banner406
banner396
22 Kasım 2013 Cuma 15:41
Öğretmenlerin yüzde 90'ı borçlu

 Türk Eğitim-Sen, 24 KasımÖğretmenler Günü nedeniyle bir anket çalışması yaptı. 04-16 Kasım 2013tarihleri arasında Türk Eğitim-Sen web sayfası ve 8 ayrı internet sitesiüzerinden yayınladığımız anket çalışmasına 16 bin 723 kişi katıldı. Anketekatılanların yüzde 84.3'ü erkek, yüzde 15.7'si kadındır. Yüzde 86'sı evli,yüzde 14'ü bekardır. Yüzde 76.3'ü çocuk sahibidir. Yüzde 29.4'ünün 1, yüzde48.6'sının 2, yüzde 17.1'inin 3, yüzde 4.9'unun da 4 ve daha fazla çocuğubulunmaktadır. Yüzde 2.1'i okul öncesinde, yüzde 35.8'i ilkokulda, yüzde29.7'si ortaokulda, yüzde 29.2'si lisede, yüzde 3.2'si de Bakanlık Merkez veTaşra Teşkilatlarında görev yapmaktadır. Yüzde 66.2'si öğretmen, yüzde 16.2'siokul müdür yardımcısı, yüzde 13'ü okul müdürü, yüzde 2'si okul müdür başyardımcısı, yüzde 0.5'i memur, yüzde 0.6'sı şef, yüzde 0.2'si hizmetli iken;yüzde 1.3'si de diğer seçeneğini işaretlemiştir.

ANKETEKATILANLARIN YÜZDE 89.2'SİNİN BORCU VAR.

Ankete katılanların yüzde 11.9'u1.600-2.000 TL, yüzde 32.2'si 2.001-2.250 TL, yüzde 27.5'i 2.251-2.500 TL,yüzde 14.5'i 2.501-2.750 TL, yüzde 13.9'u da 2.751 TL'den fazla kazanmaktadır.

"Herhangi bir borcunuz bulunmakta mıdır?"sorusuna ankete katılanların yüzde 89.2'si evet cevabı vermiştir. Borcubulunanlara "Kime borcunuz bulunmaktadır?" sorusunu yönelttik. Buna göre yüzde84.7'sinin bankaya, yüzde 6.8'inin eşe/dosta, yüzde 2.7'si esnafa, yüzde 0.2'sitefeciye borcu bulunurken; yüzde 5.6'sı diğer seçeneğini işaretlemiştir.

Borcu bulunanlara borçlarınınmiktarlarını da sorduk. Buna göre; yüzde 6.1'inin 1.000-3.000 TL, yüzde5.9'unun 3.001-5.000 TL, yüzde 13'ünün 5001-10.000 TL, yüzde 28'inin10.001-30.000 TL, yüzde 16.9'unun 30.001-50.000 TL, yüzde 12.4'ünün50.001-80.000 TL, yüzde 7.5'inin 80.001-100.000 TL, yüzde 7.2'sinin100.001-150.000 TL, yüzde 3'ünün de 150.001 TL'den fazla borcu bulunmaktadır.

ANKETEKATILANLARIN YÜZDE 93.8'İNİN KREDİ KARTI VAR. KREDİ KARTI OLANLARIN DA YÜZDE42.2'Sİ AYLIK DÖNEM BORCUNUN TAMAMINI DÜZENLİ OLARAK ÖDEYEMİYOR.

"Kredi kartınız var mı?" sorusuna anketekatılanların yüzde 93.8'i evet cevabı vermiştir. Kredi kartı olanlara "Kaç tanekredi kartına sahipsiniz?" sorusunu yönelttik. Buna göre yüzde 34.9'u 1, yüzde37.6'sı 2, yüzde 17.2'si 3, yüzde 6.7'si 4, yüzde 3.6'sı da 5 ve üzerinde kredikartı olduğunu belirtmiştir. Kredi kartı olanların yüzde 57.8'i kredi kartıaylık dönem borcunun tamamını düzenli olarak ödeyebildiğini, yüzde 42.2'si isedüzenli olarak ödeyemediğini belirtmektedir.

