banner406
banner396
15 Kasım 2012 Perşembe 00:30
Şimdi okullu mu olduk?

İmam hatip liselerinde katsayı sorununun ortadan kalkması ve orta kısımlarının açılması, bu okulların öğrenci sayısında büyük bir artışa neden oldu. Ancak  yetersiz derslik sayısı, eğitim kadrosunun olmayışı ve yoğun mahallelerde yeni imam hatiplerin açılmaması gibi sorunlar hala aşılabilmiş değil. Çok sayıda imam hatip lisesi mezun derneği yetkilisi, milli eğitim bürokratları tarafından sürecin iyi yönetilemediği, bu konuda Başbakan'ın hızına yetişilemediği fikrinde birleşiyor. Eğitim, bu dönemde de sorunlarını aşabilmiş değil. Yaygın bilinen ismiyle “4+4+4  eğitim sistemi” tüm eleştirilere rağmen bu yıl uygulanmaya kondu. Eğitimdeki sorunların tamamını çözemese de sorunları  azaltmayı ve daha nitelikli bir eğitimi hedefleyen bu sistem, ülke çapında bazı yeni problemleri ortaya çıkardı.

12 yıl zorunlu eğitim sistemine geçişle birlikte imam hatip okullarına yoğun öğrenci talebi oluştu. Bu da mevcut haliyle bu okulların talebe cevap veremediği gerçeğini ortaya koydu. Yeni sistemle birlikte imam hatip ortaokulları da açılınca halkın imam hatiplere ilgisi iyice arttı. Anlaşılıyor ki Türkiye düzleminde bu okullara ihtiyaç hiçbir zaman azalmayacak.
İmam Hatiplere ilgi büyük…
Türkiye'nin birçok bölgesinde sistem geçici sıkıntılarla işlerken İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerin göç alan semtlerinde büyük sorunlar yaşanıyor. İhtiyacı karşılayacak derecede okul binalarının olmaması bu sorunların en belirgini olarak karşımıza çıkıyor. Beşiktaş, Bakırköy, Şişli gibi öğrenci sayısı çok artmayan ilçelerde okul sorunu pek bulunmazken, Kâğıthane, Sancaktepe, Eyüp, Fatih, Beyoğlu, Bayrampaşa, Esenyurt, Gaziosmanpaşa gibi göç alan ve öğrencisi çok olan semtlerde okul yetersizliği açıkça görülüyor.
Liseler sabahçı-öğlenci
2004 yılından itibaren eğitimde tekli öğretime hız verildi. Birçok okul tekli eğitime geçti. Eğitimde devrim sayılacak bu durum, 12 yıl zorunlu eğitim nedeniyle ikili eğitime geçme zorunluluğu ile karşı karşıya kaldı. Kâğıthane'de birçok okul zorunlu eğitim sebebiyle ikili eğitim yapmak zorunda kaldı. Yeni sistemin nitelik arttırma iddiası bu bölgelerde maalesef sekteye uğruyor.
Genel Liseler ve Anadolu Liselerinde aşırı yoğunluk görülmezken meslek liselerinde ise durum tam tersi. Ortaokuldan çıkan her çocuk liseye kayıt yaptırmak zorunda olduğu için daha çok meslek liselerini tercih ediyor. Bu durumda meslek liseleri ikili eğitime geçmek zorunda kalıyor ve birçok mesleki faaliyeti yerine getiremiyor. İmam Hatip Liselerinde de durum farklı değil.
İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri plansız…
Katsayı mağduriyetinin kalkması, imam hatip ortaokullarının açılması gibi etmenlerle bu okullara talep beklenenin üzerinde oldu. Kâğıthane, Eyüp, Esenler gibi ilçelerde yeni imam hatip lisesi açılmazken mevcut okullar da bu talebi karşılayamıyor. Bunun yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerindeki hantal bürokrasinin plansız ve programsız olması da bu ilçelerdeki imam hatip okullarının bu duruma düşmesine sebep oldu.
