banner374
19 Mayıs 2014 Pazartesi 13:47
Meb'den Korkutan Devamsızlık Raporu
 Oku­lu terk eden 10 bin öğ­ren­ci­yi eği­ti­me ge­ri dön­dü­ren ba­kan­lık, ge­ri­ye ka­lan 164 bin 625 öğ­ren­ci­nin pe­şi­ne düş­tü. Ba­kan­lı­ğın 90 bin öğ­ren­ci he­de­fi­ne ula­şa­ma­dı­ğı gö­rül­dü.  Sü­rek­li de­vam­sız­lık eden öğ­ren­ci­le­rin kır­sal ke­sim­de bu­lun­ma­sı acı bir tab­lo­yu da göz­ler önü­ne ser­di.
OKUL YE­Rİ­NE TAR­LAYA

Kır­sal ke­sim­de öğ­ren­ci­le­rin mad­di im­kân­sız­lık­lar do­la­yı­sıy­la eği­ti­me de­vam ede­me­di­ği tes­pit edil­di. Ai­le ile bir­lik­te ço­cuk­la­rın da ev ge­çi­mi­ne kat­kı sağ­la­mak ama­cıy­la tar­la ve bah­çe­ler­de ça­lış­ma­ya git­ti­ği di­le ge­ti­ril­di.

Kaynak: Bugün
banner182
Son Güncelleme: 19.05.2014 13:50
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Avatar
müeyyide 3 yıl önce

12 yıllık eğitim kanunla mecbur olduğuna göre sürekli devamsızlıkların önlenmesi için kolluk kuvvetlerinin devreye girmesi lazım. ayrıca devamsız öğrencilerin velilerinin ödemesi gereken para cezası hiç uygulanmıyor.