banner406
banner396
17 Kasım 2012 Cumartesi 10:50
Okul Sütü Programı Uygulama Tebliği
TEBLİĞ
 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
OKUL SÜTÜ   PROGRAMI UYGULAMA TEBLİĞİ
(TEBLİĞ   NO: 2012/75)
BİRİNCİ   BÖLÜM
Amaç,   Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 - (1) Bu   Tebliğin amacı; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı   ve Sağlık Bakanlığınca ortaklaşa hazırlanan ve okul sütü programı (program)   kapsamında, öğrencilere, süt içme alışkanlığını kazandırmak ve dengeli   beslenme suretiyle sağlıklı gelişmelerini sağlamaktır.
(2) Bu Tebliğ, 2012-2013 eğitim   öğretim yılının ikinci döneminde, özel okullar dahil, anasınıfı ve ilkokul   öğrencilerine, pazartesi, çarşamba ve cuma günlerinde, haftada 3 gün süreyle   200 ml ambalajlı, yağlı, sade UHT içme sütü dağıtılmasına ilişkin usul ve   esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 2 - (1)   Bu Tebliğ 24/9/2012 tarihli ve 2012/3741 sayılı Okul Sütü Programı Uygulama   Esasları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 - (1) Bu   Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve   Hayvancılık Bakanlığını,
b) Karar: 24/9/2012 tarihli ve   2012/3741 sayılı Bakanlar Kurulu Kararını,
c) Okul sütü: Yurtiçinde üretilen   çiğ sütten 27/12/2011 tarihli ve 28155 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan   Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğine uygun olarak elde   edilen ve ambalajının şekli Bakanlık, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim   Bakanlığınca belirlenen, 14/2/2000 tarihli ve 23964 sayılı Resmî Gazete'de   yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Çiğ Süt ve Isıl İşlem Görmüş İçme Sütleri   Tebliği (Tebliğ No: 2000/6)'nde tanımlanan yağlı, sade 200 ml'lik UHT içme   sütünü,
ç) Okul sütü komisyonu: İllerde vali   yardımcısı başkanlığında il gıda tarım ve hayvancılık müdürlüğü, il milli   eğitim müdürlüğü, defterdarlık ve Sağlık Bakanlığının ildeki temsilcilerinden   oluşan ve sekretaryası il milli eğitim müdürlüğünce yürütülen komisyonu,
d) Program: Okul sütü programını,
ifade eder.
İKİNCİ   BÖLÜM
Sorumluluk,   Eğitim ve Tanıtım
Sorumluluk
MADDE 4 - (1)   Programın uygulanacağı okullar Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenir.
(2) Programın koordinasyonu Bakanlık   tarafından yapılır.
(3) Okul sütlerinin alımı, yurt   içinden temin edilen çiğ sütlerden 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî   Gazete'de yayımlanan Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair   Yönetmelik kapsamında onay belgesi veya bu Yönetmelik hükümlerine göre   geçerli eşdeğer belgeye sahip ve ülke içinde UHT içme sütü üretimi yapan gıda   işletmelerinden 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili   mevzuata göre Bakanlıkça yapılır.
(4) Dağıtımı yapılacak olan okul   sütü ambalajlarının şekli ve üzerinde yer alması gereken hususlar Bakanlığın   koordinasyonunda Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği   yapılarak belirlenir.
(5) İllerde kurulan okul sütü   komisyonları mal muayene ve kabul komisyonu olarak görev yaparlar.
(6) İllerde okul sütü   komisyonlarının sekretaryasının yürütülmesi, okul sütünün okullara   ulaştırılmasının kontrolü ile uygun şartlarda muhafazası ve tüketimlerinin   sağlanmasından il milli eğitim müdürlükleri sorumludur.
(7) Program kapsamında, süt dağıtımı   öncesi ve tüketim sonrasında öğrencilere ait bilgilerin içerik ve formatı   Sağlık Bakanlığınca belirlenir.
