banner406
banner396
14 Haziran 2015 Pazar 16:12
Okul ve Çevre Güvenliği Seminer Çalışması 2015 MEB
  Okul ve Çevre Güvenliği seminer çalışması bulmak isteyen siz değerli okuyucularımız için bu haber sayfasını derledik. Bu kapsada Okul ve Çevre Güvenliği ile ilgili anlık detay ve gelişmeleri bire bir olarak bulmak isteyen okuyucularımıza Okul ve Çevre Güvenliği örnekleri sunacağız. Bu kasamda Okul ve Çevre Güvenliği semineri ile ilgilide siz değerli okuyucularımız çalışmalarınızı aktarabilrisiniz. Şimdiden tüm öğretmenlerimize iyi çalışmalar dilerken Okul ve Çevre Güvenliği seminer çalışması için haber sayfamızın sonuna doğru ilerleyiniz.

Siz değerli okuyucularımızda seminer çalışmalarıyla ilgili tüm soru görüş ve önerilerinizi yorumlar kısımından aktarabilirsiniz. 

Aşağıdaki bilgileri word dosyasına kopyalayıp dosya haline getirebilirsiniz.

OKUL ve OKUL ÇEVRESİ

        GÜVENLİĞİ

 

 

 

 

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SEMİNER ÇALIŞMASI

 

                            

 

                                       Hazırlayan:                                                                                                                                     

                                                Edip SEVİM

                                                                 

 

Günümüzde toplumsal yaşam normlarındaki farklılaşmalar,

sosyo-ekonomik yapıda yaşanan dönüşümler ve yükselen yaşam

beklentileri, okullarda yeni  güvenlik tehditleri oluşturmaktadır

 

Okullarda farklı donemlerde tehdit olarak algılanan unsurlardaki değişim, oncelikle bu

yeni yapının anlaşılmasınıgerekli kılmaktadır. Okullarda oluşan yeni risklerin ve guvenlik

tehditlerininkapsamlı bir analizinin yanı sıra, bu tehditlerin en aza indirilmesindefarklı

aktorlere duşen sorumlulukların tanımlanması elzemdir.

Genel kanının aksine, okul guvenliğinin sağlanmasına yonelik uygulamalar, sadece şiddetin

ve/veya sucun onlenmesine yonelik calışmalardan oluşmaz. Okul guvenliğinin aşamaları,

okul ve cevresindeki fiziksel şartların dezavantajlı konumlarının giderilip, guvenli

hale getirilmelerinden, cocuk gelişimi ve psikolojisi konusunda eğitimli personele; suc

ve şiddet karşısında farkındalığın oluşturulmasından, oğrencilerin aileleri ile olan sağlıklı

ve etkili bir iletişime kadar uzanan geniş bir yelpazede ele alınmalıdır.

Bu raporun amacı, ulkemizde oğrenci ve eğitimcileri kapsayan şekilde okul ve okul cevresi

guvenliğinin farklı boyutlarını tartışmak, bu sorunların nedenlerini incelemek ve

oluşan guvenlik tehditlerine karşı cok sektorlu stratejiler geliştirilmesi yonunde oneriler

sunmaktır. Raporun son kısmında yer alan Okul ve Okul Cevresi Guvenliği Eylem Planı,

okul ve okul cevresi guvenliğinden sorumlu farklı aktorlere duşen rolleri tanımlamakta,

one cıkan sorunların cozumunde işbirliği yapılacak aktorleri uygulamaya yonelik

şekilde ele almaktadır.

Güvenli okul, genclerin ve cocukların oğretmenlerden, okulyoneticilerinden ve

okulda gorevli kişilerden veya akranlarından şiddet gormediği ve şiddet gorme korkusu

yaşamadığı bir ortam olarak tanımlanmaktadır. Bunun yanı sıra, okulun sosyal ortamı,

tasarımı, ic donanımı ile butuncul bir guvenlik algısı sunması da guvenli okulun one

cıkan unsurlarıdır. Okullardaki guvenlik algısı oğrenciler icin en az eğitim kadar onemli

bir ihtiyactır.