ANKETEKATILANLARIN YÜZDE 82.9'U SON 11 YIL İÇİNDE BANKA KREDİSİ ÇEKTİ.

Ankete katılanların yüzde 82.9'u son11 yıl içinde banka kredisi çektiğini belirtmiştir. Son 11 yıl içinde bankakredisi çekenlere, kaç kez kredi çektiklerini sorduk. Buna göre; yüzde 18.1'i1, yüzde 22.7'si 2, yüzde 20'si 3, yüzde 13.7'si 4, yüzde 10.6'sı 5, yüzde4.5'i 6, yüzde 10.4'ü ise 7 ve üzeri cevabını vermiştir.

ANKETEKATILANLARIN YÜZDE 27.4'Ü BANKA KREDİSİ İLE EV YA DA ARABA SATIN ALIP, ÖDEMEKONUSUNDA SIKINTI YAŞADIĞI İÇİN SATMAK ZORUNDA KALDIĞINI BELİRTİYOR.

Ankete katılanların yüzde 27.4'übanka kredisi ile ev ya da araba satın alıp, ödeme konusunda sıkıntı yaşadığıiçin satmak zorunda kaldığını ifade etmiştir; yüzde 72.6'sı da banka kredisiile ev ya da araba satın alıp, ödeme konusunda sıkıntı yaşadığı için satmakzorunda kalmadığını söylemiştir.

ANKETEKATILANLARIN YÜZDE 56.1'İNİN AYLIK ISINMA HARCAMASI 201-400 TL.

Ankete katılanlara aylık ısınmaharcamalarını sorduk. Buna göre; yüzde 33.1'i 100-200 TL, yüzde 56.1'i 201-400TL, yüzde 7.5'i 401-600 TL, yüzde 1'i 601-800 TL, yüzde 2.3'ü de 801 TL'denfazla cevabını vermiştir.

ANKETEKATILANLARIN YÜZDE 86'SI ELEKTRİK VE SU FATURALARINI, YAKIT GİDERLERİNİAZALTMAK İÇİN KISITLAMA YAPIYOR.

Ankete katılanların yüzde 86'sıelektrik, su faturalarını ve yakıt giderlerini azaltmak için kısıtlamayaptığını ifade etmiştir.

Ankete katılanların yüzde 71.8'imeyve-sebze alışverişlerini semt pazarlarından, yüzde 9.9'u manavdan, yüzde16.3'ü süpermarketlerden/hipermarketlerden yaptığını belirtirken, yüzde 2'sidiğer seçeneğini işaretlemiştir.

Ankete katılanların yüzde 84.5'igıda alışverişlerini yaparken kampanyaları takip ettiğini ve indirimli ürünleritercih ettiğini belirtmiştir.

ANKETEKATILANLARIN YÜZDE 32.7'Sİ AYLIK 1-2 KİLOGRAM ET TÜKETİYOR

Ankete katılanlara aylık ortalama nekadar et tükettiklerini sorduk. Buna göre; yüzde 18.6'sı 100-500 gram, yüzde26.4'ü 501-1000 gram, yüzde 32.7'si 1-2 kg., yüzde 14.4'ü 2-4 kg., yüzde 3.6'sı4-6 kg., yüzde 1'i 6-8 kg., yüzde 0.5'i de 8 kg'dan fazla et tükettiğinibelirtmiştir. Bu soruya et tüketmiyorum cevabı verenlerin oranı ise yüzde 2.8'dir.

Ankete katılanların yüzde 71'iotomobil sahibi olduğunu ifade etmiştir. Ankete katılanlara işyerlerine ulaşımınasıl sağladıkları sorusunu yönelttik. Buna göre yüzde 43.5'i kendime aitarabamla, yüzde 32.8'i toplu taşıma araçları, yüzde 0.4'ü taksi cevabınıverirken, yüzde 23.3'ü diğer seçeneğini işaretlemiştir.

Ankete katılanlara "Ayda kaç kezsinema, tiyatro, konser, sergi v.b. sosyal-kültürel faaliyetlere katılıyorsunuz?"sorusunu sorduk. Buna göre; yüzde 18'i ayda bir, yüzde 2.8'i ayda iki, yüzde1'i ayda 3, yüzde 1.3'ü ayda dört ve daha fazla cevabını verirken; sosyal-kültüreletkinliklere katılamıyorum cevabı verenlerin oranı yüzde 76.9'dur.

