banner406
banner396
18 Mayıs 2015 Pazartesi 15:01
Atama Bekleyen Öğretmenler Aileleriyle Birlikte  Eylem Yaptı

 K. BAHAEDDİN CARDA/ANKARA

FARK­LI il­ler­den ge­le­rek An­ka­ra­’da ses­le­ri­ni du­yur­mak için yü­rü­yüş dü­zen­le­yen ve MEB önün­de ba­sın açık­la­ma­sı ya­pan ata­na­ma­yan öğ­ret­men aday­la­rı­na ai­le­le­ri de des­tek ver­di. Gö­rüş­tü­ğü­müz ai­le­le­rin ta­lep­le­ri or­tak: Ata­ma.

YE­ME­DİM, İÇ­ME­DİM OKUT­TUM 

Kı­zı­na des­tek için Mer­si­n’­den ge­len Ab­dul­lan İn­ce, “Di­ğer ata­ma­lar ya­pı­lır­ken bi­zim ev­lat­la­rı­mı­zın ata­ma­sı da ya­pıl­ma­lı. Bun­ca se­ne oku­muş, dir­sek çü­rüt­müş ço­cuk­la­rı­mı­za hak­sız­lık ya­pıl­ma­ma­lı­” ifa­de­le­ri­ni kul­la­nır­ken, Sos­yal Bil­gi­ler me­zu­nu kı­zı için Mer­si­n’­den ge­len Naz­lı Ha­nım ise şöy­le ko­nuş­tu: “Ye­me­dim, iç­me­dim ço­cu­ğu­mun bir ye­re gel­me­si için ça­ba­la­dım, ne evim var ne de baş­ka bir şe­yim. Mo­ra­li­miz çok bo­zuk. Kı­zım de­vam­lı ağ­lı­yor. Onun bu ha­li­ni gö­rün­ce ben de ağ­lı­yo­rum.”2 ÇO­CUK­LU ATA­NA­MA­YAN Aİ­LE 

2 ço­cu­ğu ol­du­ğu için Trab­zo­n’­dan ge­le­me­yen kı­zı için mi­tin­ge ka­tı­lan ve da­ma­dı­nın da ata­na­ma­yan bir ma­te­ma­tik öğ­ret­me­ni ol­du­ğu­nu ifa­de eden Hi­lal Ak­su, şun­la­rı an­lat­tı: “Kı­zım ve da­ma­dım ata­na­bil­mek için tek­rar sı­na­va ha­zır­la­nı­yor. Sırf iki­si­nin gi­re­ce­ği sı­nav üc­re­ti 420 li­ra tu­tu­yor, bir de 2 ço­cu­ğun be­bek be­zi ve mas­raf­la­rı var. Bu ço­cuk­lar ne yap­sın? Uzun sü­re­dir ata­ma bek­le­yen kı­zım için bu­ra­da­yım ve ata­ma is­ti­yo­rum.”BİR UMUTLA ATAMA BEKLİYORUZ

2 se­ne­dir ata­ma bek­le­yen kı­zı için Sam­su­n’­dan ge­len Ün­zi­le Türk­men de “O ka­dar ye­me­dik ye­dir­dik, giy­me­dik giy­dir­dik, ço­cu­ğu­muz için ça­lış­tık, okut­tuk fa­kat bu se­fer­de ata­ma en­ge­li­ne ta­kıl­dık. Psi­ko­lo­ji­miz bo­zul­du­” der­ken, Kon­ya­’dan ev­la­dı­na des­tek için ge­len Cen­net Kap­lan, “Ö­nü­müz­de se­kiz ki­şi var. Bir umut­la ata­ma bek­li­yo­ruz. Ev­le­ne­cek, dü­ğü­nü ola­cak fa­kat ata­ma ol­ma­dı­ğı için hiç­bir şey ya­pa­mı­yo­ruz. Ço­cuk­lar­dan çok ai­le­si ola­rak biz en­di­şe­li­yi­z” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

