banner406
banner396
22 Nisan 2015 Çarşamba 15:12
Atama Bekleyen Öğretmenler Başbakan'a Rapor sundu

 SAYIN BAŞBAKANIM

Bu raporu size 330 bin öğretmen adına iletiyoruz.

Zor süreçler geçiren öğretmenlerimizin tekrar umutlarına sarılıp, inançlarının tazelenmesi için 120 bin açığa karşılık adaletli bir dağılımla en az 40 bin Nisan ataması yapılmasını istiyoruz. Atamaların objektif ve normlara göre tüm branşlara aynı oran kullanılarak yapılmasını ısrarla talep ediyoruz.


ALAN DEĞİŞİKLİĞİ

Alan değişikliği, ataması yapılmış fakat norm fazlası olmuş bir öğretmenin, açığı olan bir başka öğretmenlik alanında kadro almasını, başka branşın dersine girmesini sağlayan haksız bir uygulamadır. Öğretmenler olarak eylül ayından beri yoğun çalışmalarımızın sonucu olarak Kasım 2014’te alan değişikliği konusunda yetkililerimizden “olumsuz sonuçlarının olduğu gerekçesiyle Alan Değişikliğinin kısıtlandığı” açıklamasını aldık. Bugün bir çok sendika aracılığıyla alan Değişikliği tekrar yapılması için çalışmalar yapılıyor hatta dava açma hazırlığı gündemde tutularak Milli Eğitime baskı kurulmaya çalışılıyor. Biz bu uygulama ile mağdur edilen branş öğretmenleri olarak, alan değişikliği uygulamasının neden olduğu olumsuz sonuçlar Milli Eğitim bünyesinde açıklanmışken bir daha böyle bir uygulamanın olmayacağına emin olmak istiyor acilen bu konuda açıklamaların ötesinde resmi bir yaptırım bekliyoruz. . Lütfen bu konuda gereken desteği öğretmenlerimize verin, tekrar mağdur olmak istemiyoruz ve adaletli bir dağılım için sizlerin desteğine güveniyoruz, norm fazlası olan sınıf öğretmenlerine de başka branşları daha fazla mağdur etmeyecek bir çözüm yolu bulunmasını önemle rica ediyoruz.

KURS VE GÖREVLENDİRMELERLE

MAĞDURİYET DEVAM EDİYOR

Alan değişikliği bugünlerde sadece kurs eğitimleriyle kısıtlı tutulmuştur fakat bunun bize maddi, manevi yıkımının büyük olacağı kursların verildiği alanlardan anlaşılmaktadır.

1-Bilişim Teknolojileri Rehberliği

Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (F@tih Projesi) ile milyon dolarlarca yatırım yapılarak eğitimi teknoloji ile entegre etme adına büyük bir adım atılmıştır. Fakat MEB, BTR kursları ile bu okullara gerekli donanım ve teknik bilgiye sahip Bilişim Öğretmenlerini atamak yerine norm fazlası öğretmenlere yönelik bizzat açtığı 100 saatlik kurslarla sertifika vererek görevlendirmeler yapmaktadır. Bu hem milyon dolarlık bir proje olan F@TİH’i riske atmış hem de bu alanın öğretmenlerini mağdur etmiştir. Bugün 31500 BT sınıfı varken atanmış sadece 12 bin Bilişim öğretmeni bulunmakta okullarımızın binlerce laboratuarı bu görevlendirmeler yüzünden ehil olmayan ellerde çürümekte ya da kaderine terk edilmektedir. Kalıcı çözüm için, MEB, BTR kurslarına yönelik bir an önce norm çıkarmalı ve norma alanının öğretmenlerini atayarak görevlendirmelere son vermelidir.


