banner406
banner396
05 Ağustos 2015 Çarşamba 17:58
EĞİTİM-BİR-SEN:Taleplerimizin arkasındayız

   

Genel Başkanımız Ali Yalçın memurhaber.com sitesinin sorularını cevaplandırdı. Yalçın, "Taleplerimizin sonuna kadar arkasında olacağız" dedi.

3. Toplu Sözleşme Görüşmeleri I. Oturumda elde edilen kazanımları ve talepleri de değerlendiren Yalçın, önemli açıklamalarda bulundu.
İşte o söyleşi:

Kamu görevlilerinin 2016 ve 2017 dönemlerini kapsayacak toplu sözleşme görüşmelerinde Memur-Sen hangi taleplerde bulunuyor?
 
2016 ve 2017 toplu sözleşme taleplerini teşkilatlarımızla birlikte yaptığımız çok sıkı bir çalışmanın sonuncunda belirledik. Ulusal ve uluslar arası ekonomik ve sosyal gelişmeler dikkate alınarak, sağlam ve sağlıklı veriler temelinde hazırlanan taleplerimiz, dört ana gövde üzerinden şekillendirildi. Bu dört ana kolon, yüzdelik zam, taban aylığı, refah payı ve enflasyon farkından oluşuyor. Yüzdelik zammı gerek Bütçe Kanunu, gerek Orta Vadeli Ekonomik Program gerekse Merkez Bankası’nın enflasyon tahminlerindeki sapmaları dikkate alarak belirledik. Hükümetin 2015 yılı enflasyon hedefi yüzde 5, ilk altı ayda enflasyon yüzde 4.76 çıktı, dolayısıyla sapma yüzde 90’ları geçiyor. Memur-Sen AR-GE birimimizin hesaplamalarına göre,  hükümetin son 10 yılda belirlediği enflasyon hedefleriyle, gerçekleşen enflasyon arasındaki sapma ortalama yüzde 65.4’ü buluyor. Bu sapmaları göz önünde bulundurarak, 2016 yılının ilk altı ayı için yüzde 8, ikinci altı ayı için yüzde 8 olmak üzere yıllık bazda yüzde 16.64 oranında zam talebinde bulunduk. Yine ekonomik gelişmeler doğrultusunda 2017 yılının ilk altı ayı için yüzde 7, ikinci altı ayı için yüzde 7 olmak üzere yüzde 14.49 oranında zam istedik.

 

Taban aylık, makası daraltıyor
 
Geçen yıl taban aylığa zam almıştınız. Bu yıl taban aylığa zam isteyor musunuz? Ne kadar isteyeceksiniz?
 
Bu yıl da taban aylığa zam isteyeceğiz. Kamu görevlilerinin yüzde 99’u taban aylığa zam istiyor. Çünkü, taban aylığa zam demek emekli aylıklarının yükselmesi demek. Bugün bir kamu görevlisi emekli olduğunda maaşı yüzde 40 ila yüzde 60’lar oranında azalıyor. Bunun sebebi, taban aylığın düşük olması ve ek ödemelerin emekli keseneğine dahil edilmemesidir. Türkiye’nin önemli sorunlarından birisi de, gelir adaletsizliğidir. Türkiye’deki en zengin yüzde 20’lik dilim ile en yoksul yüzde 20’lik kesim arasındaki fark çok büyük olduğu gibi, en yüksek maaş alan kamu görevlileri ile en düşük maaş alan kamu görevlileri arasındaki makas da çok fazla. Bu makasın fazla açılmaması için taban aylığa 2016 yılı için 150 TL, 2017 yılı için de 100 TL zam istiyoruz.


 
Büyümeden pay alırsak bu bir ilk olacak
 
Toplu sözleşme görüşmelerinde refah payı noktasında somut taleplerle masaya geldiğini görüyoruz. Bu refah payı ile ilgili somut talepleriniz nelerdir?
 
