banner406
banner396
04 Şubat 2014 Salı 12:03
4 ŞUBAT 2014 TARİHLİ ATAMA KARARLAR

 Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararıyla Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kuruluna 2 üye atandı. Öte yandan, ortak kararnamelerle Başbakanlık, Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı ve Maliye Bakanlığına ait bazı kadrolarda görevden almalar ve yeni atamalar gerçekleştirildi.

 

Bakanlar Kurulu Kararıyla yapılan atamalar

 

2/1/2014 TARİHLİ VE 2014/5778 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

 

LİSTE

 

ADI SOYADI             GÖREVİ     ADAY GÖSTEREN KURUM

 

Aziz DOĞAN                 Üye          Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlık

 

İsmail ERDEMİR            Üye          Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun bağlı olduğu Bakanlık

 

Ortak kararnamelerle yapılan atamalar

 

Başbakanlıktan:

 

Karar Sayısı : 2014/96

 

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğüne, Kanunlar ve Kararlar Genel Müdür Yardımcısı Metin YENER’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

 

2 – Bu Kararı Başbakan yürütür.

 

3/2/2014

 

                                                                                                                                 Abdullah GÜL

 

                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

 

     Recep Tayyip ERDOĞAN

 

                  Başbakan

 

—— • ——

 

Adalet Bakanlığından:

 

Karar Sayısı : 2014/74

 

1 – Açık bulunan Müsteşar Yardımcılığına, Ankara Hâkimi (38719) Selahaddin MENTEŞ’in atanması, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun değişik 37 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

 

2 – Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

 

3/2/2014

 

                                                                                                                                 Abdullah GÜL

 

                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

 

     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Bekir BOZDAĞ

 

                  Başbakan                                             Adalet Bakanı

 

—— • ——

 

Adalet Bakanlığından:

 

Karar Sayısı : 2014/75

 

1 – Açık bulunan Müsteşar Yardımcılığına, Adalet Başmüfettişi (32474) Basri BAĞCI’nın atanması, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun değişik 37 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

 

2 – Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

 

3/2/2014

 

                                                                                                                                 Abdullah GÜL

 

                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

 

     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Bekir BOZDAĞ

 

                  Başbakan                                             Adalet Bakanı

 

—— • ——

 

Adalet Bakanlığından:

 

Karar Sayısı : 2014/76

 

1 – Açık bulunan Bakanlık Yüksek Müşavirliğine, Avrupa Birliği Genel Müdürü (37744) Ali BİLEN’in atanması, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun değişik 37 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

 

2 – Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

 

3/2/2014

 

                                                                                                                                 Abdullah GÜL

 

                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

 

     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Bekir BOZDAĞ

 

                  Başbakan                                             Adalet Bakanı

 

—— • ——

 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

 

Karar Sayısı : 2014/77

 

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Strateji Geliştirme Başkanı Mustafa CAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

 

2 – Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

 

3/2/2014

 

                                                                                                                                 Abdullah GÜL

 

                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

 

     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Ayşenur İSLAM

 

                  Başbakan                              Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

 

—— • ——

 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

 

Karar Sayısı : 2014/78

 

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Müsteşar Yardımcısı Hüseyin Rahmi ÇETİN’in atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

 

2 – Bu Kararı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

3/2/2014

 

                                                                                                                                 Abdullah GÜL

 

                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

 

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                   Fikri IŞIK

 

                  Başbakan                             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

 

—— • ——

 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

 

Karar Sayısı : 2014/79

 

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Başmüfettişliğe Sanayi Genel Müdürü Süfyan EMİROĞLU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

 

2 – Bu Kararı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

3/2/2014

 

                                                                                                                                 Abdullah GÜL

 

                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

 

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                   Fikri IŞIK

 

                  Başbakan                             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

 

—— • ——

 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

 

Karar Sayısı : 2014/80

 

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Başmüfettişliğe Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürü Bayram TEK’in atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

 

2 – Bu Kararı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

3/2/2014

 

                                                                                                                                 Abdullah GÜL

 

                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

 

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                   Fikri IŞIK

 

                  Başbakan                             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

 

—— • ——

 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

 

Karar Sayısı : 2014/81

 

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Başmüfettişliğe Personel Dairesi Başkanı Göksel GÜNDAŞ’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

 

2 – Bu Kararı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

3/2/2014

 

                                                                                                                                 Abdullah GÜL

 

                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

 

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                   Fikri IŞIK

 

                  Başbakan                             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

 

—— • ——

 

Ekonomi Bakanlığından:

 

Karar Sayısı : 2014/82

 

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Müsteşar Yardımcısı Bülent Uğur ECEVİT’in atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

 

2 – Bu Kararı Ekonomi Bakanı yürütür.

 

3/2/2014

 

                                                                                                                                 Abdullah GÜL

 

                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

 

     Recep Tayyip ERDOĞAN                             Nihat ZEYBEKCİ

 

                  Başbakan                                           Ekonomi Bakanı

 

—— • ——

 

Ekonomi Bakanlığından:

 

Karar Sayısı : 2014/83

 

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Personel Dairesi Başkanı Muhammet KARAKAYA’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

 

2 – Bu Kararı Ekonomi Bakanı yürütür.

 

3/2/2014

 

                                                                                                                                 Abdullah GÜL

 

                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

 

     Recep Tayyip ERDOĞAN                             Nihat ZEYBEKCİ

 

                  Başbakan                                           Ekonomi Bakanı

 

—— • ——

 

Maliye Bakanlığından:

 

Karar Sayısı : 2014/84

 

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Vergi Başmüfettişliğine Ömer KESKİN’in atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

 

2 – Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

 

3/2/2014

 

                                                                                                                                 Abdullah GÜL

 

                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

 

     Recep Tayyip ERDOĞAN                             Mehmet ŞİMŞEK

 

                  Başbakan                                            Maliye Bakanı

 

—— • ——

 

Maliye Bakanlığından:

 

Karar Sayısı : 2014/85

 

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Vergi Başmüfettişliğine Ahmet ÜNLÜ’nün atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

 

2 – Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

 

3/2/2014

 

                                                                                                                                 Abdullah GÜL

 

                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

 

     Recep Tayyip ERDOĞAN                             Mehmet ŞİMŞEK

 

                  Başbakan                                            Maliye Bakanı

www.mebpersonel.com

Son Güncelleme: 04.02.2014 12:08
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
spor 2014-02-12 18:14:24

geçen gün rusyada düzenlenen ,etkinliklerde sn başbakanımızda oradaydı sporun ve sporcunun yanındaydı...madem böyle birşeye gerek yoktu niye yolladık sporcularımızı zaten sonuncuda olduk...boşuna para ve masraf ...madem gerek yok spor bakanlığınıda kaldıralım...futbolda,basketbolda oynamayalım...olimyatlarada gitmeyelim ne gerek var...zaten bir başarıda yok ortada....bu acınası durumun sn başbakanın en yakın zamanda çözeceğine eminim...bu kadar dinamik bir türkiye ye yakışan bir tutum değildir bu??..daha iyi sporcular için;türk bayrağını her yerde dalgalandırmak için...modern ülkelerdeki gibi daha çok çalışma saati,spor merkezleri,yüzme havuzları...vs.istiyoruz...spora,sporcuya,öğretmenlerine daha çoooook saygı bekliyoruz saygılar...