25 Kasım 2017 Cumartesi 22:17
Kimin Öğretmen Olacağına Danıştay Karar Veremez

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Danıştayın ilahiyat fakültesi mezunlarının öğretmen olarak atanabilmesini sağlayan işlemin yürütmesini durdurması kararına ilişkin, "İlahiyat mezunlarının öğretmenlik haklarının ellerinden alınmasına izin vermeyiz. Bu konudaki değişiklik neyse bunu yapacağız. Başbakanımızla, Cumhurbaşkanımızla ve Milli Eğitim Bakanımızla bu konu istişare edilmiştir. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili bir yasal düzenleme yapacağız ve bu haksızlığı ortadan kaldıracağız." dedi.

Bozdağ, Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Temel Atma Töreni'nde, imam hatip liseleri ve ilahiyat fakültelerinden mezun olanların AK Parti iktidarı öncesi birçok sorunla karşı karşıya kaldığını belirtti.

Cumhuriyet dönemi hükümetleri arasında eğitime en fazla payı ayıran hükümetin AK Parti Hükümeti olduğunu vurgulayan Bozdağ, "İlköğretimde, ortaöğretimde, yüksek öğretimde çok büyük değişim ve dönüşümleri hep beraber hayata geçirdik." diye konuştu.

Bozdağ, AK Partiyle, Türkiye'nin din eğitim ve öğretiminin önündeki bütün engellerin kaldırıldığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Din eğitim ve öğretimi devletin denetim ve gözetimi altında yapılır. Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretimi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasında yer alır ve din eğitimi kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de aile temsilcilerinin iradesine bağlıdır. Türkiye'de ortaöğretimde okutulması zorunlu olan din kültürü ve ahlak bilgisi dersi, neredeyse yok dersler arasında yer alıyor. Bu dönemde buna da önem verdik."

- "Ortaöğretimde bugün din eğitimi verilmemektedir"

Din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin müfredatını yenilemek suretiyle, bütün dinler hakkında bir kültür ve bilgi aktarma konusunda önemli bir mekanizma olarak işlemesinin önünü açtıklarını belirten Bozdağ, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Buna rağmen Türkiye'de bazı mahkemeler, bu din kültürü ve ahlak bilgisi öğretimiyle ilgili derslerin aleyhine kararlar verdi. En son İstanbul'da bir idare mahkemesi, hem de oy birliğiyle, 'Din eğitimi dersine insanlar mecbur edilemez' diyor. Mahkemenin hakimleri belli ki; din eğitimiyle din öğretimi arasındaki farkı bilmiyor. Türkiye'de ilk ve ortaöğretim kurumlarında verilen derslerin hiçbiri din eğitimi değildir. Din ve ahlak kültürüne dair bilgiler verilmektedir. Yapılan bir öğretimdir, eğitim değildir. Maalesef mahkemelerde bazı hakimler bu öğretimi, eğitim yerine ikame etmeyi, hem de mahkeme kararıyla başarmışlardır. Ancak bu kabul edilemez bir durumdur. Türkiye'de ortaöğretimde bugün din eğitimi verilmemektedir. İmam hatip liseleri dahil, ortaöğretimde yapılan şey, din öğretimidir, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretimidir. İmam hatip liselerinde biraz daha ağırlıklı olarak İslam dini öğretilmektedir."

- "Kimin öğretmen olacağına Danıştay karar veremez"

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Danıştayın, ilahiyat fakültesi mezunlarının öğretmen olmasını engelleyen bir karar verdiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Mahkemenin işi mi bu? Kimin öğretmen olacağına Danıştay karar veremez, idare mahkemeleri karar veremez. Yasayla düzenlenebilir, yasa da yasanın verdiği yetkilerle idare bunu düzenleyebilir. Eğer bir ülkede kimin ne olacağına mahkemeler karar vermeye kalkarsa, orada hukuk devletinden bahsedemeyiz. Maalesef Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu yerindelik denetimi yapmış, yetkisini aşarak, müdahale etmememesi gereken bir alana, hukuka aykırı bir şekilde müdahale etmiştir. Kimlerin nerede öğretmen olacağının kararını Milli Eğitim Bakanlığı verir ya da yasanın kurallarına göre yapılır. Mahkeme ve Danıştay yerindelik denetimi yapmıştır. Anayasaya göre yerindelik denetimi yapamaz. İlahiyat mezunlarının öğretmenlik haklarının ellerinden alınmasına izin vermeyiz. Bu konudaki değişiklik neyse bunu yapacağız. Başbakanımızla, Cumhurbaşkanımızla ve Milli Eğitim Bakanımızla bu konu istişare edilmiştir. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili bir yasal düzenleme yapacağız ve bu haksızlığı ortadan kaldıracağız."

