banner406
banner396
08 Aralık 2013 Pazar 10:13
Tarih Öğretmenleri Şubat Ayında atanmak istiyor
ATAMA BEKLEYEN TARİH ÖĞRETMENLERİSAYILARI 25000’İ BULAN TARİH ÖĞRETMENLERİ DE ŞUBAT AYINDA ATANMAK İSTİYOR

İsteklerimizi ve önerilerimizi sizlerle paylaşmadan önce Tablolarla Ağustos ve Eylül Ek2 atama sayılarını, puanlarını Tablolarla görmenizi istedik. Tabi buraya tüm Branşlarıalamadığımız için ilk önce 2013 Ağustos ayında ilk defa alan sınavına giren Branşları, daha sonra da Lise Branşlarının genel mağduriyetini anlatmak , özelde ise Tarih Öğretmen birikmesini görmenizi ve atama durumlarından bahsedelim istedik.
09.09.2013 İLK ATAMA ALAN SINAVINA GİREN BRANŞLARIN SINAVA GİREN SAYISI, ATANAN SAYISI, MİNUMUM PUANLARI ( EK ATAMA SAYILARI DA EKLENMİŞTİR )
BRANŞ
SINAVA GİREN ADAY
ATANAN KONTENJANI
MİNUMUM PUAN
ATANMA ORANLARI
1)TÜRKÇE
13633
3332
73,356
% 34.57
2)İLKÖĞRETİM MATEMATİK
6370
3989
68,168
% 62.62
3)FEN VE TEKNOLOJİ
13598
3001
74,008
% 22.06
4)SOSYAL BİLGİLER
19179
1886
76,825
% 9.83
5)DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
7572
2618
60,007
% 34.57
6)TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
17656
2543
75,088
% 14,40
7) COĞRAFYA
4519
560
75,061
%12.39
8) MATEMATİK (LİSE)
12555
2042
76,412
%16,26
9) TARİH
12665
423
79,226
%3.33
10)İNGİLİZCE
15044
5281
68,833
% 35.10
11)ALMANCA
2757
428
70,791
%15,52
12)FİZİK
5410
205
79,364
%3,78
13)KİMYA
4518
245
79,216
%5,42
14) BİYOLOJİ
6187
408
79,477
%6,59
Tablo 1
Görüldüğü üzere ilk 5 Branş ve devamındaki İngilizce SBS kalkıp yerine TEOG sistemi geldiği için atama sayıları yüksek sayılarda olmuştur. Lise Branşlarına baktığımız zaman iste Türk Dili Ve Edebiyatı ve Matematik (Lise) yüksek sayılarla atanmış ikinci dil olan Almanca bile 411 gibi bir sayı alarak Tarih Branşından daha çok atanmıştır. Lise Branşlarından aday sayısı en çok Edebiyat olup atama sayısını en yüksekle kapatmıştır. En yüksek aday sayısı olan ikinci Branş olan TARİH Öğretmenliği ise 371 gibi bir sayı ve çok yüksek bir puanla kapatmıştır. Bu Branşların alan sınavı başarılarına baktığımız zaman Türkiye ortamalasında Türkçe‘ den sonra ikinci Branş olarak gelen Tarih Branşı burada görmezden gelinmiştir. İlk atama da 111 Branştan 36.489 atama yapılmış ve Tarih Branşı 0,9 la en az atanan Branş olmuştur. Daha sonra atama sayısı 40.000 ‘ e tamamlanması için Ek 1 ve Ek 2 şeklinde 2 atama daha yapılmıştır. Ek 1 de Tarih Branşına 0 atama sayısı verilmiş yani hiç verilmemiştir. Ek 2 de ki durumu tabloyla gösterecek olursak ilk atamadan daha hazin bir sonla tamamlanmıştır.
