Özlük Hakları:
TEKNOLOJİ TASARIM DERSİ ÖĞRETMENLERİ  DERS PROGRAMINA TEPKİLERİ SÜRÜYOR!
Milli Eğitim Bakanlığının 2006 yılında aldığı kararla “ÇOCUKLARIMIZIN YAŞAYACAĞI ZAMAN BİZİM YAŞADIĞIMIZ ZAMANDAN ÇOK FARKLI OLACAĞIDIR GEREKÇESİ İLE” (TT. Öğretmen Kılavuz kitabı )gözlem, sorgulama, araştırma, değerlendirme ve yaratıcılık gibi teknoloji tasarım için gereken zihinsel süreçleri yeterince aktif hale getirmeyen tek düze çalışmalarla

sadece el becerilerini geliştiren yaklaşımlarla, yarının dünyasında yaşayacak insanların beklentilerini karşılamak mümkün değildir. Bu amaçla çocuklara tahmin etme, farklı sorunları yakalama, yaratıcı çözümler geliştirme, tasarım haline getirme, üretim aşamalarını belirleme ve üretme becerisi kazanan bireyler yetiştirmek üzere Teknoloji Tasarım Dersi Öğretim Programını öğrencilerin hayal güçlerinin en fazla olduğu 6.7. ve 8. sınıflarda uygulamaya konulmuştur.


2006 yılından 2012 yılına kadar, bu ders içerisinde yetişen pek çok öğrenci geri kalmış ülkelerin eğitim sisteminde var olan ezberci ve el becerisi odaklı sistemi değil, şimdinin ve geleceğin ülkeler arası gelişmişlik ve ekonomik rekabet düzeyini belirleyecek olan   “İNOVASYON” kavramını öğrenmiş, merak eden sorgulayan, gözlem ve araştırma yapan, olaylara değişik açılardan bakmayı, karşılaştığı sorunlar için özgün çözümler üretmeyi, bağımsız düşünmeyi, hayal gücünü ve estetik duygularını geliştirmeyi ve gelecek için kurgular yapabilmeyi benimsemiştir.


En önemlisi, bir ülkenin gelişmişlik düzeyini gösteren patent başvuru sayısıdır.


Öğrenciler gelecekte hangi mesleği yaparsa yapsın; inovasyon kültürünü seçeceği meslekte kullanarak farklılık ve farkındalık yaratacağını, yaşadığımız çağ ve gelecek için tasarladıklarını nasıl patent altına alacağını, geliştirdiği projesini tanıtıp pazarlayarak, ekonomik değer haline getirip ülkesi için faydalı hale getireceğini, böylece ülkesini gelişmiş ülkeler arasına taşıyacağını Teknoloji ve Tasarım Dersi sayesinde öğrenmekte ve davranış haline getirmektedir.


Geleceğin Türkiye’si için tasarlanan Teknoloji ve Tasarım Dersinde 11-14 yaş arasındaki öğrenciler icatlar, buluşlar, tasarımlar yapmaya başlamış ürettikleri projeler pek çok ULUSAL VE ULUSLARARASI YARIŞMALARDA dereceler elde etmiş, TÜBİTAK Bu Benim Eserim Proje Yarışmalarına hızlı bir ivme kazandırmış derece üstüne dereceler kazanmış, projelerine patent başvuruları yapmaya başlamıştır.


Türkiye de TPE’nin desteklediği ve “ Şimdi Düşünme Zamanı 2012Ulusal Sergisi  Adı” altında Sayın Bilim,Teknoloji ve Sanayi Bakanımız Nihat  ERGÜN’ ün talimatıyla Teknoloji ve Tasarım Dersinde üretilen ve 81 ilden gelen öğrencilerin tasarımlarının  sergilendiği çalışmanın açılışında Türk Patent Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Habip ASAN, Talim Terbiye Kurulu Başkan Yardımcısı Abdülkadir YILMAZ ve Kurul Üyesi Doç Dr. Hatice DURAN YILDIZ, Program Geliştirme ve İçerik Yenileme Grup Başkanı Hatice AYDIN ile Temel Eğitim Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Grup Başkanı Murat ALTINDAĞ yer almıştır.


-Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi Doç Dr. Hatice DURAN YILDIZ da konuşmalarında, değişim ve gelişimin lokomotifi olan bilim ve teknolojinin önemine değinerek gelişmiş ülkelere bakıldığında gelişmişliklerinin ve değişime ayak uydurabilme kabiliyetlerinin kaynağının bilim ve teknoloji olduğunu ifade etmişlerdir.


