banner406
banner396
16 Mayıs 2013 Perşembe 08:55
Öğretmenlere ek ödeme tazminatı ödenecek mi?..
 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun ek geçici 9. maddesi kapsamına giren kurumlardan aylık alan Memurların Zam ve Tazminatlara ilişkin Yan Ödeme Kararnamesi 17.4.2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmiştir.
“Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar” ve eki cetveller 5.5.2006 tarihli ve 26159 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.

Atölye, Laboratuar Veya Meslek Dersleri Öğretmenlerine İlave Eğitim Öğretim Tazminatı Ödenmektedir

“Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar”ın ekli “III SAYILI CETVEL” inde “Diğer Tazminatlar” başlığı altında yer alan “A. Eğitim Öğretim Tazminatı” bölümü “II” kısmındaki açıklamalara göre mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarına, atölye, laboratuar veya meslek dersleri öğretmeni olarak Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil Öğretmen unvanlı kadrolara atananlara, atandıkları branşa göre aşağıdaki oranlarda ilave Eğitim Öğretim Tazminatı ayrıca ödenmektedir.

Diğer Tazminatlar

A. Eğitim Öğretim Tazminatı

II-Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ek V Sayılı Cetvelde sayılan mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarına, atölye, laboratuar veya meslek dersleri öğretmeni olarak Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil Öğretmen unvanlı kadrolara atananlara, atandıkları branşa göre aşağıdaki oranlarda ilave Eğitim Öğretim Tazminatı ayrıca ödenir. Mesleki Açık Öğretim Lisesi ile Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulu kadrolarında bulunanlar hariç olmak üzere, branşlarında fiilen derse girmeyenlere bu tazminat ödenmez.

a) Bilgisayar, bilgisayar bakımı ve onarımı-işletme, elektrik, elektronik, elektromekanik taşıyıcılar (asansör), gemicilik, gemi elektroniği ve haberleşme, gemi makineleri, güverte-güverte avlama, makine, iş makineleri, döküm-izabe, metalişleri, model, motor, tesviye, telekomünikasyon, tekstil dokuma, tekstil boya-baskı desen, tekstil iplikçilik-iplik, tekstil kalite kontrol, tekstil örme, endüstriyel elektronik, mikroteknoloji, radyo televizyon;

-En az 4 yıl yükseköğrenim görenler..................................................... :15

-En az 2 yıl yükseköğrenim görenler..................................................... :10

b) Kimya, matbaa, ciltleme ve seriografi, dizgi, tipo baskı-ofset baskı, fotoğraf ve klişe, ağaç işleri, mobilya ve dekorasyon, endüstriyel boya dekorasyon, su ürünleri, makine ressamlığı, yapı (inşaat), alt yapı, üst yapı, yapı ressamlığı, sıhhi tesisat-tesisat, harita ve kadastro, teknik resim;

-En az 4 yıl yükseköğrenim görenler..................................................... :12

-En az 2 yıl yükseköğrenim görenler..................................................... :8

c) Seramik, seramik sanatı, kalıpçılık, otomatik kumanda, maden, trikotaj, diş protez, restorasyon, petro-kimya, ayakkabıcılık, deri işlemeciliği, cam işlemeciliği, süsleme taşçılığı;

-En az 4 yıl yükseköğrenim görenler..................................................... :10

-En az 2 yıl yükseköğrenim görenler..................................................... :7

d) Metalurji, giyim (biçki dikiş), hazır giyim (konfeksiyon), terzilik, giyim ve ev aksesuarları, deri hazır giyim, nakış (I.D.O.)-nakış, resim, dekoratif sanatlar, halıcılık, halıcılık kursu, grafik, gıda hazırlama-aşçılık, besin teknolojisi, besin endüstrisi, kuaförlük, el sanatları, çiçek örgü dokuma, el sanatları-çiçek, kütüphanecilik, kafeterya işletmeciliği, iş teknik, ev yönetimi-beslenme, aile ekonomisi-beslenme, ev ekonomisi-beslenme, moda tasarım, plastik sanatlar-lastik teknolojisi;

-En az 4 yıl yükseköğrenim görenler..................................................... :9

-En az 2 yıl yükseköğrenim görenler..................................................... :6

e) Muhasebe grubu, ekonomi grubu, daktilo-muhasebe, kooperatif, turizm ve otelcilik grubu, sekreterlik grubu, işletme-muhasebe, işletme bilgisi, ticaret grubu, gazetecilik, kurs öğretmenliği, çocuk gelişimi ve eğitimi, çocuk gelişimi ve bakımı, uygulama anaokulu öğretmenliği (uygulama sınıfı verilebilenler);

-En az 4 yıl yükseköğrenim görenler..................................................... :6

-En az 2 yıl yükseköğrenim görenler..................................................... :4”

Bu maddeye göre V sayılı cetvelde yer alan Mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarına, atölye, laboratuar veya meslek dersleri öğretmeni olarak Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dâhil Öğretmen unvanlı kadrolara atananlara, atandıkları branşa göre yukarıda belirtilen oranlarda ilave Eğitim Öğretim Tazminatının nasıl ödeneceğine dair 11.05.2006 tarih ve 26165 sayılı Resmi Gazetede 160 Seri Nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır.

