banner406
banner396
09 Ocak 2014 Perşembe 13:28
Okul sütlerini, personel ve öğretmenler taşımayacak
 T.C.

MİLLİ  EĞİTİM  BAKANLIĞI
Temel  Eğitim  Genel Müdürlüğü

Sayı : 66621367/813.99/19411 02/01/ 2014
Konu:  Okul  Sütü  Programı   Tedbirler

.................................. VALİLİĞİNE

(II Milli  Eğitim  Müdürlüğü)

İlgi: a) 17.08.2013  tarih  ve 2013/28738 sayılı  Okul Sütü  Programı   Uygulama  Esasları

Hakkında Bakanlar  Kurulu   Karan

b) 19.09.2013  tarih  ve 28770 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2013/58 sayılı

Okul  Sütü  Programı   Uygulama  Tebliği.

c) Milli  Eğitim  Bakanlığı Temel  Eğitim  Genel Müdürlüğünün 27/12/2013  tarih  ve

66621367/813.99/4043735 sayılı yazısı.

Bilindiği üzere, Bakanlığımız ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve  Sağlık  Bakanlığınca  ortaklaşa hazırlanan  Okul  Sütü  Programı , ilgi (a) Sayılı Bakanlar  Kurulu   Karan  ve ilgi (b)  Uygulama  Tebliği doğrultusunda,  ülke  genelinde, resmi- özel  anaokulu,  uygulama   sınıfı , anasınıfı ve ilkokul  öğrencilerine 2013 - 2014   eğitim   öğretim  yılının ikinci yansından itibaren 2  eğitim   öğretim  yılı  süresincehaftada  3  gün (pazartesi, çarşamba, cuma) uygulanacaktır.

Okul  Sütü  Programı   uygulaması  boyunca; Valiliğinizce aşağıda belirtilen  tedbirlerin  alınması önem  arz etmektedir.

1-  Okul  Sütü  Programınm    ve  işlemlerinin  daha  sağlıklı  yürütülmesi ve anlık takibi için Bakanlığımızca hazırlanmış olan  Okul  Sütü Modülüne yönelik olarak ilgi (c) yazıda belirtildiği üzere  uzaktan eğitim verilecektirEğitime , iliniz  merkez  ve ilçelerinde  yapılacak  plan doğrultusunda, Gıda, Tanm ve Hayvancılık Bakanlığına bildirilen II  Okul  Sütü Komisyonu üyeleri, İlçe  Okul  Sütü Komisyonu ve  okullardaki   Okul  Sütü Komisyonlannda görevli personel ile II ve İlçe MEBBİS  yetkilileri  ve geçen yıl Ankara'da  eğitim  almış olan Okul  Sütü  Programı  eğiticilerinden istekli olanlar  katılacaktır . Anılan  uzaktan eğitim , il ve ilçe milli  eğitim müdürlüklerinin belirleyeceği bir salonda organize edilecektir. İl ve ilçe Milli  Eğitim  Müdürlükleri en geç 7 Ocak  2014   saat  13.45'de

http:// konferans .meb.gov.tr/ okulsutu  adresine misafir olarak giriş  yapacaklardır . Misafir girişi sırasında kullanıcı  adı kısmına il Adı/İlçe Adı yazılarak  bağlanılacak  (örnek:  Denizli  / Tavas İlçe Mem.) ve  saat  13:45 den sonra girişler kapatılacaktır.

2-  Okul  Sütü Modülü  uzaktan eğitimine   katılmamış  olan tüm ilkokul ve anaokulu müdür ve yardımcılan ile istekli  sınıf   öğretmenlerinin  de www.tegm.meb.gov.tr  web  sayfamıza  yerleştirilecek  olan  Okul  Sütü Modülü video   eğitimini   izlemeleri  sağlanacaktır.

3- İl  Okul  Sütü Komisyonu,  Programdan   yararlanacak  her  okulun  depolarını  acilen   incelemeye  banlayarak gerekli  tedbirleri  alacak ve sütlerin depolanmasına yönelik  ayrılan  mekanların  uygun  olup olmadığma dair tutanak düzenleyecektir. Sütlerin oda  sıcaklığında  muhafaza edilmesine ,  güneş  ışığına maruz bırakılmadan saklanmasına dikkat edilecektir. Bakanlığımız  yetkilileri  ve II  Okul  Sütü Komisyonu üyeleri, Okul  Sütü  Programı  boyunca ilgili  okullara   ziyaretlerde  bulunacaktır.

4-  Okul  sütü,  okul  idaresince  uygun  görülen depolara,  yükleniciler  tarafından  ürüne  zarar vermeyecek şekilde taşınarak istiflenecektir.  Okul  personeli ve  öğrencilere  taşıma  işlemi   yaptırılmayacaktır .

5- Eğer sütler,  okullara   teslimden  önce, ambalajlan  hasarlı  ise  teslim  alınmayacaktır.  Teslim  alınan sütlerde depolama şartlarından  kaynaklanan  ve analiz gerektiren durumlarda, sütler bir tutanakla  tespit edilip II  Okul  Sütü Komisyonuna bildirilecek; İl/Ilçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine  teslim edilecektir.

6- II  Okul  Sütü Komisyonu , Okul  Sütü  Programı  uygulanacak olan  okullarda  açılan süt  kutulan  ve atıklarına ilişkin  tedbirleri  önceden alacaktır.

7- Süt dağıtımından önce velilerin "Süt alerjisi ve/veya laktoz intoleransı varlığı  tespitine  yönelik Veli İzin Formu" doldurmaları  talep  edilmiş ve bu formlar  okul  müdürlükleri aracılığı ile e- okul  sistemine  işlenmiştir . Henüz sisteme girilmemiş olanlar  tespit  edilecek ve girmeleri sağlanacaktır. Sütle ilgili bilinen  rahatsızlığı olan ve velilerinin süt içmesine izin vermediği  öğrenciler , kapsam dışında tutulacaktır.

