Kamu görevlisiyken üniversitelerin ilgili bölümlerini bitirip öğretmenlik yapma hakkına sahip olmuş memuröğretmenler.

 

MEMURÖĞRETMENLERin içinde devlet öğretmenliğine ataması yapılmamış, çeşitli koşullar gereği yaşamını sürdürmek için yaşı ilerlerken gönlüne yatmasa da öğretmenlik dışı memurluk kazanmış, ÖSS+ÖYS+LES+KPSS+... vs.  sınavlarından başarıyla çıkmış, lisans-yüksek lisans- pedagojik formasyon eğitimini başarıyla bitirmiş hatta MEB'in Özel Öğretim Kurumlarında adaylığı kaldırılmış özel okul veya dershane öğretmeni asil memurlar olduğu da unutulmamalıdır!

 

MEMURÖĞRETMENLER YÖNETMELİKLE ENGELLENİRKEN ÇİFTE STANDARTTIN DA ÜZERİNDE YAPILAN HAKSIZ UYGULAMALAR, HUKUKİ TUTARSIZLIK

 

06.05.2010 tarihinde yayınlanan Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5.12,17,21 ve 22. maddelerinde 31.08.2012 gecesi yapılan değişiklik ile memurlukta hizmet süresi esasına dayalı atama çeşidi olan "Kurum içi İlk Atama ve Kurumlar Arası İlk Atama" yürürlükten kaldırılmıştır. Kurum içi ve Kurumlar arası atama kaldırılarak kamu görevi hizmetinde çalışan memurların tekrar KPSSye girerek puan üstünlüğüne göre yeni mezunlar ile aynı havuzdan atanma şartı getirilmiştir.

Kamu hizmetinde bulunan memurların en üst öğrenim gördükleri mesleklerde çalıştırılmaları birçok mahkeme kararıyla hükme bağlanmışken böyle bir uygulamanın getirilmesi mahkeme kararlarına da aykırılık oluşturmaktadır. Kamu hizmetinin bütünlüğü göz önüne alındığında da ilgili işlemin kamu işlerinin bütünlüğü ilkesine de uygun olmayan bir yönetmelik değişikliği olduğu göze çarpmaktadır.

MEB 6 yıl dershanelerde hizmeti bulunanları KPSS şartı aramaksızın öğretmenlik kadrolarına atamalarını uygun görürken, zaten kamu hizmetinde bulunan özelde öğretmenlik yapmış sonradan KPSS ile memurluk kazanmış ya da memurluğu sırasında öğretmen olmaya hak kazanmış kamu çalışanlarına sanki ilk kez atanacaklarmış gibi sadece ve yeniden KPSS koşuluyla öğretmenliğe geçiş seçeneği bırakması mantık dışıdır!

Burada dershane öğretmenlerinin deneyimlerinden yararlanılması isteği ön plana çıktığı düşünülmekteyken kamu hizmetinde bulunan ve idari tecrübeleri yüksek olan personelin (ki aralarında MEBe bağlı özel okulda veya dershanelerde SSKlı olarak çalışıp ADAYLIĞI KALDIRILMIŞ ÖĞRETMENLER var!) deneyimlerinden yararlanılmasının düşünülmemesi gibi bir durum söz konusu olmamalıdır!

İlgili yönetmeliğin iptal istemi ile ilgili Danıştay dairelerinde açılmış ve hala süren davalarda MEB Hukuk Müşaviri Serap KOÇ imzalı yapılan savunmada Bakanlık, ihtisas mesleği olan öğretmenlik mesleğine atanma yeterliliğine sahip olup olmadıkları yönünden herhangi bir objektif değerlendirmeye tabi tutulmaları için KPSSnin zorunlu olduğunu belirtmiştir!  Oysa:

                    

1)Haziran2015 itibariyle; memur olmayan özel dershane öğretmenlerinin, Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin hiçbir şeklinde yer almamış ve hala da olmayan bir atama yöntemiyle devlet öğretmeni kadrolarına KPSSsiz atanması süreci başlamıştır!

 

2) "28 Şubat Mağduru" olarak adlandırılan kişiler, sadece bir dilekçeyle KPSSsiz olarak MEB öğretmen kadrolarına alınmıştır!

 

3) KPSS ile atanmadıkları halde üniversitelerden araştırma-öğretim görevlileri ve okutman kadrolarından MEB öğretmen kadrolarına kurumlar arası geçişin önünde engel yoktur!

 

4) KPSSsiz milli sporcuların MEBe öğretmen olarak alımı sürmektedir!

