banner406
banner396
20 Şubat 2015 Cuma 14:35
Ahmet Özer: Yaptık, Yapıyoruz, Yapacağız!

 Ahmet Özer: 14 Şubat 1992 tarihinde Mehmet Akif İnan’ın öncülüğünde kurulan ve 23. yıldönümünü yaşadığımız Eğitim-Bir-Sen’in 5. Olağan Genel Kurulu’na giderken, Vakti Kuşananlar 2022/30. Yıl I. Dönemde gerçekleştireceğimiz çalışma ve projeler:
ÖNCELİK VERECEĞİMİZ ÇALIŞMA ALANLARI

1. Uzmanlık Mesleği Olan Öğretmenliğin İtibarının Yükseltilmesi:  Tüm dünyada uzmanlık mesleği olarak görülen öğretmenliğin itibarını yükseltecek çalışmaların uygulamaya konarak öğretmenlerimizin OECD ülke ortalaması üzerinde haklara sahip olmaları için mücadele edilecektir.

2. Çalışırken Alınan Tüm Tazminatların ve Ek Ödemelerin Emekliğe Sayılması: Çalışırken alınan eğitim tazminatı, eğitim ödeneği, aile ve çocuk yardımı gibi yardımlarının emeklilikte özlük haklarına dâhil edilmesi, eş ve çocuk yardımının verilmesi için çalışmalar yapılacaktır.

3. Eğitim Çalışanlarına 3600 Ek Göstergenin Verilmesi:  Emeklilikte maaş kaybını en aza indirmek amacı ile tüm eğitim çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmesi mücadelemize kararlılıkla devam edilecektir.

4. Vergi Matrahının Yükseltilmesine Yönelik Mücadelenin Sürdürülmesi: Vergi matrahlarında çalışanların lehine düzenlemeler yapılmasına yönelik mücadelemiz sonuç alınana kadar sürdürülecektir.

5. Kalkınmada Öncelikli Bölgeler İçin Eğitim Tazminatının Verilmesinin Sağlanması: Eğitim çalışanlarının maaşlarında hizmet ettikleri bölgelerin zorluk derecesine göre ilave ödeme, kira ve yakacak yardımının verilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.

6. Memurlara Grev ve Siyaset Hakkının Verilmesi: Demokratik bir hak ve talep olan grev ve siyaset yapma hakkının memurlara tanınması için aktif çalışmalar yürütülecektir.

7. Kamuda Çalışan Sözleşmeli Personelin Kadroya Geçirilmesi:  Kamu kurumlarında çalışan sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi çalışmalarına sonuç alınan adar devam edilecektir.

8. Karma Eğitim Mecburiyetinin Kaldırılmasının Sağlanması: Kız, erkek veya kız ve erkeklerin birlikte eğitim gördüğü eğitim kurumlarının bir seçenekolarak öğrencilere ve ailelere sunulmasına yönelik çalışmalara kararlılıkla devam edilecektir.

9. Öğretim Programları ve Ders Kitaplarının Şahsiyet ve Karakter Kazandıracak Şekilde Geliştirilerek Uygulanması: Yurtdışında geliştirilmiş programların çevirisiyle uygulamaya konan öğretim programları yerine milli, kültürel ve medeniyet değerlerimiz ile uyumlu özgün müfredatlar ve ders kitapların geliştirilmesi için çalışma grupları oluşturulacaktır.

10. Kurum İdari Kurulu’na İşlevsellik Kazandıracak Çalışmaların Yapılması: Kurum idari kurullarında sendikaların çalışmalarına kolaylık sağlayacak düzenlemelerin yapılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.

11. YURTKUR Çalışanlarının Özlük Haklarının İyileştirilmesine Yönelik Çalışmaların Yapılması: YURTKUR ile ilgili yasal düzenlemelerin yapılması için çalışmalar yapılacaktır.

12. Üniversitelerimizi Demokratik Bir Yapıya Kavuşturacak Yeni YÖK Kanunu’nun Hayata Geçirilmesi İçin Mücadele Verilmesi: Üniversitelerimizin yönetim, mali ve bilimsel özerkliğe kavuşmalarını sağlamak için YÖK yasasının değiştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.

13. Çözüm Sürecinin Desteklenmesi: Geçmişte bize büyük acılar yaşatan şiddet ve terörü sona erdirmek için atılan cesur adımları ve çabaları samimiyetle destekleyeceğiz. İnancımız odur ki, sağduyu ve kararlılıkla yürütülen çalışmalar neticesinde ülkemiz bu meseleyi de çözme muvaffakiyetini gösterecektir.