Evet,  Türkiye’de bu kadar net ve gerekçeli refah payı talebinde bulunan tek konfederasyonuz. Büyümeden payımızı mutlaka istiyoruz. Kriz dönemleri hariç Türkiye her yıl büyüyor, ancak büyümede emeği olan kamu görevlilerine pay verilmiyor. Memur-Sen olarak, toplu sözleşme kalemlerinin arasına ilk kez refah payının girmesini istiyoruz. Bu nedenle, 2015 yılındaki büyümenin yüzde 50’sinin 2016 yılındaki memur maaşlarına yansıtılmasını, 2017 yılındaki büyüme rakamlarının da üçer aylık dilimler halinde kamu görevlileri maaşlarına eklenmesini bekliyoruz. Büyümeden kamu görevlilerine pay verilmesi, büyümede önemli derecede katkısı olan kamu görevlilerinin verimliliğini ve  hizmetlerinin kalitesini artıracaktır.

 Önceliğimiz mutabakat sağladığımız taleplerimiz olacak
 
Mali talepleriniz yanında istihdama, iş güvencesine  ve özlük haklarına yönelik talepleriniz var mı?
 
Memur-Sen olarak, kamu görevlilerinin iş güvencesine dokundurtmadan yeni kazanımlar üretmeyi çok önemsiyoruz. Bu çerçevede, yaklaşık 300 binin üzerindeki 4/B’lilerin 4/A kadrosuna geçmesini sağladık. Yine 10 ay çalışan ve bir çok sosyal haktan mahrum olan 4/C’lilerin 12 ay çalışmasının ve sosyal haklardan yararlanmasının önünü açtık. Bu yıl da başta, geride kalan 4/B’liler ile 4/C’liler olmak üzere tüm sözleşmelilerin kadroya kavuşması için mücadele edeceğiz. Taleplerimizin başında sözleşmelilere kadro var. Bu talebimizde ısrarlı ve kararlı olacağız. Kadro talebimiz dışında, üzerinde daha önce mutabakata varılan ve masada ivedi olarak çıkarılması gereken maddeler var. 2005 yılından sonra göreve başlayan personele bir derece verilmesi, disiplin cezalarının affına ilişkin düzenleme, KİT’ler ve kamuda çalışan üniversite mezunu işçilerin KİT’lerde 2 sayılı cetvele, diğer kamu kurumlarında çalışanların memuriyet kadrolarına geçirilmesi, yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan personelin de ek göstergeden yararlandırılması ve mevcut ek gösterge oranlarının arttırılması, kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışı teşkilatlarında 4/B statüsünde görev yapan sözleşmeli personelin kadroya alınması ve aile yardımından faydalandırılması, KİT’lerdeki sözleşmeli personelin yıllık izinlerinin bir sonraki yıla devredilmesi, analık izninin sürelerinin artırılması, kreş yardımı verilmesi, evlenme yardımı verilmesi, emekli kamu görevlilerine maaş promosyonu verilmesi ve aile yardımından faydalandırılmaları, yıllık izinlerin iş günü esasına göre düzenlenmesi, resmi ve özel sektörde (işçilikte) geçen hizmet sürelerinin tamamının kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi bu taleplerimizin başında geliyor.
 

 
Sosyal yardımlarda yüzde 50 ile yüzde 100’lere varan artışlar istiyoruz
 
Sosyal ve yan ödemelerle ilgili talepleriniz hangi kalemlerden oluşuyor? Örneğin,  aile, eş, çocuk yardımı, fazla mesai, doğum, ölüm, evlenme, ulaşım, yemek, giyecek yardımları konusunda talepleriniz neler?
 
Yan ödeme  katsayısının yüzde 50 artırımlı ödenmesini istiyoruz. Kıdem aylığı gösterge rakamının 5 kat arttırılmasını ve süre sınırı olmadan uygulanmasını talep ediyoruz. 60 TL olan toplu sözleşme ikramiyesinin yetkili sendikalara üye olanlara yüzde 100 artırımlı olarak 120 TL olarak ödenmesini istiyoruz. 275 TL eş yardımı ve 75 TL çocuk yardımı olmak üzere  toplamda 350 TL aile yardımı yapılmasını talep ediyoruz. Gelir vergisi kaynaklı maaş kayıplarının telafisini istiyoruz. Bu kapsamda, yıl boyunca gelirin yüzde 15 oranı üzerinden kesinti yapılmasını bu oranın aşılması halinde aşan kısmın işveren tarafından karşılanmasını istiyoruz. 2016 yılı için 830 TL, 2017 yılı için 1037 TL doğum yardımı, kamu görevlisine 3 bin 157 TL eş ve çocuklarına bin 578 TL ölüm yardımı istiyoruz. Büyükşehirlerde 300 TL, diğer illerde 250 TL kreş yardımı talep ediyoruz. Kamu görevlilerine 3 bin 946 TL, çocuklarına  bin 578 TL evlenme yardımı istiyoruz. Merkez ve taşra ayrımı yapılmadan ücretsiz ya da her gün için 5 TL servis yardımı istiyoruz. Yemek servisinin ücretsiz olmasını; yemek servisi yoksa öğün başı 6 TL yemek yardımı yapılmasını bekliyoruz. 2016 yılı için 125 TL, 2017 yılı için 150 TL giyecek yardımı, yemek çıkmayan yerlerde 6 TL yemek yardımı yapılmasını istiyoruz. Ramazan ve Kurban bayramlarında bin 578 TL dini bayram ikramiyesi verilmesini talep ediyoruz. Yine fazla mesai ve tazminatlarda yüzde 100’lere varan artışlar istiyoruz.

 

Toplu sözleşmelere iki kazanımla başladık
 
Memurların merakla sorduğu ek gösterge artırımı ile ilgili talebiniz olacak mı? Memurlar için bir derece arttırılması yine gündeminizde mi? Geçtiğimiz dönemde de bu taleplerde bulunmuştunuz…
 
Aylık katsayısına yapılacak yüzdelik zammın yanında ek gösterge puanlarının artırılmasına yönelik tekliflerimizi de sunduk. Buna göre mevcut ek gösterge oranlarının 600 puan artırılmasını, Yardımcı Hizmetler Sınıfında 4. Derecede olan bir kamu görevlisinin ek gösterge oranının 1100’e çıkarılarak derece yükseldikçe 1200, 1600 ve 2200 oranına çıkarılmasını istiyoruz. 2005 yılından sonra mesleğe başlayan kamu görevlilerine ise bir derece verilmesi konusu toplu sözleşmelerin ilk günü çözüldü. Memur-Sen 5. Olağan Genel Kurulu’nda Başbakan Sayın Ahmet Davutoğlu, konuyla ilgili taahhütte bulunmuştu, Sayın Faruk Çelik, Sayın Başbakanın bu vaadini hayata geçireceklerini söyledi. Yine  eşi özel sektörde çalışan kamu görevlilerinin eş tayini ile ilgili sorun da toplu görüşmelerin ilk gününde çözülen konuların başında geliyor. İnşallah yeni kazanımlar üretmeye devam edeceğiz.


 
Modern kölelik taşerona karşıyız
 
4/C statüsündeki sözleşmeli kamu görevlileri ve taşeron işçi olarak çalışan kamu görevlileriyle ilgili bir talebiniz olacak mı?
 
4/C’lilerin kadroya alınmasıyla ilgili talebimiz var. 4/C’lilerin hem sayısı az hem de kadroya alınmaları halinde bütçeye maliyetleri az. Dolayısıyla kronik bir sorun haline gelen 4/C’lilere kadro sorunu mutlaka bu toplu sözleşmelerde çözülmelidir. Taşeron çalıştırma ise tam bir kölelik düzenidir. Bu kardeşlerimizin işçi ve memur kadrosunda çalıştırılması gerekir. Taşeron firmalarının insafına terk edilmiş bir istihdam türü olamaz, olmamalıdır.
  
Sivil ve sosyal devrimlerin öncüsüyüz
 
Kamu görevlilerinin toplu sözleşme hakkı elde etmesinin ardından 850 bin üyesiyle Memur-Sen, en büyük ve en önemli kamu sendikası oldu. Eski Genel Başkan Ahmet Gündoğdu Ak Parti milletvekili olmasından  sonra siz yeni Genel Başkan oldunuz. Sendika siyaset ilişki konusundaki görüşleriniz nedir? Konfederasyon genel başkanlarının milletvekili olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

 
TÜRK-İŞ Eski Genel Başkanı Bayram Meral CHP’den milletvekili oldu. DİSK Eski Genel Başkanı Rıdvan Budak DSP’den milletvekili oldu. Yine DİSK Eski Genel Başkanı Süleyman Çelebi CHP’den milletvekili oldu. Kamu Sen Eski Genel Başkanı Ali Işıklar MHP’den milletvekili oldu. Hak-İş Eski Genel Başkanı Necati Çelik Refah Partisi’nden, yine Hak-İş Eski Genel Başkanı Salim Uslu Ak Parti’den milletvekili oldu. Daha öncesine gidersek Demokrat Parti, Adalet Partisi ve Anavatan Partisi’nden milletvekili olan çok sayıda sendikacı var.

