banner406
banner396
05 Nisan 2015 Pazar 10:58
MEMUR ÖĞRETMENLER MÜCADELELERİNİ SÜRDÜRÜYOR
 Memur kadrosunda çalışmakta olan öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığına ait öğretmen kadrolarına sınavsız atamalarının yapılması için mücadelelerini sürdürüyor.
Kendilerini “memuröğretmenler” olarak adlandıran ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlik haklarının verilmesini isteyen grup adına Sitemize gönderilen bir elektronik postada özetle şöyle deniliyor:

Yüksek KPSS puanlarıyla memurluk kazanmak zorunda bırakılmış, öğretmenlik ataması yapılmamış MEMURÖĞRETMENLERİN "Mezuniyet Tarihleri Önceliği" veya "Emekliliğe Esas Toplam Hizmet Süresi" veya "SSK’lı Öğretmenlik & Öğreticilik Süreleri + Memuriyet Süreleri" ölçütlerine göre kendi aralarındaki sıralamayla MEB öğretmen kadrolarına geçişleri anayasal aile birliğinin korunması adına zorunlu hizmetten muaf tutularak sağlanmalıdır.  

KPSS’siz öğretmen alımı      

2015 yılı içinde özel dershane öğretmenlerinin KPSS’siz olarak MEB öğretmen kadrolarına ataması yapılacaktır. "28 Şubat Mağduru" olarak adlandırılan kişiler, sadece bir dilekçeyle KPSS’siz olarak MEB öğretmen kadrolarına alınmıştı. KPSS ile atanmadıkları halde üniversitelerden araştırma, öğretim görevlileri ve okutman kadrolarından MEB öğretmen kadrolarına kurumlar arası geçişin önünde engel yoktur. KPSS’siz milli sporcuların MEB’e öğretmen olarak alımı da sürmektedir.

Ayrıca, MEB Müsteşarının Şubat 2015'te devlet memuru olan öğretmenlerden MEB’e uzman yardımcısı alımına dair eleştirilere karşı "Bu kişiler KPSS ile alındı, bir daha sınava sokmaya gerek yok!" ifadeleri apaçık ortadır.

MEB, bütçeye maliyeti yüksek olan, eğitim sisteminde memnuniyet oluşturmayıp sayıları 80.000'i aşan ücretli öğretmenlikler, vekil öğretmenlikler ve sadece mülakatla atanacağı söylenen, büyük tepki çekecek ve bütçeye muazzam maliyet getirecek KPSS'siz özel dershane öğretmenlerine MEB’de kadro verilmesinden önce, zaten Genel Bütçeden maaş alan 657’li memur olarak çalışan ve asıl mesleklerine kavuşmak isteyen öğretmenleri bünyesine katarsa, hükümet de kendini mali-bütçe anlamında hiç yormadan öğretmen ihtiyacının birkaç binlik kısmını sorunsuzca, maliyetsiz, daha adaletli bir karşılıklı yarar ve hakkaniyet ilişkisi içinde akıllıca kapatmış olur.

Memuröğretmenlerin mağduriyeti

KPSS ye girerek yüksek puanlar almış ve çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına memur olarak atanmış MEMURÖĞRETMENLER mağdur edilmişlerdir. Milli Eğitim Bakanlığınca 06/05/2010 tarihinde yayınlanan Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde 31/08/2012 tarihinde yapılan değişiklikle memurlukta hizmet süresi esasına dayalı atama çeşidi olan "Kurum içi İlk Atama ve Kurumlar Arası İlk Atama" yürürlükten kaldırılmıştır.

Kurum içi ve Kurumlar arası atama kaldırılarak kamu görevi hizmetinde çalışan memurların tekrar KPSS' ye girerek puan üstünlüğüne göre atanma şartı getirilmiştir. Ancak ilgili yönetmelik değişikliği dikkatle incelendiğinde 2012 KPSS başvuruları ÖSYM'ce Nisan ayında, sınavı da Temmuz ayında yapılmışken yönetmelik değişikliğinin 31 Ağustos 2012'de yapılması nedeni ile bütün MEMUR ÖĞRETMENLER bir anda mağdur duruma düşürülmüştür.