Ulkemiz eğitim kurumlarında verilen eğitimin başarılı olmasındaki en temel etkenlerden

biri de eğitim – oğretimin sağlandığı mekanlar olan okulların guvenli ve emin

ortamlar olmasıdır. Eğitim kalitesinin arttırılmasında, oğrencilere guvenli ve kendilerini

ilgi ve yeteneklerine uygun şekilde ifade edebilecekleri ortamların sunulması, gercekleştirilmesi

gereken en temel unsurdur. Okul ve okul cevresi guvenliği ve eğitim- oğretim

başarısını karşılaştıran calışmalar, okulda suc ve eğitim başarısı arasında istatistiksel olarak

anlamlı bir ilişki ortaya koymaktadır.

Ulkemizde her yıl pek cok oğrenci okul ve okul cevresinin fiziksel ve cevresel

tasarımında yaşanan problemler nedeniyle guvenlik tehditlerine maruz kalmaktadır. Ulkemizde

okul ve okul cevresinin tasarımı ve fiziksel guvenliğinin gelişmiş standartları

yoktur. Bu durum cocuk ve genclerin sağlıklı ve guvenli ortamlarda eğitim – oğretim

almasının onune gecmektedir.

Toplumun değişen yapısı ve yaşam şartlarına paralel olarak, okullarda oluşan

guvenlik tehditleri de farklılaşmaktadır. Okulun fiziksel guvenliği ve psiko-sosyal ortamının

guvenli oluşunun yanı sıra, okulların şiddet, suca karışma ve madde bağımlılığı

gibi unsurlardan da korunması onemlidir.

Ulkemizde genel olarak şiddet, bireylerin birbirlerine fiziksel olarak zarar vermesi

olarak algılanmaktadır. Fakat okullardaki mevcut şiddet, fiziksel şiddet, sözlü-duygusal-

psikolojik şiddet, cinsel şiddet ve ekonomik şiddet farklı şiddet turlerini de kapsamaktadır.

Şiddet ve suc oluşma sureclerinin dikkatle takibi ve bu cercevede farklı aktorlerin

konu ile ilgili işbirliğine ihtiyac duyulmaktadır.

İstanbul’da farklı okullarda gercekleştirilen araştırmalar, oğrenciler arası fiziksel

şiddetin yaygınlığına dair net veriler sunmaktadır. Oğrencilerin % 50’si, bu calışmalar

cercevesinde kavgaya karıştıklarını ifade etmişlerdir. Bu şiddet turune dahil olan oğrencilerin,

kavga sonucu bir başkasını yaralama veya kendilerinin yaralanması durumu goz

ardı edilemeyecek kadar ciddi boyutlardadır. Oğrencilerin, %15,4’u karıştığı kavgalarda

kendisi fiziksel olarak yaralanırken, daha yuksek bir oranı (%26,3) başkasını fiziksel

olarak yaraladığını ifade etmiştir.

Farklı calışmalar, oğretmen ve yonetici davranışlarının okullarda ortaya cıkan

şiddet olaylarına da etkisi olduğuna işaret etmektedir. Oğrencilerin yaşları ve eğitim

gordukleri sınıfl ar yukseldikce okul iklimini daha guvensiz olarak algıladıkları gorulmektedir.

Benzer şekilde oğrencilerin okul icerisindeki farklı faaliyetlere katılımının ve

ders başarılarının da oğrencilerin okul guvenliği algısını etkilediği gorulmuştur.

USAK tarafından gercekleştirilen İstanbul Kent Guvenliği Projesi kapsamında

uygulanan alan araştırması bulgularına gore, İstanbul’un 32 ayrı ilcesinde yaşayan mahalle sakinlerinin okulda öğrencileri tehdit eden en önemli tehlikeyi uyuşturucu madde bağımlılığı,

kötü arkadaş çevresi ve okul düzeninin ve okul çevresinin bozukluğu olarak tanımlamaktadır.

Bu cercevede madde bağımlılığı gunumuzde ozellikle gencleri tehdit eden

en onemli sorunlar arasında yer almaktadır. Yapılan araştırmalara gore madde kullanımı

ve bağımlılığında en onemli risk grubunu 12–24 yaş arasındaki gencler oluşturmaktadır.