25.09.2013 EK 2 ATAMA LİSE BRANŞLARIN DURUMUNA BAKTIĞIMIZDA TABLO İLE GÖSTERMEK GEREKİRSE
Tabloyu yazmadan önce şu açıklamayı yapmakta fayda görüyorum. Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen atamalarını ihtiyaca göre yaptığını söylemiştir. Ancak Tablo 2’ de görceğimiz üzere Tablo 1’ de atama sayıları Tarih Branşından düşük Branşların Tablo 2’ de 2 katı fazla atama yapıldığı görülecektir. Bu yapılan atamanın hem hatasını hem de haksızlığı göstermektedir.
BRANŞLAR
MİNİMUM PUAN
ATAMA SAYISI
1)Biyoloji
78,262
80
2)Türk Dili Ve Edebiyatı
74,917
74
3)Fizik
78,905
67
4)Kimya
78,079
70
5)Tarih
79,224
45
6)Matematik ( Lise )
76,233
66
7)İngilizce
68,510
173
Tablo 2
Tablo 2 ‘ de 29 Branşta toplam 2400 atama yapılmış olup bunların 45 ‘ i Tarih Branşına verilmiştir. Haksızlık ve hazin son burada başlamaktadır. Ağustos ayındaki 36,489 luk büyük atama Tarih öğretmenliğinden daha düşük atama alan Branşlar bu atama da Tarih Branşını geçmiştir. Bu 45 sayısını bir izahını göremiyoruz. Bu arada şunu da belirtmemizde fayda derdimiz diğer Branş atama sayıları değildir. Çünkü genel olarak lise Branşları mağdur durumdadır atama sayıları çok düşüktür.
Tablolara baktığımızda özellikle Tablo 2’ de de görüleceği üzere Tarih öğretmenleri en yüksek puanla kalmıştır. Tarih Branşından 12665 kişi bu sene sınava girmiş olmasına rağmen mezun ve sınava girmeyenlerle birlikte bu sayı 20-25 bin arasında olduğu bilinmektedir. Bu mezun sayısı yılda ortama 250 atamayla bitirilmesi mümkün değildir. Ancak bununla ilgili isteklerimiz ve çözüm önerilerimizle beraber bizim haklı duruşumuza destek olacağınızı düşünmekteyiz. Son olarak Başbakanımız Şubat ataması müjdesini vermiş ve sayıları 310 bini bulan atanamayan öğretmenleri ve en önemlisi onları bu yaşlara getiren ailelerini sevindirmiştir. Ancak Tarih öğretmenleri sevinirken bile içlerinde büyük birşüphe ve durgunlukla sevinebilmişlerdir. O yüzden böyle demokratik yollarla siz büyüklerimizin sesimizi duymasını ve Şubat atamasında bu mağduriyetin giderilmesini istiyoruz ve diliyoruz. Umarım bizlerin ve gözü yaşlı anne ve babalarımızın yüzlerini güldürürsünüz.
Şimdi sizlere isteklerimizi ve önerilerimizi içeren metinleri paylaşıp internet sitelerinde Tarih öğretmenlerinin haberlerini paylaşıp farkındalığı arttırmak istiyoruz.
Atama bekleyen Tarih Öğretmenleri neden mağdur?

