banner406
banner396
08 Ağustos 2015 Cumartesi 08:48
İşte Enerji Bir-Sen'in Son Talepleri

 850 bin üyesiyle Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Enerji Bir-Sen'in Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, Toplu Sözleşme sürecini toplusözleşme.net 'e değerlendirdi.

"MASADAYIZ, HAKLIYIZ, KAZANACAĞIZ"
Muhabir Pelin Aksoy'un sorularını cevaplandıran Tonbul, "Kamu Görevlilerinin haklarını alana kadar masadayız" dedi. Enerji-Bir-Sen'in talepleri hakkında da değerlendirmelerde bulunan Tonbul, "Biz sorun değil, çözüm üretiyoruz. Kazanım için masadayız, taleplerimizin sonuna kadar arkasındayız" şeklinde konuştu. Bugün tamamlanan Komisyon Toplantıları hakkında ise Tonbul, "Komisyon raporumuz hazır. Tekliflerimize son şeklini verdik. Son sözümüzü masada söyleyeceğiz" dedi. 

İşte o söyleşi:
- 2016-2017 hizmet kolu toplu sözleşme tekliflerinizi Çalışma ve Sosyal Bakanlığı’nda gerçekleştirdiğiniz toplantıda detaylı bir şekilde görüştünüz. Komisyon raporuna yansıyan tekliflerinizden, bahseder misiniz?
Enerji, sanayi ve madencilik hizmet kolu toplu sözleşme Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında 6.5 saat süren bir toplantı da detaylarıyla görüştük. Toplantıya hizmet kolumuzdaki 22 kurumun temsilcisi de katıldı. Maliye tarafı Devlet Personel tarafı ve işveren tarafı ile taleplerimizi en ayrıntısına kadar konuştuk.  Türkiye’nin en stratejik hizmet kolunda çalıştığımızın altını çizerek isteklerimizi sıraladık. Taleplerimizin çoğu makul bulundu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik Başkanlığında toplanacak toplu sözleşme masasına taşınması noktasında komisyon raporu hazırlandı.

 
Bu taleplerimizden bazıları şöyle: Yük Tevzi Müdürlüklerinde çalışan personele ilave ücret verilmesi,  Yüksek Gerilim Hatlarında çalışan Personele “ yüksek gerilim tazminatı” verilmesi, Fazla çalışma ücreti, Koruyucu Giyim yardımı, koruyucu gıda yardımı, sosyal servis ve ücretsiz okul servisi gibi konular yer aldı.

