banner406
banner396
11 Eylül 2015 Cuma 09:29
Yetiştirme Kursları ile İlgili Merak Edilenler
 Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Destekleme ve Yetiştirme Kursları e-Kılavuzu’nu yayınladı. Bakanlığa bağlı resmî, özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarına devam eden öğrenciler ile mezunlar için açılan kurslarla ilgili bilgilerin yer aldığı kılavuza göre, kursların açılış/kapanış, onay, öğretmen-öğrenci kayıt, ders programları, kazanım testleri gibi iş ve işlemler, e- kurs (http://odsgm.meb.gov.tr & eba.gov.tr) modülü üzerinden yapılacak. Resmî veya özel ortaokullar, imam-hatip ortaokulları, ortaöğretim kurumlarına devam eden öğrenciler ile açık öğretim öğrencilerine yönelik kurslar örgün eğitim kurumlarında; mezunlara yönelik kursların ise yaygın eğitim kapsamında Halk Eğitim Müdürlükleri sorumluluğunda açılacak. Ortaokulların 5, 6 ve 7’nci sınıflarındaki öğrenciler ile 9,10 ve 11’inci sınıflarındaki öğrenciler en fazla 3 dersten haftalık toplam 12 saate kadar; 8’inci sınıftaki öğrenciler ise en fazla 6 dersten 18 saate kadar; ortaöğretim kurumlarının 12’nci sınıftaki öğrenciler ve mezun durumdaki kursiyerler ise en fazla 6 dersten 24 saate kadar haftalık kurs alabilecek. Kurslarda her bir öğrenci/kursiyer için, hafta içi günde en fazla 2 dersten 4 saate kadar, hafta sonları ise bir günde en fazla 5 dersten 8 saate kadar kurs verilebilecek.
 
Bu kurslar, özel öğretim kurumları veya herhangi bir yayınevi ile işbirliği içinde açılamayacak. Kursun açılabilmesi için devam edecek sınıftaki öğrenci/kursiyer sayısının 10’dan az olmaması gerekiyor. Sınıf mevcudu ise 20 olacak. Kurslarda görev alacak öğretmenler, başvuru yapan öğretmenler arasından veli ve öğrencilerin tercihleri de dikkate alınarak kurs müdürlüğü tarafından belirlenecek. Kurs merkezi olmak isteyen örgün eğitim kurumları ile Halk Eğitim Merkezleri Kurs merkezi müracaatını e-kurs modülü üzerinden 11 Eylül’e kadar yapacak. Uygun olanlar, 14-18 Eylül’de onaylanacak. Öğrencilerin kurslara başvurusu ise, 21 Eylül - 2 Ekim’de olacak ve kurslar 3 Ekim’de başlayacak.
 
ÖĞRENCİLER KURSLARA NASIL BAŞVURACAK?
- Kursa katılmak isteyen örgün eğitime devam eden öğrenciler, okul/kurumlarından alacakları eba şifresi ile e-kurs modülü üzerinden veya bizzat kurs müdürlüğüne kurs açılan derslerle ilgili başvuru yapabilecek. İstedikleri derslerden kurs açılmaması durumunda kurs merkezine taleplerini yazılı olarak iletebilecek.
- Açık öğretim öğrencileri başvurularını örgün kurs merkezleri, kursiyerler ise halk eğitim merkezleri aracılığıyla yaygın eğitim kurs müdürlüklerine bulundukları sınıf düzeyini gösterir belge veya diploma ile bizzat başvurarak yapacak ve kurs şifrelerini alacak.
- Öğrenciler ders ve öğretmen tercihinde bulunabilecek.
- DYK’lara kayıt yaptıran öğrencilerin devamları zorunlu. Her kurs döneminde okutulması gereken toplam ders saatinin özürsüz olarak 1/10’ u kadar devam etmeyen öğrencilerin kurs kaydı silinecek. Aynı dönemde başka bir kursa devam edilemeyecek.
- Kurslara devamları süresince kurs disiplinini ve işleyişini bozucu hâl ve hareketleri görülen öğrenci veya kursiyerler hakkında, kayıtlı oldukları okul/kurumların ilgili mevzuatına ve diğer mevzuata göre işlem yapılacak.
 