14. Yeni ve Sivil Anayasa Talebinin Gündemde Tutulması: Milletin farklı siyasi çizgilerini baskı altına almayan, devlet ve millet arasına mesafe koymayan demokratik, özgürlükçü ve çoğulcu yeni anayasa talebi gündemde tutulmaya devam edilecektir.  

PROJELERİMİZ:

14 Şubat 1992 tarihinde Mehmet Akif İnan’ın öncülüğünde kurulan ve 23. yıldönümünü yaşadığımız Eğitim-Bir-Sen’in 5. Olağan Genel Kurulu’na giderken, Vakti Kuşananlar 2022/30. Yıl I. Dönemde gerçekleştireceğimiz projeler:

1. Eğitim-Bir-Sen Stratejik Planının Hazırlanması: Eğitim-Bir-Sen’in üyelerine ve kamuoyuna dört yıllık sürede yapacağı çalışmaları ortaya koyan bir stratejik plan hazırlanacaktır.

2. Eğitim-Bir-Sen Mehmet Akif İnan Akademisinin Kurulması: Öncelikle şube yönetim kurulları ve işyeri temsilcilerinin sendikacılık ve medeniyet değerlerimiz doğrultusunda eğitimlerinin sürekli hale getirilmesi ve üyelerimize sendikal aidiyet duygusu kazandırılması için Mehmet Akif İnan Akademisi kurulacaktır.

3. Eğitim-Bir-Sen “Gençlik Merkezlerinin” Kurulması: Kadim medeniyetimizin yeniden inşası için teşkilat olarak ülke genelinde Genç Memur-Sen ile başlattığımız gençlik yapılanmasına, Eğitim-Bir-Sen bünyesinde de gençlik merkezleri kurularak hız kazandırılacaktır.

4. Genel Merkez Hizmet Binasının İki Yıl İçerisinde Hizmete Sunulması: Temeli atılan genel merkez hizmet binasının inşaatı iki yıl içerisinde tamamlanarak hizmete sunulacaktır.

5. Eğitim-Bir-Sen Genel Merkez Misafirhanesinin Yapılması: Sendikamızın en temel ihtiyaçlarından biri olan ve tüm üyelerimize kaliteli hizmet verecek, genel merkez misafirhanesi en kısa zamanda hizmete sunulacaktır.

6. Erol Battal Hizmet İçi Eğitim Merkezinin Açılması: Üyelerimize ve teşkilatımıza yüz yüze uygulamalı eğitimler vermek üzere tam donanımlı Erol Battal Hizmet İçi Eğitim Merkezi iki yıl içerisinde hizmete açılacaktır.

7. Satın Alma Yoluyla Tüm Şubelerimize Hizmet Binasının Sağlanması: Dönem içerisinde şubelerimizin hizmet binası ihtiyaçları satın alma yoluyla karşılanacaktır.

8. Tüm Şubelerimize Hizmet Aracı (Motorlu Taşıt) Alınması: Şubelerimizin sendikal faaliyet üretmede ihtiyaç duydukları hizmet araçları satın alma yoluyla karşılanacaktır.

9. Şubelerde Profesyonellik Sisteminin Yeniden Düzenlenmesi:  Şubelerin beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde profesyonellik sisteminde düzenlemeler yapılacaktır.

10. Genel Merkez Bünyesinde Engelliler Komisyonunun Kurulması: Engelli eğitim çalışanlarının ve öğrencilerin yaşamsal sorunlarının ve çalışma hayatı ile ilgili karşılaştıkları güçlüklerin çözümüne yönelik aktif çalışmalar yapacak engelliler komisyonu kurulacaktır.

11. Genel Merkez ve Şubelerde Kadın Teşkilatlarının Etkinliğinin Artırılması: Kadın komisyonlarının önümüzdeki dört yıl içinde teşkilatımızın yönetim süreçlerinde daha etkin rol ve sorumluluk alması sağlanacaktır.

12. Sendikal Bilgi Yönetim Sisteminin Kurulması:  Kurulacak teknolojik altyapı ile sendikamızın şubeler dâhil olmak üzere geçmişten günümüze kadar tüm yayınlarının web tabanlı ortamda paylaşılması sağlanacaktır.

