Aydın MERAL
Aydın MERAL
Mutlak nitelik gerekir çoğalmaya ve renklenmeye
Yazarın Makaleleri
Öğretmenin Dolabı ve Yansıması (Yaşam Bir Simetridir)
Biz çoğu öğretmenin dolabında var olan; A Yayınları test kitabı, B Yayınları test kitabı, C Yayınları test kitabı, D Yayınları test kitabı, E Yayınları test kitabı, F Yayınları test kitabı, … Biz çoğu öğretmenin yetiştirdiği...
Biz Eğittiğimize Emin Miyiz?
Banal bir benzetme ile başlayalım: Elinizde donanım olarak mükemmel bir bilgisayar var. Çok bakım gerektirmeyen, kendi iç işleyişini kendisi yapabilen, dış desteğe çok gereksinim duymayan,  güncellemelerini kendi yapabilen ve zorlu...
Körelen Bir Yetenek: Matematik
"Mısırlılar hiyeroglif biçimli rakamları icat etti. Bunları anıt taşların, binaların üzerine kazıyor ya da papirüs yapraklarına çiziyorlardı. 1 rakamı yatay çizgi temsil ederdi; 10'u kulplu sepet, 100'ü kıvrak ip, 1000'i...
Öğretmenler Kendini Neden Geliştirmiyor
Bu başlığın altına uzun uzadıya nedenler yazılabilirdi ancak bu bir deneme yazısıdır ve makale olduğunu iddia etmemektedir. Kısa kısa değinelim (istek, enerji ve zaman kalırsa ilerleyen dönemlerde bu yazı uzunca ve yeniden yazılır): 1)...
Neden Televizyon Değil
Binlerce yıllık bir sürekliliği olan yazının, kitabın son yıllardaki görsel sunulara yenilip yenilmeyeceği kuşkusuz alan uzmanlarınca değerlendiriliyor. Yenilebilir de. Ve bu belki de sadece dünyadaki küçük bir kitle için üzünç kaynağı...
MEB, Daha Üretken Bir Eğitim Ortamı için Ders Etkinlik Kitaplarını Kaldırmalıdır
En sonda söyleyeceğimi en başta söyleyip sonrasında nedenleri yazmaya başlayayım: Etkinlik kitapları kaldırılmalıdır. Temel neden: Öğretmene yaratıcı, neden sonuç bağlayıcı, öğrenciyi etkin kılacak, anlatılanları kalıcılaştırıp...
Sosyal Medyada Dolaşan Öğretmen Vidyosu ve İnsan Yetiştirememe Sorunsalı
Türkiye'nin bir okulunda olan bir sınıf içi durumun sosyal medyaya yansımasıyla özellikle öğretmenlerin şaşırdığını gözlemlemek şaşırtıcı! Aslında şaşırtıcı olmaması gerekir zira bu türden durumlar ülkenin hemen hemen her...
Bir Etkinlik Önerisi: Sözcük Oyunu (Türkçe ve Diğer Dil Dersleri İçin)
Temel Özellikler: Tüm sınıfla yapılabilir. Yaklaşık olarak bir ders saati devam eder. OYUNUN HAZIRLANMASI:  Öğretmen, öğrenci sayısının yarısından daha fazla sözcük kuralı yazar. Örneğin 30 kişilik bir sınıfınız var ve sizin...