 

VERİMSİZ ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK SİSTEMİ YERİNE ZATEN MEMUR MAAŞI ÖDENEN MEMURÖĞRETMENLERİN BÜTÇEYE YÜK OLMADAN MEBE MALİYETSİZ GEÇİRİLMESİ FIRSATI

 

MEB öğretmen gereksinimini 90.000 ücretli mevsimlik öğretmenle gidermeye çalışırken, devletin zaten maaş ödediği MEMURÖĞRETMENLERİN devlet dairelerinden devlet okullarına kanuni hakları olan kurumlar arası geçişini kendi aralarında sıralamaktan bile kaçarak engellenmesi akıl- mantık-etik-hukuk dışı bir tutumdur.

MEB Müsteşarı Yusuf Tekin'in Şubat 2015'te devlet memuru olan öğretmenlerden MEBe uzman yardımcısı alımına dair eleştirilere karşı "Bu kişiler KPSS ile alındı, bir daha sınava sokmaya gerek yok!" açıklaması  yine  Eylül 2014'teki yeni öğretmen ataması töreninde yaptığı konuşmada: "Keşke bütçemiz uygun olsa da öğretmen ihtiyacımızın tamamını karşılayabilsek!"  ifadeleri apaçık ortadır!

 

Yukarıdaki açıklamalar göz önüne alındığında MEB, bütçeye maliyeti yüksek olan, eğitim sisteminde memnuniyet oluşturmayıp sayıları 90.000'i aşan ücretli-vekil-mevsimlik öğretmenler ve sadece mülakatla atanacak bütçeye muazzam maliyet getirecek KPSSsiz özel dershane öğretmenlerine MEBde kadro verilmesinden önce, devletten zaten maaş alan, KPSS ile kamu görevlisi olmuş ve asıl mesleklerine kavuşmak isteyen öğretmenleri bünyesine katarsa, devlet de kendini mali-bütçe anlamında hiç yormadan öğretmen ihtiyacının birkaç binlik kısmını sorunsuzca, maliyetsiz, daha adaletli bir karşılıklı yarar ve hakkaniyet içinde akıllıca kapatmış olur. 

 

DİPLOMA UNVANI-MEZUNİYET ÜZERİNDEN VERİMLİ İSTİHDAM, KAMU YARARINA DOĞRU YERLEŞTİRME

 

Özellikle branş öğretmenlerinin yüksek KPSS-p3 puanlarıyla kazandığı GİH sınıfı ile TH sınıfı düz-ön sıfatlı MEMURLUK, VHKİ, BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ, ÇÖZÜMLEYİCİ, PROGRAMCI... Vb. kadroların, devlette yer bulamamaktan yakınan İİBF, kamu yönetimi, iktisat, işletme... Vs. bölüm mezunlarına kalması için öncelikle memuriyet öncesi özelde öğretmenlik yapmış veya sonradan öğretmenlik yapmaya hak kazanmış MEMURÖĞRETMENLERİN kadroları MEBe öğretmen olarak aktarılmalıdır! Böylelikle çalıştıkları kurumlardaki YH, GİH, TH, ...vs. sınıfı memurluk kadrolarının birkaç binlik kısmı boşalacaktır!

ÖABT(Özel Alan Bilgisi Testi) HAKSIZ REKABETİ VE KPSSnin AMACI

 

KPSSnin nitelik ölçmeyen sadece sıralama yapan bir sınav olduğu ise mahkeme kararları ile sabittir. Niteliğin varlığını ancak kişiler diplomaları ile belgelendirmektedir!

Bunun en iyi örneği şüphesiz KPSSden p10 ve p121 türünde 0, 15, 23, 41 gibi puanlar ile atamalar yapılırken, yine p10 ve p121 puan türünde 65 ve üzeri puan alıp ataması yıllardır yapılmayan öğretmen adaylarının olmasıdır!

 

Son iki yıldır da ÖABTye bağlı 121 ve p10 eşitsizliği branşlar arası hakkaniyet bazında işleri iyice karıştırmış uygulamada adaletsizliği ortaya çıkarmıştır!

31.08.2012 yönetmelik değişikliğinin öncesinde memurlukta da adaylığı kaldırılmış öğretmenler için ayrıca kazanılmış hak kaybıdır ve bunun hukukta yeri asla yoktur!

 

 

Yaşları ilerleyen memuröğretmenleri  sanki kamu personeli değillermiş gibi KPSSye yeniden sokup sıralamak ayrıca evli-barklı, çocuklu insanları 40 yaşlarına yaklaşırken sanki KPSS bir yeterlilik sınavıymış gibi her branşta olmayan ÖABTye sokmak, 20li yaşlardaki yeni mezunlarla yarıştırmaya çalışmak adil değildir!

Memuröğretmenlerin sabah 7’de evden çıkışla başlayıp akşam 7’de eve ulaşmakla sonuçlanan bir kamu hizmeti görevleri ile düzenlemeye çabaladıkları bir aile yaşamları olduğu da unutulmamalıdır!

