banner406
banner396
15 Mart 2014 Cumartesi 19:33
Kamu Personeli Danışma Kurulu Toplanıyor!

KPDK’DA KİMLER VAR?

Kamu Personeli Danışma Kurulu, Kamu Personeli Danışma Kurulu, kamu görevlileri sendikaları ve konfederasyonları ile kamu idareleri arasında sosyal diyalogun geliştirilmesi, kamu personel mevzuatının ve kamu yönetimi uygulamalarının değerlendirilmesi, yönetimin daha iyi işleyen bir yapıya kavuşturulması için ortak çalışmalar yürütülmesi, kamu görevlilerinin yönetime katılımının sağlanması ve kamu yönetiminin karşılaştığı sorunlara çözümler geliştirilmesi amacıyla; Devlet Personel Başkanlığının bağlı olduğu Bakanın başkanlığında, en çok üyeye sahip üç konfederasyonun genel başkanı ile her bir hizmet kolunda en çok üyeye sahip kamu görevlileri sendikasının başkanı ve Devlet Personel Başkanından oluşur. Kurula gündemde yer alan konulara göre diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri de davet edilebilir. Kurul, toplu sözleşme konuları ile kurumsal konular dışında kalan ve kamu personel sistemini ilgilendiren genel nitelikli konuları değerlendirilecek.


 MEMUR-SEN’İN KPDK AJANDASININ BAŞINDA SÖZLEŞMELİLERE KADRO VAR

Edindiğimiz bilgilere göre Memur-Sen Konfederasyonu 20 Mart tarihinde toplanacak olan Kamu Personeli Danışma Kurulu’nda toplu sözleşme’de elde edilemeyen taleplerini elde etmeye yönelik hazırlıklara başladı. Farklı iş kollarlındaki 10 sendikada yetkili olan Memur-Sen’in “Kamu Personeli Danışma Kurulu” ajandasındaki konuların başında “4-C kapsamındaki geçici personelin kadroya atanması” bulunuyor.

1-    Öğretim Elamanlarına Mahsus İlave Maaş Artışı  (Akademik Zam)

Akademik personel, 2002-2012 döneminde doğrudan kendilerine ilave artış yapılmaması ve reel maaş artışı bakımından bazı unvanlar için eksi bazıları içinse çok düşük düzeyde olması nedeniyle diğer kamu görevlilerine nazaran mağdur konumdadır. Özellikle akademik personelin başlangıç maaşı, akademisyenliğe olan ilgiyi azaltmaktadır. Bunun sonucunda, akademik personel sayısındaki artış, üniversite sayısındaki artışla doğru orantılı olamamaktadır.

Bu anlamda, hem akademik personelin reel artış bazlı maaş mağduriyetinin giderilmesi hem de üniversitelerin akademik personel ihtiyacının karşılanmasına ilişkin riskin ortadan kaldırılması hedefiyleakademik personelin maaşlarında; 2014 Ocak ayında 729, 2015 Ocak ayında 729 TL olmak üzere artış yapılması uygun olacaktır.  

 

2- 4/C’li Personelin Kadroya Geçirilmesi

 

 Kamu personel sisteminde son dönemin en önemli gündem maddelerinin başında 4/C statüsündeki geçici personelin kadroya geçirilmesine ilişkin talep yer almaktadır. Buna bağlı olarak, söz konusu personelde yüksek bir beklenti oluşmuştur. Bu çerçevede, kamu hizmetine yönelik motivasyonunu daha üst seviyelere ulaştırmak ve konunun gündemden düşmesini sağlamak amacıyla 4/C’li personelin; öncelikle kadrolu (4/A) statüsüne geçirilmesi, bunun kesinlikle mümkün olmaması halinde ise bu personelin 4/B sözleşmeli personel olarak ya da kadrolu işçi (4/D) statüsünde mevcut görevlerini sürdürmeleri uygun olacaktır.

