banner406
banner396
09 Eylül 2015 Çarşamba 13:05
21 öğretmenlik bölümünde, kaynak bölümler değişti

Toplam 21 dalda değişiklik yapıldı. Bu dalların bazılarıda, başvurabilecek bölümlerde değişikliğe gidilirken bazılarında ise sadece okutulacak derslerde değişiklik yapılmıştır.


Memurlar.net olarak yaptığımız incelemeye aşağıdaki tabloda yer veriyoruz. Bizler genel olarak, öğretmenliğe başvurma hakları olan bölümler üzerinde yoğunlaştık. Okutulacak derslerinde değişiklik olanlar, karar eki çizelgeye bakmalıdır.


Talim ve Terbiye Kurulu ayrıca "Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri" ve "Bahçecilik" adlı dalları kaldırmış, Hayvan Yetiştiriciliği dersini "Hayvan Sağlığı/ Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı" dalını altına almıştır.

İŞTE TALİM TERBİYE KURULUNUN KARARI

ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR

MADDE 1 - Mart 2014 tarihli ve 2678 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları" eki çizelgenin "3, 4, 7, 8, 15, 26, 27, 29, 30, 34, 35, 48, 52, 53, 58, 63, 67, 70, 74, 77 ve 89 sıra numaralı bölümleri ekte yer alan şekilde değiştirilmiş, çizelgeden 6, 36 ve 61 sıra numaralı bölümler çıkartılmıştır.

MADDE 2 - Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 - Bu Esaslar ile ilgili hükümleri Milli Eğitim Bakanı yürütür.

Memurlar.net Notu: Kaynak bölümler koyu olarak gösterilmiştir.

Alan Eski Yeni
Almanca 1. Almanca Öğretmenliği
2. Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü (*)
3. Mütercim - Tercümanlık Bölümü (Almanca) (*)
1. Almanca Öğretmenliği
2. Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü (*)
3. Mütercim - Tercümanlık Bölümü (Almanca) (*)
4. Alman Dili ve Kültürü Bölümü(*)
Arapça 1. Arapça Öğretmenliği
2. Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü (*)
1. Arapça Öğretmenliği
2. Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü (*)
3. Mütercim-Tercümanlık Bölümü (Arapça) (*)
Beden Eğitimi 1. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
2. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (*)
3. Spor Bilimleri Fakültesi (*)
1. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
2. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (*)
3. Spor Bilimleri Fakültesi (*)
4. Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu (*)
Bilişim Teknolojiler

1. Bilgisayar Öğretmenliği
2. Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği
3. Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği
4. Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği/Eğitimi 
5. Bilgisayar Mühendisliği(*)
6. Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği (*)
7. Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği (*)
8. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (**)
9. Matematik-Bilgisayar Bölümü (*) (**)
10. İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri (*) (**)
11. Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü (*) (**)
12. Bilgi Teknolojileri (*) (**)
13. Yazılım Mühendisliği (*)
14. Bilişim Sistemleri Mühendisliği (*)
15. Bilgisayar ve Kontrol Teknolojisi Öğretmenliği
16. Elektronik ve Bilgisayar Bölümü (*)
17. Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü(*)
18. Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (*)
19. Bilgisayar Bilimleri(*)

(**) Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarına
Atanamazlar.

1. Bilgisayar Öğretmenliği
2. Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği
3. Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği
4. Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği/Eğitimi
5. Bilgisayar Mühendisliği(*)
6. Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği (*)
7. Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği (*)
8. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (**)
9. Matematik-Bilgisayar Bölümü (*) (**)
10. İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri (*) (**)
11. Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü (*) (**)
12. Bilgi Teknolojileri (*) (**)
13. Yazılım Mühendisliği (*)
14. Bilişim Sistemleri Mühendisliği (*)
15. Bilgisayar ve Kontrol Teknolojisi Öğretmenliği
16. Elektronik ve Bilgisayar Bölümü (*)
17. Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (*)
18. Bilgisayar Bilimleri(*)

(**) Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarına
Atanamazlar

Denizcilik

Gemi Yönetimi 
(Gemi Yönetimi ve Kaptanlığı alan dal ismi Gemi Yönetimi olarak değiştirildi)

1. Güverte Bölümü (*)
2. Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (*)
3. Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği (*) (**)
4. Su Ürünleri Bölümü/Mühendisliği (*) (**)

(**) 1 ve 2'nci sıradaki bölüm mezunlarınca İhtiyacın
karşılanamaması durumunda atanırlar.

