banner406
banner396
08 Mayıs 2016 Pazar 23:11
MEB’in Görüş Yazılarındaki ‘Tak’---‘Şak’ Farkı
 MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün, 23 Şubat 2016 günlü Kütahya Valiliğine göndermiş olduğu ‘’Nöbet görevi’’ konulu bir görüş yazısını hepiniz hatırlıyorsunuzdur. O yazıda, Anaokul-İlkokul-Ortaokul gibi temel eğitim kurumlarında görevli müdür yardımcılarının, ilgili mevzuatlarında nöbet görevinin olmayışından ötürü 2015 yılı 3.dönemde yapılan Toplu Sözleşmedeki nöbet görevine bağlı olarak verilecek olan ücret hakkından yararlandırılamayacakları ifade edilmişti. Ve biliyorsunuz ki, bu yazı internet ortamına düşer düşmez TAŞRA TEŞKİLATI hemen harekete geçti. Yani jet hızı ile mukabelede bulunuldu. Bilahare ilgili okullara, müdür yardımcılarına nöbet görevine bağlı 2 saat ek ders ücreti ödemesi yapılmayacağı, bu zamana kadar bu göreve bağlı olarak yapılan ödemelerin de geri alınacağı talimatlı bir yazı yollandı. Nihayetinde, okullar bu talimatın gereği ne ise onu yerine getirdi. Bir kısım ilgili yöneticiler ise buna itiraz etti, bu konuya ilişkin kurumlarına dilekçe ile bir başvuruda bulundu. Kurumlar, bu itirazlara ret cevabı verdi ve ilgili yöneticilerden bazıları, ret cevabının kendilerine tebliğinde itibaren 60 günlük bir süre zarfında bu konuyu bölgelerindeki idare mahkemelerine taşıdı. Bu süreci neden anlattım pekala? Şunun için:

Aşağıda dikkatlerinize sunacağım bir başka görüş yazısı için bu bahse konu görüş yazısı ve anlattığım süreç bizim açımızdan bir ölçü aslında. Böylelikle, taşranın internet ortamına düşen bir görüş yazısına verdiği tepkiden hareketle görüş yazıları arasında yapmış olduğu ‘’tutulan-tutulmayan’’ şeklindeki ayrımcılığını, tepkisel tutarsızlığını ve çelişkisini de ortaya koymuş olacağız. Şöyle ki:

Yine İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce 11 Ocak 2016 günlü Giresun Valiliğine gönderilen ‘’Yetiştirme ve Destekleme Kursları’’ konulu bir görüş yazısı var. Bu görüş yazısının içeriğinde dikkatimizi çeken konu ise destekleme kurslarında ders okutan bir öğretmenin, bu kurslarda okuttuğu ders saatinin hazırlık planlama ek ders saati hesaplanırken dikkate alınacak olması ile ilgilidir. Yukarıda belirtilen Kütahya Valiliğine gönderilmiş görüş yazısı, Giresun valiliğine gönderilen görüş yazısından 1 ay sonra çıkmış olmasına rağmen taşrada jet hızı ile muamele görürken, Giresun Valiliğine gönderilen yazıya taşra hiçbir tepki vermiyor. Tepki vermediğini nereden anlıyorsun diye soruyorsanız, o zaman size bir soru sorayım. Destekleme kurslarında görevli olup da, bu kurslarda okuttuğunuz ders saatlerinin hazırlık planlama hesaplanırken dikkate alındığını söyleyebilir misiniz bana? Sanırım, bu soruya çoğunuz ‘’hayır’’ cevabı vereceksinizdir. Çünkü biliyoruz ki, taşranın çoğunluk yerinde bu görüş yazısına jet hızı ile tepki verilmediği; hatta tepkisiz kalındığı için birçok öğretmenin aylık ek ders saatinde hak kaybı yaşadığı öngörülebilir.

Bu kıyaslama ile çıkan sonuç ise emekçi lehine olan görüş yazıları görülmüyor, tıpkı Giresun Valiliğinin görüş yazısı gibi. Emekçi aleyhine olan görüş yazıları dikkat çekiyor, algıda seçicilik gereği olsa gerek, hemencecik işlem görüyor. İşte bu durum, bir ölçüsüzlüğü, çelişkiyi, tutarsızlığı, haksızlığı ve hukuksuzluğu içinde barındırıyor. Onun için emekçiler taşranın Kütahya Valiliğine gönderilen söz konusu görüş yazısına yapılan jet işlemin, tarih olarak ondan çok daha önce Giresun Valiliğine gönderilen yazı için de yapılması gerektiğini talep etmelidirler. MEB açısından ise bu çifte standartı ortadan kaldıracak, böylesi hak kaybı olabilecek konularla ilgili genelge çıkarmaktır. BİR GENELGE İLE HAK KAYIPLARININ ÖNÜNE GEÇİLEBİLİR. Ama artık geldiğimiz noktaya ve duruma bakmamız lazımdır.