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı görevine Prof. Dr. Huriye Martı'nın atandığını anımsatarak, "Türkiye'de bir ilktir bu. Bunu önemsiyoruz. Bundan sonraki süreçte de Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde kadın vaizlerin, Kur'an kursu öğreticilerinin, müfettişlerin, murakıpların sayılarını artıracağız." dedi.

Bozdağ, Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Temel Atma Töreni'nde, Danıştayın ilahiyat fakültesi mezunlarının öğretmen olarak atanabilmesini sağlayan işlemin yürütmesini durdurması kararını verenlerin Türkiye'deki eğitim ve öğretim arasında farktan haberinin olmadığını belirtti.

Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliğine ilişkin bölümler olduğunu ancak bu bölümlerde henüz okuyan öğrenci olmadığını ifade eden Bozdağ, "Danıştay'a soruyorum; 'sizin verdiğiniz bu karar doğrultusunda biz hareket etmiş olsak, önümüzdeki sene din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerini nereden atayacağız?' Söyler misiniz?" diye konuştu.

- "Bütün eğitim ve öğretim, devletin gözetim ve denetimi altında yapılır"

İlahiyat fakültesi mezunlarına yönelik yaşanan sıkıntının giderilmesi hususunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimat verdiğine dikkati çeken Bozdağ, şöyle devam etti:

"İnşallah ilk düzenlemeyle bunu ortadan kaldıracağız. Din eğitim ve öğretiminin, devletin gözetim ve denetimi altında yapılması son derece önemli. Bundan bazıları rahatsız oluyor. Devletin gözetim ve denetimi altında olmayan eğitim olabilir mi? Bu ülkedeki bütün eğitim ve öğretim, devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Yasalara ve anayasamıza uygun biçimde yapılır. Devlet de bunun denetimini yapar. Aksi takdirde kimin ne öğrettiğini, neler yaptığını kestiremeyiz. Bunun bizi nereye götüreceğini de bilemeyiz. Din eğitim öğretimi Kur'an kurslarında, imam hatip liselerinde ve ilahiyat fakültelerinde, İslami ilimler fakültelerinde, camilerde ve sivil toplum örgütlerinin yasalar çerçevesinde yaptığı faaliyetler çerçevesinde Türkiye'de, devletin denetimi ve gözetimi altında yapılır."

- "İlahiyat fakültelerinin sayılarını artırdık"

Bozdağ, AK Parti hükümetlerinin imam hatiplerin önünü açtığını ve katsayı engelini kaldırdığını anımsatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kur'an kurslarının önündeki engelleri kaldırdık. Yeni dönemde de ilahiyat fakültelerinin sayılarını artırdık. Amacımız ilahiyat fakültelerinin sayılarını artırmak suretiyle yüksek öğrenim görmüş insanların, din alanında hizmet eden bütün vatandaşlarımızın yüksek öğrenim görmesine imkan sağlamaktır. Diyanet çalışanları arasında yüksek öğrenim görenlerin sayısı, her geçen gün artmaktadır. Bundan sonra daha da artacaktır."

Din hizmeti sunan görevlilerle ilgili önemli bir reformu daha hayata geçirdiklerini anlatan Bozdağ, şunları kaydetti:

"Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev yapan müftü, vaiz, Kur'an kursu öğreticisi, imam hatip ve müeezzin-kayyımlar ile diğer personelin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimlerini verecek bağımsız, doğrudan bağlı değil ama ilgili bir kuruluş var. Yeni kuruldu; Diyanet Akademisi. Bu düzenlemenin yasalaşmasından sonra Diyanet İşleri Başkanlığı; müftü, vaiz, imam hatip, müeezzin-kayyım ve Kur'an kursu öğreticiliği adaylığı sınavı açacak. Sınavı kazanan öğrenciler Diyanet Akademisi'ne devam edecek. Müftü adayları 4 yıl, vaiz 3, imam hatip iki yıllık eğitimin ardından yapılan sınavlarda başarılı olursa Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından mesleğe kabulüne karar verilecek. Ondan sonra müftü, vaiz ve imam hatip olarak atanacaklardır."