 

MEMURÖĞRETMENLERİN YÖNETMELİK MAĞDURİYETİ İLE İLGİLİ T.B.M.M.’de verilmiş SORU ÖNERGESİ

                                                                                                                                                                                                    

18 Haziran 2014 günü İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal; “Memur Öğretmenlerin Kurumlar Arası Geçişleri” ile ilgili olarak Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın yanıtlaması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne Yazılı Soru Önergesi vermiştir.

 

1. Bakanlığınız; memur öğretmenlerin kurumlar arası geçişinin kolaylaştırılması yönünde yeni bir mevzuat çalışması yapmakta mıdır?

2. Bakanlığınız; hali hazırda yüksek KPSS puanları alarak kadro alan memur öğretmenlerin kurumlar arası geçiş yapabilmeleri adına yeniden KPSS sınavına girmelerini gerektiren şartı kaldırmayı planlamakta mıdır?

3. Bakanlığınızca; 31.08.2012 tarihinde değişen yönetmeliğin, değişiklik öncesi geçiş şartlarını sağlayanların hakları saklı kalarak, 31.08.2012 tarihinden sonra memur olanları kapsaması planlanmakta mıdır?

4. Bakanlığınız; halen kamu kurum ve kuruluşlarında öğretmen veya başka unvanda görev yapanlara ayrılan % 1′lik kontenjanı artırmayı planlamakta mıdır?

5. Bakanlığınız; uygulamada 31 Ağustos 2012 gün ve 28397 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan yönetmeliği mi yoksa 657 sayılı Devlet Memurları Yasası, 1739 sayılı Milli eğitim Temel Yasası, 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Yasa ile 652 sayılı KHK'yı mı esas almaktadır?

6. Söz konusu mağduriyetlere ilişkin olarak Bakanlığınız aleyhine açılmış herhangi bir dava mevcut mudur? Bu davalar nasıl sonuçlanmıştır?

 

TBMM’de verilmiş önergedeki sorular hala yanıt beklemektedir!

 

MAĞDUR EDİLİRKEN YAŞLARI İLERLEYEN MEMURÖĞRETMENLERİN HAKLI BEKLENTİLERİ

 

Biz MEMURÖĞRETMENLER, memur olmayan ama KPSSsiz kadroya alınan ve alınacak olan vekil imamlardan, fahri Kuran kursu öğreticilerinden, devletten maaş almayan ve bizler gibi KPSS ile memurluk da kazanmamış ama devlette öğretmen kadrosu verilecek olan dershaneci meslektaşlarımızdan daha fazla bir şey istemiyoruz! 

 

Elimizden yönetmelikle alınmış kanuni hakkımızın iadesini ve mağduriyetimizin giderilmesini, asıl yapmak istediğimiz işimize kavuşarak devletimizin eğitim-öğretim camiasına daha fazla zaman kaybettirilmeden katılmayı talep ediyoruz!

 

Talebimiz; MEMURÖĞRETMENLERİN atama başvurularına 1 gün kala yapılan 31.08.2012’deki MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği değişikliğinden önceki kazanılmış kurum-içi ve kurumlar-arası geçişle DEVLETTE ÖĞRETMENLİK yapma haklarının yok edilmemesidir.

 

MEMURÖĞRETMENLERin devletteki memur kadrolarının MEB okullarındaki öğretmen kadrolarına aktarılmaları"Mezuniyet Tarihi Önceliği"   veya "Emekliliğe Esas Toplam Hizmet Süresi " veya "SSKlı Öğretmenlik & Öğreticilik Süreleri + Memuriyet Süreleri" ya da kendi aralarındaki başka bir adil ölçüte göre sıralamayla, anayasal aile birliğinin korunması adına zorunlu hizmetten muaf tutularak sağlanmalı isteyen tüm memuröğretmenler asıl meslekleri öğretmenliğe okullarında öğrencileriyle kavuşturulmalıdır!

 

Mağduriyetimizin olumlu çözümlenmesi konusunda yardımlarınızı, asıl mesleğimize ve öğrencilerimize kavuşma mücadelemizde desteğinizi bekliyor, ilginize şimdiden teşekkür ediyoruz...                                                   

                                MEMURÖĞRETMENLER VE AİLELERİ
 
 eğitimajansı.com

Son Güncelleme: 24.06.2015 10:13
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
mehtap 2015-06-24 16:24:36

657 ye tabi devlet memuru olup bilgisayar işletmeni kadrosunda görev yapmaktayım. dershane öğretmenleri sınavsız öğretmen olacakken biz hali hazırda devlet memuru olan memur öğretmenler kurumlar arası atama hakkımızı geri verilmesini istiyoruz. 3 senelik bu mağduriyet artık giderilsin

