banner374
19 Şubat 2014 Çarşamba 11:35
MEB'den Lise Raporu
 MEB tarafından hazırlanan rapora göre liselerde devamsızlık oranı yüzde 32,7. En fazla devamsızlık yapılan bölge yüzde 37,1 ile Ege, en az devamsızlık ise yüzde 27,9’la bölge olarak kabul edilen İstanbul oldu.
Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı Or­ta­öğ­re­tim Ge­nel Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan Or­ta­öğ­re­tim İz­le­me ve De­ğer­len­dir­me Ra­po­ru­’n­da Tür­ki­ye ge­ne­lin­de li­se öğ­ren­ci­le­ri­nin de­vam­sız­lık oran­la­rı or­ta­ya çık­tı. Ra­po­ra gö­re, Tür­ki­ye ge­ne­li tüm li­se­ler­de de­vam­sız­lık ora­nı yüz­de 32,7. Ra­por­da, en faz­la de­vam­sız­lı­ğın ya­pıl­dı­ğı il yüz­de 42,5 ile Çan­kı­rı ol­du. Yüz­de 41,7 ile Is­par­ta en faz­la de­vam­sız­lı­ğın ya­pıl­dı­ğı ikin­ci il olur­ken Muş yüz­de 41,6 üçün­cü sı­ra­da ye­ri­ni al­dı. En az de­vam­sız­lık ya­pı­lan il­ler sı­ra­la­ma­sın­da yüz­de 24,4 ile Or­du bi­rin­ci sı­ra­da yer al­dı. Yüz­de 26,5’le Bat­man ikin­ci sı­ra­da yer alır­ken, Adı­ya­man yüz­de 26,7 ile üçün­cü ol­du.Araş­tır­ma­da Ege yüz­de 37,1 ile en faz­la de­vam­sız­lık ya­pı­lan böl­ge ola­rak sap­tan­dı. Ba­tı Mar­ma­ra­’da (Trak­ya, Ça­nak­ka­le ve Ba­lı­ke­si­r’­e ka­dar olan kı­sım) de­vam­sız­lık ora­nı­nın yüz­de 34 ol­du­ğu gö­rül­dü.  Ba­tı Ana­do­lu­’da (An­ka­ra, Kon­ya ve Ka­ra­man) yüz­de 36 olan de­vam­sız­lık ora­nı Ak­de­ni­z’­de yak­la­şık yüz­de 32 ol­du. Gü­ney­do­ğu Ana­do­lu­’da ise de­vam­sız­lık ora­nı yüz­de 31 ci­va­rın­da ger­çek­leş­ti.

İmam hatiplerin yüzde 12,7’si sınıfta kaldı

Araştırmada sınıf tekrarı ile ilgili rakamlar da yer aldı. Buna göre liselilerin yüzde 7,8’inin sınıf tekrarı yaptığı ortaya çıktı. Mesleki ve teknik liselerde bu oran yüzde 8,9 iken imam hatiplerde yüzde 12,7 olarak belirlendi.  Sınıf tekrarının en fazla görüldüğü yer yüzde 14,5 ile Van oldu. Bu ili yüzde 12 ile Şanlıurfa, yüzde 11,3’le Gaziantep takip etti. Sınıfta kalma oranın en düşük olduğu il ise yüzde 4,9 ile Amasya, yüzde 4,8 ile Sinop ve yüzde 5 ile Edirne oldu.

SELVİ ÇELİK - BUGÜN GAZETESİ
 
banner182
Son Güncelleme: 19.02.2014 11:37
Anahtar Kelimeler:
meb den lise raporu
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol