banner406
banner396
28 Ekim 2013 Pazartesi 13:51
Kasım ve Şubat Ayında Atama Bekliyoruz

 Öğretmeniz ama öğretemiyoruz. Çünkü bize sıra gelmiyor. 

On binlerce öğretmen her yıl atanmayı bekliyor fakat kadro olmadığı için açıkta kalıyor. Kimilerimiz bir sonraki atama dönemini beklerken, mecbur kalanlar geçici çözüm olarak ücretli öğretmenliğe başlıyor. Yani, yarın ne olacağını bilmeden, gelir ve iş güvencesi olmadan mesleğini yapmaya çalışıyor. Alanında uzman olmayan kişiler ücretli öğretmenlik yapıyorlar. (İşletme, muhasebe, et ürünleri, iki yıllık mezunlar vb.) Bu öğretmenlik mesleğine yapılan büyük saygısızlıktır. Geleceğimiz olan çocuklarımız için çok ama çok tehlikelidir.

Bu sistemin değişmesi için yapılabilecekler ise çok basit.
;

 

-Belirli bir süre hizmet vermiş öğretmenlere zorunlu emeklilik şartı getirilmesi ve ücretli öğretmenliklerin sadece emekli olanlardan karşılanması ile kadro mağduriyeti ortadan kaldırılabilir. Böylece mezun olduktan sonra yıllarca atama beklemek yerine, taze bilgilerle donanmış nitelikli öğretmenler olarak görevlerini yapmaya başlayabilirler. 
 

-Zorunlu emeklilik ile emekli olan öğretmenler ise mesleğe devam etmek istedikleri takdirde ücretli öğretmenlik yapabilirler. Hem emekli maaşı, hem de ücretli öğretmenlik maaşı alacak emekli öğretmenlerin maddi sıkıntı yaşamasının önlenmesi de mümkün olur. Böylece hem ücretli öğretmen ihtiyacı karşılanır hem de genç öğretmenler atama bekleyerek yıllarını geçirmezler. 
 

-Emeklilik zorunlu olarak uygulanmadıkça ve sadece ücretli öğretmenliklerin emekli olanlardan karşılanmadığı sürece daha çok gencimiz işsiz kalmaya devam edecek...
 


2013 yılında kpss sınavından sadece 2 ay önce getirilen alan sınavı maduriyeti, kpss sınavının sadece tek kullanımlık olması yüzbinlerce kişiyi zor durumda bırakmıştır.
 


Bu maduriyetin giderilmesi adına, atanamayan yaklaşık 300 bin civarındaki öğretmenlerin azaltılması adına, okullarımızın öğretmensiz kalmaması adına Kasım ve Şubat ayında atama yapılmasını talep ediyoruz.
 


Lütfen Siz de destek vererek; Kasım ve Şubat atamaların yapılmasını, Okul öncesi eğitimin zorunlu olmasını, Zorunlu emeklilik ve Emekli öğretmenlere ücretli öğretmenlik yapma izni verilmesini sağlayın, genç öğretmenlerin geleceğine dokunun.  Yüzbinlerce aile sizden gelecek güzel haberleri bekliyorlar.'

12 BAŞLIKTA ŞUBAT ATAMASI İSTEĞİMİZ
 

2013-2014 eğitim -öğretim yılına girmiş bulunmaktayız. Ancak bu döneme okullarımız birçok teknik eksiklik ve aksaklıklarla girmektedir. Bu eksikliklerin başında ise öğretmen ihtiyacı gelmektedir. Okullarımızdaki öğretmen ihtiyacını MEB'in vermiş olduğu veriler açıkça gözler önüne sermektedir. O verileri siz değerli yetkililerimizle paylaşmak istiyoruz.

Bilindiği üzere MEB bakanımız okullardaki öğretmen ihtiyacını, ücretli olarak çalıştırılan öğretmen sayılarını, eğitim fakültelerimizden mezun olan öğretmenlerin yıllık dağılıma göre ortalama sayılarını ve bugüne kadar biriken ve çaresizce atanmayı bekleyen öğretmenlerin sayılarını çıktığı her programda dile getirmeye çalışmaktadır. 
 