ÖĞRETMEN BAŞVURULARI 14-25 EYLÜL’DE ALINACAK
- Kurslarda görev almak isteyen kadrolu öğretmenler, Mebbis şifreleri ile e-kurs modülünden görev almak istedikleri kurs tercihini yaparak başvuruda bulunacak.
- Öğretmenler, ilçe içinde görev almak istedikleri kurs merkezlerinden üç tercihte veya tüm ilçede herhangi bir okulda görev alma isteğinde bulunabilecek.
- Derslere öğretmen atamaları, kurs merkezi müdürlüğü tarafından öğrenci tercihleri ve ihtiyaçlar de göz önünde bulundurularak yapılacak.
- Ücretli öğretmenler, e-kurs üzerinden sisteme ilk girişte oluşturabilecekleri şifreler ile başvuru yaparak, ilgili evrakları komisyonlara ulaştıracak.
- Ücretli öğretmenlerin hangi kursta görev alacakları kurs merkezlerinin talebi doğrultusunda komisyonlar tarafından belirlenecek.
- Tercih ettiği halde hiçbir kursta görev alamayan öğretmenler, ilçe komisyonları tarafından ihtiyaç duyulan kurs merkezlerinde değerlendirilecek.
- Başvurular, http://odsgm.meb.gov.tr veya www.eba.gov.tr internet adresinden e-kurs modülü üzerinden gerçekleştirecek.
 
ÜCRETSİZ OLACAKLAR
- Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK), millî eğitim müdürlüklerinde kurulan komisyonlar tarafından planlanacak, okul veya kurum müdürünün teklifi ve il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün onayı ile açılacak. Kursların onay ve denetimi milli eğitim müdürlüğü adına il/ilçe komisyonları tarafından yürütülecek.
- DYK’da kursların açılış/kapanış, onay, öğretmen-öğrenci kayıt, ders programları, kazanım testleri gibi iş ve işlemler, e- kurs (http://odsgm.meb.gov.tr & eba.gov.tr) modülü üzerinden yapılacak.
- DYK’da ilde kadrolu çalışan öğretmenler ile kadrolu öğretmenin ihtiyacı karşılaması durumunda il/ilçe tarafından çalışmasına onay verilen ücretli öğretmenler de görevlendirilebilecek.
- Ücret, ek ders gibi mali iş ve işlemler ilgili mevzuat hükümlerine göre kurs merkezlerince ve ilgili eğitim kurumlarınca yürütülecek.
- Özel öğretim kurumları veya herhangi bir yayınevi ile işbirliği içinde açılamayacak.
- Açılacak kurslarda öğrenci/kursiyerlerden herhangi bir ücret talep edilmeyecek.
- Örgün eğitim müfredatı kapsamında Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmî internet sayfasında yayımlanacak olan kurs programı çerçevesinde yürütülecek. Kurs programları en geç kursların açıldığı ilk haftanın son işgününe kadar kurs merkezi müdürüne onaylatılacak.
- Kurslar, fiziki kapasitesi ve öğrenci/kursiyer potansiyeli yeterli olan resmî ortaokullar, imam-hatip ortaokulları, ortaöğretim kurumları ile halk eğitimi merkezi müdürlüklerine bağlı olarak açılacak.
- Mezunlara yönelik kurslar halk eğitim merkezleri sorumluluğunda açılacak. Ancak halk eğitim merkezinin bulunmadığı veya fiziki kapasitesinin uygun olmadığı hâllerde il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince uygun görülen binalarda da açılabilecek. Mezunlara yönelik yaygın eğitim kurslarının örgün eğitim kurumlarında açılması halinde, kurs açma/kapatma, ders programları onay, öğretmen belirleme, öğrenci kayıt vb. iş ve
işlemler Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerince; kursların yürütülmesi ile ilgili iş ve işlemler ise kursun yapıldığı örgün eğitim kurumu müdürlüğünce yürütülecek.
- Her bir kursun açılabilmesi için, kursa devam edecek sınıftaki öğrenci/kursiyer sayısı 10’dan az olamayacak. Sınıf mevcudu 20 olacak.
 