Bozdağ, bu çalışmanın en önemli amacının ise hizmet sunan görevlilerin kalitesini artırmak, daha iyi bir hizmetin verilmesini sağlamak olduğunu bildirdi.

İlahiyat fakültelerinin dinin doğru öğretilmesi, yaşanması konusunda önemli görevler ifa ettiğini vurgulayan Bozdağ, bu alanda eğitim yapan diğer kurumların tamamının üzerine düşen görevi yerine getirdiğinde, terör örgütlerinin dini istismar etmek için karanlık alan bulamayacağını aktardı.

Bozdağ, dünyada İslam ve Müslümanlar hakkında çok kirli bir algı operasyonuyla karşı karşıya kalındığına işaret ederek, bu operasyonları ortadan kaldıracak kişilerin de ilahiyat fakültelerindeki bilim insanları ve burada yetişen öğrenciler olacağını dile getirdi.

İslam'da kadın konusunun, birilerinin sürekli tartıştığı ve buradan İslam'a, Müslümanlara zarar vermek için kaşıdığı bir yer olduğunu belirten Bozdağ, bu nedenle İslam'ın kadına, kadın haklarına verdiği değeri de son derece önemsediklerini söyledi.

İnsan hakları, hukuk devleti gibi konuların İslam'ın özünü temsil eden konular olduğuna dikkati çeken Bozdağ, şöyle konuştu:

"Bunlar üzerinde de en iyi çalışmaları buralar yapacak. İnsan hakları konusunda kavramsallaştırmayı başkaları yaptı ama insan haklarına ilişkin temel metinlerin en muhteşemi İslam'ın metinleridir, Kur'an-ı Kerim'in ayetleri ve Peygamber Efendimizin hadisleridir. Ancak bunun kavramsallaştırmasını Müslüman alimler yapamayınca, bununla ilgili fakir bir durumda kalıyoruz. Bu nedenle bu kavramsallaştırma üzerinde ilahiyat fakültelerimizin çok ama çok durmalarını önemsiyorum."

- "81 ilimizde müftü yardımcılarımızdan en az biri kadın olacak"

Toplumun yarısını oluşturan kadınlara dini konuların aktarılması ve ulaştırılmasının son derece önemli olduğunu anlatan Bozdağ, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"İlahiyat fakültelerinde ve hayatın pek çok alanında kadının etkinliğinin artması, ülkenin geleceğinin daha iyi olmasına katkı sağlayacaktır. Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı görevine Prof. Dr. Huriye Martı atanmıştır. Türkiye'de bir ilktir bu. Bunu önemsiyoruz. Bundan sonraki süreçte de Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde kadın vaizlerin, Kur'an kursu öğreticilerinin, müfettişlerin, murakıpların sayılarını artıracağız. Şu anda hiç kadın murakıp yok. Diyanet İşleri Başkanlığı ilana çıktı, 50 tane kadın murakıp alacağız. Kur'an kurslarının ve kadınların eğitim öğretim verdiği yerlerin denetimini bunlar yapacak. 81 ilimizde müftü yardımcılarımızdan en az biri kadın olacak. Büyükşehirlerde bunun sayısı daha da artacaktır. Diyanet'in hizmetleri sadece erkeklere dönük değil aynı zamanda kadınlara dönük hizmetlerdir. Kadınlarımızın Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde istihdamı için adımlar atıyoruz."

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, alana kurulan butona basarak, fakültenin temelini attı.

Programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ile davetliler katıldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
1709 2017-11-26 00:26:02

Ama kimin şube müdürü olacağına siz karar verirsiniz hukuk size lazım. Olduğunda zıplayarak bağırıyor sunuz

Avatar
sln 2017-11-26 17:39:52

sayın bozdağ sen mi karar vereceksin biz onları tarih coğ edebiyat gibi derslere verelim mağdur olmasinlar

Avatar
sümeyye 2017-11-26 10:28:22

Allah razı olsun hepinizden.!! her kademede zorunlu 2 saat hadis dersi olmasini da istiyoruz atamalarda hakettigimiz kadronun azini alabiliyoruz bu haksizlik da giderilir inşaAllah