 

3- 2005 Yılından Sonra Göreve Başlayanlara Bir Derece Verilmesi

 

Son toplu görüşmelerde ve ilk toplu sözleşmede genel hatlarıyla üzerinde uzlaşılmasına rağmen konuya ilişkin yasal düzenleme halen çıkmamıştır.  Kamu Personeli Danışma Kurulu’nda konuyla ilgili kanun tasarısı taslağı hazırlanmış olduğu ifade edilmiş ve bu konuya ilgili kamu kurumlarının genel olarak olumlu baktığı ifade edilmiştir. Bu bağlamda, 2005 yılından sonra göreve başlayan/başlayacak kamu görevlilerine bir derece verilmesi yönündeki düzenlemenin gerçekleştirilmesi, hem daha önce varılan mutabakatın gereğinin yapılması hem de buna ilişkin beklenti içerisinde olan geniş bir kitlenin tekdirinin kazanılmasını sağlayacaktır.

 

4- Disiplin Cezalarının Affına İlişkin Düzenleme Yapılması

 

Kamu görevlilerine disiplin cezalarının affına ilişkin son düzenleme 2006 yılında yapılmış ve (kanunda belirtilenler dışında kalan) 14/02/2005 tarihine kadar işlenen fiillere bağlı olarak disiplin cezaları affedilmiştir. Kamu görevlileri, her beş yılda bir bu yönde düzenleme yapıldığına ilişkin kanaate bağlı olarak 2010 yılından bu yana disiplin cezalarının affına yönelik düzenleme yapılması beklentisi içerisindedir. Bu kapsamda, bu beklentinin karşılanması amacıyla (5525 sayılı Kanunda yer verilen suç türleri dikkate alınarak) 14/2/2005 tarihinden itibaren işlenen fiillere bağlı olarak alınan disiplin cezalarının affına ilişkin düzenleme yapılması uygun olacaktır.

 

5-Emekli İkramiyesinin Hesaplanmasında Otuzyıllık Süre Sınırlamasının Kaldırılması

 

Kamu görevlilerinin emekli ikramiyesinin hesaplanmasında, otuz yıllık süre sınırlaması bulunmaktadır. Buna karşın, otuz yılı aşan hizmet süreleri emekli ikramiyesinin hesabında dikkate alınmazken kamu görevlilerinden otuz yıllık hizmet süresinden sonra da prim kesintisi yapılmaktadır. Gerek toplu görüşme gerekse toplu sözleşme ve son olarak da Kamu Personeli Danışma Kurulu’nda gündeme taşınan ve üzerinde uzlaşılan çok da büyük maliyet gerektirmeyen bu teklifin gereğinin yapılacağına inanıyoruz.

 

6- Aile (Eş Ve Çocuk) Yardımının Artırılması

 

2014-2015 yıllarına ilişkin toplu sözleşmede kamu görevlilerinin eş ve çocuk yardımlarında herhangi bir artış yapılmamıştır. Bunun başlıca nedenini, kadın istihdamının arttırılması ve hali hazırda çalışan kamu görevlilerinin çocuklarının bakımına yönelik kreş yardımı veya kreş imkanı sağlanması, kadın kamu çalışanlarına yönelik ilave bazı hakların pozitif ayrımcılık kapsamlı bir yasal düzenlemeyle verilmesine yönelik çalışma yapılması oluşturmaktadır. Ancak, bu çalışma tamamlanmış ve bu yönde bir düzenleme henüz yürürlüğe girmemiştir. Bu nedenle, kamu görevlilerine ödenen ve ağırlıkla da muhafazakar kamu görevlilerinin yararlandığı eş ve çocuk yardımı tutarlarının artırılması uygun olacaktır.