İlave Eğitim Öğretim Tazminatı Alabilmek İçin Tebliğde Yer Alan Aşağıdaki Şartları Taşımak Gerekmektedir

“D- III Sayılı Cetvele İlişkin Açıklamalar

1- III sayılı Cetvelin “A. Eğitim Öğretim Tazminatı” bölümünün (II) nci sırasında öngörülen ilave eğitim öğretim tazminatından yararlanabilmek için;

- Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dâhil öğretmen unvanlı kadroda bulunmak,

- V sayılı Cetvelde sayılan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarına atölye, laboratuar veya meslek dersleri öğretmeni olarak atanmış olmak,

- Söz konusu okul ve kurumlarda görev yapmak,

- Mesleki Açık Öğretim Lisesi ile Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulu kadrolarında bulunanlar hariç olmak üzere branşlarında fiilen derse girmek,

şartlarının bir arada bulunması gerekmektedir.

Bu dört şartı bir arada taşıyan öğretmenlere, branşlarına ve öğrenim durumlarına göre, III sayılı Cetvelin (A-II/a, b, c, d, e) sıralarında belirtilen ilave eğitim öğretim tazminatları ödenecektir.”

Fakat; MEGEP kapsamında Mesleki ve Teknik Eğitim veren okullarda yeni oluşturulan alan/dallardaki derslerin hangi öğretmenlerce okutulacağı ve alanı kaldırılan öğretmenlerinin öğrenimlerine göre hangi alanlara geçebilecekleri Talim ve Terbiye Kurulunun 17.09.2007 tarih ve 155 sayılı Kararıyla belirlenmiştir.

Bu karar daha sonra tekrar güncellenerek Üniversitelerin hangi bölümlerinden mezun olanların öğretmen olabileceği ve öğretmenlerin aylık karşılığı okutabileceği dersler 07 Eylül 2009 tarih ve 80 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararına ekli Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar İle Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar ve eki çizelge ile belirlenmektedir.

Bu belirlemeye göre; Memurların Zam ve Tazminatlara ilişkin Yan Ödeme Kararnamesi 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının III sayılı cetvel kısmında yer alan “Eğitim Öğretim Tazminatı” bölümün de gerekli düzenlemelerin yapılarak yeni oluşturulan alan/dalların eklenmesi gerekmektedir.

Bakanlar Kurulu Yan Ödeme Kararnamesini Yeniden Ele Almalıdır

Bu nedenle;

1. MEGEP kapsamında Mesleki ve Teknik Eğitim veren okullarda yeni oluşturulan alan/dallardaki branşlara göre Memurların Zam ve Tazminatlara ilişkin Yan Ödeme Kararnamesi güncellenmelidir.

MEGEP kapsamında Mesleki ve Teknik Eğitim veren okullarda yeni oluşturulan alan/dallardaki derslerin hangi öğretmenlerce okutulacağı ve alanı kaldırılan öğretmenlerinin öğrenimlerine göre hangi alanlara geçebilecekleri Talim ve Terbiye Kurulunun Kararıyla belirlenmiştir. Bu belirlemeye göre; Memurların Zam ve Tazminatlara ilişkin Yan Ödeme Kararnamesi 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının III sayılı cetvel kısmında yer alan “Eğitim Öğretim Tazminatı” bölümün de gerekli düzenlemelerin yapılarak yeni oluşturulan alan/dalların eklenmesi gerekmektedir.

2. Sağlık Meslek Liselerinde okutulan alan/dallardaki branşlara göre Memurların Zam ve Tazminatlara ilişkin Yan Ödeme Kararnamesi güncellenmelidir.

Sağlık Meslek Dersleri öğretmenlerinin alanı III sayılı cetvelde yer almadığından ilave eğitim-öğretim tazminatından ne kadar faydalanması gerektiği bilinmemekte ve III sayılı cetvelin II. fıkrasında da adı geçen V sayılı cetvelin 54. sırasında yer alan Sağlık Meslek Liselerinde okutulan alan/dalların (Toplum sağlığı, ana çocuk sağlığı, acil tıp teknisyenliği, tıbbi sekreterlik, radyoloji, anestezi gibi) III sayılı cetvel kısmında yer alan gruplara eklenmediğinden ve Emsal kadro tespiti de yapılmadığından Sağlık Meslek Liselerinde görev yapan ve branşları da fiilen derse giren ve yukarıdaki şartları taşıyan Sağlık Meslek Dersleri öğretmenlerine ilave eğitim öğretim tazminatı ödenmemektedir.