1) MEB bakanımızın verdiği bilgilere ve akimden öğretmen adaylarına gönderilen maillere göre 2013-2014 eğitim -öğretim dönemi için toplam 130 bin öğretmen ihtiyacı bulunmaktadır ve bu açığın 80 bini ücretli öğretmenlerle doldurulmaya çalışılmaktadır. Bakanlık, kalan 50 bin öğretmen açığına görevlendirecek ücretli öğretmen dahi bulamamakta ve okullarda dersler boş geçmektedir.
 

 

2) Artık valilerin dahi boş geçen dersleri bastığı haberlere konu olmakta iken, bakanlığın bu açığı görmemesi öğretmenler tarafından tedirginlikle karşılanmaktadır. Ayrıca bu öğretmen ihtiyaçlarına yeni öğretmen ihtiyaçları da eklenmektedir.
 

3) Bilindiği gibi liselerimiz artık zorunlu olmuştur. Bakanımızın verdiği bilgiye göre bu yıl Eylül 20 itibariyle, yani Ağustos atamasından sonra 690 bin öğrenci liselere kaydolmuştur. Liseler için yeni çıkarılan yönetmelikte, liselerdeki sınıfların en fazla 30-35 kişilik olması istenmiştir. Bu şartlar altında 690 bin öğrenci 30 kişilik sınıflara yerleştirilirse Türkiye de bu yıl tam 20 bin orta öğretim 1.sınıf şubesi oluşacaktır ki bu cumhuriyet tarihinde bir ilktir. Bu da liselerde fazlasıyla öğretmen ihtiyacına sebep olmuştur. Bu ihtiyacı, bakanlığın ücretli öğretmenlerle gidermesi mümkün görünmemektedir. 
 

4) Öğretmenler arasından bu yıl kasım ayında yönetici atamaları yapılacak ve 15 bin öğretmen okullara müdür olarak atanacaktır. Bu durum fazladan öğretmen ihtiyacını ortaya çıkartacaktır. 
 

5) MEB müsteşarımız sayın Yusuf Tekin, şubat ayında özür durumu (eş, sağlık ve eğitim durumundan ) atamaları yapılacağını medya ile paylaşmıştır. Bu durum, şubat ayında özellikle doğu illerimizin öğretmenlerinin batı illerimize tayin isteyeceklerini ve doğu bölgelerde yer alan okullarımızın her yıl olduğu gibi öğretmensiz kalacağı gerçeğini gözler önüne sermektedir. 

6) Şuan çalışmakta olan 80 bin ücretli öğretmenin, önceki senelerden bilindiği üzere genelde şubat ayında iş bıraktıkları göz önüne getirilirse sınava girecek olan binlerce öğrencinin mağdur olacağı aşikardır ve öğrencilerimizin geleceğiyle oynanmış olunacaktır.
 

 

7) SBS yerine getirilen yeni sınav sisteminde (TEOG) öğrencilerimiz öğretmenlerden eşit koşullarda eğitim almalıdır. MEB’in okullarımıza gönderdiği genelgeye göre; ''Ortaokulların 8’inci sınıflarında görev yapan öğretmenlerden rapor, izin ve başka mazeretlere bağlı olarak göreve gelmeyenlerin yerine, öğretmen görevlendirilmesi suretiyle derslerin işlenmesinde herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine özen gösterilecektir. Alınan tedbirlere rağmen öğretmen temininde güçlük çekilen derslerde ortak sınav yapılacak dersler için, okullardaki kadrolu branş öğretmenleri öncelikle 8’inci sınıflarda görevlendirilecektir. Okullarda branş öğretmeninin eksik kalması halinde okulun bulunduğu eğitim bölgesindeki diğer ortaokullardan, orta öğretim kurumlarından veya ilçe-il genelindeki diğer eğitim kurumlarından branş öğretmenleri görevlendirilecektir. Tüm bu tedbirlere rağmen ihtiyacın karşılanmaması halinde ise alan mezunlarından ücret karşılığı görevlendirmeler yapılarak gerekli tedbirler alınacaktır.” denmiştir. Bu genelgede öğretmen ihtiyacı var ise son tedbir olarak ücretli öğretmenlerin görevlendirmesinden bahsedilmektedir. Ancak bir kadrolu öğretmen ile ücretli öğretmenin verebileceği eğitim aynı olmayacaktır. Söz konusu ücretli öğretmenler görevi bıraktığında yeni öğretmenle uyum sorunu yaşayan öğrencilerimiz bu sınavlarda ne kadar verimli olabilir? Peki bu genelgeye göre hiç öğretmen bulunamaması halinde ne yapılacaktır? Eğitimde “fırsat eşitliği” sağlanmalı ise ücretli öğretmenlik kaldırılmalıdır ve her branş öğretmeni alanında uzman olduğu kendi branş derslerine girmek üzere kadrolu olarak atanmalıdır. 
 