8- Veli izni olan her  öğrenci , aynı  gün  ve okulun belirlediği süre içinde sadece kendisine  verilmiş  olan 200 mİ ambalajlı, yağlı, sade UHT içme sütünü içecek, yanm kalan sütler bir sonraki teneffüse bırakılmadan atık olarak değerlendirilecektir. Ambalajların fiziksel kontrolü yapılacak; delik, yırtık, ezik ve bombaj yapmış ambalajlı sütler dağıtılmayarak, Okul Sütü Kabul Komisyonuna tutanakla teslim edilecektir.

9- Süt içtikten sonra rahatsızlandığını söyleyen öğrenciye yönelik olarak; okul yönetimi, öğrencinin en kısa süre içerisinde en yakın sağlık kuruluşuna gönderilmesini sağlayacak ve ailesini bilgilendirecektir. Şikayet Formu aynı sınıftaki bütün öğrenciler için doldurularak e-okul sistemine girişi yapılacaktır. Okul yönetimi, İl Okul Sütü Komisyonuna durumu bilgilendirecek ve analiz sonuçlanıncaya kadar analize konu üretim partisi sütlerin dağıtımı durdurularak, diğer üretim partisi sütlerin dağıtımına devam edilecektir.

10- İlinizde süt dağıtımı yapılan okulların müdürlüklerine İl Halk Sağlığı Müdürlüğünde görevli sağlık personelinin iletişim bilgilerinin verilmesi, aynca ilgili personellerin okullarda konuya ilişkin eğitim vermeleri sağlanacaktır. İl Okul Sütü Komisyonu tarafından çeşitli nedenlerle dağıtımı yapılamayan sütlerin, mahallinde değerlendirilmesi hususu önceden belirlenecek ve İl Okul Sütü Komisyonu tarafından onaylanacaktır. ( Aynı okul içinde aynı sınıflara salı ve perşembe günleri verilmesi vb.)

11- Önceki yıl olduğu gibi, süt ve laktoz intoleransı, sağlıklı beslenme, beslenmede süt ve süt grubu besinlerin önemi hakkında halkın bilgilendirilmesi çalışmaları yapılacaktır. (Yerel yönetimler, yerel yazılı ve görsel basın, Cuma hutbeleri, muhtarlıklar, imamlar, esnaflar, Sivil Toplum Kuruluşları vb)

12- Okul Sütü Programından, anasınıfı ile ilkokul 1,2,3 ve 4. sınıf öğrencileri olması halinde, Yatılı Bölge Okulları da yararlanacaktır.

13- Internet bağlantısı olmayan köy ilkokullarına İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından gerekli kolaylık ve destek sağlanacaktır.

14- II Okul Sütü Komisyonu, süt dağıtımını yapan yüklenici firmanın iletişim bilgilerini okul müdürlüklerine verecek, firma okul sütlerini mesai saatleri içinde okullara teslim edecek ve okulda sütlerin muhafazası için hazırlanan depoya kadar getirip istifleyecektir.

15- Okul Sütü Kabul Komisyonu, her sınıfa dağıtılan sütlerin hangi partiden olduğunu tutanakla kayıt altına alıp, numune almaya titizlikle dikkat edecektir.Okul Sütü Modülüne veri girişleri zamanında yapılacak, bu konuda aksaklığa meydan verilmeyecektir.

16- Her okulun, gün içinde süt içim zamanı önceden belirlenecek ve II Okul Sütü Komisyonu tarafından onaylanacaktır. Okul müdürleri ile öğretmenlerin, okul sütünün dağıtılmadan önce, sınıfta dağıtılması sırasında, süt içilirken ve süt dağıtıldıktan sonra yapılacak işler ile öğretmenin karşılaşabileceği sorunlarda neler yapılacağı hakkında tam donanımlı olmaları ve programı sağlıklı bir şekilde yürütmeleri sağlanacaktır.

17- Özel öğretim kurumlan, Programa eşdeğer süt veya süt ürünleri tüketilmesini sağlamaları halinde, velinin isteğini de esas alarak, kurum yönetiminin karan doğrultusunda program kapsamı dışında tutulacaktır.

18- Okullar icmalleri kendileri muhafaza edecek, ilçeler DYS üzerinden il milli eğitim müdürlüğüne göndereceklerdir. II Okul Sütü Komisyonu teslim alman sütlere ait aylık icmalleri takip eden ayın en geç 5. günü mesai bitimine kadar Okul Sütü Modülünden çıktı alarak, ıslak imzalı olarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına gönderecektir. Islak imza mavi mürekkepli kalemle atılacaktır, icmaller teslim alman süt miktarı üzerinden hazırlanacaktır.

19- Programa yönelik olarak, afişler ve Okul Sütü Uygulama Rehberi gönderilecektir. Afişlerin okullarda herkesin görebileceği yere asılması, yapılacak iş ve işlemlerde Uygulama Rehberinden yararlanılması sağlanacaktır.

20- İlinizde bir sorunla karşılaşıldığında, acilen çözüme yönelik olarak sürecin planlı ve programlı bir şekilde yürütülmesine öncelikle yerel düzeyde titizlikle dikkat edecek ve konuya ilişkin bilgi, gününde ilgili Bakanlıklar ile Bakanlığımız tegm_projeler@ meb.gov.tr web adresine iletilecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

Funda KOCABIYIK 
Bakan a.

Son Güncelleme: 09.01.2014 13:30
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.