1. Güverte Bölümü (*)
2. Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (*)
3. Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği (*) (**)
4. Su Ürünleri Bölümü/Mühendisliği (*) (**)

(**) 1 ve 2'nci sıradaki bölüm mezunlarınca
İhtiyacın karşılanamaması durumunda atanırlar.

Gemi Makineleri

(Okutulacak dersler değişti)

Gemi Elektroniği

(Okutulacak dersler değişti)

Su Ürünleri

(Okutulacak dersler değişti)

Gemi Yapımı

Gemi İnşa

(Çelik Gemi Yapımı dal ismi Gemi İnşa olarak değiştirildi)

1. Gemi İnşa Mühendisliği (*)
2. Gemi İnşaatı Mühendisliği (*)
3. Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (*)
4. Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği (*)
5. Metal Öğretmenliği/Eğitimi (**)
6. Metal İşleri Öğretmenliği (**)
7. Malzeme Bilimi Mühendisliği (*) (**)
8. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (*) (**)
9. Metalürji ve Malzeme Mühendisliği (*) (**)

(**) 1, 2, 3 ve 4'üncü sıradaki bölüm mezunlarınca İhtiyacın
karşılanamaması durumunda atanırlar.

1. Gemi İnşa Mühendisliği (*)
2. Gemi İnşaatı Mühendisliği (*)
3. Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (*)
4. Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği (*)
5. Metal Öğretmenliği/Eğitimi (**)
6. Metal İşleri Öğretmenliği (**)
7. Malzeme Bilimi Mühendisliği (*) (**)
8. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (*) (**)
9. Metalürji ve Malzeme Mühendisliği (*) (**)
10. Malzeme Mühendisliği(*)(**)

(**) 1, 2, 3 ve 4'üncü sıradaki bölüm mezunlarınca ihtiyacın karşılanamaması durumunda atanırlar

Gemi Donatım 
(Gemi Tesisatı olan dal ismi gemi Donatım olarak değiştirildi)
1. Tesisat Öğretmenliği
2. Enerji Öğretmenliği
3. Gemi İnşa Mühendisliği (*)
4. Gemi İnşaatı Mühendisliği (*)
5. Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği(*)
6. Enerji Sistemleri Mühendisliği (*)
1. Tesisat Öğretmenliği
2. Enerji Öğretmenliği
3. Gemi İnşa Mühendisliği (*)
4. Gemi İnşaatı Mühendisliği (*)
5. Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği(*)
6. Enerji Sistemleri Mühendisliği (*)

Yat İnşa 
(Tekne ve Yat Yapımı dal ismi Yat İnşa olarak değiştirildi)

1. Mobilya ve Dekorasyon Öğretmenliği/Eğitimi
2. Gemi İnşa Mühendisliği (*)
3. Gemi İnşaatı Mühendisliği (*)
4. Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (*)
5. Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği (*) 
6. Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği (*)
1. Mobilya ve Dekorasyon Öğretmenliği/Eğitimi
2. Gemi İnşa Mühendisliği (*)
3. Gemi İnşaatı Mühendisliği (*)
4. Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (*)
5. Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği (*)
6. Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği (*)
Gıda Teknolojisi
(Okutulacak dersler bölümünde değişiklik yapıldı)
1. Besin Teknolojisi Öğretmenliği
2. Gıda Mühendisliği (*)
3. Gıda Teknolojisi (lisans) (*)
4. Gıda Bilimi ve Teknolojisi (*)
1. Besin Teknolojisi Öğretmenliği
2. Gıda Mühendisliği (*)
3. Gıda Teknolojisi (lisans) (*)
4. Gıda Bilimi ve Teknolojisi (*)
Görsel Sanatlar 1. Resim Öğretmenliği
2. Resim - İş Öğretmenliği
3. Resim (*)
4. Geleneksel Türk Sanatları (*)
5. Geleneksel Türk El Sanatları (*)
1. Resim Öğretmenliği
2. Resim - İş Öğretmenliği
3. Resim (*)
4. Geleneksel Türk Sanatları (*)
5. Geleneksel Türk El Sanatları (*)
6. Görsel Sanatlar Bölümü (*)