"Sosyal-kültürel etkinliklerekatılamıyorum" cevabı verenlere bunun nedenlerini sorduk. Buna göre; yüzde61.1'i ayırabileceğim bir bütçem yok, yüzde 15.8'i işlerim nedeniyle zamanbulamıyorum, yüzde 5.6'sı ihtiyaç hissetmiyorum derken; yüzde 17.5'i diğerseçeneğini işaretlemiştir.

ANKETEKATILANLARIN YÜZDE 66.9'U TÜKENMİŞLİK SENDROMUNA YAKALANDIĞINI SÖYLÜYOR.

Ankete katılanlara "Tükenmişliksendromu, çalışanlarda yorgunluk, hayal kırıklığı, motivasyon ve enerji kaybı,isteksizlik, işinden soğuma ya da işi bırakma şeklinde kendini gösteren birsendromdur. Siz de tükenmişlik sendromuna yakalandığınızı düşünüyor musunuz?"sorusunu yönelttik. Bu soruya ankete katılanların yüzde 66.9'u evet, yüzde33.1'i hayır cevabı vermiştir.

ANKETEKATILANLARIN YÜZDE 37'SİNDE İŞE BAĞLI OLARAK STRES VE SİNİRLİLİK HALİ VAR.

Ankete katılanlara "İşe bağlı olarakaşağıdakilerden en çok hangisi sizi etkilemektedir?" sorusunu yönelttik. Bunagöre; yüzde 37'si stres, sinirlilik hali, 18.6'sı kendini değersiz hissetme,yüzde 13.7'si motivasyon ve performans azalması, yüzde 8.9'u uykusuzluk veyorgunluk, yüzde 7.1'i kaygı, yüzde 3.3'ü mide ağrısı, baş ağrısı/baş dönmesi,yüzde 2.7'si unutkanlık, yüzde 1.3'ü dikkat dağınıklığı derken; yüzde 7.3'ühiçbiri cevabını vermiştir.

ANKETE KATILANLARINYÜZDE 77.7'Sİ TOPLU SÖZLEŞMELERDE ÖĞRETMENLERE YÖNELİK KAYDA DEĞER BİR KAZANIMOLMADIĞINI SÖYLÜYOR.

"Yapılan toplu sözleşmelerde öğretmenlereyönelik kayda değer bir kazanım olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna anketekatılanların yüzde 77.7'si hayır, yüzde 15.9'u kısmen, yüzde 6.4'ü de evetcevabını vermiştir.

ANKETEKATILANLAR, ZAM ORANININ EKONOMİK KAYIPLARINI TELAFİ ETMEYECEĞİNİ SÖYLÜYOR;ÖĞRETMELERE YAPILAN TAZMİNAT ARTIŞINI YETERSİZ BULUYOR.

Ankete katılanların yüzde 91.6'sıtoplu sözleşmede memurlara 2014 ve 2015 yılları için verilen zam oranı hakkındabilgi sahibi olduğunu ifade etmiştir. Zam hakkında bilgi sahibi olduğunusöyleyenlerin yüzde 93.6'sı zam oranının ekonomik kayıplarını karşılayacakdüzeyde olmadığını belirtmiştir.

"666 Sayılı KHK ile ek ödeme oranlarıartırılmadığı için öğretmenler iki yıldır en alt sınırdan ek ödemealmaktadır.1500 TL ek ödeme alan devlet memurlarının varlığı düşünüldüğündeöğretmenlere yapılan brüt 75+75 TL tazminat artışı yeterli midir?" sorusunaankete katılanların yüzde 95.4'ü hayır cevabı vermiştir.

"2014yılında ek ders ücretleri ile aile ve çocuk yardımına zam yapılmayacak veenflasyon farkı verilmeyecek olması ekonomik durumunuzu olumsuz yöndeetkileyecek mi?" sorusuna ankete katılanların yüzde 85.1'i evet, yüzde 9.9'uhayır, yüzde 5'i de fikrim yok cevabı vermiştir.