2-Zihinsel Engelliler

Özel eğitimin okullarımızda yeterince oturmadığı, özel eğitim alan ailelerin bu konuda yeterince bilinçli olamadığı engelli çocuklarımıza bir engeli de bu kurslar koymakta 540 saatlik bir programın sonrasında herhangi bir öğretmen bu alana geçebilmektedir. Adaletsiz atama kontenjanlarının sonucunda ortaya çıkan norm fazlası öğretmenler kendi mağduriyetlerini başka mağduriyetlere sebep olarak gidermemelidir. Fakat bu öğretmenlerimizin değil buna olanak sağlayan anlayışın sebep olduğu durumdur. Yeterince mağdur olan aile ve çocuk eğitimi yeterli olmayan bu kişiler önünde daha zor durumlarda kalmakta ve ihtiyaçlarının karşılığını, alması gereken eğitimi bu yanlış program yüzünden alamamaktadır. Unutulmamalıdır ki özel eğitim yüksek özveri isteyen bir bölümdür ve asla kurslara, sertifikalara tabi tutularak verilemez.

3-Teknoloji Tasarım

Teknoloji Tasarım alanında onlarca mezun öğretmenimiz varken ve bu alan için dört yıl hem aileleri hem kendileri emek vermişken sadece iki haftalık kurslarla bu alana geçiş yapılabilmekte Teknoloji Tasarım öğretmenlerimiz ise atama beklemektedir.

4-Rehberlik

Son olarak Ocak 2015’te duyurulan Rehberlik kursu bu alanın hassasiyetine ve niteliğine hiç yakışmamaktadır. Ataması yapılmayan binlerce branş öğretmeni varken ataması yapılmış olan öğretmenlere saatlik ya da haftalık kurslarla alan eğitimi (!) bizzat Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilmekte bu şekilde yapılan milyon dolarlarca yatırım risk edilip bu kursların niteliksiz eğitim açısından manevi, yetersiz bilgi ve beceri yüzünden maddi kayıpları çok büyük olmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı bu kurslara bir an önce son vererek bu alanda oluşan ihtiyacı alana yönelik öğretmenleri atayarak çözümü bulmalıdır lütfen bu hatadan dönülmesi için gerekli çalışmaların başlatılması talebimize destek verin.

5- Felsefe

1. Milli Eğitim Bakanlığının, üç kardeş branşın (Felsefe, Sosyoloji ve Psikoloji) ortak istihdam alanı olan Felsefe Grubu öğretmenliği kontenjanları arttırılmalıdır. Bunun için, daha önceleri olduğu gibi, 10,11 ve 12. sınıflarda Psikoloji, Sosyoloji ve Mantık dersleri Felsefe gibi zorunlu ders kapsamına alınmalıdır.

2.Talim ve Terbiye Kurulunun 07/07/2009 Tarihli ve 80 Sayılı Kararı gereği ilköğretim seçmeli Düşünme Eğitimi Dersi, Felsefe bölümü mezunları tarafından yürütülmelidir. Şayet bu program başarılı bir şekilde sürdürülebilir ise Düşünme Eğitimi Dersi zorunlu hale getirilmelidir.

3. Felsefe Grubu Mezunlarının istihdamının sağlanması için üniversitelerdeki bölüm kontenjanları azaltılmalıdır. Bu vesile ile Fen Edebiyat fakülteleri, Felsefe Grubu programlarında sınıflar 50 kişinin altına indirilmeli ve zaman içinde gece bölümleri ile açık öğretim programları tamamen kaldırılmalıdır.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK

Daha az ücret ödemek adına, ülkemizin genç fidanlarının, çoğu zaman branşında uzman olmayan ve hatta öğretmen dahi olmayan kişilere teslim edildiği ücretli öğretmenlik sistemi bugün çocuklarımız için kayıp bir eğitimdir. Hayvan yetiştiricisinin, şarap üreticisi mezununun, muhasebe mezununun , iktisatçının, maliyecinin hatta lise mezunlarının çeşitli branşlarda öğretmenlik yaptığı bir ortamdan çocuklarımız ne kadar sağlıklı eğitim alabilir var olan eğitimden ne kadar faydalanabilir. Lütfen eğitim ehil kişilerin elinde olsun ve öğretmenlerimiz artık hak ettikleri saygınlığı toplum içinde yeniden alsın. Bizler ücretli öğretmenliğin sonlandırılması için bir çok çalışma, eylem ve imza kampanyaları yaptık. Fakat bu konuda en ufak bir gelişmenin hala olmaması bizlerde, bu yanlışın hala fark edilmemiş olma endişesini uyandırmaktadır. Lütfen bu konuda bir sonuç elde etmemiz için bizlere yardımcı olun ve ücretli öğretmenlik sisteminin kalkması için tüm yetki ve iradenizi çocuklarımız için kullanın.

120 BİN ÖĞRETMEN İHTİYACI, İŞSİZLİK, EMEKLİLİK

Resmi rakamlara göre 120 bin civarında öğretmen açığı var fakat 300 bin öğretmenimiz atamasının yapılacağı günü beklemekte. Bu kadar önemli bir alandaki ihtiyacın hızla kapanmasının gerekliliği ile Şubat 2015’te yapılan 15 bin atamayı yetersiz buluyor ve Nisan 2015’te en az 40 bin, Haziran 2015’te 30 bin olmak üzere toplam 85 bin öğretmenimizin okullarına, öğrencilerine ve umutlarına kavuşmasını talep ediyoruz. Bunun yanında nitelikli ve kalite eğitimin kuşaklar arasında ki iletişimsizliğe kurban edilmemesi için bir an önce emekliliğin düzenlenmesi gerekmektedir. Emeklilik şartlarının iyileştirilerek öğretmenlerimiz, emekliliğe teşvik edilmeli böylece eğitimde dinamiklik sağlanmış olmalıdır. Tüm bunlar için gerekli adım ve çalışmaların bir an önce başlatılmasını sizin vesilenizle yetkililerimize iletiyoruz.

EĞİTİM FAKÜLTELERİ VE FORMASYON

Yüz binlerce öğretmenimiz mesleğini yapmak için gün sayıp atama haberi bekliyor diğer yandan hayatına ataması yapılmayan bir öğretmen olarak devam etmeye çalışıyor. Bu sürecin zorluğunun en büyük kanıtı eğitim şehitlerimizdir. Bizler geleceğe umutla bakmak istiyor ve sevdiğimiz mesleği yapmak için inançla yarınları bekliyoruz fakat her geçen gün umudumuz tükeniyor. Alan değişikliği, adaletsiz atama, ücretli öğretmenlik ve son olarak bunca yığılmaya rağmen öğrenci alımlarına devam eden Eğitim fakülteleri ve formasyon veren anlayış bu umutsuzluğumuzu daha da derinleştiriyor.
Atama bekleyen binlerce mezun öğretmen varken Eğitim Fakülteleri öğrenci alımlarını ihtiyaca göre yapmalıdır. Mezun yığılmasının çok yüksek olup ihtiyacın çok düşük olduğu bölümler de tekrar ihtiyaç ortaya çıkıncaya kadar açılmamalıdır. Yüz binlerce Eğitim fakültesi mezunu öğretmenimiz atama beklerken “formasyon” verilerek mağduriyetin boyutlarının artırılması öğretmenlerimiz ve eğitim sistemimiz için kayıptır. Bizler eğitim fakültelerini yüksek puanlarla kazanıyor ve emeğimizle bitiriyoruz. Aynı hakkın para ile alınmasını kabul etmiyoruz. Öğretmen atamalarının ve yığılmalarının ortada olduğu şu durumda formasyon yeni bir meslek aracı değil yeni bir mağduriyet kapısı olmaktadır. Bu yüzden formasyonların bir önce kaldırılmasını, tekrar uygulanmamasını emek veren tüm öğretmenlerimiz adına talep ediyoruz.

Hatırlatıyoruz, gelişmiş bir ekonomi, kalkınmış bir toplum ancak kaliteli ve nitelikli bir eğitimle mümkündür.