Bu kitlenin buyuk bolumu ise orgun ve yaygın eğitim kapsamındadır.

Okullarda şiddeti analiz etmeye yonelik merkezimizce geliştirilen İletişimsel

Yaklaşım Modeli, pratik olarak şiddetin turleri ve davranış kalıplarında şiddetin dışa

vurulan, farklılaşan karakteri uzerine odaklanmaktadır. Bu model, şiddetin birbirinden

farklı ve karmaşık nedenlerinin incelenmesinde, kişiler arası ilişkiler ağından yola cıkar.

Bu ilişkiler ağı basit şekilde okul icerisinde oluşan ve okulun sakinleri tarafından da

kabul goren hiyerarşik ağlardır.

Ozetle, elinizdeki rapor, okul ve okul cevresi guvenliğinin farklı boyutları haiz yapısının

analiz edilmesinde farklı aktorlerin işbirliğine imkan tanıyan butuncul politikalar

cercevesinde hareket edilmesinin onemini vurgulamaktadır. Bu bağlamda rapor, cocuk

ve genclerin farklılaşan ihtiyaclarına paralel şekilde değişen guvenlik algılarının yuksek

tutulmasının, eğitim- oğretimin belirli standartlar cercevesinde tasarlanmış, sosyal ve

psikolojik ortamı sağlıklı okullarda gercekleşmesi ile ilişkisini ortaya koymaktadır. Rapor

ayrıca okul guvenliğinin, ulkemizde oluşturulacak eğitim- oğretim stratejilerinin

temel başlıklarından biri olarak belirli standartlara kavuşturulmasını ve bu konuda farklı

aktorlerle Milli Eğitim Bakanlığı arasında gercekleştirilebilecek olası işbirliklerine yonelik

alternatifl eri tartışmaktadır.

 

 

Kentsel alanlarda yaşam koşullarının getirdiği bir telaşla aileler,

çocuklarının gelişimi ve eğitimi için onlara yeterli zamanı

ayıramamaktadırlar. Dolayısıyla, bu gelişim büyük ölçüde

çocuğun zamanının büyük bir kısmını geçirdiği okullarda

tamamlanmaktadır.

 

Kentsel alanlarda yaşam koşullarının getirdiği bir telaşla aileler, cocuklarının gelişimi

ve eğitimi icin onlara yeterli zamanı ayıramamaktadırlar. Dolayısıyla, bu gelişim buyuk

olcude cocuğun zamanının buyuk bir kısmını gecirdiği okullarda tamamlanmaktadır.

Bu şartlarda okulun yetersiz kalan fiziksel ve sosyal onlemlerinden kaynaklanan kısıtlı

okul ve okul cevresi guvenliği, cocuklar uzerinde tehlike oluşturmaktadır. Bu durum cocukları

şiddet ve suca yoneltebilecek bir risk oluştururken aynı zamanda farklı guvenlik

tehditlerine de kapı aralamaktadır.

2010/ 2011 eğitim- oğretim yılı itibari ile yaklaşık 16 milyon oğrenci ve 600 bin oğretmen

eğitim – oğretim sureci icerisinde yer almaktadır. Rakamların buyukluğu, eğitim

oğretimin kalitesi kadar bu surece dahil olan kitleye dair guvenlik tehditlerinin etki

alanının da ne kadar geniş olduğunu da gozler onune sermektedir. Okul ve okul cevresi

guvenliğine yonelik tehditler, yalnıza bu surec icerisinde yer alan cocuk ve gencleri değil,

toplumun geniş bir kesimini, aileleri, eğitimcileri de yakından ilgilendirmektedir. Ote

yandan cok yonlu yapısıyla okul ve okul cevresi guvenliğinin sağlanması geniş caplı stratejileri

ve farklı aktorlerin işbirliğini gerektiren cok yonlu bir konudur.