Kamu hizmetinde bulunan memurların en üst öğrenim gördükleri mesleklerde çalıştırılmaları birçok mahkeme kararıyla hükme bağlanmışken böyle bir uygulamanın getirilmesi mahkeme kararlarına da aykırılık oluşturmaktadır.

MEB 6 yıl dershanelerde hizmeti bulunanları KPSS şartı aramaksızın öğretmenlik kadrolarına atamalarını uygun görürken, zaten kamu hizmetinde bulunan özelde öğretmenlik yapmış sonradan KPSS ile memurluk kazanmış ya da memurluğu sırasında öğretmen olmaya hak kazanmış kamu çalışanlarına sanki ilk kez atanacaklarmış gibi sadece ve yeniden KPSS koşuluyla öğretmenliğe geçiş seçeneği bırakması mantık dışıdır.

Son iki yıldır da ÖABT'ye bağlı 121 ve p10 eşitsizliği branşlar arası hakkaniyet bazında işleri iyice karıştırmış uygulamada adaletsizliği ortaya çıkarmıştır.

Ayrıca, Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin Atama Çeşitleri başlığı altında yer alan Milli Sporcuların Ataması çeşidinde de KPSS şartı aranmadığı halde, Yönetmelik değişikliğiyle Milli Sporcuların Atanması başlığına dokunulmaksızın sadece "Kurum İçi ve Kurumlar Arası İlk Atama" çeşidinin kaldırılması kabul edilebilir olmamakla birlikte eşitlik ilkesine aykırı görülmektedir.

MEMURÖĞRETMENLERin içinde öğretmenlik hedefi doğrultusunda aileleri ile birlikte yılların maddi-manevi emeğini harcamış ama MEB’e ataması yapılmamış, çeşitli koşullar gereği yaşamını sürdürmek için yaşı da ilerlerken gönlüne yatmasa da öğretmenlik dışı memurluk kazanmış, ÖSS+ÖYS+LES+KPSS+... vs sınavlarından başarıyla çıkmış, lisans-yüksek lisans- pedagojik formasyon eğitimini başarıyla bitirmiş hatta MEB'in Özel Öğretim Kurumlarında adaylığı kaldırılmış özel okul ve dershane öğretmeni asil memurlar olduğu da unutulmamalıdır.

Beklentimiz, biz MEMURÖĞRETMENLERİN, 31.08.2012’deki MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği değişikliğinden önceki kazanılmış öğretmenlik haklarımızın yok edilmemesi; öğretmenlerden yönetmelik değişikliği öncesi memur olanlardan isteyenlerin, meb’e bağlı özel öğretim kurumlarında aday öğretmenliği kaldırılmış ve şu an öğretmenlik dışı asil memur olarak çalışanlar ile sonradan öğrenimini tamamlayarak öğretmenlik yapmaya hak kazanmış kamu çalışanlarının kurumlar arası ilk atama veya aile düzeni kaybımızdan doğan yaşamsal mağduriyetimizi geç de olsa giderecek uygun bir usulde MEB’e geçişimizin gerçekleştirilmesidir. Memur kadrosunda çalışmakta olan öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığına ait öğretmen kadrolarına sınavsız atamalarının yapılması için mücadelelerini sürdürüyor.
Kendilerini “memuröğretmenler” olarak adlandıran ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlik haklarının verilmesini isteyen grup adına Sitemize gönderilen bir elektronik postada özetle şöyle deniliyor:

Yüksek KPSS puanlarıyla memurluk kazanmak zorunda bırakılmış, öğretmenlik ataması yapılmamış MEMURÖĞRETMENLERİN "Mezuniyet Tarihleri Önceliği" veya "Emekliliğe Esas Toplam Hizmet Süresi" veya "SSK’lı Öğretmenlik & Öğreticilik Süreleri + Memuriyet Süreleri" ölçütlerine göre kendi aralarındaki sıralamayla MEB öğretmen kadrolarına geçişleri anayasal aile birliğinin korunması adına zorunlu hizmetten muaf tutularak sağlanmalıdır.  