KURSLAR İKİ DÖNEM VE YAZIN YAPILABİLECEK
- Eğitim ve öğretim takvimine uygun şekilde dönemlik, yıllık (iki dönemlik) ve yaz kursu şeklinde açılabilecek. I.dönem ve yıllık kurslar, en geç Ekim ayının, II.dönem kurslar ise Şubat ayının ikinci hafta sonuna kadar başlatılacak. Yıllık kurslarda yarıyıl tatilinde kurs yapılmayacak.
- Kurslarda görev alacak öğretmenler, başvuru yapan öğretmenler arasından veli ve öğrencilerin tercihleri de dikkate alınarak kurs müdürlüğü tarafından belirlenecek. Kurs müdürü, kendi okulundan öğretmen görevlendirebileceği gibi diğer okullardan veya ihtiyaç olması halinde il/ilçe komisyonunca onaylananlardan, ücret karşılığı öğretmen görevlendirmesi de yapılabilecek.
- Kursta görevlendirilecek kadrolu öğretmen sayısının yetersiz olması hâlinde millî eğitim müdürlüklerince gerekli tedbirler alınacak.
- Ortaokulların 5, 6 ve 7’nci sınıflarındaki öğrenciler ile 9,10 ve 11’inci sınıflarındaki öğrenciler en fazla 3 dersten haftalık toplam 12 saate kadar; 8. sınıftaki öğrenciler ise en fazla 6 dersten 18 saate kadar; ortaöğretim kurumlarının 12’nci sınıftaki öğrenciler ve mezun durumdaki kursiyerler
ise en fazla 6 dersten 24 saate kadar haftalık kurs alabilecek.
- Kurslarda her bir öğrenci/kursiyer için, hafta içi günde en fazla 2 dersten 4 saate kadar, hafta sonları ise bir günde en fazla 5 dersten 8 saate kadar kurs verilebilecek.
- Kurslarla ilgili ders programları ve haftalık örnek ders çizelgeleri ile kazanım testleri, tarama testleri Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün resmî internet sayfasında ve e-kurs modülünde yayımlanacak.
 
KURS TAKVİMİ
07-11 Eylül İl/ilçe komisyonunun oluşturulması
07-11 Eylül Kurs merkezlerinin başvurularının alınması
14-18 Eylül Kurs merkezi başvurularının onaylanması
14-25 Eylül Öğretmen başvurularının alınması
21 Eylül - 2 Ekim Öğrenci başvuruları
28 Eylül-2 Ekim Öğretmen görevlendirmelerinin yapılması
1-3 Ekim Kurs sınıf/şubelerinin oluşturulması
3 Ekim I. Dönem Kurslarının başlaması
24 Ocak 2016 I. dönem kurs sonu
8 Şubat 2016 II. dönem kurslarının başlangıcı
17 Haziran 2016 II. dönem kurslarının ve yıllık kursların tamamlanması
20 Haziran – 11 Eylül 2016 III. dönem yaz kursları
Son Güncelleme: 11.09.2015 09:31
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
kurs merkezi 2015-09-11 13:52:09

9,10 ve 11.inci sınıflarındaki öğrenciler en fazla 3 dersten haftalık toplam 12 saate kadar; ders verilmesi sıkıntı oluşturuyor. 4 ya da 5 dersten kurs vermek isteyenler ne yapacak? bir de 12 saatle sınırlandırılmış olması kursları işlevsiz kılıyor.

Avatar
. 2015-09-15 13:33:58

kuslar pazar günü olacak mı

Avatar
Mehmet ali bilmez 2015-11-14 18:19:33

Kurslara gitmediğimiz takdirde oluşacak sorunlar?