-Bilimlerin babası sayılabilecek Tarih Branşı maalesef günümüz Türkiye sinde hak ettiği değeri görememektedir. Türk toplumu tarihimizi dizilerden öğrenmeye maruz bırakılmış bu işte yeterli eğitimi alan tarih öğretmenleri yeterli önem verilmemiştir.
-2000 li yıllarda öğretmen olabilmek için KPSS diye bir sınav uygulanmaya başlamış ve bu sınavla birlikte alınan öğretmen sayılarını incelediğimiz zaman Tarih Öğretmenleri tüm yıllarda görmezden gelinmiştir.
-Yapılan son 2013 kpss sınavının sonucunda 40.000 öğretmen ataması yapılmış, Tarih öğretmenleri genel sıralamada ilk 10.000’e girmesine rağmen maalesef atamaları
yapılmamıştır. En yüksek puan ile kapatan bölüm olmuştur.
-Son 10 yılda Tarih Öğretmenliği bölümüne yapılan atama sayısı 3000-4000 arasıbir sayıdır. Bu, tarih Branşının emsali olacak birçok bölümün 1 yıllık atama sayısına karşılık gelmektedir.
-20-25 Bin mezunu olan ve her yıl ortalama 1000 civarında mezun veren Tarih Bölümüne her yıl KPSS de ayrılan kontenjan bir derya sayısına ulaşmış Tarih Öğretmenlerine yetmemektedir.
-Tarih Öğretmenlerinin bir diğer mağduriyeti ise, bu bölüme ayrılan ders saatleri ve ders yeterlilikleridir. Somutlaştıracak olursak;
1-İslam Tarihi dersi, adı üstünde Tarih dersidir. Bu ders maalesef büyük bir yanılgıya düşülerek Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerimize verilmiş, yapılan bu hata bir an önce düzeltilmelidir.
2-Osmanlıca dersi ezber bir mantıkla bir dil olayı gibi düşünülerek Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerimize verilmiştir. Zira Tarih Öğretmenleri bu dersin her yıl eğitimini almıştır ve çok daha donanımlıdır.
3-Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersi şu an liselerde seçmeli olarak okutulmaktadır. Hemen hemen her okulda bu ders verilmekte ve seçmeli olduğu için öğretmen norm kadrosunda görülmemektedir. Bu da Tarih bölümünün açığına olumsuz yansımaktadır. Anlatmakla bitmez ama genel olarak saydığımız Tarih Öğretmenlerinin mağduriyeti nasıl giderilir...
-Tarih Bölümlerinin ivedilikle sayısı azaltılmalı ve uzun vadede planlamalar yapılmalı
-Öğrencilerimizin tarihini daha iyi öğrenebilmeleri için Tarih dersi sayısıartırılmalıdır. Osmanlı torunlarıyız diyoruz ama Osmanlı Devleti dersini 2 saat veriyoruz?
-İslam Tarihi dersi için yapılan yanlıştan dönülmeli, Bu ders Hakka uygun olarak Tarih Öğretmenlerine iade edilmelidir.
-Osmanlıca dersi sözel öğrenciler için zorunlu olmalı bu derste Hakka uygun olarak hem de
alan yeterliliğinden dolayı Tarihçilere verilmelidir.
-Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersi seçmeli statüsünden zorunlu dersler arasına koyulmalıdır. Zira bu ders hem LYS hem de KPSS de soru olarak karşımıza çıkmaktadır.
-Bunlara ek olarak maalesef emekliliği dolmuş, kendince nedenleri olan Milli Eğitim bünyesinde çok sayıda Tarih Öğretmeni vardır. Bu hocalarımız emekliliğe teşvik edilmelidir.
Neden Tarih Öğretmeni Ataması Yapılmalıdır?
Tarih dersi kendine has metodu olan birtakım incelikleri ve teknikleri olan çok özel bir derstir. Ehli olmayan ellerde ücretli öğretmen gibi verilecek bu ders telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğuracaktır. Siyaset ve tarih yıllardır iç içe geçmişbirbirinden çok ince nüanslarla ayrılan iki dinamiktir. Ehli olmayan ellerin vereceği bu ders bu dinamiği bir