KPSS’siz öğretmen alımı      

2015 yılı içinde özel dershane öğretmenlerinin KPSS’siz olarak MEB öğretmen kadrolarına ataması yapılacaktır. "28 Şubat Mağduru" olarak adlandırılan kişiler, sadece bir dilekçeyle KPSS’siz olarak MEB öğretmen kadrolarına alınmıştı. KPSS ile atanmadıkları halde üniversitelerden araştırma, öğretim görevlileri ve okutman kadrolarından MEB öğretmen kadrolarına kurumlar arası geçişin önünde engel yoktur. KPSS’siz milli sporcuların MEB’e öğretmen olarak alımı da sürmektedir.

Ayrıca, MEB Müsteşarının Şubat 2015'te devlet memuru olan öğretmenlerden MEB’e uzman yardımcısı alımına dair eleştirilere karşı "Bu kişiler KPSS ile alındı, bir daha sınava sokmaya gerek yok!" ifadeleri apaçık ortadır.

MEB, bütçeye maliyeti yüksek olan, eğitim sisteminde memnuniyet oluşturmayıp sayıları 80.000'i aşan ücretli öğretmenlikler, vekil öğretmenlikler ve sadece mülakatla atanacağı söylenen, büyük tepki çekecek ve bütçeye muazzam maliyet getirecek KPSS'siz özel dershane öğretmenlerine MEB’de kadro verilmesinden önce, zaten Genel Bütçeden maaş alan 657’li memur olarak çalışan ve asıl mesleklerine kavuşmak isteyen öğretmenleri bünyesine katarsa, hükümet de kendini mali-bütçe anlamında hiç yormadan öğretmen ihtiyacının birkaç binlik kısmını sorunsuzca, maliyetsiz, daha adaletli bir karşılıklı yarar ve hakkaniyet ilişkisi içinde akıllıca kapatmış olur.

Memuröğretmenlerin mağduriyeti

KPSS ye girerek yüksek puanlar almış ve çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına memur olarak atanmış MEMURÖĞRETMENLER mağdur edilmişlerdir. Milli Eğitim Bakanlığınca 06/05/2010 tarihinde yayınlanan Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde 31/08/2012 tarihinde yapılan değişiklikle memurlukta hizmet süresi esasına dayalı atama çeşidi olan "Kurum içi İlk Atama ve Kurumlar Arası İlk Atama" yürürlükten kaldırılmıştır.

Kurum içi ve Kurumlar arası atama kaldırılarak kamu görevi hizmetinde çalışan memurların tekrar KPSS' ye girerek puan üstünlüğüne göre atanma şartı getirilmiştir. Ancak ilgili yönetmelik değişikliği dikkatle incelendiğinde 2012 KPSS başvuruları ÖSYM'ce Nisan ayında, sınavı da Temmuz ayında yapılmışken yönetmelik değişikliğinin 31 Ağustos 2012'de yapılması nedeni ile bütün MEMUR ÖĞRETMENLER bir anda mağdur duruma düşürülmüştür.

Kamu hizmetinde bulunan memurların en üst öğrenim gördükleri mesleklerde çalıştırılmaları birçok mahkeme kararıyla hükme bağlanmışken böyle bir uygulamanın getirilmesi mahkeme kararlarına da aykırılık oluşturmaktadır.

MEB 6 yıl dershanelerde hizmeti bulunanları KPSS şartı aramaksızın öğretmenlik kadrolarına atamalarını uygun görürken, zaten kamu hizmetinde bulunan özelde öğretmenlik yapmış sonradan KPSS ile memurluk kazanmış ya da memurluğu sırasında öğretmen olmaya hak kazanmış kamu çalışanlarına sanki ilk kez atanacaklarmış gibi sadece ve yeniden KPSS koşuluyla öğretmenliğe geçiş seçeneği bırakması mantık dışıdır.

Son iki yıldır da ÖABT'ye bağlı 121 ve p10 eşitsizliği branşlar arası hakkaniyet bazında işleri iyice karıştırmış uygulamada adaletsizliği ortaya çıkarmıştır.

Ayrıca, Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin Atama Çeşitleri başlığı altında yer alan Milli Sporcuların Ataması çeşidinde de KPSS şartı aranmadığı halde, Yönetmelik değişikliğiyle Milli Sporcuların Atanması başlığına dokunulmaksızın sadece "Kurum İçi ve Kurumlar Arası İlk Atama" çeşidinin kaldırılması kabul edilebilir olmamakla birlikte eşitlik ilkesine aykırı görülmektedir.