-Türk Patent Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Habip ASAN sergiyi gezdikten sonra yapmış olduğu açıklamada, 2008 yılından bu yana gerçekleştirilen Şimdi Düşünme Zamanı İlköğretim Okulları Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğrenci Çalışmaları Ulusal Sergisinde yer alan çalışmaların her yıl bir öncekinden daha nitelikli olduğunu ve daha fazla ilgi gördüğünü belirterek 2013 yılında sergin uluslararası bir boyutta gerçekleştirmek istediklerini açıklamıştır.


-TPE Başkanı Prof. Dr. Habip ASAN yaptığı konuşmada, çocuklarımızın bilime, teknolojiye daha fazla ilgi duyması ve düşünce ürünleri geliştirmeleri amacıyla düzenlenen etkinliğin beşincisinde çalışmaları ile sergiye katılan öğrenciler ve onların öğretmenleri ile bir arada bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek yenilikçi, çözüm üreten vizyoner düşünceyi teşvik etmek için Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ve Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün işbirliği ile düzenlenen etkinliğe Türk Patent Enstitüsü’nün büyük önem verdiğinin altını çizmiştir.


Milli Eğitim Bakanı Sayın Ömer Dinçer’in Telekonferans Sistemi İle Yaptığı Açıklamalarda; Değişime neden ihtiyaç var?
Değişimdeki zorunluluğu iki ana kısımda inceleyebiliriz


1. Dış dünyada meydana gelen değişim


2. Ulusal düzeydeki eğitim sorunları


Dünya ile aramızda stratejik açıklıklar var.


“Biz de 2023 yılında yani Cumhuriyetin kuruluşunun 100.yılında dünya ile aramızda olan bu farkı kapatmak için çalışıyoruz. Eğitim ile karşılaştığımız sorunlar bizi zorluyor. Eğitimle ilgili paradigmalar son yıllarda hızla değişmeye başladı. Tüm dünyada hem mesleki eğitimde, hem genel eğitimde, hem okul öncesi eğitimde, hem eğitimin yöntemlerinde ve eğitim için kullanılan araç ve gereçlerde inanılmaz farklılaşmalar var. Türkiye ile dünya arasındaki mesafe bu noktada giderek açılmaya başlamıştır. Bu mesafeyi kapatmak için 2023 yılına kadar koşar adımlarla gitmek zorundayız. Ve bu süreç içerisinde biz dünyadaki değişmelere uygun bir şekilde yeni bir vizyon oluşturacağız, bu vizyona ulaşmak için yeni stratejiler tanımlayacağız ve bu stratejilere uygun olarak da hem beşeri kaynaklarımızı, hem mali kaynaklarımızı, hem de örgütsel yapımızı yeniden tasarlayıp tanzim edeceğiz, yaptığımız çalışma bundan ibarettir.”


Sayın Milli Eğitim Bakanımızın, Söylemleri ve haftalık ders programı çizelgelerindeki eylemler ne kadar uyumludur? Sorusu başta öğretmen camiası ve tüm kamu oyu tarafından merak edilmektedir.


Teknoloji ve Tasarım Dersinin gelişmiş bir Türkiye için oluşturduğu insan modeli yeni oturmaya başlamışken ve gelişmiş ülkelerde bu ders uzun yıllardan beri var olması ve sürdürülmesine rağmen…


2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında uygulamaya konulan 4+4+4 eğitim modelinde bu derse yeterince önem verilmediği, Anaokulu ve ilköğretim 1.kademesinden başlanması gerekirken 6.sınıflardan dahi kaldırıldığı ve hiçbir gerekçe gösterilmeden ve açıklama yapılmadan, yeni açıklanan haftalık ders saatleri çizelgesinde kademeli olarak kaldırılacağı anlaşılan Teknoloji ve Tasarım Dersi, “Avrupa bizden şu kadar matematik, fen ders saati vb. fazla alıyor denilerek” yeni sistemde kurban edilmektedir. Gelecek nesillerimizin yaşayacağı bu talihsiz kararın vebalini hangi kurum, kuruluş ve kişiler taşıyacaktır?


Ülkemin gelecek nesillerini bilinçli olarak ezberci, sınav modeli, sadece test çözen nesiller haline getirecek bu uygulama ile M.E. Bakanlığı ve T.T.K.B. lığı Teknoloji ve Tasarım Dersinde yetişecek olan, ülkemizin genç nesline, ülkemizin geleceğine ve 2023 Gelişmiş Türkiye modeline büyük bir balta vurmuştur.