Kâğıthane'de imam hatip ortaokuluna yoğun talebin olacağı bilinmesine rağmen ulaşımı zor olan Hamidiye Mahallesi'ndeki bir ilköğretim okulunun imam hatip ortaokulu olarak tercih edilmesi düşündürücü. Çeliktepe, Gültepe, Sanayi Mahallesi gibi imam hatip ortaokuluna yoğun talebin olacağı bir yere ‘'Neden bir ortaokul açılmıyor da böyle uzak bir yere okul açılıyor?'' sorusunu da sormak gerek. Birçok veli bu durumdan şikâyetçi 10-11 yaşlarındaki 5. Sınıf öğrencisini evinin uzağındaki ve ulaşımı zor olan bir ortaokula yollamak istemiyor. Bu durum karşısında İmam hatip liseleri kendi bünyelerinde ortaokul açmak zorunda kaldı. Böylece derslik sayısı ihtiyacı iyice günyüzüne çıktı.
Nitelik mi nicelik mi?
Türkiye genelinde ise bu plansızlık 76 imam hatip okulunun kapanmasına sebep olacak. Milli Eğitim'den alınan verilere göre öğrenci sayısı yetersiz olduğundan dolayı bazı semtlerdeki imam hatip okulları kapatılıyor. Bu da karşımıza bu sisteme planlanmadan geçildiğini gösteriyor. Örneğin Eyüp İmam Hatip Lisesi bu sene sadece kız öğrencileri aldı. Erkek öğrencilerin durumu ise belirsiz. Birçok veli erkek öğrencilerini kayıt ettirmek için başka semtlerdeki imam hatiplere yöneldi. Bunun sonucunda çevredeki imam hatiplerin fiziki yapısı, öğretmen durumu, bunlara cevap veremez hale geldi. Yine, Beyoğlu İmam Hatip Lisesi'nin sadece Anadolu öğrencilerini alması, Beyoğlu'nda başka bir imam hatip lisesinin olmaması, Sarıyer İmam Hatip Lisesi'nin yetersiz olması gibi sebeplerden dolayı en yakın ilçe olan Kâğıthane'deki imam hatip okulları bu durumdan zarar gördü. Kâğıthane İmam Hatip Lisesi, erkek öğrencileri başka okula yollamak, Ekrem Cevahir İmam Hatip Lisesi ise kapasitesinin üzerinde öğrenci almak zorunda kaldı. Birçok veli de bu kargaşa yüzünden çocuklarını başka okullara aldırdı. Eğitimde nitelik arttırmaya çalışırken nicelik yüzünden evdeki bulgurdan olma tehlikesi ortaya çıktı.
Şişli-Kuştepe'de Yunus Emre Lisesi, Sarıyer-Ferahevler'de Yaşar Dedeman Lisesi İmam Hatip Lisesi olarak açıldı. Fakat birçok veli bu okullardan ziyade yerleşik imam hatip liselerini tercih edince, plansız bir dağıtım oluştu. Bu durum sadece imam hatip liselerinde değil diğer meslek liselerine de zarar verdi. Son olarak Profilo Endüstri Meslek Lisesi ikili eğitime geçmek zorunda kaldı.
Peki, çözüm ne?
Konunun uzmanları, özellikle öğrenci yoğunluğunun çok olduğu bölgelerde zorunlu eğitime geçilmeden önce ciddi bir planlamanın yapılması gerektiğini ifade ediyorlar. Bunun yanı sıra İmam hatiplere yönelmenin artacağı düşünülerek muhafazakâr semtlerin merkezine yeni okul binaları ve iyileştirici tedbirler gerektiğini söyleyen uzmanlar, önemli olanın, eğitim meselesini, içselleştirmiş ve kendi için birinci öncelik haline getirmiş okul idarecilerinin, milli eğitim müdür ve bürokratlarının işin başına getirilmesi olduğu görüşünde birleşiyorlar. Eğitimcilere göre 16 milyon öğrenci 900 bin öğretmen ve binlerce okulu ile adeta dev bir devleti temsil eden milli eğitim sisteminin bu hantal yapısından kurtarılarak dinamik ve pratik bir hale getirilmesi çok önemlidir. Yoksa 21. asırda hala sabahçı-öğlenci gibi ilkel çözümlere başbaşa kalmaya mahkûm olacaktır.

ÖNDER Genel Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Korkut


“Okullar rastgele belirlendi.”