8)Eğitimde Fatih Projesi, Devlet Planlama Teşkilatı tarafından hazırlanan Bilgi Toplumu Stratejisi 5 yıl süreyle (2006-2010) proje kapsamında belirtilen hedefleri karşılamak için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Genel Müdürlükler aracılığıyla yürütülüyor. Fatih projesi kapsamında uygulanacak olan tablet bilgisayar teknolojisi, ekonomik ve teknolojik olarak ne kadar üst düzey bir ülkede yaşadığımızı göstermektedir. Fakat bazı okullarımızda bu uygulamaya geçilirken bazı okullarımızda öğretmen açığının bulunması çelişki oluşturmakta ve eğitim-öğretim yılı sonunda aynı sınava tabi tutulacak olan öğrencilerimiz arasında derin uçurumlara neden olacaktır. Bu nedenle aradaki farkın biraz da olsa giderilmesi adına öğretmen açıklarının bir an önce kapatılması gerekliliği, yadsınamaz bir gerçektir.
 

9) 2013 Eylül ayındaki öğretmen atamalarında MEB tüm branşlar için taban puanı 60 olarak belirlemiş, MEB müsteşarımız sayın Yusuf Tekin, 60 taban puana tabi kalınacağını Eylül atamaları için 60 altı alanların sevinmemesi gerektiğini özellikle belirtmiştir. Ancak bunun akabinde 1.Ek öğretmen alımında taban puan 50’ye çekilmiş verilen ifadelerle çelişkiye düşülmüştür. Bu 1.Ek atamada kontenjanlar birçok öğretmende hayal kırıklığı yaşatmış, sadece bu dersin mezunları için taban puanın 50’ye çekildiği algısını uyandırmıştır. Bu atamalarda da kontenjanlar doldurulamamış 2.Ek öğretmen atamasına gidilmiştir. Ancak Ek öğretmen atamasında bütün branşlara adaletli davranılması gerekirken 1.Ek. öğretmen atamasının oluşturduğu hayal kırıklığı 2. Ek öğretmen atamasında giderilememiştir.

25 Eylül 2013’de yapılan son öğretmen ataması ile birlikte birçok branş mağdur olmuştur. Örneğin en büyük mağduriyetlerden biri Fransızca öğretmenlerine yaşatılmıştır. Alan sınavına tabi tutulan Fransızca öğretmenlerimizden öğretmen atamalarında “1” kişi bile alınmamıştır. KPSS için zaman ve emek harcamış olan bu öğretmenler sınav harçlarını ödemiş, alan sınavı için farklı yerlerde sınava girmiş dolayısı ile maddi manevi kayba uğramışlardır.
 

10) 2013’de gelen alan sınavı ile birlikte daha büyük emek ve zaman harcayan öğretmenlere tek puan uygulaması getirilmiştir. Alınan yüksek puanlar 2014’de tekrar alınamayabilir. Tek puan uygulamasının oluşturduğu sıkıntı senede 2 kez atamayı gerekli kılmaktadır. Birçok öğretmen KPSS’de başarı göstermek adına bu sınava ciddi zaman ve emek harcamaktadır. Çoğu hayatını ertelemekte, okuduğu yılların karşılığını almak istemektedir. 
 