TÜRKİYE'DE ENPRESTİJLİ MESLEĞİN ÖĞRETMENLİK OLDUĞUNU DÜŞÜNENLERİN ORANI SADECE YÜZDE 4.7.

Ankete katılanlara "Türkiye'de enprestijli mesleği hangisidir?" diye sorduk. Bu soruya öğretmenlik cevabıverenlerin oranı sadece yüzde 4.7 oldu. Öğretmenlere göre en prestijli meslekdoktorluk. Bu soruya ankete katılanların yüzde 20.4'ü doktor, yüzde 19.7'sikaymakam/vali, yüzde 17.7'si iş adamı, yüzde 15.9'u din görevlisi, yüzde 4.7'siöğretmen, yüzde 4.2'si avukat, yine yüzde 4.2'si sanatçı, yüzde 2.2'si polis,yüzde 1.8'i serbest meslek, yüzde 1.4'ü mühendis/mimar, yüzde 1.1'i asker,yüzde 1'i ekonomist, yüzde 0.9'u eczacı, yüzde 0.8'i bankacı, yüzde 0.5'i dişhekimi, yüzde 0.4'ü gazeteci cevabı vermiştir. Diğer seçeneğiniişaretleyenlerin oranı yüzde 3'tür.

Ankete katılanların yüzde 82.1'içocuğuna ekonomik ve sosyal olarak iyi imkanlar sunduğunu/sunabileceğinidüşünmemektedir.

ANKETEKATILANLARIN YÜZDE 78.9'U YÖNETİCİ ATAMALARINDAKİ SÖZLÜ SINAVLARIN ADALETTENUZAK YAPILDIĞINI DÜŞÜNÜYOR.

Ankete katılanlara yöneticiatamalarında yapılan sözlü sınavları sorduk. Buna göre yüzde 78.9'u adalettenuzak bir şekilde yapılıyor; yandaşlar kayırılarak kul hakkı yeniliyor derken;yüzde 4.5'i hakkaniyete uygun ve adaletli bir şekilde yapıldığını söylemiştir.Fikrim yok diyenlerin oranı ise yüzde 16.6'dır.

ANKETEKATILANLARIN YÜZDE 78.7'Sİ "BAKAN AVCI HAK VE HUKUK GÖZETEN, UYGULAMALARI İLE ADALETİ SAĞLAYAN BİRBAKANDIR" İFADESİNE KATILMIYOR.

Ankete katılanların yüzde 78.7'si"Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı hak ve hukuk gözeten, liyakati ön plana alan,uygulamaları ile adaleti sağlayan bir Bakandır" ifadesine katılmamaktadır.

Ankete katılanların yüzde 94.2'siücretli öğretmen istihdamını doğru bulmamaktadır.

Ankete katılanların yüzde 76.9'uŞubat ayında öğretmen ataması yapılması gerektiğini düşünmektedir.

Ankete katılanların yüzde 71.3'üöğrenim özrünün kaldırılmasını doğru bulmamaktadır.

ANKETEKATILANLARIN YÜZDE 76.5'İ SBS'NİN YERİNE GETİRİLEN YENİ SINAV MODELİNİN ÖĞRENCİBAŞARISINI ARTIRACAĞINI DÜŞÜNMÜYOR.

Ankete katılanlara yeni sınavmodelini de sorduk. "SBS'nin yerinegetirilen yeni sınav modelinin öğrenci başarısını artıracağını düşünüyormusunuz?" sorusuna ankete katılanların yüzde 76.5'i hayır cevabı verirken,yüzde 23.5'i evet cevabı vermiştir.

Anketekatılanların yüzde 86.5'i yeni sınav modelinin dershanelere/kurslara olanihtiyacı azaltacağına inanmamaktadır.

Anketekatılanların yüzde 76.5'i yeni sınav modelinin öğrencilerde stres ve heyecanıazaltacağını düşünmemektedir.

"Yenisınav modelinin öğrencinin okula devamını sağlayacağını düşünüyor musunuz?"sorusuna ankete katılanların yüzde 66.5'i hayır derken, yüzde 33.5'i evetcevabı vermiştir.

ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 90.9'U DEVLET OKULLARININ İTİBARKAYBETTİĞİ GÖRÜŞÜNDE.

