Aydın MERAL
Aydın MERAL
Mutlak nitelik gerekir çoğalmaya ve renklenmeye
Yazarın Makaleleri
Öğretmenler Kendini Neden Geliştirmiyor
Bu başlığın altına uzun uzadıya nedenler yazılabilirdi ancak bu bir deneme yazısıdır ve makale olduğunu iddia etmemektedir. Kısa kısa değinelim (istek, enerji ve zaman kalırsa ilerleyen dönemlerde bu yazı uzunca ve yeniden yazılır): 1)...
Neden Televizyon Değil
Binlerce yıllık bir sürekliliği olan yazının, kitabın son yıllardaki görsel sunulara yenilip yenilmeyeceği kuşkusuz alan uzmanlarınca değerlendiriliyor. Yenilebilir de. Ve bu belki de sadece dünyadaki küçük bir kitle için üzünç kaynağı...
MEB, Daha Üretken Bir Eğitim Ortamı için Ders Etkinlik Kitaplarını Kaldırmalıdır
En sonda söyleyeceğimi en başta söyleyip sonrasında nedenleri yazmaya başlayayım: Etkinlik kitapları kaldırılmalıdır. Temel neden: Öğretmene yaratıcı, neden sonuç bağlayıcı, öğrenciyi etkin kılacak, anlatılanları kalıcılaştırıp...
Sosyal Medyada Dolaşan Öğretmen Vidyosu ve İnsan Yetiştirememe Sorunsalı
Türkiye'nin bir okulunda olan bir sınıf içi durumun sosyal medyaya yansımasıyla özellikle öğretmenlerin şaşırdığını gözlemlemek şaşırtıcı! Aslında şaşırtıcı olmaması gerekir zira bu türden durumlar ülkenin hemen hemen her...
Bir Etkinlik Önerisi: Sözcük Oyunu (Türkçe ve Diğer Dil Dersleri İçin)
Temel Özellikler: Tüm sınıfla yapılabilir. Yaklaşık olarak bir ders saati devam eder. OYUNUN HAZIRLANMASI:  Öğretmen, öğrenci sayısının yarısından daha fazla sözcük kuralı yazar. Örneğin 30 kişilik bir sınıfınız var ve sizin...
Ne Kadar İyi O Kadar Kötü
Eğitimcisiniz. Eğitim yaptığınız sınıf gayet düzenli. Öğrencilerden ders gerekliliği dışında çıt çıkmıyor. Öğrenciler sizi dinliyor ve dediklerinizi not alıyor. Sınavlara iyi güdülenmişler ve harıl harıl çalışıyor. Verdiğiniz...
MEB'in Sınav Sayılarını Düşürmesi ve Buna Yönelik Yorumlar
MEB, tüm derslerin sınav sayısını ikiye ve sınıf içi etkinlik değerlendirmesinin nota etkisini de tek sınav değerine indirdi. Sınav sayısını düşürülmesi belki de öğrencinin omuzlarındaki sınav yükünü azaltmak. Amaç bu ise yerinde...
Dil Bilgisi Öğretiminde Yanlışlıklar ve Çözüm Önerileri
Bu yazının temellendirilmesi, dil bilgisi eğitimi yerine anlamsal yönün güçlendirilmesi ve şayet dil bilgisinin verilmesi merkezi sınavlar ya da kazanım gereği zorunluysa bunun süreç sonunda ve anlamdan koparılıp bağlamsız bırakılıp öğretilmesi...