(8) Öğrencilere ait bilgilerin   e-okul sistemine kaydedilmesi, e-okul sistemine giriş yapılamadığı durumlarda   verilerin toplanması ve zamanında ulaşılabilir olması Milli Eğitim   Bakanlığınca sağlanır.
(9) Öğrenci velileri, öğretmenler,   aile hekimleri ve/veya sağlık kurumlarınca süte karşı duyarlılığı tespit   edilen öğrenciler, okul yönetimleri tarafından program dışında tutulur.
(10) Programda uzun dönemde   öğrencilerin gelişmelerine ilişkin çalışmalar Milli Eğitim Bakanlığı ile   işbirliği içinde Sağlık Bakanlığınca yürütülür.
(11) Dağıtılacak okul sütlerinin   üretiminden tüketimine kadarki aşamalarında, Türk gıda mevzuatı ile ihale   teknik şartnamesine uygunluğunun denetimi, il gıda tarım ve hayvancılık   müdürlüklerince yapılır.
(12) Okul sütü üretimi yapılan   illerde, Bakanlık il müdürlüklerince sütlerin her bir partisinden numune   alınır, numunelere ait analiz sonuçları, Bakanlığa ve teslimi yapılacak   illerdeki il gıda tarım ve hayvancılık müdürlüğüne gönderilir.
Eğitim ve tanıtım
MADDE 5 - (1)   Programın kamuoyunda tanıtımı, iletişim stratejisinin belirlenmesi ve   programda görev alan kişilerin eğitimleri için Bakanlık, Milli Eğitim   Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Ulusal Süt Konseyinin katılımıyla gerekli   tedbirler alınır.
(2) Program başlamadan önce ailelere   süt içimi sonrası oluşabilecek basit rahatsızlıklar ve bulguların   anlatıldığı, bu bulguların büyük bir bölümünün geçici ve hafif olduğunun   belirtildiği, sütün öneminin vurgulandığı eğitim programları Milli Eğitim   Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığınca düzenlenir.
(3) Öğrencilerin eğitimi, Milli   Eğitim Bakanlığınca görevlendirilen öğretmenler tarafından yapılır.
(4) Program için gerekli eğitim ve   tanıtım materyallerinin temini, yayımı ve dağıtımı Bakanlık koordinasyonunda,   Ulusal Süt Konseyi tarafından yapılır.
ÜÇÜNCÜ   BÖLÜM
Finansman,   Ödemeler, Denetim ve İdari Yaptırımlar
Finansman ve ödemeler
MADDE 6 - (1) Karar   uyarınca yapılacak ödemeler, genel bütçeden Bakanlığa tahsis edilen ödenekten   karşılanır.
(2) İl milli eğitim müdürlükleri,   dağıtımı yapılan okul sütüne ilişkin aylık olarak okul sütü komisyonunca   düzenlenecek valilik onaylı mal muayene ve kabul komisyonu raporunu (Ek-1),   takip eden ayın beşinci işgününde yükleniciye bildirir ve Bakanlığa gönderir.   Yüklenicilerin itirazı halinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuatına   göre işlem yapılır.
(3) Bakanlık il mal muayene ve kabul   komisyonu raporlarını birleştirerek ödeme icmalini (Ek-2) hazırlar.
(4) Ödemeler, ödeme icmali esas   alınarak Bakanlık tarafından yapılır.
Denetim ve idari yaptırımlar
MADDE 7 - (1)   Program ile ilgili ödemelerde ve diğer hususlarda denetimi sağlayacak   tedbirleri programdaki sorumluluklarına göre Bakanlık, Milli Eğitim Bakanlığı   ve Sağlık Bakanlığı alır.
(2) Haksız ödemenin yapılmasında   ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler,   geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.
Yürürlük
MADDE 8 - (1) Bu   Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 9 - (1) Bu   Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Son Güncelleme: 17.11.2012 10:50
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.