Aydın MERAL
Aydın MERAL
Mutlak nitelik gerekir çoğalmaya ve renklenmeye
Yazarın Makaleleri
Sorun TEOG Değil TEOG Zihniyeti
TEOG'un kaldırılması ve yerine nitelikli bir ölçme, değerlendirme ve yerleştirme sisteminin getirilmesi eğitim/öğretimin rayına gireceği anlamına gelemeyecektir. TEOG'un en çok eleştirilen yönü öğrencileri at yarışı benzeri...
TEOG’un GELECEĞİNE İLİŞKİN BİR GÖRÜŞ
Mevcut TEOG sisteminin içeriği ve ölçme değerlendirmedeki geçerliliğinin sorunlu olması bir yana, uygulama biçimi şu ana kadar kullanılıp vazgeçilen ortaöğretime geçiş sınavları arasında en nitelikli sınavdır denilebilir. Kapsamın daraltılması,...
Norm Fazlalığı Durumunda Sözleşmeli mi Gider Kadrolu mu?
Soru açıksa yanıtının da bu şekilde olması gerekiyor. Resmi Gazete'nin 29790 sayı ve 3 Ağustos 2016 tarihli SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN İSTİHDAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK başlıklı ilanının 18/1 maddesine göre:  'Eğitim...
Toplu Görüşme Masası ve Eğitimi Sürdürme Kalitemiz
Bugün başlayan görüşmeleri yakından izlemek kabul edilebilir bir durumdur. Daha kaliteli koşullarda yaşamını sürdürme isteiği... Ev, tatil, eğlence, beslenme gibi gereksinimlerin yerine gelmesi için maddi iyileşmelerin yaratılması şarttır....
Kitap Mı Film Mi
Bireylerin; yaşanmışlıkları, eğilimleri ve tutumları gibi yapılar onların yapmak istedikleri etkinliklerin türünü ve zamanı belirleyen koşullardan önemlileridir. Etkinlerin çeşitliliği ya da tercih edilmesi bireyin bilişsel, kültürel...
İstanbul Seli ve Eğitim Sistemi
İstanbul selinin şimdiye değin başvurulan eğitim politikaları ve bu politikaların uygulanması ile ilgili olduğunu dile getirmek; ilkin uzak alanlar gibi gözükse de eğitimin, sonuçlar doğuran bir yapı olduğunu kabul ettiğimizde bu iki durum...
Seviye Sınıfları Bir Eğitim Suçudur
Ve ayrıca öğretimi de baltalayan bir eylemdir. Malumunuz yazının ilk prototiplerinin kullanılmaya başlanmasından beri 5000 yıl geçti. O zamanlar yazı değerliydi. Yani yazının kendisi değerliydi yoksa o dönemde kayıt altına alınan içeriklerin...
Fatih Projesi İptal
Edilmeli. Çünkü biz, zihinsel ve eylemsel olarak bu projeyi kullanabilecek düzeyde değiliz henüz. İyi niyetle başlanılan ve dünyada bunu kullanan ülkeler baz alınarak düşünülüp uygulamaya konulmuş olabilir ama kazın ayağı pek öyle değil....