MEMURÖĞRETMENLERin içinde öğretmenlik hedefi doğrultusunda aileleri ile birlikte yılların maddi-manevi emeğini harcamış ama MEB’e ataması yapılmamış, çeşitli koşullar gereği yaşamını sürdürmek için yaşı da ilerlerken gönlüne yatmasa da öğretmenlik dışı memurluk kazanmış, ÖSS+ÖYS+LES+KPSS+... vs sınavlarından başarıyla çıkmış, lisans-yüksek lisans- pedagojik formasyon eğitimini başarıyla bitirmiş hatta MEB'in Özel Öğretim Kurumlarında adaylığı kaldırılmış özel okul ve dershane öğretmeni asil memurlar olduğu da unutulmamalıdır.

Beklentimiz, biz MEMURÖĞRETMENLERİN, 31.08.2012’deki MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği değişikliğinden önceki kazanılmış öğretmenlik haklarımızın yok edilmemesi; öğretmenlerden yönetmelik değişikliği öncesi memur olanlardan isteyenlerin, meb’e bağlı özel öğretim kurumlarında aday öğretmenliği kaldırılmış ve şu an öğretmenlik dışı asil memur olarak çalışanlar ile sonradan öğrenimini tamamlayarak öğretmenlik yapmaya hak kazanmış kamu çalışanlarının kurumlar arası ilk atama veya aile düzeni kaybımızdan doğan yaşamsal mağduriyetimizi geç de olsa giderecek uygun bir usulde MEB’e geçişimizin gerçekleştirilmesidir.
Son Güncelleme: 05.04.2015 11:00
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
serdar eroğlu 2015-04-06 01:11:51

memur öğretmenler mağdur ve kimse seslerini duymuyor

Avatar
vahab çiftçi 2015-04-06 01:12:24

memur öğretmenler yönetmelik mağduru

Avatar
ertan bilğiç 2015-04-06 01:13:33

memur öğretmenlerin mağduriyeti lütfen giderilsin

Avatar
eltun 2015-04-05 23:26:50

Bizler Eğitim Fakültesini bitirerek öğretmen olmuş devlet memurlarıyız. 31/08/2012 yılından önce (hizmet yılına göre) kurumlar arası geçiş hakkımız olduğu için, diğer unvanlarda da tercih yaptık. Kurumlar arası geçişe güvendiğimiz için, bazılarımız çalışırken okuduk. Eğer bu hakkın elimizden alınacağını bilseydik tercih yapmaz, bir sürü emek verip okumazdık.
31/08/2012 tarihinde Sayın Bakanımız Ömer DİNÇER zamanında hiçbir açıklama yapılmadan KPSS ile atanmış memur öğretmenlerin zaten kısıtlı olan %3 oranındaki kontenjanı iptal edilerek KPSS şartı getirilmiştir.
DERSHANE ÖĞRETMENLERİNE KPSS şartı aranmaksızın (HEPSİ DE EN AZ 5-6 KEZ KPSS YE GİRİP ATANAMAYAN DERSHANE ÖĞRETMENLERİ Kİ PEK ÇOK TANIDIĞIMIZ VAR BU ŞEKİLDE OLAN) 6 yıl çalışmayla atama hakkı verilirken , bizlere yapılan KPSS dayatması ne kadar adil olmaktadır.Hakkımızın tekrar iade edilmesiniz istiyoruz.

Avatar
hakan 2015-04-06 00:08:37

kurumlar arası geçiş hakkımızı geri verilmesini istiyoruz..bir gecede çıkartılan yönetmelikle haksızca elimizden alınan ve geleceğimize mal olan kurumlar arası geçişin bir an önce yapılmasını istiyoruz...saygılarımla...

Avatar
nida bulut 2015-04-07 18:52:46

memurogretmenler sizden ayrıcalık istemiyor,ellerinden alınan haklarını istiyor!

Avatar
yoolar 2015-04-05 13:32:00

memur öğretmenler mağduriyeti giderilsin

Avatar
mağdur memurlar 2015-04-05 22:56:38

memur öğretmenler mağduriyeti giderilsin dershaneciler kadro verilirse bizede verilsnmebpersonel.com