Grafik ve Fotoğraf

Grafik

1. Grafik Öğretmenliği
2. Resim-İş Öğretmenliği Grafik Ana Sanat Dalı/Sanat Dalı
3. Grafik Bölümü/Ana Sanat Dalı (*)
4. Fotoğraf ve Grafik Sanatları (*)
5. Grafik Tasarım (*)
6. Grafik Tasarımı/Bölümü (*)
7. Görsel İletişim Tasarımı (*)
1. Grafik Öğretmenliği
2. Grafik Bölümü/Ana Sanat Dalı (*)
3. Fotoğraf ve Grafik Sanatları (*)
4. Grafik Tasarım (*)
5. Grafik Tasarımı/Bölümü (*)
6. Görsel İletişim Tasarımı (*)

Hasta ve Yaşlı Hizmetleri

( "Engelli Bakımı dallarının alan/dal dersleri" Okutulacak dersler arasından çıkarılmıştır.)

1. Sağlık Eğitimi Bölümü
2. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (*)
3. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü (*)
4. Ergoterapi Bölümü (*)
5. Hemşirelik Yüksekokulu (*)
6. Sağlık Memurluğu /Bölümü (*)
7. Hemşirelik/Bölümü (*)
8. Ebelik/Bölümü (*)
9. Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (*)
1. Sağlık Eğitimi Bölümü
2. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (*)
3. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü (*)
4. Ergoterapi Bölümü (*)
5. Hemşirelik Yüksekokulu (*)
6. Sağlık Memurluğu /Bölümü (*)
7. Hemşirelik/Bölümü (*)
8. Ebelik/Bölümü (*)
9. Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (*)

Hayvan Sağlığı/ Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı

Hayvan Sağlığı

("Diğer alanların Hayvan Yetiştiriciliği" alanına dersler de okutulabilecek dersler arasına eklenmiştir.)

Veteriner Fakültesi (*) Veteriner Fakültesi (*)

Hayvan Yetiştiriciliği

(Okutulacak dersler değişmiştir)

Zootekni (*) Zootekni (*)

Laboratuvar Hizmetleri

(Laboratuvar Hizmetleri Alanınında okutulabilecek dersler değişmiştir)