dinamit haline getirecek ve öğrencilerimizde onarılmaz yaralar açacaktır. Tarih öğretmenleri
bu iki dinamiğin arasından bilimsel yöntemleriyle gerekli olan bilgiyi çıkaracak ve öğrencilerimize tarih bilinci oluşturacaktır. Günümüz dünyasında özellikle model aldığımız Batı dünyasında tarih dersinin ve tarih öğretmenlerin yüklendiği misyon çok önemlidir. Tarih,
ders çıkarmak ve geleceğe ayna tutmaksa bunu Batı dünyası başarılı bir şekilde hayata geçirmiştir. Batı dünyasında öğretmenlik bizdeki gibi çok değerlidir fakat Tarih dersi ve öğretmenleri çok daha saygındır. Ayrıca Kpss açısından baktığımızda Tarih Öğretmenleri sözel kökenli olması sebebiyle matematik az sayıda yapmaktadır ve bu durum p3 puanında büyük mağduriyet yaratmaktadır. Sayısal kökenli meslektaşlarımızla memuriyet için rekabet edememektedir. Banka işilanlarında bile birçok branş yer alırken Tarih bölümünün adı geçmemektedir. An itibariyle Tarih Öğretmenlerinin öğretmen olmaktan başka çaresi kalmamıştır. Özel sektör bile tarih bölümüne kapılarını kapatmıştır. Bu saydığımız hususlar tarih öğretmenlerinin nasıl bir açmaza düştüğünü ve bu açmazdan nasıl kurtulmasıgerektiğinin bir özetidir.Umarım bu özet ile bizlere destek olabilecek değerli büyüklerimizin dikkatini çekmeyi başarırız.Gerçekten acil yardıma ihtiyaç bulunan yegane bölümüz.
Tarih Bilimiyle ilgili bazı sözler:
·Tarih okuyanın aklı çoğalır. (İmam Şâfiî)
·Tarih bilmeyen diplomat, pusuladan anlamayan kaptana benzer; her ikisinin de karaya oturmak tehlikesi vardır. (A. Cevdet Paşa)
·Geçmiş inkâr edilemez; geçmişine taş atanın, geleceğine gülle atarlar. (Bahtiyar Vahabzâde)
·Mâzîsi yıkık milletin âtîsi olur mu? (Mehmet Âkif Ersoy)
Şubat ayında 10.000 Öğretmen atanma müjdesini veren Sayın Başbakanımıza ve Ak Parti hükümetine teşekkürlerimizi sunar bu sayının arttırılması için sesimizi duymanızı rica ederiz. Sayın Başbakanımızın nasıl bir tarih sevdasına sahip olduğunu görüyoruz ve kendisinin Branşımıza destekte bulunmasını istiyoruz. Çünkü kendisi gibi Tarihini iyi bilen bireyler yetiştirmek boynumuzun borcudur. Bunlara ek olarak Başbakanımız Siyer derslerini verebilecek öğretmen bulamıyoruz demişti. Biz bu eğitimi verebilecek donanıma sahip yegane bölümüz. Milli Güvenlik Bilgisi dersinin Tarih öğretmenlerine verileceği söylentisiyle 2011 ‘ de sevinen Tarih öğretmenleri Milli Güvenlik dersinin kaldırılmasıyla tekrardan şoke olmuşlardır. Bunu Siyer dersinin Tarih öğretmenlerine verilerek mağduriyetimizin giderilmesini sizlerden ve Başbakanımızdan ricamız olur.

www.mebpersonel.com

Son Güncelleme: 08.12.2013 10:15
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
tarihe salt.. 2013-12-08 10:40:31

1200 civarında ihtiyaç var dikkkkaaattt.

Avatar
Ulaş KÖÇER 2013-12-17 04:49:10

2014 şubat atamasında tarih öğretmenlerine verilecek hakkaniyetli kontenjan****500****dür.hakkaniyetli olanları göreve çağırıyoruz.

Avatar
trh 2013-12-17 15:01:39

500-750

Avatar
ne de olsa sosyal var 2013-12-08 10:21:38

rahat olun...

Avatar
ön ce 40 bin istenmeli 2013-12-08 10:34:32

şubattaihtiyaca göre alım yapılacak düşmanlık yaratmayalım .

Avatar
ihtiyaç duyulan sayı önemli 2013-12-08 10:38:26

dikkattt.

Avatar
ihtiyaç önemli 2013-12-08 10:51:42

bunu unutmayalım

Avatar
atanamayanlar 2013-12-08 10:56:08

hangi bölüme nekadar ihtiyaçvar acaba??