Özellikle V sayılı cetvelin 54. sırasında yer alan Sağlık Meslek Liselerinde okutulan alan/dalların III sayılı cetvel kısmında yer alan gruplara sağlık grubu olarak eklenmesi gerekmektedir.

3. Mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarında görevli atölye, laboratuar veya meslek dersleri öğretmenlerine ilave eğitim öğretim tazminatı ödenirken, aynı okul mezunu olup aynı okul mezunu olup liselere veya ilkokul ve ortaokullara atanan diğer öğretmenlere bu tazminatın ödenmesi için Memurların Zam ve Tazminatlara ilişkin Yan Ödeme Kararnamesi güncellenmelidir.

V sayılı cetvelde yer alan mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarında görevli atölye, laboratuar veya meslek dersleri öğretmenlerine ilave eğitim öğretim tazminatı ödenirken, aynı okul mezunu olup liselere veya ilköğretim okullarına atanan diğer öğretmenlere bu tazminat ödenmemektedir.

Bunun sebebi maddenin sadece mesleki ve teknik öğretim okullarını kapsayacak şekilde yazılmış olmasıdır. Oysaki Milli Eğitim Bakanlığının liseler veya ilköğretim okullarında örneğin bilgisayar dersi okutması uygulaması yeni başlamıştır. Daha önce bu uygulama yok idi. Ancak uygulamalar değişmesine rağmen, özlük haklarda buna paralel düzenleme yapılmamıştır. Sanırız bu konudaki en büyük eksiklik ise Maliye Bakanlığının kararnameyi düzenlerken MEB'den yeterli derecede yararlanmamış olmasıdır.

4. 5450 sayılı, “Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına Bağlı Okulların Millî Eğitim Bakanlığına Devredilmesi İle Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” gereğince MEB'e devredilen okullardaki öğretmenlere bu tazminatın ödenmesi için Memurların Zam ve Tazminatlara ilişkin Yan Ödeme Kararnamesi güncellenmelidir.

207 Yılında Bu Yana Yukarıdaki Sorunlar Bilinmesine Rağmen Çözümlenmemiştir

Milli Eğitim Bakanlığı 2007 yılında yeni alan/dalların III sayılı cetvele eklenmesi için maliye Bakanlığına başvurmasına rağmen bu güne kadar her hangi bir düzenleme yapılmamıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı tereddüde düştüğünden konuyu Maliye Bakanlığına havale etmiş Maliye Bakanlığı’da Emsal kadro tespiti yapmak yerine Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 06.07.2009 tarih ve 8434 sayılı yazılarının 3. sayfasının son paragrafı ile Konuyu Bakanlar Kuruluna havale etmiştir.

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 06.07.2009 tarih ve 8434 sayılı yazı ile “17.4.2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli III sayılı Cetvelin "A. Eğitim Öğretim Tazminatı" bölümünün (II) nci sırasında yer almayan branşlar için Bakanlığımızca emsal kadro ve unvan tespiti yoluyla ilave eğitim öğretim tazminatı ödenmesine mevzuat uyarınca imkân bulunmamakla birlikte anılan Karara ekli III sayılı Diğer Tazminatlar Cetvelinin "A. Eğitim Öğretim Tazminatı" bölümünün (II) nci sırasına toplum sağlığı, ana çocuk sağlığı, acil tıp teknisyenliği, tıbbi sekreterlik, radyoloji, anestezi gibi branşların Bakanlar Kurulu kararı ile eklenmesi halinde ilave eğitim öğretim tazminatının ödenmesi mümkün bulunmaktadır.” açıklamada bulunmuştur.

Sakarya 2. İdare Mahkemesi 21.07.2008 tarih ve 2008/569 Karar ve 2008/34 Esas nolu kararıyla 05.05.2006 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin 2006/10344 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca; Ana ve Çocuk Sağlığı Dersinin Sağlık Meslek liselerine verilen meslek derslerinden olması ve Bakanlar Kurulu kararında ilave eğitim-öğretim tazminatından yararlandırılmayacağına ilişkin açık bir hüküm bulunmaması karşısında emsal kadro ve unvan tespiti suretiyle davacıya ilave eğitim ve öğretim tazminatı ödenmesine karar vermiştir.

memurlar.net


Son Güncelleme: 16.05.2013 08:55
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.