1. Gıda Mühendisliği (*)
2. Ziraat Fakültelerinin;
- Bahçe Bitkileri (*)
- Tarla Bitkileri (*)
- Toprak (*)
- Bitki Koruma (*)
- Gıda Teknolojisi (*)
- Süt Teknolojisi (*)
- Hayvansal Üretim (*)
- Zootekni (*)
- Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (*)
3. Veteriner Fakültesi (*)
1. Gıda Mühendisliği (*)
2. Ziraat Fakültelerinin;
- Bahçe Bitkileri (*)
- Tarla Bitkileri (*)
- Toprak (*)
- Bitki Koruma (*)
- Gıda Teknolojisi (*)
- Süt Teknolojisi (*)
- Hayvansal Üretim (*)
- Zootekni (*)
- Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (*)
3. Veteriner Fakültesi (*)
Metal
Teknolojisi
1. Metal Öğretmenliği/Eğitimi
2. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (*)
3. Malzeme Bilimi Mühendisliği (*)
4. Metalürji ve Malzeme Mühendisliği (*)
1. Metal Öğretmenliği/Eğitimi
2. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (*)
3. Malzeme Bilimi Mühendisliği (*)
4. Metalürji ve Malzeme Mühendisliği (*)
5. Malzeme Mühendisliği(*)
Metalürji
Teknolojisi
1. Döküm Öğretmenliği
2. Metalürji Mühendisliği (*)
3. Metalürji ve Malzeme Mühendisliği (*)
4. Malzeme Bilimi Mühendisliği (*)
5. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (*)
1. Döküm Öğretmenliği
2. Metalürji Mühendisliği (*)
3. Metalürji ve Malzeme Mühendisliği (*)
4. Malzeme Bilimi Mühendisliği (*)
5. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (*)
6. Malzeme Mühendisliği(*)
Müzik/
- Bağlama (**)/
- Kanun (**)/
- Ut (**)/
- Kontrbas (**)/
- Flüt (**)/
- Keman (**)/
- Gitar (**)/
- Viyola (**)/
- Viyolonsel (**)/
- Piyano (**)/
- Ney (**)/
- Kemençe (**)/
- Tambur (**)/
- Klarnet (**)/
- Bireysel Ses
Eğitimi (**)/
- Türk ve Batı Müziği
Koro Eğitimi (**)/
- Türk ve Batı Müziği
Çalgı Toplulukları
(**)/
- Müziksel İşitme
Okuma ve Yazma
(**)
(**) Güzel Sanatlar
ve Spor Liseleri
Müzik öğretmenliğine
seçilenler, sınavda
başarılı oldukları bu
liselerin Bağlama
...Müziksel
İşitmeOkuma ve
Yazma gibi müzik alt
alanları norm
kadrosu ile
ilişkilendirilirler.
1. Müzik Öğretmenliği
2. Müzik Bölümü/Anabilim Dalları (*)
3. Müzik ve Sahne Sanatları Bölümünün;
Müzik Toplulukları Anasanat Dalı (*)
Duysal (ses) Sanatları Tasarımı Anabilim Dalı (*)
4. Güzel Sanatlar Fakültesi ve Türk Musikisi Devlet Konservatuarı ile Devlet Konservatuarının;
Temel Bilimler Bölümü (*)
Kompozisyon Bölümü (*)
Ses Eğitimi Bölümü (*)
Müzik Bilimleri Bölümü (*)
Çalgı Bölümleri (Nefesli Çalgılar, Yaylı Çalgılar, Vurmalı Çalgılar, Piyano ve Harp, Piyano, Mızraplı Çalgılar) (*)
Bando Şefliği (*)
Folklor ve Etnomüzikoloji (*)
Müzikoloji (*)
Opera (*)
Şan ve Opera (*)
Opera ve Konser Şarkıcılığı (*)
Türk Sanat Müziği (*)
Şan (*)
Türk Halk Oyunları (*)
Türk Müziği (*)
Türk Musikisi (*)
Koro (*)
Müzik Teknolojisi (*)
Müzik Teorisi (*)
Türk Halk Müziği (*)
Türk Halk Müziği (Ses Eğitimi Ana Sanat Dalı/ Çalgı Eğitimi Ana Sanat Dalı) (*)
1. Müzik Öğretmenliği
2. Müzik Bölümü/Anabilim Dalları (*)
3. Müzik ve Sahne Sanatları Bölümünün;
Müzik Toplulukları Anasanat Dalı (*)
Duysal (ses) Sanatları Tasarımı Anabilim Dalı (*)
Koro(*)
4. Güzel Sanatlar Fakültesi ve Türk Musikisi Devlet Konservatuarı ile Devlet
Konservatuarının;
Temel Bilimler Bölümü (*)
Kompozisyon Bölümü (*)
Ses Eğitimi Bölümü (*)
Müzik Bilimleri Bölümü (*)
Çalgı Bölümleri (Nefesli Çalgılar, Yaylı Çalgılar, Vurmalı Çalgılar, Piyano ve Harp, Piyano, Mızraplı Çalgılar) (*)
Bando Şefliği (*)
Folklor ve Etnomüzikoloji (*)
Müzikoloji (*)
Opera (*)
Şan ve Opera (*)
Opera ve Konser Şarkıcılığı (*)
Türk Sanat Müziği (*)
Şan (*)
Türk Halk Oyunları (*)
Türk Müziği (*)
Türk Musikisi (*)
Koro (*)
Müzik Teknolojisi (*)
Müzik Teorisi (*)
Türk Halk Müziği (*)
Türk Halk Müziği (Ses Eğitimi Ana Sanat Dalı/
Çalgı Eğitimi Ana Sanat Dalı) (*)
Pazarlama ve
Perakende

1. Pazarlama Öğretmenliği
2. Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği (**)
3. Büro Yönetimi Öğretmenliği (**)
4. İşletme Öğretmenliği/Eğitimi (**)
5. Konaklama İşletmeciliği Öğretmenliği (**)
6. Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik
Öğretmenliği/Eğitimi (**)
7. İktisat (*) (**)
8. İşletme (*) (**)
9. Maliye (*) (**)