Bu bağlamda, emekçiler destekleme kurslarında okuttukları ders saatlerinin hazırlık planlama ek ders saati hesaplanırken dikkate alınıp alınmadığını şifahen kurumlarına sormalıdırlar. Alınmışsa, hak kaybınız yok demektir. Eğer alınmamışsa, işte o zaman hak kaybınız var mı, yok mu bunun tespitini yapmanız gerekecek. İzninizle, bunu bir örnek üzerinde açıklamak istiyorum.

Örneğin; normal öğretim saatlerinde okuttuğunuz haftalık ders saati 25 , kurs zamanlarında ise okuttuğunuz haftalık ders saati 6 olsun (branş öğretmeni olarak uhdenizde de şube rehber öğretmenliği görevi var diyelim), bu verilere göre;

Yukarıdaki görüş yazısı dikkate alınmadan yapılan haftalık ek ders saati hesaplaması şöyle olacaktır:

15 saat maaş karşılığı

10 saat ek ders görevi karşılığı+2 saat SKH+2 saat hazırlık ve planlama= Haftalık 14 saat ek ders hak edişiniz var demektir; ama yukarıdaki görüş yazısına göre eldeki veriler dikkate alındığında, haftalık 1 saat hazırlık ve planlama kaynaklı ek ders kaybınızın bulunduğu saptanmıştır. Şöyle ki;

Görüş yazısına dayanarak ifade etmeliyim ki, haftalık okuttuğunuz ders saati, 31’dir, bu bakımdan her 10 saate 1 saat hazırlık planlama kaynaklı ek ders alacağınız için bu bağlamda hazırlık planlamadan haftalık 3 saat ek ders hak edişiniz olduğu saptanmıştır. Ama siz, Giresun valiliğine gönderilen görüş yazısındaki ilgili hüküm dikkate alınmadığı için kursta okuttuğunuz ders saatleri hesaba katılmadığından dolayı hazırlık planlama kaynaklı olarak haftalık 2 saat ek dersten yararlandırılmışsınız. İşte bu nedenle haftalık 1 saat ek ders kaybınız olduğu anlaşılmaktadır. Buradan hareketle kursun başlama tarihinden bu yana hazırlık planlama kaynaklı hak kaybınızın olduğunu düşündüğünüz haftalar üzerinden bir hesaplama ile toplam hak kaybınızı bulabilirsiniz.

Hak kaybınızı bulduktan sonra kurumunuza, bir dilekçe ile dilekçenize Giresun Valiliğinin görüş yazısını da iliştirerek başvuruda bulunmalısınız. Ve geriye dönük olarak tespit etmiş olduğunuz hak kayıplarınızı yasal faizi ile talep edebilirsiniz.

Pekala, yukarıdaki görüş yazısı perspektifinde hak kaybınız olmayabilir mi? İllaki olacak diye bir şey yok, olmayabilir de.

Örneğin; normal öğretim saatlerinde okuttuğunuz haftalık ders saati 20, kurs zamanlarında ise okuttuğunuz haftalık ders saati 5 olsun (branş öğretmeni olarak uhdenizde de şube rehber öğretmenliği görevi var diyelim ), bu verilere göre hazırlık planlama hesaplanırken okuttuğunuz kurs saatlerini dikkate almış olsanız da, haftalık ek ders saatinizle ilgili değişen bir şey olmayacak. Yine hazırlık planlama kaynaklı haftalık 2 saat ek ders hak edişiniz olacak.

 

Bir başka örnek ise şöyle;

Normal öğretim saatlerinde okuttuğunuz haftalık ders saati 30 , kurs zamanlarında ise okuttuğunuz haftalık ders saati 10 olsun (branş öğretmeni olarak uhdenizde de şube rehber öğretmenliği görevi var diyelim ), bu verilere göre hazırlık planlama hesaplanırken okuttuğunuz kurs saatlerini dikkate almış olsanız da, yine haftalık ek ders saatinizle ilgili değişen bir şey olmayacaktır. Ve yine hazırlık planlama kaynaklı haftalık 3 saat ek ders hak edişiniz olacaktır. Sebebi ise ilgili mevzuata göre hazırlık planlama kaynaklı hak edişinizin, haftalık 3 ek ders saatini geçemeyecek olmasıdır.

