banner374
04 Temmuz 2015 Cumartesi 01:00
Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı


İşte Yapılan O Değişiklikler

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMEN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK


Millî Eğitim Bakanlığından:

MADDE 1 – 17/4/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, ikinci ve üçüncü fıkraları ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) İl ve ilçe millî eğitim müdürleri, görev alanlarındaki eğitim kurumlarında performans değerlendirme sürecinin sağlıklı olarak yürütülebilmesi için gerekli tedbirleri alır. İl millî eğitim müdürlüğü, nihai performans değerlendirmesinde başarılı ve başarısız olanların listelerini Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne bildirir.”

“(3) Maarif müfettişi, aday öğretmenin eğitim kurumundaki çalışmalarını mesleki ölçütler bağlamında gözlemler ve kendisine rehberlik eder. Maarif müfettişi, rehberlik, gözlem ve incelemeleri doğrultusunda Ek-3’te yer alan Formu üç nüsha olarak doldurur. Formun bir örneğini muhafaza eder, bir örneğini aday öğretmene diğer bir örneğini ise aday öğretmenin görev yapmış olduğu eğitim kurumu müdürlüğüne beş iş günü içinde teslim eder.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Sınav, ihtiyaç duyulması halinde coğrafi şartlar göz önünde bulundurularak birden fazla il için bir veya birden fazla merkezde gerçekleştirilebilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Sözlü sınavın Bakanlık merkezinde yapılması halinde; Sınav Koordinasyon Komisyonu başkanının görevlendireceği bir daire başkanının başkanlığında, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Rehberlik ve Denetim Başkanlığı ve Hukuk Müşavirliğinden katılacak birer daire başkanından oluşur. İhtiyaç duyulması halinde yukarıda sayılan üyelerden birinin yerine bir öğretim üyesi görevlendirilebilir. Birden fazla komisyon kurulması durumunda, Millî Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatında farklı birimlerden daire başkanı, şube müdürü, millî eğitim uzmanı veya şahsa bağlı eğitim uzmanı da komisyonlarda üye olarak görevlendirilebilir. Aynı usulle birer yedek üye belirlenir. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya komisyon başkanının çağrısı üzerine yedek üye katılır. Komisyon, başkanının belirlediği tarih ve gündemle toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır. Komisyonun sekretarya hizmetleri Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce yürütülür.”

“b) Sözlü sınavın illerde yapılması halinde; il millî eğitim müdürü veya görevlendireceği bir il millî eğitim müdür yardımcısı ya da ilçe millî eğitim müdürünün başkanlığında, il millî eğitim müdürlüğünden bir şube müdürü veya şahsa bağlı eğitim uzmanı, ilçe millî eğitim müdürlüğünden bir şube müdürü, bir eğitim kurumu müdürü, bir öğretmen veya ihtiyaç duyulması halinde bir öğretim üyesinden oluşur. Sözlü sınav komisyonu üyeleri il millî eğitim müdürünün teklifi Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün onayı ile görevlendirilir. İhtiyaç duyulması halinde farklı illerden aynı düzeyde komisyon üyesi Bakanlıkça görevlendirilebilir. Sözlü sınavın birden fazla il için bir veya birden fazla merkezde gerçekleştirilmesi durumunda ise komisyon üyeleri sınavın yapıldığı il ya da illerde il millî eğitim müdürlüğü tarafından aynı usulle belirlenir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinde geçen “8” ibareleri “12” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 48 inci madde hükümleri aynı eğitim kurumunda; 2014-2015 öğretim yılında 15 yıl, 2015-2016 öğretim yılında 14 yıl, 2016-2017 öğretim yılında 13 yıl görev yapan öğretmenler hakkında uygulanır.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

17/4/2015

29329

banner182
Son Güncelleme: 04.07.2015 01:02
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Avatar
değişmesi gereken bir diğer madde.... 1 yıl önce

değişmesi gerekenlerden biride adaylık süreci memurlukta adylığı kaldırılan memur sadece performans değerlendirmeye tabi tutulmalı tekrar yazılıya tabi olunmaz 657 ye göre hukuk yok sayılır .........

Misafir Avatar
adaylığı kalkan memur neden tekrar aday memur 1 yıl önce @değişmesi gereken bir diğer madde....

bunu umarım yönetmenliği yazan okur öğretmen olarak atanan biri evet bu yönetmenlik teki yazılı sınava girer fakat zaten memurken yazılı sınavı geçerek asil olan memur tekrar nasıl asil olacak o zaman memurlukta kazandığı haklardan da mahrum olmalı çalıştığı süreyi de atın olsun bitsinnnnnn ;)

Beğenmedim! (0)
Avatar
ozge 1 yıl önce

tamam ama neden es durumuyla alakalı bır degişiklik yapılmamiş.nolacak bu 3 yıl.eskı yonetmeliği istıyoruz.artık bı acıklama yapın

Avatar
sosyalci 1 yıl önce

böyle bir eğitim sisteminde öğretmenlik yapmaktan utanıyorum . bir ülke düşünün eğitim bakanı eğitimci değil. ak saçlı, anlamıyorsan çekil belki daha iyisi gelir. bu ne ya iki ay önce çıkan yönetmelikte değişiklik yapılıyor.aday öğretmenden ne istiyorsunuz. önce 35 uıldır çalışıp verimli olamayan ve emkli olamayan öğretmeni görün

Avatar
aklım başında 1 yıl önce

akp zafer sarhoşuyla ne yaptiği belli̇ deği̇l.öğretmenlerden ne i̇sti̇yorsunuz? meb kadar yıpratılan bir kurum yok

Avatar
mehmet 1 yıl önce

akp uzun süredir büyük titizliklerle ve binlerce öğretmene sorarak hazırladığı bir yönetmeliği daha değiştirdi. seçimde alınan yenilgi ve erken seçim yapılacak olması öğretmenlerden kaybedilen oyları geri almak için uyguladıkları bir taktik. ancak öğretmenler bukadar saf değildir. 8 yıl, 12 yıl, 15 yıl fark etmez. öğretmenler rotasyona karşıdır. erken seçim öncei öğretmenler bu hamlenizi yemeyecekti. yarın gizli ve kolayca bir yönetmlik çıkararak il dışı, 3 yılda bir rotasyon çıkarmayacaklarnın garantisi yok. çıkardıkları yönetmelikler çıkaracaklarının göstergesidir. uyum aöğretmenin oyunu gör. seni kolay lokma ve psikolojik propagandayı yiyen bir cahil kitle görenlere her seçimde haddini bildir. bilmiyorlarki öğretmenler bu toplumun en zeki ve en az unutan kişileridir.

Avatar
fen 1 yıl önce

17/04/2015 tarihinden geriye dönük şubat ataması 2 ay çalışmış oluyor o zaman sınava girecekmiyiz ekimde