(Kamu Personel Danışma Kurulu’nda Görüşülen Madde)

Eş ve çocuk yardımı Kadın istihdamının artırılmasına yönelik konu başlıkları

a.   Analık izninin 18 haftaya çıkarılması

b.   Üçüncü çocuğa asgari geçim indiriminin %100 uygulanması (mevcut durumda 4 çocuğa uygulanıyor)

c.   Süt izni süresinin uzatılması ve süt izni süresince nöbet ve gece vardiyası verilmemesi

d.   Evlilik yardımı verilmesi

e.   Tüp bebek uygulamasında deneme sayısının üçe çıkarılması

 

7- Fazla Mesai Ücretine Yönelik Mağduriyetlerin Giderilmesi

 

Başta Adalet ve Maliye Bakanlığı personeli olmak üzere birçok kamu kurumunda, fazla mesai ücreti kaynaklı mağduriyet yaşanmaktadır. Mağduriyetin nedenini 2013 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunun ve 666 sayılı KHK’nin fazla çalışma ücretiyle ilgili hükümleri oluşturmaktadır. Maktu fazla çalışma ücreti uygulamasının sona erdirildiği kurumlar da dahil olmak üzere, fiilen yapılan fazla çalışmayla ilgili olarak; fazla çalışma karşılığı ücretlerin hemen ödenmesi ve buna ilişkin sınırlayıcı hükümlerin mevzuattan çıkarılması yanında fazla çalışma ücreti tutarının arttırılması yönündeki beklentileri karşılayacak bir düzenleme yapılması uygun olacaktır.

 

8- 28 Şubat Mağduru Kamu Görevlilerinin Sosyal Güvenlik Hakları

 

28 Şubat döneminde özellikle muhafazakar kamu görevlilerine yönelik devlet memurluğundan çıkarma veya aday memurluk döneminde “memuriyetine son verilme” işlemleri yapılmıştır. 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici maddelerle bu durumda olanların mağduriyetine çözüm üretilmiş ve son olarak da aynı Kanuna eklenen geçici maddeyle mağdur konulmada olanların açıkta geçen sürelerine karşılık gelen prim tutarlarının ilgili kamu idareleri tarafından SGK’ya ödenmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.

Ancak, söz konusu düzenlemede, daha önceki düzenlemeye dayalı olarak boşta geçen sürelere ilişkin borçlanma ödeme yapanlara ödedikleri tutarların geri ödenmesi şeklinde bir hükme yer verilmemiştir. Diğer taraftan, söz konusu dönemde devlet memurluğundan çıkarılmasına bağlı olarak başka sosyal güvenlik kurumlarından (Bağ-Kur, SSK’dan) emekli olmak zorunda bırakılan bir kitle de mevcuttur.

Bu çerçevede, açıkta geçen sürelere ilişkin prim tutarlarını borçlanarak kendileri ödeyenlerin ödedikleri tutarların iade edilmesi ve söz konusu sürelere ilişkin prim tutarlarının son görev yaptıkları kurumları tarafından ödenmesi ile başka sosyal güvenlik kurumlarından emekli olmak durumunda kalanların Emekli Sandığı iştirakçisi olarak emekli sayılmasına yönelik bir düzenleme yapılması konuya ilişkin mağduriyetleri büyük oranda giderecektir.

 

9- Yüksek Öğretim Mezunu İşçilerin Memur Kadrosuna Geçirilmesi

 

Kamu kurum ve kuruluşlarında işçi kadrosunda görev yapmakla birlikte yürüttükleri görevler ağırlıkla memurlar tarafından yürütülen görevlerle aynı özellikleri taşıyan yükseköğretim mezunu (mühendis, avukat, doktor vb.) işçi personelin bulundukları kurumlarda memur kadrolarıyla ilişkilendirilmesi uygun olacaktır. Bu şekilde statü ve kadro değişimi kamu maliyesine ek külfet getirmemekte hatta bu konumdaki personelin bu işleme bağlı olarak maaşlarında düşme meydana gelmektedir.

 

10- İş Ve Meslek Danışmanlarının Kadroya Geçiş Kaynaklı Maaş Mağduriyeti

 

Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine yönelik son düzenlemeyle kadroya geçirilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde görev yapan “iş ve meslek danışmanları”nın maaşı kadroya geçişle birlikte düşmüştür. Söz konusu personelin bu mağduriyetini giderilmesine yönelik  yasal düzenleme çalışması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılmıştır. Bu düzenlemenin çıkması sorunu bütünüyle ortadan kaldıracaktır. Diğer taraftan, İş ve Meslek Danışmanları’nın istihdamın arttırılması ve işsiz sayısının azaltılmasına dönük başarıları ve İMD sertifika programını tamamlayan potansiyel aday sayısı da dikkate alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (İŞ-KUR) tarafından yeni İş ve Meslek Danışmanı istihdamı yapılması da bu yönde oluşan beklentilerin karşılanmasını sağlayacaktır.