Bir başka husus ise kurslarda ders okutan yöneticilerin, ilgili mevzuata göre hazırlık ve planlama kaynaklı ek ders saatinden yararlandırılmadıkları için bu hak mevzusunun onları kapsamamasıdır, onların bu hak mevzusu ile ilgili bir ilgilerinin bulunmayışıdır. Onlar, ilgili mevzuattan da anlaşıldığı üzere bu işin dışındadır.

Sonuç olarak, bu iki görüş yazısına, taşranın iki farklı muamelede bulunduğu ortadadır. Görüldüğü üzere taşranın görüş yazılarına verdiği tepki ve mukabele bakımdan içinde nasıl bir çelişki, çifte standart, tutarsızlık barındırdığı açık seçiktir. Görüş yazısının konusu hak ediş olunca taşra üç maymun, gözleri yum, kulakları tıka, ağzı kapat; hak almak olunca jet hızı ile duyur, işlem gördür ve yaptır... Soruyorum, bu çifte standart değil de nedir?

Evet, Kütahya Valiliğine gönderilen görüş yazısında, müdür yardımcılarına fiilen yaptıkları nöbet görevlerine bağlı olarak, ilgili mevzuatlarında böyle bir görev olmadığı gerekçesi gösterilip 3. Dönem Toplu sözleşme ile verilen HAKLARI ellerinden ŞIPIDIK alınmış; Giresun Valiliğine gönderilen görüş yazısında ise, kurslarda görevli öğretmenlere, kurslarda okuttukları ders saatlerinin, hazırlık planlama kaynaklı ek ders saati hesaplamasında değerlendirilmesi gerektiği belirtildiği halde doğan HAKLARI daha işlem görmeyerek geciktirilmiş, ötelenmiş, ertelenmiştir... MEB GÖRÜŞ YAZILARI İLE ‘TAK’ DEDİĞİNDE, TAŞRA GÖRÜŞ YAZISI AYRIMI YAPMADAN ‘ŞAK’ DİYE HAREKETE GEÇMELİDİR... FAKAT YUKARIDA ANLATILAN OLAYDA İSE TARİH OLARAK SONRA ÇIKAN KÜTAHYA VALİLİĞİNE GÖNDERİLMİŞ YAZI İLE GİRESUN VALİLİĞİNE GÖNDERİLEN GÖRÜŞ YAZISI ARASINDA ‘ŞAK’ FARKI OLDUĞU AÇIKÇA GÖRÜLÜYOR... HALBUKİ, TÜM GÖRÜŞ YAZILARI İÇİN TAK-ŞAK ARASINDAKİ HIZ EŞİT OLMALIDIR... ANCAK BÖYLE OLURSA GÖRÜŞ YAZILARI ATBAŞI GİDER... YOKSA, GÖRÜŞ YAZILARI ARASINDA AÇIK ARA FARK OLUR, YUKARIDA DİKKATLERİNİZE SUNDUĞUMUZ İKİ GÖRÜŞ YAZISINDA BARİZ ŞEKİLDE GÖRÜLDÜĞÜ ÜZERE... GÖRÜŞ YAZILARI ARASINDAKİ TAK-ŞAK HIZ FARKI EŞİTLENMELİDİR Kİ YAZILARA MUKABELEDE BİR TUTARLILIK, STANDART VE UYARLILIK OLDUĞU ANLAŞILSIN... MALUM MEVZU HAK OLUNCA, HAK SAHİBİNE HAKKININ TESLİMİ NOKTASINDA BİR ÖTELEME, ERTELEME VE GECİKTİRME YAPILAMAYACAĞINI İFADE EDEN BİR HADİS GELİYOR AKLIMIZA:

“İşçinin ücretini alın teri kurumadan önce ödeyiniz.”

Not: Yalnız, Giresun Valiliğine gönderilen görüş yazısının bir arızalı yeri var. O da, ders yılı içinde, hafta içi günlerdeki kurs zamanlarının, mesai saati dışında olması halinde bile maaş karşılığı ders görevi olarak değerlendirilecek olmasıdır. Bunun da acilen düzeltilmesi gerekir. Mesai saatleri dışında maaş karşılığı çalışan bir memur görmedim ben. SİZ GÖRDÜNÜZ MÜ?

Saygılarımla...

 

Yahya ASLAN

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.