İŞTE ENERJİ BİR-SEN'İN TALEPLERİ
- Komisyonda olumlu bulunan ve toplu sözleşme masasında görüşülmesine karar verilen talepleriniz nelerdir?
Türkiye, Soma ve Ermenek facialarında madenciliğin önemini, 31 Mart Büyük elektrik kesintisinde enerjinin ne kadar önemli olduğunu anladı. Biz, bu kadar önemli bir hizmet kolunda sendikacılık yapıyoruz. Çalışma ortamlarımız riskli grupta bulunuyor. Taleplerimiz, hizmet kolumuzda çalışan kamu görevlilerinin en net sorunlarına çözüm bulacak.
Taleplerimizden bazıları şöyle:
*Hizmet kolu kapsamında bulunan kurum ve kuruluşlarda zehirli, gazlı ve radyasyonlu ortamlarda çalışan personele koruyucu gıda verilmesi,
*Hizmet kolu kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların fabrika, atölye, laboratuvar, yer altı ve açık arazi şartlarında görev yapan personeline koruyucu giyim yardımı verilmesi,
*Hizmet kolu kapsamında bulunan kurum ve kuruluşlarda çalışan kamu görevlilerinin çocukları da diğer statülerdeki personelin çocuklarının ücretsiz olarak yararlandığı okul servislerinden yararlandırılması, öğrencinin azlığı nedeniyle servis hizmeti sağlanamadığı durumlarda okula gidilen günler esas alınarak rayiç toplu taşıma bedeli üzerinden gidiş geliş ücreti ödenmesi,
*Baraj, termik santral, fabrika, trafo ve benzeri iş yerlerinde çalışan kamu görevlilerine sosyal servis sağlanması,
*Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğüne bağlı kamplarda görev yapan kamu görevlilerine günde üç öğün ücretsiz yemek verilmesi,
*Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Yük Tevzi Müdürlüklerinde vardiyalı olarak çalışan teknik personele temel ücreti dışında en yüksek devlet memuru aylığı kadar ilave ödeme yapılması,
*Normal mesai saatleri dışında vardiyalı çalışan kamu görevlilerine işe geliş ve gidişlerinde servis hizmeti sağlanması,
*TKİ Genel Müdürlüğü’ne bağlı Biga ve Çan İşletmeleri ve Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı Bigadiç, Kırka, Emet ve Bandırma İşletmelerinde görev yapan kamu görevlilerine personel servisi sağlanması,
*DSİ Genel Müdürlüğü’ne bağlı; 16. Bölge Müdürlüğü, 26. Bölge Müdürlüğü personeli ile 10. Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak Silvan Projesi kapsamında görev yapan kamu görevlilerine ayda 100 saate kadar fazla çalışma ücreti, yılı saat başı fazla çalışma ücretinin beş katı olarak ödenmesi, Aynı Genel Müdürlüğe bağlı; 8. Bölge Müdürlüğü, 9. Bölge Müdürlüğü, 10. Bölge Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü, 17. Bölge Müdürlüğü, 20. Bölge Müdürlüğü, 22. Bölge Müdürlüğü, 24. Bölge Müdürlüğünde görev yapan kamu görevlilerine ayda 100 saate kadar fazla çalışma ücreti, yılı saat başı fazla çalışma ücretinin üç katı esas alınarak ödenmesi,
*EÜAŞ’a bağlı Karakaya, Alparslan, Dicle, Kralkızı, Batman, Ermenek, Karkamış, Gökçekaya, Deriner, Muratlı, Borçka, Yusufeli, Ilısu hidroelektrik santralleri ile Afşin-Elbistan ve Çan termik santrallerinde görev yapan kamu görevlilerine ayda 100 saate kadar fazla çalışma ücreti, yılı saat başı fazla çalışma ücretinin beş katı esas alınarak ödenmesi,
*TEİAŞ, EÜAŞ, TEDAŞ Genel Müdürlüklerinin açık ve kapalı şalt merkezleri ile enerji nakil hatlarının tesisi, bakımı, kontrolü hizmetlerinde her bir gün için 35 TL yüksek gerilim tazminatı verilmesi,
*Bu hizmet kolu kapsamına giren baraj, santral, maden sahaları, laboratuvar, trafo merkezi, fabrika ve atölyelerde hizmet sunumunda sürekliliğin sağlanması için ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı ve 1 Mayıs günlerinde çalışan kamu görevlilerine çalıştıkları her gün için yılı fazla çalışma saat ücretinin 4 katının 8 saate tekabül eden tutarı kadar fazla çalışma ücreti ödenmesi,
*Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında piyasa gözetim ve denetimi yapan personele bulundukları il dışında göreve gönderilmeleri halinde gündelik harcırah miktarının 2 katı tutarında harcırah ödenmesi,  hafta sonu ve resmi tatillerde il dışında görevli bulundukları süre içinde gündelik harcırah tutarı 4 katı olarak ödenmesi,
*Orta Ölçekli Kobilere mali ve proje desteği sağlayan merkez ve taşrada çalışan ilgili kurum personeline en yüksek devlet memuru aylığının %50’si, oranında risk tazminatı ödenmesi,

*TTK, TKİ, MTA, ETİ Maden İşletmeleri ve EÜAŞ Genel Müdürlüğü maden sahalarında çalışan personel ile açık ocak, yer altı madenciliği ve bunların işletilmesi, zenginleştirilmesi hizmetlerinde çalışan personele risk tazminatı ödenmesi,
*Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı çalışanlarına patent gelirlerinden karşılanmak üzere, her ay en yüksek devlet memuru aylığının %50’si kadar ilave ödeme yapılması,
*ÇAYKUR ve Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünde kampanya dönemlerinde görev yapan personele günlük kampanya primi ödenmesi,
*MKE Genel Müdürlüğünde yanıcı, parlayıcı, patlayıcı maddelere maruz kalma riski bulunan personele en yüksek devlet memuru aylığı oranında risk tazminatı ödenmesi,
*Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, TEİAŞ Genel Müdürlüğü, TEDAŞ Genel Müdürlüğü, TKİ Genel Müdürlüğü, TTK Genel Müdürlüğü, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, TETAŞ Genel Müdürlüğü, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Başkanlığı, DSİ Genel Müdürlüğü, Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü’nde çalışma alanı ile ilgili (ruhsat, lisans vb.) görevlendirilen personele her yıl bütçe kanunu ile belirlenen gündelik harcırah miktarının iki katı tutarında harcırah ödenmesi,
*Türkiye Atom Enerjisi Kurumunca belirlenen görev merkezlerine radyasyon güvenliğinin sağlanması için, teftiş denetim veya inceleme görevi ile görevlendirilen denetim görevlilerine bakanlık müfettiş ve denetçilerine verilen gündelik harcırah miktarları esas alınarak ödenmesi,
*EPDK’nın iletim ek ücreti, lisans katılım payı, yıllık lisans bedeli ve lisans bedeli gelirlerinin %3’üne tekabül eden tutar maaşları oranında kurum çalışanlarına düzenleme ve denetim tazminatı olarak ilaveten ödenmesi,
*Başta Ilısu Projesi 16. Bölge Müdürlüğü ve Çoruh Projeleri 26. Bölge Müdürlüğü olmak üzere Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), Doğu Anadolu Projesi (DAP) ve Doğu Karadeniz Bölgesel Gelişme Planı (DOKAP) kapsamındaki Bölge Müdürlüklerinde çalışan kamu personeline en su kullanımından elde edilen gelirden en yüksek devlet memuru aylığı oranında ilave ödeme yapılması,
*Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Canlı Bakım İşletme Müdürlüğü’nde çalışan memur ve sözleşmeli personel olarak istihdam edilen teknik personele temel ücreti dışında en yüksek devlet memuru aylığının %150’sini geçmemek üzere her ay ilave ödeme yapılması,
*Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Canlı Hava Hat Bakım ve Kontrolleri kapsamında uçuşlara katılan teknik personele, uçuşa katıldıkları her gün için en yüksek devlet memuru aylığının %15’i kadar uçuş tazminatı ödenmesi,  