13. Web Tabanlı Yayın Yapan Eğitim-Bir-Sen Televizyonunun Kurulması: Sendika hizmetleri ile eğitim alanındaki güncel çalışmalardan üyelerimize ve eğitim çalışanlarına bilgi aktaracak web tabanlı televizyon kurulacaktır.

14. Uzaktan Eğitim Merkezinin Kurulması: Daha nitelikli sendikal hizmetin sunulabilmesi ve görevde yükselme sınavlarına hazırlık amacı ile uzaktan eğitim merkezi kurulacaktır.

15. Uluslararası Standartlarda Akademik Bir Derginin Yayımlanması: Belirlenen tematik alanlara (eğitim yönetimi, eğitim ekonomisi, öğretmen eğitimi, öğretim programları, eğitime erişim, ölçme ve değerlendirme, yöneltme ve yönlendirme vb.) göre uluslararası indekslerde taranan bir dergi yayımlanacaktır.

16. Sendikal Yayınlarımızın Niteliğinin Artırılması: Basın ve yayın hizmetlerinin etkinliğini artırmaya yönelik yeni çalışmalar yapılacaktır.

17. Haftalık Yayınlanan E-Gazetenin Çıkarılması: Sivilleşme, demokratikleşme, özgürlük, eğitim vb. alanlardaki gelişmelerden teşkilatımızı haberdar etmek amacıyla haftalık yayınlanacak bir e-gazete çıkarılacaktır.

18. İngilizce ve Arapça Web Sitesinin Hizmete Sunulması: Farklı ülkelerle iletişimi ve bağları güçlendirmek için Arapça ve İngilizce yayın yapan internet sitemiz hizmete sunulacaktır.

19. Daha Güçlü ve Etkin Bir Mevzuat Biriminin Oluşturulması: Eğitim çalışanları için hayati öneme sahip mevzuat biriminin şubelerle iş birliği içerisinde daha işlevsel, üretken ve yön veren birim olması sağlanacaktır.

20. Hukuk Bürosunun Güçlendirilmesi: Genel merkez hukuk bürosunun avukat sayısı artırılarak, şubelerle eş güdüm içerisinde hizmet  ermesi sağlanacaktır.

21. Genel Merkez Halkla İlişkiler Biriminin Kurulması:  Sendikamızın gülen yüzü olarak Genel Merkez Halkla İlişkiler Birimi kurulacak ve üyelerimize danışmanlık hizmeti ile sendikal işleyiş hakkında aydınlatıcı bilgi akışı sağlanacaktır.

22. Uluslararası Necmettin Erbakan Enstitüsünün Kurulması: Yeniden Büyük Türkiye ufkunu sivil toplum alanında hayata geçirmek adına kendi medeniyet havzamızdaki sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliğini geliştirmek, ortak değerlerimizi programlara ve ders kitaplarına yansıtmak ve bağları kuvvetlendirmek amacıyla Necmettin Erbakan Enstitüsü kurulacaktır.

23. Uluslararası Konfederasyon, Sendika ve Üst Kuruluşlara Üye Olunması: Sendikal değerlerimizi ve duruşumuzu uluslararası düzeyde faaliyet gösteren konfederasyon, sendika ve üst kuruluşlar nezdinde artırmak adına bu kuruluşlara yönelik üyelik ve tanıtım faaliyetleri yapılacaktır.

24. Uluslararası Maarif-Bir-Sen’in Kurulması: Medeniyet havzamızdaki ülkeler başta olmak üzere Eğitim-Bir-Sen’in öncülüğünde Ankara’da  Uluslar arası sendikal bir üst örgütlenmenin kurulması sağlanacaktır.

25. Ulusal ve Uluslararası Yardım Organizasyonlarıyla İş Birliğinin Artırılması: Dünyanın neresinde olursa olsun, din, dil, ırk ve inanç ayrımı yapmadan zalimlere karşı durarak mazlumların yanında yer alan ulusal ve uluslar arası yardım organizasyonlarıyla iş birliğini artıran çalışmalar yapılacaktır.

26. Eğitim-Bir-Sen Farabi Kütüphanesinin Kurulması: Genel merkez bünyesinde eğitim bilimleri ve diğer bilim dallarında yayımlanan nitelikli yazılı, görsel ve işitsel yayınlardan oluşan bir kütüphane kurularak, herkesin kullanımına sunulacak ve aynı zamanda web tabanlı erişime de açık olacaktır.