"MilliEğitimde uygulanan yanlış politikalar sonucunda devlet okullarının itibarkaybettiğini düşünüyor musunuz?" sorusuna ankete katılanların yüzde 90.9'u evetcevabını vermiştir.

Busoruya evet cevabı verenlere "Devlet okulları kaybettikleri itibarlarını nasılkazanabilir?" sorusunu yönelttik. Buna göre; yüzde 34.7'si öğretmenlerin özelokullara ya da dershanelere gitmesini önlemek için maddi ve özlük hakları düzeltilmeli,yüzde 27'si okulların alt yapısı geliştirilmeli; okullarda kütüphane,laboratuvarlar, bilgisayar odaları, spor salonları olmalı, yüzde 16.5'i bölgelerarasıve okullar arasındaki eşitsizlik giderilmeli, yüzde 7'si ücretli öğretmenistihdamına son verilmesi ve öğretmen sayısı artırılmalı, yüzde 6.5'isınıflardaki öğrenci sayısı azaltılmalı derken; yüzde 8.3'ü de diğer seçeneğiniişaretlemiştir.

Ankete katılanlara çalıştığıokulda/kurumda en çok kimlerle sorun yaşadıklarını sorduk. Buna göre; yüzde29.5'i velilerle, yüzde 22.4'ü öğrencilerle, yüzde 20.1'i idarecilerle, yüzde5.6'sı hizmetli personel/memur ile, yüzde 5.4'ü öğretmenler ile derken; yüzde17'si diğer seçeneğini işaretlemiştir.

ANKETEKATILANLARIN YÜZDE 31.9'U ÖĞRENCİ/VELİ ŞİDDETİNE MARUZ KALMIŞ.

Ankete katılan öğretmenlerin yüzde31.9'u öğrenci ya da veli şiddetine maruz kaldığını, yüzde 68.1'i de öğrenci yada veli şiddetine maruz kalmadığını belirtmektedir.

Öğrenci/veli şiddetine uğradıklarınısöyleyenlere en çok hangi şiddet türüne maruz kaldıklarını sorduk. Buna göre;yüzde 67.3'ü sözlü şiddet, yüzde 20.6'sı psikolojik şiddet, yüzde 11.8'ifiziksel şiddet, yüzde 0.2'si de cinsel şiddete maruz kaldığını belirtmiştir.

ŞİDDETE MARUZKALDIĞINI İFADE EDENLERİN SADECE 11.8'İ ŞİKAYETTE BULUNMUŞ.

Şiddete maruz kalanlara, şikayettebulunup bulunmadıklarını sorduk. Buna göre; şiddete maruz kalanların yüzde11.8'i şikayette bulunduğunu, yüzde 88.2'si de şikayette bulunmadığınısöylemiştir.

ŞİDDETEUĞRAMASINA RAĞMEN ŞİKAYETTE BULUNMAYANLARIN YÜZDE 54.7'Sİ ADALETİNSAĞLANACAĞINI DÜŞÜNMEDİĞİ İÇİN ŞİKAYETÇİ OLMAMIŞ.

Şiddete maruz kalmasına rağmen şikayettebulunmayanlara bunun nedenini sorduk. Buna göre; yüzde 54.7'si adaletinsağlanacağını düşünmediğim için şikayetçi olmadım derken; yüzde 13.9'u özürdiledikleri için şikayetçi olmadım, yüzde 7'si itibarımın zedeleneceği içinşikayetçi olmadım, yüzde 3.8'i korktuğum için şikayetçi olmadım cevabınıvermiştir. Bu soruya diğer cevabını verenlerin oranı ise yüzde 20.6'dır.

ANKETEKATILANLARIN YÜZDE 48.3'Ü SİYASETTE YANDAŞ ATAMALARIN KENDİSİNİ RAHATSIZETTİĞİNİ SÖYLÜYOR.

Ankete katılanlara "Siyasetteaşağıdakilerden hangisi sizi en çok rahatsız ediyor?" sorusunu yönelttik. Bunagöre; yüzde 48.3'ü yandaş atamalar ve yandaş olmayanın ötekileştirilmesiderken; yüzde 23'ü samimiyetsizlik, yüzde 9.3'ü siyasetçilerin kullandığıüslup, yüzde 8.5'i seçim zamanında hatırlanma, yüzde 6.9'u sözünde durmamacevabını vermiştir. Bu soruya diğer cevabını verenlerin oranı yüzde 4'tür.

