banner406
banner396
 İSTANBUL İL YÖNETİMİ OLARAK SUNDUĞUMUZ RAPOR

Ziyaretimizde sunduğumuz rapordaki konulara değinilerek, Müdür Bey’den bilgi alınmıştır. Okul dönüşümlerinin komisyon toplantılarının tamamlandığı, yapılacak il içi atamaya dönüşümlerin yetişeceğini, bu okullardaki öğretmenlerin il içi tayin isteyebileceği tarafımıza bildirilmiştir. Ayrıca norm güncelleme konusunda gereken hassasiyetin gösterileceği ve hataların en aza indirileceği söylenmiştir.

Gündemdeki en önemli konulardan biri olan yönetici görevlendirme konusu ayrıca konuşulmuştur. Sendikamızın bu konudaki hassasiyeti Müdür Bey’e bizzat bildirilmiş olup, sendikamız üyesi idarecilerin adalet içinde ve hakkaniyet ölçüsünde bir değerlendirme istedikleri anlatılmıştır. Sayın Muammer Yıldız İlçe milli eğitim müdürlükleri ile müzakere edildiğini, adaletli bir değerlendirmenin yapılacağı konusunda tarafımıza  sözlü teminat vermiştir. 

Sunmuş olduğumuz rapordaki konuların ilgili bölümlerle paylaşılacağı İl Milli Eğitim Müdürümüz tarafından tarafımıza bildirilmiştir. 

Sayın Muammer Yıldız’a teşekkür edilerek, görüşme sonlandırılmıştır.


T.C.
İstanbul Valiliği
İl Milli Eğitim Müdürü
Sayın Muammer YILDIZ;


Anadolu Eğitim Sendikası İstanbul Temsilciliği olarak, İstanbul gibi büyük bir anakentte eğitim-öğretim çalışanlarının gerçek ve güncel sorunlarını, iş yerimiz olan okulların sorunlarını bilerek veya görmek isteyerek çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bizler bu ülkenin eğitimindeki çarklarından birini oluşturmaktayız. Hem birer çalışan olarak, hem de ülke insanına daha faydalı olabilmek amacıyla bir araya geldiğimiz sendikal örgütlenme ile. İyi olanı herkes için isteyen bir bakış açısı ile yolumuza devam etmekteyiz.


Sendika olarak, ülke eğitiminde resmin ayrıntılarına odaklandığımızda; karşımıza çıkan durumların, karışık bir düzen içinde ortaya çıkışını açıkçası şaşkınlıkla karşılamaktayız. Eğitimde; olan ile olmayan arasındaki çizginin daha da kalınlaştığı bu günlerde, içinde bulunulan durumdan endişelenmekteyiz. İstanbul yaklaşık 105 bin öğretmeni ve 2,5 milyonu bulan öğrencisi ile içinde bulunulan durumdan en çok etkilenen il olmaktadır. Gönül isterdi ki; ülke olarak eğitimin taşlarını yerine oturtmuş bir hal içinde, çok daha yeni çözüm önerileri ile ziyaretimizi gerçekleştirseydik. Ziyaretimize ek olarak sunmuş olduğumuz raporumuz umuyorum ki, İstanbul için faydalı olacaktır. 

Teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim.
 

Muhammet Ali GEZİCİ
AES İstanbul İl Başkanı
ANADOLU EĞİTİM SENDİKASI İSTANBUL ŞUBE 
EĞİTİM RAPORU VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİDİR  