Okul ve okul cevresinde karşılaşılan farklı guvenlik tehditlerinin pek coğu okulun psiko-

sosyal ortamı ve fiziksel durumu ile yakından ilişkilidir. Bu kapsamda, okulun psiko-

sosyal atmosferi oğrencilerin yanı sıra aile yaklaşımını, okul yonetici ve eğitimcilerini,

okulda gorevli personeli de kapsar. Okul psiko-sosyal ortamı, personelin mesleki

gelişimlerini destekleyecek, paydaşların katılımını sağlayacak, ozel bilgilerin gizliliğini

koruyacak ve cocukların akademik başarısını sağlayacak şekilde yonetilmelidir.

Okulların psiko-sosyal ortamını besleyen ve sağlıklı bir eğitim ortamına zemin oluşturan

unsurlar ise fiziksel ve mekansal unsurlardır. Durum tespiti acısından incelendiğinde,

ulkemizde, okul cevresinde ve sınıfl arda fiziki ortamın ve cevresel tasarımın oğrencilerin

guvenliğinin sağlanması ve korunmasına yonelik duzenlemelerine ilişkin ideal olculer

ve standartlar henuz geliştirilmemiştir. Pek cok ulkede okul mekanlarının planlanması

ozel bir uzmanlık alanı olarak kabul edilirken, Turkiye’de buna yonelik calışmalar henuz

profesyonel anlamda yurutulmemektedir. Bu durum, her yıl eğitim oğretim donemi icerisinde

pek cok oğrencinin okulların yetersiz, zaman zaman da tehdit unsuru oluşturan

fiziksel ve cevresel koşulları nedeniyle zarar gormesine yol acmaktadır.

Okul ve okul cevresi guvenliğinin sağlanması ve cok sektorlu cozum onerilerinin oluşturulması,

Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu (USAK) tarafından Uluslararası Sivil

Toplumu Destekleme ve Geliştirme Derneği (USİDER) sponsorluğunda gercekleştirilen

İstanbul Kent Guvenliği Projesi’nde (2010) de geniş yer tutmuştur. Elinizdeki calışma,

yukarıda sozu gecen okul guvenliğine dair konuların yanı sıra, şiddet, suca karışma ve

madde bağımlılığı gibi onde gelen guvenlik problemlerine dair İstanbul Kent Guvenliği

Projesi bulguları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerini de paylaşmaktadır.

Rapor, İstanbul Kent Guvenliği Projesi’nde yer alan anket, uzman mulakatları ve calıştaylar

yoluyla ulaşılmış bulgulardan hareketle, okul guvenliğinin sağlanmasına yonelik

kapsamlı analizlere yer vermektedir.

Raporun ilk bolumunde okul guvenliğinin unsurları, okulun ic ve dış fiziksel guvenliğine

bağlı faktorler ve okulun psiko-sosyal ortamını oluşturan faktorler cercevesinde incelenmiştir.

Bu kısımda sunulan guvenli okullar yaklaşımı, okul ve okul cevresi guvenliğini

butuncul ele alan bir model olarak incelenmiştir. Raporun ikinci bolumunde şiddet,

suca karışma ve madde bağımlılığı gibi okulları tehdit eden guvenlik problemleri analiz

edilmiştir. Bu guvelik problemlerinin analizinde ulkemiz sosyal dokusuna uygun oneriler

geliştirilmesi hedefl enmiştir. Raporun ucuncu bolumu, ulkemizdeki okullarda şiddetin

boyutlarını ele almakta, sebeplerini incelemektedir. Raporun dorduncu bolumunde

ise okulda suc ve şiddet gibi guvenlik tehditlerine yonelik farklı analizler ve bakış acıları

tartışılarak sorunların cozumune yonelik alternatifl er sunulmuştur. Raporun son bolumunde,

farklı bolumlerde ele alınan tartışmalar ve bulgular cercevesinde okullarda şiddeti

analiz etmeye yonelik olarak tarafımızca geliştirilen İletişimsel Yaklaşım Modeli’ne

yer verilmiştir. Raporun son bolumunde yer alan okul ve okul cevresi guvenliği eylem

planı, okul guvenliğinin sağlanmasından sorumlu farklı aktorlere yonelik cok aktorlu

stratejiler ve oneriler sunmaktadır.

Son Güncelleme: 14.06.2015 16:14
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.