19.02.2015, 18:27 991

Mülakata Dayalı Milli Eğitim Uzmanı Alımını Reddediyoruz

 Sadece Sözlü Mülakata Dayalı Milli Eğitim Uzmanı Almayı Kabul Etmiyoruz

 

   Milli Eğitim Uzmanlığı Sınav Kılavuzunu incelediğimizde birçok sakıncalı hükümlerin varlığına şahit olduk.Belki de bunlardan en önemlisi de  alımların sadece sözlü mülakata dayalı olarak yapılmasıdır. Bakanlığımızın şube müdürlüğü kadrolarına sadece sözlü mülakata göre yaptığı atamalar ortada iken Eğitim Uzmanlığı kadrolarına da objektiflikten uzak sadece sözlü mülakata dayalı atamaların yapılması kabul edilemez.Milli Eğitim Uzmanlığı gibi liyakat gerektiren önemli kadrolara sadece sözlü mülakat ile alım yapmak hem o kadronun geleceği için sakıncalı olup hem de o kadrolara atanmak isteyen liyakatlı adayların girebilme şanslarını kısıtlamakta ve eşitlik ilkelerine ters düşmektedir.

   75 Milli Eğitim Uzamanı için  Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 18.02.2015 Çarşamba günü yayınladığı Milli Eğitim Uzmanlığı Sınav Kılavuzunun Genel açıklamalar  kısmında  adayların  Ankara’da sınav komisyonu tarafından “Sözlü Sınav” şeklindeki  sınava tabi tutulacağı ifade edilmiştir.Sadece mülakat ile belli bir kadroya atanmanın sakıncalarını Danıştay’ın 5. Ve  2. Daireleri şube müdürlüğü atamaları sırasında hukuki olarak ortaya koymuştu.Hala bu konuda belirsizlikler devam ederken eğitim uzmanlığında  aynı hataya düşmek beraberinde yeni sorun ve mağduriyetleri   getirecektir.

   Diğer bir yandan 75 kişilik Milli Eğitim Uzmanlığı başvurularında başka sıkıntılı şartların olduğunu da tespit etmiş bulunmaktayız. Maarif Müfettişi, öğretmen, okul müdürü, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görev yapanlardan adaylık dahil 5-10 yıl hizmet süresi olanların başvuruda bulunabilme şartları getirilmiş.Bu şartlar altında maarif müfettişlerinin eğitim uzmanlığına başvurma olasılıkları kalmamaktadır çünkü bir öğretmenin maarif müfettişi ünvanını alabilmesi için 24 Mayıs 2014 ve 29009 sayılı resmi Gazete yayınlanan yönetmeliğe göre en az 11 yıllık hizmet süresi olması gerekiyor.Şöyle ki ,maarif müfettişliği yardımcılığına atanan kişi 3 yıl sonunda maarif müfettişliği kadrosuna geçebilmektedir.

   Yabancı dil şartı bakımından ise çıtayı düşük tutan bakanlığın hangi tür liyakatı hedeflemekte olduğunu açıkçası merak ediyoruz. Eğitim uzmanlığına atanacaklardan YDS/KPDS’den en az 30 (otuz) puan almalarını beklemenin mantığını bakanlığın izah etmesi gerekmektedir.Ya ülkemizde öğretmenler yabancı dil sınavlarından çok düşük puanlar almakta ya da öğretmenler mili eğitim uzmanlığı kadrolarına rağbet etmiyorlar.

 

   Yayınlanan klavuza göre Milli Eğitim Uzmanlığı kadrolarına yapılacak 75 kişilik atama hukuk ilkelerinden uzak durmaktadır.Ayrıca mülakatın olduğu yerde objektif atamalardan bahsetmek de olanaksız olup liyakat gerektiren eğitim uzmanlığı kadrolarına daha objektif ölçme ve değerlendirme krıterlerini kapsayan  sınav sistemi getirilmelidir.Hatta yazılı sınavın uygulanması yerinde adım olacaktır.Maarif müfettişlerinin başvurmalarını engelleyen hizmet süresinin 5-10 yıl arası olma şartının gözden geçirilerek 5-15 yıl gibi bir hizmet süresi aralığına getirilmelidir.Ayrıca alımın az ve başvuruların çok olacağı atamalarda sınav puanının düşük olmasının hiçbir fayda getirmeyeceğinden yola çıkarak yabancı dil sınav puan şartının da gözden geçirilmesi gerekir.Anadolu Eğitim Sendikası olarak bu konunun hukuki olarak takipçisi olacağız.

 

Sedat DEGER

Anadolu Eğitim Sendikası Hukuk ve Toplu Sözleşmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı

 

 

 

Milli Eğitim Uzmanlığı Sınav Klavuzu

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@