Bu okulların kapanmasının nedeni hiç öğrencinin kayıt yaptırmaması değil, beklenen öğrenci sayısına ulaşamamaktır. E-okul üzerinden bir ön kayıt imkanının tanınmaması bu noktada büyük sıkıntı oluşturdu. Biz bu noktada bakanlığa başvurularda bulunduk ama malesef itibar edilmedi.
Rastgele yerlerde okullar belirlendi. Bundan kaynaklanan bir zorluk var. Ayrıca okullardaki idarecilerin, ilçe milli eğitim müdürlerinin ve bürokrasinin bazı tutumlarından kaynaklanan zorluklar da ortaya çıktı. Dolayısıyla belirli bölgelerde ciddi yoğunluklar olurken özellikle orta okul bünyesinde açılmış imam hatip orta okullarına beklediğimiz kayıt olmadı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü bakanlığa belirli yerleri bu noktada önerdi ama bakanlık buna da itibar etmedi. Belirgin bir şekilde hem ilçe milli eğitim müdürlüklerindeki hem bakanlıktaki görevlilerin durumun böyle olmasında sorumlulukları var diye düşünüyorum.
Genel bir planlama eksikliğinden söz edilebilir. İmam hatip orta okulları özellikle uzak bölgelerde açılması bir sıkıntıdır. Aslında her mahallde bir imam hatip ortaokulu olması gerekir. Öğrenciler okula yürüme mesafesiyle ulaşabilmeli.
Yetkililer bu mağduriyeti ortadan kaldırmak için süratle fiziki yetersizlikleri ortadan kaldırmalı, iyi tespit edilmemiş yerlerdeki okullar yerine vatandaşın daha rahat ulaşabileceği noktalarda bu okulların açılmalıdır.
Zaten gelecek sene imam hatip orta okullarının ara sınıflarına öğrenci alınmasını bekliyoruz. Ara sınıflara öğrenci alındığında da okullardaki düşük öğrenci sayısı dengelenmiş olacak.

 

Eğitim-Bir Sen 1′nolu Şube Başkanı Emrullah Aydın


Kabahât İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde

İmam hatiplerin kapatılması ile ilgili durum, imam hatibe çevrilen okulların kapatılmasıyla ilgili bir durum. Önceden imam hatip olan okullarla ilgili değil. Her ilçede dönüştürülen okulların tamamına yakını ilçe merkezinden uzak kıyıda köşede kalmış okullar tercih edildi ilçe milli eğitim müdürleri tarafından. Burada okulların öğrencisiz kalmasının en önemli nedeni ilçe milli eğitim müdürlerinin bu okullara kayıt olmasın diye kenar semtlerdeki okulları imam hatibe dönüştürmesidir.
Kabahat tamamen ilçe milli eğitimlerindir. Çünkü okul belirleme yetkisi tamamen ilçe yönetimine verilmişti. İlçe milli eğitimler 28 Şubat'tan kalma zihniyetleriyle imam hatibe fazla kayıt olmasın, velilerden olumsuz yönde tepki almayalım diye en ücra köşeler imam hatip yapıldı. Bunu yapanların birçoğu ilçenin merkezine imam hatip açmanın ilçeye saygısızlık olacağı kararına varabilecek kadar alçak düşünceli insanlardır.
28 Şubat'ın maşası olan ilçe milli eğitim müdürleri bunu kasten yapmışlardır.
Her okulun kayıt alanı vardır. Bunu da ilçe milli eğitim müdürlüğünde bir komisyon belirler. A ilkokuluna kayıt yaptırabilmeniz için o okulun kayıt bölgesinin içerisinde ikame etmeniz gerekir. Bir kısmı imam hatip yapılan bazı okullar imam hatip öğrencilerine yer kalmasın diye bu kayıt alanlarını 20 sokakdan 30 sokağa çıkarttılar. Bu kayıt alanında yapılan değişiklikle bazı okullarda, imam hatip öğrencilerine derslik kalmadı.
Dönüştürülen imam hatip okullarının müdürleri kayıt yaptırmamak için direndiler. Okul müdürü gelen velilere “buranın lavaboları yetersiz, buranın bahçesi yok, akşam 7'ye kadar ders var çocuğunuz burada okuyamaz” söylemiyle kayıtları engellemeye çalıştı. Çoğu velide bu yöntemle kayıt yaptırmaktan vazgeçirildi.
Dönüştürülen okulların adı imam hatip oldu ama okulun idaresindekiler imam hatiple mücadele eden 28 Şubat zihniyetindeki kişilerdi. Bundan dolayı bu okullar öğrencisiz kaldı. Yoksa halkımızın imam hatibe teveccühü sonsuzdur. Bakanlığımızın yapması gereken iş, öğrencisiz kalan yada öğrenci kaydı az olan okullarla ilgili bir araştırma yapmak, bir teftiş yürütmektir. İmam hatip liselerindeki oluşan talep farklılıklarının yerel manada incelenmesi gerekir.