(**) 1'inci sıradaki bölüm mezunlarınca ihtiyacın karşılanamaması durumunda atanırlar

1. Pazarlama Öğretmenliği
2. Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği (**)
3. Büro Yönetimi Öğretmenliği (**)
4. İşletme Öğretmenliği/Eğitimi (**)
5. Konaklama İşletmeciliği Öğretmenliği (**)
6. Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Öğretmenliği/Eğitimi (**)
7. İktisat (*) (**)
8. İşletme (*) (**)
9. Maliye (*) (**)
10. Pazarlama(*) (**)

(**) 1'inci sıradaki bölüm mezunlarınca ihtiyacın karşılanamaması durumunda 
atanırlar.

Raylı Sistemler Teknolojisi

Raylı Sistemler Elektrik - Elektronik

("Raylı Sistemler İşletme dallarının alan/dal dersleri" de okutulacak dersler arasına alınmıştır)

1. Elektrik Öğretmenliği/Eğitimi
2. Elektronik Öğretmenliği/Eğitimi
3. Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği
4. Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği
5. Telekomünikasyon Öğretmenliği
6. Elektrik Mühendisliği (*)
7. Elektronik Mühendisliği (*)
8. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (*)
9. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği (*)
10. Elektronik ve Haberleşme
Mühendisliği (*)
1. Elektrik Öğretmenliği/Eğitimi
2. Elektronik Öğretmenliği/Eğitimi
3. Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği
4. Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği
5. Telekomünikasyon Öğretmenliği
6. Elektrik Mühendisliği (*)
7. Elektronik Mühendisliği (*)
8. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (*)
9. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği (*)
10. Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (*)

Raylı Sistemler İnşaat

(Okutulacak dersler de değişiklik yapılmıştır)

- -

Raylı Sistemler Makine

(Okutulacak dersler de değişiklik yapılmıştır)

- -

Raylı Sistemler Mekatronik

("Raylı Sistemler İşletme dallarının alan/dal dersleri" okutulacak dersler arasına alınmıştır)

- -

Sağlık/Sağlık Hizmetleri

(Sağlık dalı altında Acil Sağlık Hizmetleri, Çevre Sağlığı, Radyoloji, Tıbbi
Laboratuvar, Sağlık Hizmetleri Sekreterliği, Anestezi ve Reanimasyon, Ortopedik Protez ve Ortez, Diş Protez, Hemşirelik alt dalları "Sağlık/Sağlık Hizmetleri" adı altında birleştirilmiştir.

1. Hemşirelik Yüksekokulu (*)
2. Hemşirelik/Bölümü (*)
3. Ebelik/Bölümü (*)
4. Sağlık Memurluğu/Bölümü (*)
5. Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (*)
6. Sağlık Eğitimi Bölümü
Seramik ve
Cam
Teknolojisi
1. Seramik Öğretmenliği/Eğitimi
2. Seramik (*)
3. Seramik ve Cam (*)
4. Seramik ve Cam Tasarımı (*)
5. Seramik Tasarımı (*)
1. Seramik Öğretmenliği/Eğitimi
2. Seramik (*)
3. Seramik ve Cam (*)
4. Seramik ve Cam Tasarımı (*)
5. Seramik Tasarımı (*)
6. Seramik Mühendisliği (*)

Tarım Teknolojileri /Tarım

Bahçe ve Tarla Bitkileri

(Okutulacak dersler değişmiştir)

- -
Bahçe Peyzaj 1. Peyzaj (*)
2. Peyzaj Mimarlığı (*)
3. Bahçe Bitkileri (*)
4. Bitki Koruma (*)
1. Peyzaj (*)
2. Peyzaj Mimarlığı (*)
3. Bahçe Bitkileri (*)
4. Bitki Koruma (*)
5. Biyoloji (Botanik) (*)
6. Süs Bitkileri (*)
7. Bitkisel Üretim (*)
Yaşayan
Diller ve
Lehçeler

1. Türkçe Öğretmenliği (**)
2. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (**)
3. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (*)(**)
4. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü (*)(**)
5. Türk Halkbilimi Bölümü (*)(**)
6. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (**)
7. Yaşayan diller ve lehçelerin ilgili alanında lisans programları (*)

(**) Yaşayan Diller ve Lehçelerin ilgili alanında tezsiz yüksek lisans programını tamamlayanlar.