OLMAZSA OLMAZIMIZ FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ
-Hizmet kolunuzdaki kurumların çoğu KİT’lerden oluşuyor. KİT’ler üretim, iletim, dağıtım yaptığı için süreklilik esas alınıyor.  Haliyle buralarda fazla çalışama ücreti konusu gündeme geliyor. Fazla çalışama ücreti konusundaki görüşlerinizi alabilir miyiz?
Enerji, sanayi ve madencilik hizmet kolu çok kapsamlı KİT’lerden oluşuyor. Hizmet kolumuzdaki KİT’ler, üretim, iletim ve dağıtım gibi faaliyetler gerçekleştiriyor. Bu işler süreklilik arz eden işler.  Buralarda çalışan personelin fazla çalışma yaptığı zamanlar oluyor. Sadece KİT’ler değil aslında. DSİ de baraj yapıyor. Bu barajlar, kalkınma öncelikli bölgeler ve şiddet olaylarının yoğun yaşandığı bölgelerde olduğu için, işin bir an önce bitirilmesi gerekiyor. Buralarda da fazla çalışma konusu gündeme geliyor. Ilısu Projesi, 16. Bölge Müdürlüğü ve Çoruh Projeleri ile 26. Bölge Müdürlüğü olmak üzere; GAP, DAP ve DOKAP kapsamında çalışan kamu görevlilerine ayda 100 saat fazla mesai ödenmesi, Ilısu Projesi 16. Bölge Müdürlüğü’nde çalışanlar saat başı mesai ücretinin 5 katı, diğer bölgelerde ise, 3 katı olarak ödenmesini istiyoruz. Yine, EÜAŞ’a bağlı Karakaya, Alparslan, Dicle, Kralkızı, Batman, Ermenek, Karkamış, Gökçekaya, Deriner, Muratlı, Borçka, Yusufeli, Ilısu hidroelektrik santralleri ile Afşin-Elbistan ve Çan termik santrallerinde görev yapan kamu görevlilerine ayda 100 saate kadar fazla çalışma ücreti, yılı saat başı fazla çalışma ücretinin beş katı esas alınmak suretiyle ödenmesini istiyoruz. Ayrıca, resmi tatillerde hizmet kolumuzda çalışan kamu görevlilerine de ilave fazla çalışma ücreti talep ediyoruz.

TEİAŞ ÇALIŞANLARINA 3 YENİ TALEP
-Türkiye’de, 31 Mart'ta yaşanan büyük elektrik kesintisi enerjinin önemini bir kez daha ortaya koydu. Tekliflerinizi incelediğimde bu anlamda TEİAŞ’ta çalışan kamu görevlileri için yeni talepleriniz var. Bunlardan bahsedebilir misiniz?
2016 2017 hizmet kolu taleplerimizde Yük Tevzi Müdürlüklerinde vardiyalı çalışan personele yine ilave ücret talebinde bulunduk.  Önceki toplu sözleşmede 50 TL olan ilave ücret talebimiz,  bu yıl 750 TL artırarak tekrar toplu sözleşme masasına taşıdık. Bu ilave ücretten toplamda 173 personel faydalanacak. Bunun yanında TEİAŞ’ta Yüksek gerilim hatlarında çalışan personele de her bir gün için, 35 TL yüksek gerilim tazminatı, iletim ve nakil hatlarında helikopterle bakım yapan personele de uçuş tazminatı ödenmesini istiyoruz.
Son Güncelleme: 08.08.2015 08:49
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.