LİDER K.A.İ.H.L. Mezunlar Derneği Başkanı Mustafa Karakuş


Bürökrasi Başbakanın hızına yetişemedi

Mecburi eğitimin 12 yıla çıkması uzun vadede çok hayırlı neticelerin ortaya çıkmasına vesile olacaktır. Materyalist temelli eğitim sistemine kısmen de olsa neşter vurulması da önemli bir gelişme olarak değerlendirilebilir. Kur'an-ı Kerim ve Siyer derslerinin seçmelide olsa müfredata girmesini de takdirle karşılıyoruz.
Sistemin aksayan birçok yönü ortaya çıkmıştır. İyi planlama ve koordinasyon yapılmadan uygulamaya geçilmesi de beraberinde birçok problemi getirmiştir.
Konuya duyarlı sivil toplum kuruluşları olarak; bu kanunun çıkmasında emeği geçen, başta Başbakanımız olmak üzere herkese şükranlarımızı, takdirlerimizi sunarız. Ancak sürecin iyi yönetilememesinde, İmam Hatipler bakımından birçok sıkıntıların ortaya çıkmasında atanmış ve seçilmiş bürokrasinin bazı ilçelerde yetersiz, bazı ilçelerde engelleyici, bazı ilçelerde beceriksiz tavırları etkili olmuştur.
Halkımız İmam Hatip okullarına gereken teveccühü göstermiştir. Şu anda Birçok İmam Hatip lisesinde öğrenci fazlalığından eğitim yapılamaz haldedir. Öğrencilerinin bir kısmı başka okullarda namüsait şartlar altında eğitim yapmaya çalışırken bazı İmam Hatipler ikili eğitim yapmaktadır. Okullarda bırakın Kütüphane, Laboratuar,spor salonu, Konferans salonunu yemek yiyecek salondan bile mahrum kalındı.
Kağıthane ilçesinde başka bir sorun da bir tane İmama Hatip Ortaokulu açılmasıdır. Dört yüz bin nüfuslu ilçede bağımsız bir tane İmama Hatip Ortaokulu açılması, onun da İmama Hatip lisesi ve ortaokulunun olduğu bir mahallede açılmış olması diğer on yedi mahallenin bundan mahrum olması- na neden olmuştur. Bu süreçte bölge milletvekillerinin olumlu katkılarını maalesef göremedik.
Süreci başından itibaren yakından ve dikkatli takip eden birisi olarak şunu gördüm ki;
Milli Eğitimin ve Talim Terbiyenin amir kadrosu, Bakan dahil süreci iyi yönetememiştir. Başbakanın hızına ayak uyduramamıştır. Milletin beklentilerine tam cevap verememişlerdir. Bürokrasinin hatasını ise yetmiş civarında imam Hatip Ortaokulunun kapatılacağını beyan eden sayın Bakan düzelteceğini zannetmektedir.
Kanunu çıkmasından çok uzun süre geçmiş olmasına rağmen İmam hatip ortaokullarında mesleki ders kitapları hazırlanamamış bu hususta da talim terbiye sınıfta kalmıştır.
Kağıthane İmam Hatip Lisesi Mezunlar ve mensupları derneği LİDER olarak olumsuzlukların behemehal giderilmesini ve konunu takipçisi olduğumuzu belirtiriz.

Eyüp İ.H.L Mezunları Derneği Başkanı Süleyman Uçal


Öğrenciler diğer ilçelere

Eyüp İmam Hatip Lisesi kız imam hatip oldu. İlçe sınırları içerisinde de öğrencilerin gidebileceği bir okul açılmadı. Bu sene erkekler Küçükköy, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kağıthane de bulunan okullara gitmek zorunda kaldılar. İmam hatip ortaokullarında herhangi bir sorun yok. 5 tane imam hatip ortaokulu açıldı.  İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bu konuda durumu sunduk. Önümüzdeki yıl Alibeyköy tarafına bir imam hatip yapılacağı söylendi.  Ama bu yıl için herhangi bir çözüm bu noktada mümkün değil gibi görünüyor. Bu sene bu şekilde tamamlanacak.  Eyüp İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin başka semt okullarına dağılması bizim öğrencimiz kadar o bölgedeki okulları da zora soktu. O okullarda yoğunluk oluşturdu. İmam hatipte ki bazı öğrenciler de böyle bir zorlukla karşı karşıya kalında kayıtlarını başka okullara aldırdı.