“Toplu sözleşme hakkı verilmezse, masaya oturmayız” diyerek Ak Parti iktidarına meydan okuyan, toplu sözleşme düzenini kamu görevlileri için kazanıma dönüştüren Ahmet Gündoğdu liderliğindeki Memur-Sen’dir. İş güvencesiz kamu görevlilerini iş güvencesi kapsamına aldıran Ahmet Gündoğdu liderliğindeki Memur-Sen’dir. Başörtüsü yasağının kaldırılmasına öncülük eden Memur-Sen’dir. Kamu görevlilerine cumhuriyet tarihinde en yüksek taban aylığı zammı alan Memur-Sen’dir. Öğretmenlere ek ödeme verilmemesi üzerine hem iş bırakma hem de oturma eylemi başlatan Ahmet Gündoğdu liderliğindeki Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen’dir. 2009 yılından başlayarak 2015 yılına kadar mali, sosyal ve özlük alanda yüzlerce insani kazanımlar üreten yine Ahmet Gündoğdu liderliğindeki Memur-Sen’dir. Dolayısıyla ezberlenmiş iddiaları, ithamları biz kabul etmiyoruz. Memur-Sen olarak, özgür ve bağımsız sendikacılığın adresi olarak kamu görevlileri için müzakere masasında bu yıl da kazanımlar üretmeye devam edeceğiz.

 

Hükümetin teklifini kabul ettiğimiz koca bir yalan!
 
Geçtiğimiz toplu sözleşme sürecinde maaş zammı için birinci yıl yüzde 6+6 ikinci yıl yüzde 6+6 talep etmenize rağmen 4+4 ve 3+3 şeklinde gerçekleşti. Bu konuyla ilgili memurların tepkilerini nasıl karşılıyorsunuz? Memur-Sen, masadan yine hükümetin önerisini kabul ederek mi ayrılacak?
 
Memur-Sen’in 2014 ve 2015 yıllarını kapsayan toplu sözleşme müzakerelerinde hükümetin teklifini kabul ettiği koca bir yalandır, gerçeği yansıtmamaktadır.  Çünkü, hükümetin ilk teklifi 2014 yılı için yüzde 3+3’tür. Memur-Sen, bu teklifi reddetmiş, kamu görevlilerinin yoğun talebi üzerine kamu görevlilerinin emeklilik maaşlarına yansıyan taban aylığına zam istemiş ve ilk yıl için brüt 175 TL taban aylığa zam almıştır.  İkinci yıl için de birinci altı ay yüzde 3, ikinci altı ay için yüzde 3 artı enflasyon farkı şeklinde maaş zammı bağıtlamıştır. Bu anlaşma gereği, 2015 yılının ilk  altı ayında kamu görevlilerinin maaşına yüzde 4.76 zam gelmiştir. Yine sağlık, haberleşme, tarım ve orman hizmet kollarında 500 TL’yi aşan  özel kazanımlar üretilmiştir. Bu yıl da inşallah sonuna kadar taleplerimizin arkasında duracağız, kamu görevlileri için enflasyonun üzerinde zam alacağız.

Kaynak:egitimbirsen.org

Son Güncelleme: 05.08.2015 18:00
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
zaza 2015-08-05 18:50:52

merak etme ali yalçın erken seçimde miletvekilisin ve bir kaç koltuk için eğitim bir sen olarak hepimizi satarsın

Avatar
Yedi 2015-08-05 18:45:11

Lo he heee gorduk sizi pazarlamaci

Avatar
mağdur 2015-08-06 01:24:06

Ali Bey şube müdürlüğü atamalarını unutmayın. Adalet istiyorum sadece. Uyeniz