11) Atanamayan ve sınırda kalan öğretmenlerin Şubat ataması beklentilerini, AKP grup başkan vekili sayın Nurettin Canikli'nin; ''Şubat ayında 10 bin öğretmen alınacak'' şeklindeki açıklamaları çok daha yükseltmiştir. Fakat daha sonra yapılan,''şubatta atama yok'' açıklamaları öğretmenlerin umutlarıyla oynandığı izlenimini oluşturmuş ve öğretmenlerin ayrıca üzülmesine neden olmuştur. 
 

12) Öğretmenler olarak yukarıdaki sebeplerden dolayı, bakanlığımızın şubat ayında acilen en az 40 bin öğretmen ataması daha yapması gerektiğini düşünüyoruz. Kaldı ki MEB bakanımız Sayın Nabi AVCI'nın belirttiği gibi eğitim koşullarımıza sadece ülkelerinin standartlarına taşıdığımızda yani sınıf mevcutları 20 kişi olacak şekilde ayarlandığında öğretmen ihtiyacı 250 bin olacaktır. Bakanlığımızın bu ihtiyaca acilen cevap vermesi ülkemizin geleceği açısından elzemdir. Son olarak atamalarda sürekli bütçenin sebep gösterilmemesi gerektiğini düşünüyor, hükümetimizin son yıllardaki ekonomik atılımlarla birlikte (IMF borçlarının kapanması, IMF’ye borç verecek ülkelerden biri haline gelmemiz gibi…)biz öğretmenleri de unutmayacağını düşünüyoruz. Bu gelişmelerle birlikte öğretmenler olarak yeni bir atama ile onurlandırılmayı temenni ediyoruz.


Saygılarımızla…
 

ATAMA BEKLEYEN ÖĞRETMENLER
Son Güncelleme: 28.10.2013 13:52
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
HİLAL ÇAL 2013-11-07 11:29:52

sayın başbakanım,tüm çaresizliğimle sesleniyoru neolur atanmak istiyorum ne olur sosyal bilgilerin atamasini yapin baraji düşşsün artk yaşamak isemiyorum memur kadrosuna atamami yapin ne olur öğretmnim ama işm yok sizin ölene kadar arkanizda olcam tüm sülalemle istikrar diyorum kasimda memr atamalarinda en azindan memur olmak istiyorum ne olur syardimci olun başbakanim ve cumhr başkanim 10 yidir arkanizdayiz tüm sülalemle ölene kadar başbakanim sizi çok seviyoruz uzun yillardir da başta kalmanizi istiyoruz sadece sizinle birlikte bu memlekete hizmet etmek istiyorm ne olur bu firsati verin yalvariyorum

Avatar
Tuana 2013-10-28 14:16:16

'emeklilik sorunu' yaşlı öğretmenlerim artık jübilenizi yapma zamanınız gelmedi mi?? her yıl yüksek puanlarla atama beklemekten yoruldum!!!

Avatar
görsel sanatlar resim 2013-10-28 14:23:17

adaletli atama istiyoruz artık bizlerden az alım istemiyoruz 40 binde sadece 357 aldınız çok magdur odukkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkku

Avatar
tef 2013-10-28 14:56:54

bizede koskoca bir "sıfır" atama verildi. bizde adalet bekliyoruz. adaletsiz yöneticilerden. allah sonumuzu hayıretsin

Avatar
almanca 2013-10-28 15:01:07

şubat ataması farz caiz şart artık.........

Avatar
teknik öğretmen 2013-10-28 15:19:21

şubat atamasının yapılmalı ve ataması yapılmayan teknik branşlara kadro verilmelidir. biz teknik öğretmenlerde 28 şubat maduruyuz

Avatar
türk dili ve edebiyatı 2013-10-28 15:39:14

şubat'ta edebiyata 1.500 kadro istiyoruz !!!

Avatar
acil 7 bin atama hakkımızı istiyoruz 2013-10-28 15:40:08

47binden kalan 7 bin atama hakkımızı hemen istiyoruz. hakkımız gasp edilemez.