 

Veliler durumdan şikayetçi

 

 

Sarıyer İHL velisi Mustafa İçöz

 

 

 

 

 


Bu yıl belirli bir hedef doğrultusunda bazı düzenlemeler yapıldı. Ama bazı büyük sorunlar ortaya çıktı. Öğretmenler ve öğrenciler yeni sisteme hazır değildi. Ayrıca okullar bina olarak da yeterli değildi. En büyük sorunu da bu yarattı. Bu yeni sisteme geçişte bence bir yıl adaptasyon süreci yaşanmalıydı. Yaşanabilecek sorunlar en aza indirilebilirdi. Aynı zamanda imam hatiplere oluşan talep yoğunluğu, ulaşım,mekan,öğretmen sıkıntılarını doğurdu. Birçok şey üst üste geldi. Yaşanamam mekansal sıkıntılar bazı şeyleri de doğuruyor. Örneğin kız erkek öğrenciler karma okutuluyor. İmam hatipler, imam hatip; meslek liseleri de meslek lisesi gibi eğitim vermiyor. Veliler imam hatipleri tercih ediyorlar ama öğrenciler okulların şartlarının iyi olmamasından dolayı çocuklar tam manasıyla imam hatip ruhuyla yetişmiyorlar.

 

 

Kağıthane İHL velisi Cevdet Demir

 

 

 

 

 


Cocuğum senenin başında Kağıthane İmam Hatip Lisesi'nde okuyordu.
Sene başında okulunda eğitim görürken okul yetmiyor gerekçesiyle oğlum Dr. Sadık Ahmet İlköğretim Okulu'na gönderildi. Velilerin bu değişimden bi kaç gün önce haberi oldu.
Çocuklarımız o okula giderken tedirgin oluyorlar. Güvenlik sorunu var.
Okul yönetimi öğrencilerin en kısa zamanda geri geleceğini belirtti. Ayrıca son sınıf öğrencileride bu okula gönderildi. Öğrencilerin dershane programları alt üst oldu.
Üniversiteye hazırlanan öğrencilerin motivasyon sorunu yaşayacaklarına inanıyorum. Aynı sorun öğretmenler için de geçerli. Bir dersi bir okulda diğer dersi başka okulda veren öğretmenler var. Her öğretmenin arabası yok.

 

 

Eyüp İHL velisi Salim Yılmaz

 

 

 

 

 

 

 


Bu yıl kızımı Eyüp İmam hatip Lisesi'ne verdim. Okulun sadece kız imam hatip olması bence çok iyi oldu. Fakat bu yapılırken imam hatipe gitmek isteyen erkek öğrencilerin de düşünülmesi gerekirdi. Bu durumda erkek öğrenciler de yakın çevredeki imam hatiplere yöneldiler. Temelde dini eğitim meselesi çok önceden haledilmeliydi. Bence insanlar, inancına göre istediği eğitimi, devlet okullarında hatta ilkokuldan itibaren almalılar. İslam'a göre namaz yedi yaşında başlıyor. Ama ben çocuğumu ancak lisede imam hatibe verebiliyordum. Şimdi ortaokul kısmının da açılması iyi oldu. Bu açıdan öğrenci sayısı artı. Ancak aynı oranda niteliğin arttığını düşünmüyorum. İmam hatipler fiziki kapasitesinin üzerinde öğrenci aldı. Bu durumda sınıf mevcutları 45-50 kişiye yükseldi. Günümüzde böyle sınıflarda kaliteli ders olmaz. Kızım sınavlarda yüksek puan aldı. İmam hatip dışında çok yüksek puanlı okulları tercih edebilirdi. İmam hatip okumak için Eyüp İmam Hatip lisesine kayıt oldu. Sınıfların kalabalığından o da çok muzdarip. Buna bir an önce çözüm bulunmalı. İmam hatip liseleri ve ortaokulları bu toplumun her devirde ihtiyaç duyduğu okullardır. Bu yüzden sayıları artarken kaliteleri de artmalıdır.

http://www.buulkegazetesi.com


Kaynak: http://www.buulkegazetesi.com/simdi-okullu-mu-olduk/

Son Güncelleme: 15.11.2012 00:30
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.