Bizler “Oku” emrini aldık. Okuduk. Bizler önderimizin “Yeni nesil öğretmenlerin olacaktır” sözünü işittik bir nesil yetiştirmenin idealistliğini ve şuurunu benliğimizde hissedene kadar yılmadık emek verdik, çaba gösterdik.

Ailemiz üzgün, öğrencilerimiz üzgün, eşlerimiz üzgün, hayallerimiz ertelenmiş, emeklerimiz boşlukta, eğitimcilerimiz boşlukta, üzerinden ay geçmesine rağmen hala yapılan adaletsizliğe inanamıyor ve atanacağımızın haberini sizden bekliyoruz.

Biz eğitimciler, fedakar olmaya, cesur olmaya, hizmet etmeye hazırız. Bunun için gerekli eğitimleri aldık istenilen sınavı verdik, şimdi sizden müjdemizi bekliyoruz. İşsiz 300 bin insan demek eşsiz, aşsız ve gelecek ümidi kararmış milyonlar demek. Biz artık annelerimizin gözlerine gururla, öğrencilerimizin gözlerine şefkatle yetkililerimizin gözlerine öğretmen olarak bakmak istiyoruz!

Bizi anlayacağınızı, bizim sesimiz olacağınızı düşünüyor branş öğretmenlerine yapılan bu haksızlığı gidermek adına Şubat’ta 15 bin atamaya ek olarak 2015 Nisanda en az 40 bin atama haberini bekliyoruz.

Sorunlarımıza yönelik sorularımızı anlaşılmak için size ve sizinle çalışan yetkililerimize yöneltiyoruz;

1- Ücretli öğretmenlik dediğimiz sistemle hayvan yetiştiricisinin, şarap üreticisi mezununun, muhasebe mezununun , iktisatçının, maliyecinin hatta lise mezunlarının çeşitli branşlarda öğretmenlik yapmasının çocuklarımız ve eğitimimiz için ne derece yararı olabilir?

2- Emekliliği geldiği, içinde bulunduğu okul ortamı ile kuşak çatışması yaşadığı halde emekli olmamış eğitimcilerimizin eğitimimize ve çocuklarımıza katkısı nasıl olabilir?

3-Alan değiştirerek yüzeyselce bildiği bir alana geçen ya da kurs alarak o branşın rehberliğini/derslerini alan birinin o branşı aktarmada başarısı ne kadar olabilir? Branş öğretmeninin üniversitede aldığı branş dersi saatiyle bu şekilde yapılan geçişlerde alınan ders saati birbirinin kaç katıdır?

4-Yüz binlerce öğretmenimiz atama beklerken Eğitim Fakülteleri hala öğrenci almakta ya da öğretmen olmayan kişiler formasyon alarak öğretmen kadrolarına atanabilmektedir. Bu bölümler neden kapatılmıyor ve formasyon kaldırılmıyor, 300 bin işsiz öğretmen yeterince büyük bir mağduriyet değil midir?

5-Resmi verilere göre 120 bin öğretmen ihtiyacının olduğu ülkemizde 120bin öğretmensiz sınıfın, çocuklarımızın vebali hepimizin üzerindeyken,15 bin atama sayısı yeterli midir?

Sorunlarımızın çözümüne yönelik taleplerimizi, atamasının yapılmasını bekleyen binlerce Branş öğretmenimizin adına siz yetkililerimize iletiyoruz.

1-Ücretli öğretmenlik altında ucuz fakat kalitesiz eğitimin önüne geçmeli, ücretli öğretmenlik kaldırılmalıdır.

2-Nitelikli ve kaliteli eğitimin kuşaklar arasında ki iletişimsizliğe kurban edilmemesi için bir an önce emeklilik şartlarının iyileştirilerek öğretmenler emekliliğe teşvik edilmelidir.