1. Yaşayan Diller ve Lehçelerin ilgili alanında lisans programları (*)
2. Türkçe Öğretmenliği (**)
3. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (**)
4. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (*)(**)
5. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü (*)(**)
6. Türk Halkbilimi Bölümü (*)(**)
7. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (**)

(**) 1. sıradaki bölüm mezunlarınca ihtiyacın karşılanamaması durumunda,Yaşayan Diller ve Lehçelerin ilgili alanında tezsiz yüksek lisans programını tamamlayanla

KALDIRILAN DAL


Öğretmenlik
Meslek Bilgisi
Dersleri
1. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Bölümü/Anabilim Dalı
2. Eğitim Bilimleri Fakültesi ile fakültelerin;
Eğitim Programları ve Öğretimi, Eğitim
Yöneticiliği ve Deneticiliği, Eğitimde
Ölçme ve Değerlendirme, Eğitim
Yönetimi Teftişi ve Planlaması, Halk
Eğitimi ile Eğitimde Psikolojik Hizmetler
Bölüm/Anabilim Dalları
3. Felsefe Grubu Öğretmenliği
4. Psikoloji Bölümü (*)
5. Felsefe Bölümü (En az 16 Kredi Sosyoloji, 16
Kredi Psikoloji aldığını belgelendirenler) (*)
6. Sosyoloji Bölümü (En az 16 kredi Felsefe, 16
kredi Psikoloji, 8 kredi Mantık aldığını
belgelendirenler)(*)
* Öğretmenlik Mesleğine Giriş
* Türk Eğitim Tarihi
* Eğitim Psikolojisi
* Grupla Çalışma Teknikleri
* Eğitim Sosyolojisi
* Öğretim İlke ve Yöntemleri
* Araştırma Teknikleri
* Psikoloji
* Halk Eğitimi ve Toplum Kalkınması
* Düşünme Eğitimi
* Felsefe
* Mantık
* Sosyoloji


www.memurlar.net
Son Güncelleme: 09.09.2015 13:08
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
hacı 2015-09-09 19:20:22

din kültürünü 3e bölüp 5550 atma yaptınız.hiç Allah korkunuz yokmu
neden bilişimde 19 branşı birleştirip 859 kişi atadınız. bari aptal yerine bari koymayınız.

Avatar
müzik 2015-09-09 18:39:26

müzik öğretmenliğine bak halk oyunlarından balesine çalgı yapımdan fagotuna yuh arkadaş yaa öğretmenlik okuyan adamların suçu ne bir sürüsü açıkta kalacak sımdı peynir ekmek gibi dagıtıyorsunuz formasyonları maksat para gelsin formasyon falan hikaye alamayan yok ... ee memlekette sanatı bitirirseniz olacagı bu adamlar deli gibi ensturuman calıyorlar belkı ne adam gıbı konser salonları var ne de bir sürü orkestramız var bu cocukların hepsıne yazık formasyonunuzada bu salak kpss sıstemınızde yerın dıbıne batsın meclısı kpss ye soksak valla yüzde sekseni patates olur 40 alamaz .....akp bu memleketın az cok olan egıtım sıstemını kokten yerın dıbıne soktu bu cok acık ...akp yıde bız yerın dıbıne sokacagız ınsAllah

Avatar
öğretmen 2015-09-09 22:23:55

bilişim teknolojilerinde 19 bölüm ne öyle. tekniker öğretmenler için meslek liselerine atama kontenjanı artırılmalı.

Avatar
saçma 2015-09-09 17:24:58

neden halk eğitim bölümü rehber öğretmen yapılmıyor bölüm dersleri kalktığına göre...... saçma

Avatar
Lütfen yardım edinnnnn 2015-09-10 18:51:53

arkadşlar bu 1.öncelik mevzusunu detaylıca bilen var mı ? mesela ben a bölümünde 2.öncelikliyim fakat arkadasım b bölümünde 1 öncelikli onun sıralamasıda 33 benimde 33 onu önce alırlar sonrasında ben değil mi yoksa o bölüm bitip tükenince mi 2.öncelikliye sıra gelir ???