Avatar
wahit 2015-06-24 11:46:28

memur öğretmenlere yapılan haksızlık kurum içi ve kurumlar arası ilk atama hakkı verilerek hakları iade edilsin zulüm bitsin

Avatar
wahit 2015-06-24 15:45:04

memur öğretmenler: mi̇lli̇ eği̇ti̇m bakanliği tüm başvurularimizi geçi̇şti̇rmektedi̇r!!!
kpssye girerek (90-92-94-96-98) yüksek puan almış çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak atanmış memur öğretmenler üç yıldır mağdur edilmektedir. milli eğitim bakanlığınca 06/05/2010 tarihinde yayınlanan öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinin 5,12,17,21 ve 22, maddelerinde 31/08/2012 tarihinde yapılan değişiklik ile kamuda hizmet eden memur öğretmenlerin öğretmenliğe geçiş hakları "kurum içi i̇lk atama ve kurumlar arası i̇lk atama" yönetmeliği kaldırılarak ellerinden alınmıştır.
kurum içi ve kurumlar arası ilk atama kaldırılarak kamu görevi hizmetinde çalışan memurların tekrar kpss' ye girerek puan üstünlüğüne göre atanma şartı getirilmiştir. resmi gazete 17/04/2015-29329 milli eğitim bakanlığı öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde de ‘kurum içi ve kurumlar arası i̇lk atama hakkı tanınmayarak mağduriyet devam ettirilmektedir.

Avatar
wahit 2015-06-24 11:38:24

MEMUR ÖĞRETMENLER: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TÜM BAŞVURULARIMIZI GEÇİŞTİRMEKTEDİR!!!

KPSS’ye girerek (90-92-94-96-98) yüksek puan almış çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak atanmış MEMUR ÖĞRETMENLER üç yıldır mağdur edilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığınca 06/05/2010 tarihinde yayınlanan Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5,12,17,21 ve 22, maddelerinde 31/08/2012 tarihinde yapılan değişiklik ile kamuda hizmet eden memur öğretmenlerin öğretmenliğe geçiş hakları "Kurum içi İlk Atama ve Kurumlar Arası İlk Atama" yönetmeliği kaldırılarak ellerinden alınmıştır.

Kurum içi ve Kurumlar arası ilk atama kaldırılarak kamu görevi hizmetinde çalışan memurların tekrar KPSS' ye girerek puan üstünlüğüne göre atanma şartı getirilmiştir. Resmi gazete 17/04/2015-29329 Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde de ‘Kurum içi ve Kurumlar Arası İlk Atama hakkı’ tanınmayarak mağduriyet devam ettirilmektedir. Kamu hizmetinde bulunan memurların en üst öğrenim

Avatar
Hizmetli-Öğretmen 2015-06-24 16:23:48

Bizler kamu kurumlarına zaten KPSS ile atanmış memur öğretmen adaylarıyız. Sabahtan akşama kadar kurumlarında diğişik işlerde çalışan kişilere "siz KPSS ile atanmışsınız ama, öğretmen olmak için tekrar KPSS'ye girip atanmalısınız" denmesi ve bunların diğer adaylarla bir tutularak aynı yarışa tabi tutulması çok mantıksız bir uygulama. 2012 Ağustosunda haksız bir şekilde elimizden alınan ve zaten yüzde 3 gibi cüz'i bir miktar olan "kurumlararası ilk atama" hakkımızı geri istiyoruz.

Avatar
ea 2015-06-24 10:35:18

kurumlar arası ilk atama hakkımızı geri istiyoruz..memur öğretmenler mağdur..

Avatar
İİBFcilerden Mmemuröğretmenlere Destek 2015-06-24 11:16:26

özellikle branş öğretmenlerinin yüksek kpss-p3 puanlarıyla kazandığı gi̇h sınıfı ile th sınıfı düz-ön sıfatlı memurluk, vhki̇, bi̇lgi̇sayar i̇şletmenli̇ği̇, çözümleyi̇ci̇, programci... vb. kadroların, devlette yer bulamamaktan yakınan i̇i̇bf, kamu yönetimi, iktisat, işletme... vs. bölüm mezunlarına kalması için öncelikle memuriyet öncesi özelde öğretmenlik yapmış veya sonradan öğretmenlik yapmaya hak kazanmış memuröğretmenleri̇n kadroları mebe öğretmen olarak aktarılmalıdır! böylelikle çalıştıkları kurumlardaki yh, gi̇h, th, ...vs. sınıfı memurluk kadrolarının birkaç binlik kısmı boşalacaktır!

Avatar
atanan öğretmen 2015-06-24 13:36:36

Hakkimizi helal etmiyoruz.dersane ogretmenleri havadan ataniyor bu nasil adaletsizlik.biz bosuna mi calistik kpssye