1- NÜFUS ARTIŞI VE DERSLİK İHTİYACI
 
Büyük bir anakent olarak, eğitimin zor koşullar altında yapıldığını söylemek yanlış olmaz. İstanbul’da eğitimin en belirleyici özellikleri arasında; ulaşım, okulların fiziki durumu, öğrencilerin başarı durumlarını önemli ölçüde etkileyen okulların yeterlilikleri, yani sınıf başına düşen öğrenci sayısıdır. Burada üzerinde önemle düşünülmesi gereken bir konu vardır. İstanbul’un hızla artan bir nüfusu ve buna paralel bir beton yapılaşması kaderi vardır. Uzun yıllardır, İstanbul’da durumun kaçınılmaz bir durum olduğu kabul ediliyordu. Ancak bu gerçeğin yeterince algılanmamış olması, ne yazık ki çeşitli sorunlara yol açmıştır. Burada özellikle dikkati bir konu üzerine çekmek istiyoruz. 80’li, 90’lı yıllarda ilçe belediyeleri tarafından hazırlanan, 5 yıllık imar planlarında uygun okul arazileri belirlenmiştir. Bu okul arazileri yıllar geçtikçe, tek tek eriyerek; gecekondu, otopark v.b. nedenlerle, yok edilmiştir. Bugün İstanbul’da bu şekildeki okul arazisi sayının yaklaşık 1200 olduğu düşünülmektedir. Şimdi ister istemez aklımıza şu soru gelmektedir. Okullar için tahsis edilmiş, bu arazilerin mülkiyeti İl Özel İdaresi üzerinde görülmekte midir? Milli Eğitim Bakanlığı bu okul arazileri üzerinde hak iddia edebilecek midir?
Eğitimin kalitesinde, sınıf başına düşen öğrenci sayısının oranı, takdir edersiniz ki, çok önemlidir. Eğitime önem veren ülkelerde, 15 öğrencilik sınıfları oluşturduktan sonra, gelen 16. öğrenci ile sınıf ikiye bölünmektedir. İstanbul’da okullar artan öğrenci sayısına yetebilecek midir? Burada nasıl bir önlem alınacaktır? Bu durumun önem derecesi bilinirken, yol haritası nasıl olacaktır? Sendikamız eğitimi verecek olan öğretmen ve eğitim içeriği kadar okul ve sınıf sayılarımız ile donanımı noktasında acil önlemler alınması gerektiğini tespit etmiştir.

2- ÖĞRETMENLERİN SORUNLARI

Eğitim başarısına etki edecek en önemli unsur öğretmendir. Sorun yaşayan bir öğretmenin akademik başarısı da düşecektir. İstanbul’da çalışan öğretmenlerimizin yaşadığı sorunlar ülke genelindeki meslektaşlarından farklılık gösterebilmektedir:  sorunlarını alt başlıklar halinde sıralamak gerekirse:

a) Okul Ortamları: Öğretmenler artık içinde bulunduğumuz çağda, çağın gerisinde kalan uygulamalara maruz kalmak istememektedir. Okul yönetimlerinin öğretmenler üzerindeki keyfi mobingi, sendikal tercihten kaynaklanan mobingi sürdürmeleri okullarda istenilmeyen hallerden biridir. Müdürlüğümüzün bu noktada duyarlı ve yapıcı olmasını, yetkilerini öğretmenleri yıldırmak üzere kötüye kullanan idareciler hakkında disiplin işlemleri uygulamasını bekliyoruz. 

b) Öğretmene şiddet: Öğretmenlerimizin 2013-2014 Eğitim-öğretim yılında en çok karşılaştıkları sorunların başında, kendisine yönelik yapılan şiddet olmuştur. Okulların güvenlik probleminin olması, yasaların bu konuda yetersizliği, Eğitimin yapısal sorunları, eğitimde köklü reformların yapılmamış olması, şiddetin sürmesine neden olmuştur. Bu konuda yapılması gereken çalışmalarda sendika olarak, her türlü desteği vereceğimizi belirtiriz.

c) Ulaşım: İstanbul’un en büyük sorunlarından biri olarak ulaşım, haliyle öğrenci ve öğretmenlerimizi de etkilemektedir. Öğretmenlerimiz İstanbul’da toplu ulaşımdan,  kendilerine belirlenen ücretin altında, öğrenci indirimi kadar faydalanmak istemektedir. Büyükşehir Belediyesi ile bu konuda yapılacak bir çalışma öğretmenlerimiz için faydalı olacaktır.

d) Eğitim gibi önemli bir işte öğretmenlerimiz, iş doyumuna ulaşarak, öğrencilerine faydalı olmak için destek beklemektedir. Hizmetiçi eğitimin daha verimli yapılması, haziran ve eylül ayındaki seminer dönemlerinin verimli geçirilmesi, öğretmenlerin kişisel gelişimine fayda sağlayacak, eğitim kalitesinin artmasına neden olacaktır.

e) Öğretmenlerimizin karşılaştığı en önemli problemlerden biri; İl içi, il dışı ve özür gruba atama yoluyla yer değiştirmede yaşadığı sıkıntılardır. Burada belirteceğimiz konu problemin kaynağı gibi durmaktadır. Adil bir atama sisteminin hayata geçirilmemesi, en başta sorunun temelidir ancak, özellikle norm kadro yönetmeliğinin tam olarak uygulanmaması yine yanlışın başında gelmektedir. İlçe milli eğitim müdürlüklerinde ayrıntılarına bakılmadan normların onaylanması, bölge normu ile okul normu arasındaki uyumsuzluklar, öğretmenlerin atamasını yakından ilgilendirmektedir. Yeni norm kadro yönetmeliğinin il içi ve il dışı atamalardan sonra yayınlanmış olması da sorunun sürmesine neden olmuştur.

