Özlük Hakları:
Raporların İzne Çevrilmesi ile İlgili Görüş Yazısı
Büyükşehir sınırları içerisinde alınan sağlık raporlarının izne çevrilip çevrilmeyeceği ile ilgili İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü görüş bildirmiştir. Büyük şehir sınırları içerisinde görev yapan personelin, görev yaptığı büyükşehir ilçelerinden herhangi birinden alınan raporlar izne çevrilecektir. Devlet personel Başkanlığının bu hususta ki görüşü aşağıda ki gibidir;
 
Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde,
- mezkûr Yönetmeliğin 7 nci maddesinin altıncı fıkrasında geçen “memuriyet mahallindeki sağlık hizmeti sunucuları” ifadesinden memurun görev yaptığı ilin sınırları içinde bulunan sağlık hizmeti sunucularının anlaşılması gerekmekte olup, Ankara”nın Polatlı İlçesinde görev yapan Devlet memurunun ikametgâhının bulunduğu Ankara merkezdeki aile hekiminden aldığı raporun bahsi geçen Yönetmelikte belirtilen diğer hükümlere de uygun olması halinde hastalık iznine çevrilmesi gerektiği,
Mütalaa edilmiştir
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü’nün Görüş yazısı;
 
T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
İnsan Kaynaklan Genel Müdürlüğü
Sayı : B.08.0.İKG.0.01.03.00- 647 / 35*)6 <              3 1 b» m»
Konu: Hastalık raporları
                VALİLİĞİNE
(İl Millî Eğitim Müdürlüğü)
İlgi: a) Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,
b) 23/05/2012 tarihli ve B08.4.MEM.4.41.04.017243.12666 sayılı yazı ve eki,
c) 23/07/2012 tarihli ve B. 13.1 .DPB.0.12.00.647.02/12815 sayılı yazı.
Büyükşehir belediyesi kapsamındaki yerleşim yerlerinde görev yapan Devlet memurlarının sağlık raporlarına ilişkin ilgi (b) yazı ve eki incelenmiştir.
İlgi (a) Yönetmelik'in 7 nci maddesinin 6 ncı bendinde "Hastalık izni verilebilmesi için hastalık raporlarının, geçici görev ve kanuni izinlerin kullanılması durumu ile acil vakalar hariç, memuriyet mahallindeki veya hastanın şevkinin yapıldığı sağlık hizmeti Mumcularından alınması zorunludur. " hükmü yer almaktadır.
Bu kapsamda, “memuriyet mahallî" ifadesi ile büyükşehir sınırlan içinde yer atan tüm merkez ilçe konumundaki ilçeler mi, yoksa görev yapılan eğitim kurum un un yer aldığı ilçe mi olduğu hususunda oluşan tereddüdün giderilmesine ilişkin Devlet Personel Başkanlığından alınan ilgi (c) cevabî yazıda; Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğ'in 7 nci maddesinin 6 ncı fıkrasında belirtilen '‘memuriyet mahallî” ifadesinin kapsamı hususunda http://www.dph.gov.tr/dpbgorusmcnu16.html adresinde, “47" sırada verilen görüş içinde gerekli bilgilendirmeye yer verildiği belirtilmiştir. Söz konusu görüşün bir örneği ekte gönderilmiştir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Hikmet ÇOLAK
Bakana.
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×

Meb Şube Müdürülüğü Atama Sonuçları
Meb Şube Müdürülüğü Atama Sonuçları

Haberi Oku