 

11- Atama Yapılacak Öğretmen Sayısının Artırılması

 

Kamu personel sistemi içerisinde sayıları en fazla ve en çok ihtiyaç duyulan meslek grubunu öğretmenler oluşturmaktadır. Öğretmen ihtiyacının karşılanamadığı durumlarda, ücretli öğretmenlik uygulaması devreye sokulmaktadır. Bu kapsamda, MEB tarafından açıklanan 120 bin öğretmen açığı ve öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamı yoluyla giderilmesi gibi hususlar dikkate alınarak 2014 yılında en az 80 Bin öğretmen ataması yapılması uygun olacaktır.

 

12 ) Kamu Personeli Danışma Kurulu teknik toplantı sonuç raporunda yer alan konu başlıkları

 

A. Yardımcı hizmetler sınıfına ek gösterge verilmesi

B. Yıllık izinlerin iş günü esasına göre düzenlenmesi

C. Kit sözleşmeli personelin yıllık izinlerinin memurlarla paralel hale getirilmesi

d. Özel sektörde geçen (işçilikte) hizmet sürelerinin tamamının kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi

D. 4046 sayılı Kanun’a göre atanan araştırmacıların sorunlarının çözümlenmesi

F. Adaylıkta uyarma veya kınama cezası alanların memuriyetten çıkarılması uygulamasına son verilmesi (aday memur tanımının yasadan tamamen çıkarılması)

G. 4/B’li ve 4/C’li hamile personele gece nöbeti ve gece vardiyası verilmemesi

H. Belediye bağlı kuruluşlarındaki Daire Başkanları ile üniversite Genel Sekreter Yardımcılarının ek göstergesinin 3600’e yükseltilmesi.

İ.Fazla çalışmaya ilişkin Başbakanlık Genelgesi hazırlanması

J. Sümer Holding personelinden işsizlik sigortası kesilmemesi

K. Kitler ve kamuda çalışan üniversite mezunu işçilerin kitlerde 2 sayılı cetvele diğer kamu kurumlarında çalışanların memuriyet kadrolarına geçirilmesi

I. Misafir sanatçıların iş güvencesinin sağlanması

M. Kamu iktisadi teşebbüslerinde ücret sisteminin değerlendirilmesi, temel ücret gruplarının sayılarının azaltılması ve kurumlar arası ücret dengesizliğinin giderilmesi

N. Kadroya geçirilen sözleşmeli personele getirilen 5 yıllık kurumlar arası nakil yasağının eş durumu ve sağlık mazereti yönünden değerlendirilmesi

O. GATA sağlık personeline sağlık hizmetleri tazminatı verilmesi

P. Yurtdışı 4/B statüsündeki sözleşmeli personelin kadroya alınması ve     aile yardımından faydalandırılması

R.) Emekli memurlara promosyon ve aile yardımı verilmesi

S.)  Nöbetçi memurluğu uygulamasının kaldırılması (İçişleri Bakanlığı çalışmakta)

U.) Mahkemelerdeki iş yoğunluğu sebebiyle çalışanlara fazla çalışma ücreti verilmesi (Maliye Bakanlığı çalışmakta)

Ü.) Fazla çalışmaların geçici olması halinde ücret veya izinle karşılanması, süreklilik arz etmesi durumunda ise istihdam artışı yoluna gidilmesi. (Maliye Bakanlığı çalışmakta)

Y.) Merkez teşkilatlarına servis hizmeti sunulması. (Maliye Bakanlığı çalışmakta)

gazetekamu

www.mebpersonel.com

Son Güncelleme: 15.03.2014 19:37
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Ali GENÇER 2014-04-25 14:15:14

ek gösterge şablonu yeniden düzenlensin kirtasiye yardimi bütün meb çalişanlarina verilsin hiç olmazsa emeklilikte biraz rahat edelim.