27. Eğitim Politikaları Geliştirme Merkezinin Kurulması: Eğitimle ilgili meselelerin çözümüne, eğitim çalışanlarına ve politika yapıcılara yönelik kapsamlı raporlar üretmek amacıyla eğitim politikaları merkezi kurulacaktır.

28. Şube ve Temsilciliklerde Danışma Birimlerinin Kurulması: Teşkilatımıza ve üyelerimize kariyer, eğitim kurumlarına tercih, barınma, burs ve sınav hizmetleri gibi konularda rehberlik yapmak üzere şube ve temsilciliklerde danışma birimi kurulacaktır.

29. Çocuk Kitaplarının Basım, Yayın ve Dağıtımın Yapılması: Medeniyetimize hizmet eden âlim, bilim, kültür ve sanat insanlarını ve onların eserlerini çocuklara tanıtmak amacı ile kitaplar yazdırılacaktır. Örneğin Tevfik İleri, Nurettin Topçu, Nuri Pakdil, Cahit Zarifoğlu, Necip Fazıl Kısakürek, Ömer Lütfi Mete, AbdülhakimArvasi, Ahmet Hamdi Akseki vb.  

30. Uluslararası Ahmet Gündoğdu Kolejinin Açılması: Medeniyet havzamızda bulunan ülkelerdeki ortaokul ve lise çağında bulunan başarılı ve gelecek vaat eden öğrencilere nitelikli eğitim vermek üzere dünya başkenti olan İstanbul’da Uluslararası Ahmet Gündoğdu koleji açılacaktır.

31. Her Yıl Uluslararası Ölçekte En Az Bir Kere Bilimsel Toplantı Düzenlenmesi: Öncelikle eğitim ile ilgili meselelerin çözümüne yönelik araştırmaları teşvik etmek ve toplumsal sorunların çözümüne katkı sunmak amacı ile yılda en az bir kez farklı temalarda sempozyum, kongre, seminer ve çalıştay gibi bilimsel toplantılar düzenlenecektir.

32. Genel Merkez Bünyesinde Yükseköğretim Komisyonunun Kurulması: Sendikamızın YÖK ve bilim dünyasında daha etkin ve işlevsel olabilmesi için üniversitelerimizin ve yükseköğretimde yaşanan sorunlarının çözümüne yönelik öneriler ve aktif çalışmalar yapmak üzere yükseköğretim komisyonu kurulacaktır.

33. Sendika Hizmetlerinde Bağımsız İzleme ve Değerlendirme Sistemine Geçilmesi: Üyelik ödentileri ile çalışmalarını finanse eden sendikamızın, harcanan her kuruşunun izlenerek değerlendirilmesi için bağımsız dış denetim sistemi işletilecektir.

34. Sendika İstişare Organlarının Güçlendirilmesi:  Başta Merkez Danışma Kurulu olmak üzere Genel Merkez istişare organlarını işlevsel hale getirecek çalışmalar yapılacaktır.

35. Anayasa ve Çözüm Süreci Takip ve Destek Komisyonunun Kurulması: Yeniden Büyük Türkiye’nin oluşmasında toplumumuzun en önemli beklentisi olan Yeni Anayasa ve Çözüm sürecinin hedefe ulaşmasına destek vermek amacı ile bir komisyon kurulacaktır. Bu Komisyonda teşkilatımızdan temsilcilerin yanında akademik camiadan ve sivil toplumdan konunun uzmanlarına yer verilecektir.

Son Güncelleme: 20.02.2015 14:31
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
mustafa akın 2015-02-20 17:15:08

helal başkanım

Avatar
öğretmen 2015-02-20 17:16:50

3600'ekgösterge,nöbet ücreti ve vergi dilimlerinin matrahının yükseltilmesi en acil olan sorunlardır.

Avatar
MUSTAFA AKIN 2015-02-20 17:48:59

helal başkanım.

Avatar
Hüseyin Kılınç 2015-02-20 22:21:27

vakti kuşananlara, eskişehir den sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz rabbim yar ve yardımcınız olsun inşAllah saygı ve dua ile...

Avatar
Memiş hoca 2015-02-20 22:52:47

3600 'ekgösterge için ısrarcı olunmalıdır,emeklisi gelenler,emekli olabilsinki,atama bekleyen genç öğretmen adaylarına yer açılsın.

Avatar
mmmmem 2015-02-21 08:13:27

yandaş yalakaları yaptığınız tek şey adam kayırmak kendiniz bile bunu saklamıyorsunuz..