ANKETEKATILANLARIN YÜZDE 96.5'İ ÖĞRETMENLERİN TOPLUMSAL İTİBAR KAYBETTİĞİNİ SÖYLÜYOR.

Ankete katılanların yüzde 96.5'iöğretmenlerin toplumsal itibar kaybına uğradığı görüşünde. Öğretmenlerin itibar kaybettiğinidüşünenlere, "Öğretmenlik mesleğinin itibarının azalmasının en büyük nedeninedir?" diye sorduk. Buna göre yüzde 67.6'sı ülkeyi yönetenlerin öğretmenlerebakış açısı ve öğretmenlerin itibarını rencide edici ifadeleri, yüzde 16'sıöğretmenlerin maddi ve özlük haklarının yetersizliği, yüzde 8'i öğrencilerin başarısının ölçülmesinde vedisiplinin sağlanmasında öğretmenlere tanınan inisiyatifin yetersiz olması,yüzde 3'ü siyasi baskılar ve adam kayırmacılık, yüzde 2.4'ü öğretmen yetiştirenokulların kalitesinin düşüklüğü, yüzde 1.4'ü ücretli öğretmen istihdamı derken;yüzde 1.6'sı da diğer cevabı vermiştir.

ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 89.3'Ü ÖĞRETMENLERİN KAYBETTİĞİİTİBARLARINI BAKAN AVCI İLE GERİ KAZANABİLECEĞİNE İNANMIYOR.

Anketekatılanlara "Öğretmenlerin kaybettikleri itibarlarını Milli Eğitim Bakanı NabiAvcı ile geri kazanabileceğini düşünüyor musunuz?" sorusunu yönelttik. Bunagöre; yüzde 89.3'ü hayır, yüzde 10.7'si evet cevabı vermiştir.

ANKETEKATILANLARIN YÜZDE 72'Sİ ÖĞRENCİ ANDI'NIN KALDIRILMASINI DOĞRU BULMUYOR.

Ankete katılanların yüzde 72'siÖğrenci Andı'nın kaldırılmasını doğru bulmamaktadır.

ANKETEKATILANLARIN YÜZDE 73.5'İ ÖZEL OKULLARDA ETNİK DİL VE LEHÇELERDE EĞİTİMİNÖNÜNÜN AÇILMASININ, DEVLET OKULLARINA SİRAYET EDEBİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYOR.

Ankete katılanların yüzde 73.6'sı özelokullarda etnik dil ve lehçelerde eğitimin önünün açılmasına karşı çıkıyor.

"Özel okullarda etnik dil ve lehçelerde eğitimin önününaçılması ile birlikte MEB'in Kürtçe bilen öğretmen kadrosunun olmadığıdüşünüldüğünde, bölücü faaliyetlerin okul çatısı altında hayat bulabileceğinedair endişeniz var mı?" sorusuna ankete katılanların yüzde 72.7'si evetcevabı vermiştir.

Ankete katılanların yüzde 73.5'iözel okullarda etnik dil ve lehçelerde eğitiminin önünün açılmasının,önümüzdeki yıllarda devlet okullarına da sirayet edebileceğini düşünüyor.

"Q,w, x harflerinin kullanımının önündeki engellerin kaldırılması ikinci eğitimdili hazırlığıdır ve yeni bir alfabe düzenlemesini beraberinde getirecektir."ifadesine katılıyor musunuz?" sorusuna ankete katılanların yüzde 74'ü "Evet, katılıyorum" cevabı vermiştir.

ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 59'U İŞ GÜVENCELERİNİN ELLERİNDENALINACAĞINA DAİR ENDİŞE TAŞIYOR.

Anketekatılanların yüzde 59'u iş güvencelerinin ellerinden alınacağına dair endişetaşıdığını belirtmektedir.

"İşgüvenceniz elinizden alınırsa, öğretmenlik mesleğini yapmaya devam edermisiniz?" sorusuna ankete katılanların yüzde 52.5'i evet, yüzde 47.5'i hayırcevabı vermiştir.

ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 20.8'İ BAKAN AVCI'YA 1 PUAN VERDİ.

Anketekatılanlar Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'ya 10 üzerinden puan verdiler. Bunagöre Bakan Avcı'ya ankete katılanların yüzde 20.8'i 1, yüzde 7.4'ü 2, yüzde13.6'sı 3, yüzde 11.9'u 4, yüzde 17.1'i 5, yüzde 10.9'u 6, yüzde 8.8'i 7, yüzde5.4'ü 8, yüzde 1.9'u 9, yüzde 2.2'si de 10 puan vermiştir.

Anketekatılanlara Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın 24 Kasım'da en çok hangi sorunuçözmesini istediklerini de sorduk. Buna göre yüzde 59.9'u öğretmenlerin maddive özlük haklarını düzeltmesini, yüzde 10.6'sı yönetici atamalarındaki sözlüsınav uygulamasını kaldırmasını ve baskılara, adam kayırmacılığa son vermesini,yüzde 8.4'ü eğitimde sistem değişikliklerine son vermesini, yüzde 5.2'siücretli öğretmenlik istihdamına son vermesini, yüzde 4.6'sı öğretmenlereyönelik şiddetin önlenmesi için caydırıcı tedbirler almasını, yüzde 2.7'si ilve ilçe emrini geri getirmesini ve özür grubu tayinlerini yılda iki defayapmasını, yüzde 2.5'i kalabalık sınıflara son vermesini, yüzde 2'si alandeğiştirenlerden isteyenlere çalıştığı yerde eski alanına dönüş hakkıtanımasını, yüzde 0.6'sı da öğrenim özrünü yeniden özür grubu tayinleri içinealmasını istemiştir. Bu soruya diğer cevabı verenlerin oranı yüzde 3.5'tir.

Anketsonuçlarını değerlendiren Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanıİsmail Koncuk şunları söyledi: "Anketsonuçları göstermiştir ki; öğretmenlerimiz 24 Kasım'da mutlu ve huzurludeğildir, gelecek kaygısı yaşamaktadır. Öğretmenlerimiz için bu yıl da kayıp biryıl olmuştur. Öğretmenler gerek ekonomik ve sosyal haklar gerekse özlük haklaryönünden 2013 yılı Türkiye'sine yakışmayacak koşullar altında meslekleriniyapmaktadır. Öğretmenlerimizin üzerindeki yük o kadar fazladır ki,psikolojileri de alt üst olmuştur. Hatta öğretmenlerimizin büyük bir kısmınıntükenmişlik sendromuna yakalandığını düşündüğünü ifade etmesi anketin en çarpıcınoktalarından birisidir. Öğretmenler, gündeme olan konulara da kayıtsız kalamamıştır.Öğretmenlerin Öğrenci Andı, özel okullarda etnik dil ve lehçelerde eğitiminönünün açılması ve yeni sınav sistemi ilgili görüşleri Milli Eğitim Bakanlığıve Hükümete yönelik ciddi mesajlar içermektedir. Yıpratılan, horlanan, baskıyamaruz kalan, korkutulan, itibarları ayaklar altına alınan öğretmenler ileülkemizde sağlıklı bir zeminde eğitim-öğretim yapılması mümkün değildir. Buankete katılanların neredeyse tamamına yakını yani yüzde 96.5'i mesleklerininitibar kaybına uğradığını düşünüyorsa, "Türkiye'de en prestijli meslekhangisidir?" sorusuna ankete katılanların sadece yüzde 4.7'si öğretmenlikcevabı veriyorsa bu sonuçları ülkeyi yönetenler titizlikle değerlendirmeli venerede hata yaptıklarını iyice düşünmelidir. Bu şartlar altında kutlamayaçalıştığımız Öğretmenler Gününde öğretmenlerimizin yüzlerinin biraz da olsagülmesi için Bakan Avcı'dan müjdeli haberler bekliyoruz. Bu vesileyleBaşöğretmenimiz Büyük Önder Atatürk'ü rahmet ve minnetle anarken, tümöğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyor; anket sonuçlarının yetkililer tarafından dikkatlice incelenmesini istiyoruz."
Son Güncelleme: 22.11.2013 15:42
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.