TTMK YÖNETİM KURULU olarak bu derse giren yaklaşık 14.000 öğretmen adına Teknoloji ve Tasarım Dersine nezdinde gelecek nesillere yapılan bu kıyımın bir an evvel durdurulmasını, bu yanlıştan dönülerek bu derse giren binlerce öğretmenimize acilen bir açıklama yapılmasını bekliyoruz. Saygılarımızla…


TEKNOLOJİ TASARIM DERSİ ÖĞRETMENLERİ MESLEK KURULUŞU DERNEĞİ YÖNETİM KURULU


Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Misafir Avatar
aleyna 1 yıl önce

benim bugün tek.tas dersim vardı ben konuşan arabayı seçtim ve onunla ilgili sunum arıyorum sağolun varolun

Misafir Avatar
başka bir teknoloji tasarımcı @halee 1 yıl önce

keşke teknoloji ve tasarımcı olarak katılmasaydın.insan kendi kendine zarar verirmi.

Misafir Avatar
şah 2 yıl önce

bu dersi̇n baştan beri̇ fi̇re vereceği̇ belli̇ydi̇. 8 ve 7 de derslerde test çözdürülüyordu zaten . bakalim bi̇zi̇de ders gi̇bi̇ ortadan kaldirabi̇lecekler mi̇?

dandik dersler kaldırılsın tektas müzik resim

Misafir Avatar
halee @TEKNOLOJİ VE TASARIMCI 2 yıl önce

katılıyorum arkadaşım size

Misafir Avatar
TEKNOLOJİ VE TASARIMCI 2 yıl önce

ben bu branşta öğretmen olabilmek için lise üniversite tam 8 yıl mesleki ve teknik derslerde eğitim aldım,sınıf öğretmeni bu branşı yapar diyenler ne kadar cahildir el insaf ya, biz teknoloji ve tasarımcılar norm fazlası olma korkusunda filanda değiliz, bilinçsiz bir gelecek ve bu alanda mesleki ve teknik anlamda donanımı olmayan öğretmenlerin derslere girmesi korkusundayız. zaten gelecek neslinde bilinçsiz yetişmesi robotlaştırılması içindir bu adımlar. hangi sistemden bir fayda gördük te bundan göreceğiz. bakın üstelik öğretmenlik alana göre olmaktan çıktı isteyen istediği branşa alan değişikliği yapar hale geldi yeni sistemle hata yapıldığı kabullenilmedi dahada yapılıyor sınıfçılar norm fazlası oldu nereye atacaklarını ne yapacaklarını bilemediler eritiliyor eğitim sisteminin kalitesizleşmesi için. sınıfçılar üzerine alınmasın her öğretmen kendi alanında profesyoneldir. teknoloji ve tasarıma gelene kadar birçok sizlere uygun birçk alan varken bu branşa geçmek yanlış değilmi söyleyn

Misafir Avatar
yeşim kaynak 2 yıl önce

buyrun işte sbs sınavı ...büyük bir olmazsa olmazla geldi şimdi tekrar eski usul...deneme tahtası oldu öğrenciler ve öğretmenler.iş eğitimi dediler olmaz.hazırcılık dediler.tek tas getirdiler müthiş dediler.herkes öğrensin öğretsin dediler.alışırız dedik.alıştı alıştırdık...eeeee şimdi yap boz ya bu değiştirin bakalım ....ne olacak...açıklama yok anlatım yok bişey bilen yok.1.sınıfa odaklanılmış durumda herkes...yazıklar olsun diyecek bişey yok....

Misafir Avatar
selda açıkalın 2 yıl önce

arkadaşlar bu dersin neden kaldırıldıgı bile açıklanmıyor talim terbiye baskanı hayal gücünün öneminden yaratıcı düşünmektan üretmekten bolca bahsediyor o zaman teknoloji ve tasarım derisini neden kaldırdınız madem öylede açıklayında bilelim

Misafir Avatar
SEDA 2 yıl önce

bu dersi̇n baştan beri̇ fi̇re vereceği̇ belli̇ydi̇. 8 ve 7 de derslerde test çözdürülüyordu zaten . bakalim bi̇zi̇de ders gi̇bi̇ ortadan kaldirabi̇lecekler mi̇?

Meb Şube Müdürülüğü Atama Sonuçları
Meb Şube Müdürülüğü Atama Sonuçları

Haberi Oku