3- Branş geçişlerine olanak sağlayan kursların (Bilişim Teknolojileri Rehberliği ve Teknoloji Tasarım vb.) biran önce kapatılmalı ve tekrar açılmamalıdır. Formatörlük/görevlendirme adı altında, F@TİH gibi büyük proje böylesine yüzeysel eğitim almış kişilerin eline bırakılamaz. Zihinsel engelliler gibi özveri ve özel eğitim gerektiren bir alan kursla herhangi bir öğretmene verilemez. Teknoloji Tasarım alanının dört yıllık mezunları atama beklerken atanmış öğretmenler haftalık kurslarla alana geçiş yapamaz. Milli Eğitim Bakanlığı alan geçişi sağlayan bu kursları kapatmalı görevlendirmelere de normlarını vererek branşının öğretmenlerini atamalıdır.

4-Eğitim fakültelerinin yığılma olan bölümleri tekrar ihtiyaç ortaya çıkıncaya kadar kapatılmalıdır. Yüz binlerce öğretmenimiz atama beklerken formasyonla bu mağduriyetin sınırları genişletilmemeli, formasyon alımları bir önce durdurulmalıdır.

5-Bu konuda en yetkili mercii olarak sizlerin desteğinizi bekliyor gerekli çalışmaların başlatılması için biran önce yetkilileri harekete geçirmenizi tüm umudumuzla bekliyoruz.

Ve son olarak Şubat 2015’te yapılan 15bin atamaya ek olarak Nisan 2015’te en az 40 bin öğretmen ataması talep ediyoruz.

Saygılarımızla Ataması Yapılmayan Öğretmenler

Son Güncelleme: 22.04.2015 15:14
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Fahri Yıldız 2015-04-22 18:15:28

hergün sabahtan akşama kadar "öğretmen atamaları" yazıp yeni bir haber varmı diye internet sitelerine bakıyorum,birgün müjdeli haberi alacağım diye umutla bekliyorum ama zaman daralıyor,lütfen öğretmenlerin sesine kulak veriniz.

Avatar
Kararsızım 2015-04-22 17:21:08

mhp de seçim bildirgesini açıkladıktan sonra akp nin oyları daha düşecek

Avatar
BAŞVEKİLİME 2015-04-22 17:11:19

sayin başvekilim hayatimiz boyunca emeklerinin eserini hissettiğimiz kiymetli öğretmenlerimizin sizlerden olan isteğini geri çevirmeyin.

Avatar
madem nabi beyin elinde birşey 2015-04-22 17:32:02

yok ozaman siz de kayıtsız kalmayın

Avatar
ilköğretimmat 2015-04-22 21:15:42

47 bin atamanın nisan ya da seçimden önce yapılmasını, ilköğretim mat 5000 kontejan talep etmektedir.

Avatar
edeb ya hu!!! 2015-04-22 18:37:23

bugün hiç iyi değilim ya rabbel alemin yardım et bize! kaç yıldır bekliyoruz 80-85 puanlarla açıkta kalmak artık yaşam umudu bırakmıyor bize norm açıkları açıklanıyor edebiyat için 3- 4 bin açık tek var deniyor bu kadar ders saati olan bölümde reel açık sayısı nasıl luyor da bu kadar az gözüküyor anlamıyorum yıldır din kültürüne öğretmen alımı hat safhada ama halen açık sayısı 20 bine yakın gözükmekte ne oluyor anlamıyorum branş değişikliği oluyor 2000 den fazla sınıfçı edebiyata geçiyor ya madem açık var bu bölümde ve bu kadar atama bekleyen edebiyatçı var neden onlardan almıyorsun da gidip alan değişikliği ile başımızı yakıyorsunuz!!!!!!

Avatar
dalga mı geciyonuz ??? 2015-04-22 19:06:14

ula bu haber taaa kac ay once zaten vardı,çıkmişti.
neyin kafasındasınız ?????

Avatar
sınıfçı 2015-04-22 19:11:13

tamamen traflı bir rapor..başını okuyunca ne olduğu belli zaten..