Yusuf İpekli
Yusuf İpekli
Yazarın Makaleleri
Filistin için açık açık!
(Bugün bir üniversite öğrencisinin feryatlarını paylaşacağım sizinle. Hukuk okuyan genç bir kız bu satırların yazarı. Bu kalemler, bu yürekler çoğaldıkça azalır acılar, ızdıraplar diye düşünüyorum. Genç kalemi kutluyorum ve yazısını...
Filistin' in çocukları
Kökten kırık eli, kolu Bomba sesi sağı, solu Öksüz, yetim, çile dolu Filistin' in çocukları. Büyük iştir sapan atmak Ateş gibi çakmak çakmak Sömürüye direnir bak Filistin' in çocukları. Koklaşamaz anasıyla Güreşemez mamasıyla...
Yönetici görevlendirme yönetmeliğinin orta sayfası
Dört yılını dolduran okul / kurum müdürleriyle ilgili değerlendirme süreci başlamış olmasına rağmen yönetici görevlendirme yönetmeliğinin yankıları devam ediyor. Eğitim ile ilgili haber sitelerinde olsun, MEB merkez ve taşra teşkilatında...
Okullarda müdür(lük) heyecanı
Eğitimin yoğun gündemi arasında en fazla rağbeti yönetici görevlendirmeleri görmeye devam ediyor. İlginin öncelikli nedeni yönetici görevlendirmelerine adaletin yansıyıp yansımayacağı. İkinci neden ise ortamdan kaynaklanan heyecan… Sihir...
Flaş flaş flaş: "AYM, okul yöneticileriyle ilgili kararını verdi"
Anayasa Mahkemesi 4 yılını dolduran okul ve kurum yöneticilerinin görevden alınmasıyla ilgili 6528 sayılı Kanun hakkında CHP' nin yaptığı yürütmenin durdurulması talebini bugün yaptığı toplantıda görüşerek reddetti. Mahkeme kararında...
Yönetmelik sayfasında gezinmek
1 Mart 2014 tarih ve 6528 sayılı 'Milli Eğitim Temel Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”dan sonra nihayet 'Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirmelerine...
Süpürgeye soğuk (mu) geçti!
Bekle (denilen) nen Haziran 13' e ramak kaldı. Okul / kurumlara yönetici görevlendirmeleriyle ilgili yönetmeliğin eli kulağında… Bu yönetme(liği) kimi dört, kimi on dört gözle bekliyor. Kimi dertleniyor düşündükçe, kimi şaha kalkıyor...
Hayata el sallayan vardiya
Hüzün, kocaman kocaman hislerin küçücük sahibi. Hüzün, ağıtın anası, yalnızlığın sorumlusu, gönlün düşmanı, ayrılığın kaçınılmaz sonucu. Hüzün, canı candan, canı canandan, bebeyi babadan, babayı anadan, yavukluyu yardan, bacıyı...