Burada önemle şunu talep etmekteyiz: Norm kadrolar kurum ve ilçe milli eğitim                         müdürlüklerinde güncellenirken, ayrıntılar ve normun gerçek hali üzerinde durulması, öğretmenlerin atanmasında haksız bir durum ile karşılaşmamasına neden olacaktır. Ve bu konu atamaların adil yapılması açısından büyük öneme sahiptir.


3- OKULLARIMIZIN TEMİZLİK SORUNU HAYATİ BOYUTTADIR

Okulların geçmiş eğitim-öğretim yılında da en büyük problemi temizlik                                                                                                                                                                         olmuştur. Okullara taşeron şirket yoluyla ortalama 1 hizmetli verilmektedir. Ancak 4 katlı 25 sınıflı okulları düşündüğümüzde, bu sayının azlığını görmekteyiz. Okullar kendi imkânları ile 4 ila 5 hizmetlinin sigortasıyla ücretini karşılayamamaktadır. Okullar temizlik konusunda desteklenirse, diğer ihtiyaçlarını karşılayabilecektir. 

4- OKULLARIN DÖNÜŞÜMÜ 

2013-2014 eğitim-öğretim yılı sonu itibariyle, istanbul’da kalan okulların dönüşümü toplantıları ilçeler bazında mayıs ayı içinde yapıldı. Kalan okulların dönüşüm kararı ile ilgili çalışmalar tamamlanarak, 20 Hazirana kadar tamamlanması beklenen dönüşümler için İl Milli eğitim Müdürlüklerine gönderilmiştir. Ancak haziran ayının da bitmesine rağmen okulların dönüşümü ile ilgili onaylar okullara gönderilmemiştir. Burada zaman kaybından dolayı bir takım sorunlar ortaya çıkacaktır. Dönüşen okulların öğretmenleri yasal olarak, il içi tayinlerden faydalanması gerekecektir. Bunun yetişmemesi, önümüzde yapılacak il içi atama döneminin de atlanması anlamına gelecektir. Ayrıca kayıtlar için bekleyen öğrencileri düşündüğümüzde, nüfus müdürlüklerinden alınması beklenen, kayıt listelerinin oluşturulmamış olması, kayıt bölgelerinin dönüşen okullara göre belirlenecek olması, okulların dönüşüm konusunda eksik kalan yönlerinden birkaçıdır.

5- YÖNETİCİ GÖREVLENDİRME SORUNLARI

Önümüzdeki ayların en önemli konularında biri olarak yönetici görevlendirme konusunu görmekteyiz. Yönetici görevlendirmede müdür ve müdür yardımcılarının, değerlendirmesinde önemli sorunlar vardır. Şöyle ki; okullarda öğretmen, okul-aile birliği, öğrenci tarafından değerlendirilen müdür hakkında, ilçe milli eğitim müdürlüklerinde bir değerlendirme olacaktır. Yeni atanan şube müdürlerinin burada, çok az tanıdığı okul müdürü hakkında, bir değerlendirme yapacak olması, eksik ve adil olmayan bir değerlendirmeye neden olacaktır. Ayrıca belli bir sendikanın, milli eğitim müdürlükleri üzerinde bir yönlendirme yapması haksız sonuçlar doğuracaktır. Böyle bir ortamda sendikamız üyesi veya sendikamız üyesi olmayan müdürlerin uğrayacağı haksızlık telafisi güç durumlar ortaya çıkaracaktır. Özellikle belirtelim ki, mevcut okul müdürlüğü bulunan, sendikamız üyesi müdürlerimiz, hakkaniyetli bir değerlendirmeye tabi tutulmak istemektedirler.
Sonuç olarak söyleyebiliriz ki; sadece sendika üyeliği yapılacak bir değerlendirme, okullara, öğretmenler ve öğrencilere yapılacak bir haksızlık olacaktır. 
Teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Muhammet Ali GEZİCİ
AES İstanbul İl Temsilciliği Adına
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.