TEK İSTEĞİM KIZIMI SINIFTA GÖRMEK

ATA­NA­MA­YAN bil­gi­sa­yar öğ­ret­me­ni eşi­ne des­tek için Nev­şe­hi­r’­den ge­len Gök­han Do­ğan, “E­şim 3 yıl­dır de­vam­lı ders ça­lı­şa­rak ay­nı stre­si ya­şı­yor. Bi­li­şim öğ­ret­me­ni ola­rak yük­sek pu­an al­dı­ğı hal­de ada­let­siz kon­ten­jan da­ğı­lı­mın­dan do­la­yı bin 500 ata­ma da­hi ya­pıl­ma­dı­” şek­lin­de ko­nu­şur­ken, an­ne Dö­ne Ça­lış­kan şun­la­rı söy­le­di: “Be­nim okur ya­zar­lı­ğım yok, oku­ya­ma­dım. ‘Ben oku­ya­ma­dım, kı­zım oku­su­n’ di­ye­rek kı­zı­mı okut­tum. Tek is­te­ğim kı­zı­mı sı­nıf­ta gör­mek. Yet­ki­li­le­rin se­si­mi­zi duy­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz. Eşim 60 ya­şın­da, in­şa­ata ça­lı­şa­rak di­ğer iki kı­zı­mı oku­tu­yor. Eğer kı­zım atan­say­dı işi bı­ra­ka­cak­tı.”
gazetevahdet


Son Güncelleme: 18.05.2015 14:56
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
7777777 2015-05-18 16:18:29

7 haziran geldiğinde bu ana babaların ahı cıkaçak akp merak etmeyin

Avatar
fen 2015-05-18 15:58:55

çok beklersiniz anneler,babalar milli eğitim bakanı nabi avcı olduğu sürece daha çok beklersiniz oğlum kızım öğretmen olarak atanacak diye... bunlar öğretmen ataması yapmazzzzzzz vurun gariban atanamayan öğretmenlere.eyyy milli eğitim yetkilileri sizleri Allaha havale ediyorum.

Avatar
Rafet 2015-05-18 15:34:04

gercekten hükümetimizden beklentimiz var bu cocuklarımızı çok büyük fedakarlıklarla okuttuk yemedik içmedik okuttuk ama sonuç husran bu cocuklarımızın anne ve babaları olarak çok böyük beklentimiz var atanmaları icin tek kelime rica ediyoruz

Avatar
sessiz gemi 2015-05-18 15:09:18

"de" bağlacını ayrı yazarak işe başlayabilirler :)

Avatar
ali 2015-05-18 18:23:58

her öğrencinin başına bir öğretmen düşünceye kadar alım yapılsın. her eğitim fakültesini bitiren öğretmen olsun. böylece iş garantili olduğu için herkes de bu fakülteleri okusun.

Avatar
ağustos 2015-05-18 23:35:06

kardeşim demogojiye gerek yok. 2015 temmuzda sınava girecek 350 bin kişinin de anası babası var. sen sınavı kazandın da hükümet atamadı mı? temmuzda kpss çalış kazan atan. 3 kuruşa 5 köfte dönemi bitti.

Avatar
Burhan 2015-05-19 14:28:49

bağlaç olan "de" yi bitişik yazmışlar :d

Avatar
keremcan 2015-07-14 04:31:33

Allah c.c un ilk emri oku,biz okuduk ogretmen olduk cunku diplomsmizda oyle yaziyor,vasfimiz diplomalarimizda oyle belirtiliyor ki bir sinav kpss bize engel,bir tek sinav 4 sene verilen emege cefaya kriter olamaz,kadrolarda yeterli gorulmezken kimilerince,peki ücretli öğretmenliğie neden yeterlli görüpte gönderebiliyorlar ve bunu meb yapiyor il ve ilcelerde.hemde kadrolu maasinin 3/1 kibi cuzzi bir meblaya,bu nasil adalet hani iktidar partisi ve diğerleri,hani adaletiniz,peygamberlik meslegi denilen ogretmenlerin hakki bu mu,kopru,yol vs yapmadan once iş verin kardesim ne para var nr iş var,ne evlilik,ne çocuk yaş 40 oldu bee bizde bu memlekete fayfali olalim diye bir umutla okuduk.guzel ulkemizin siyasetcilerinin turk gencligine birakacagi emanet bu mu işsizlik mi..verdigim emege aciyorum ailelerimizin yuzune bakamiyoruz.yaziklar olsun,Allaha havale ediyorum.