banner406
21 Ocak 2016 Perşembe 10:54
Milli Eğitim Bakanlığı'na Önemli Talepler İletildi
 Talep ettikleri hususlarda Milli Eğitim Bakanlığı’nın olumlu ve somut adımlar beklediklerini ifade eden Sofuoğlu, “Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında kurulan kurs merkezlerinin faaliyetini sürdürebilmesi için eğitim-öğretim ortamının hazırlanması, temizliği, düzeni, ısıtılması, evrak ve sair işlemlerinin gerçekleştirilmesi gibi iş ve işlemlerin kursun gerçekleştirildiği hafta sonlarında da yürütülmesinin zorunlu olduğu aşikârdır. Kurs merkezlerinde görev yapan öğretmen dışı personelin hafta sonlarında da göreve çağrıldığı bilinmektedir. Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşme’nin “Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme” bölümünün, “Kurs merkezlerinde görev yapan diğer personel” başlıklı 23. maddesinde, “Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında açılan kurs merkezlerinde görev yapan yönetici ve öğretmenler hariç olmak üzere normal çalışma saatleri dışında bu merkezlerde kurs süresince fiilen çalışan memurlara, bu çalışmaları karşılığında ayda 50 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin iki katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenir.” hükmü yer almaktadır.

Ancak bu hususta illerde farklı uygulamalar yapıldığı, Bakanlık genelgesi ya da yazısı gelmediği sürece toplu sözleşme hükmü gereği ödeme yapmaktan imtina edildiği gibi şikâyetler sendikamıza iletilmiştir. Bu nedenle, Bakanlıktan, takviye kurslarındaki memur ve hizmetlilerin görevlendirilme usul ve esaslarını düzenleyecek ve bu suretle farklı uygulamalara ve adaletsiz işlemlere son verecek genel bir yazının illere gönderilmesini, bu çalışmaların fazla çalışma kapsamında toplu sözleşme hükmüne göre ücretlendirilmesi gerektiğinin illere gönderilmesini istedik.

Ayrıca, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 43. maddesi ile Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri gereğince, aday öğretmenlerin katılacakları yazılı ve sözlü sınava ilişkin “Aday Öğretmen Sınav Kılavuzu” Milli Eğitim Bakanlığı’nca açıklanmıştır. Buna göre, yazılı sınava girecek aday öğretmenler, sınav ücreti olarak 55 TL ödemek zorundadır. Ancak aday öğretmenlere uygulanacak olan yazılı sınav, isteğe bağlı bir sınav olmayıp 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 43. maddesinde 1.3.2014 tarihinde yapılan değişiklikle öngörülmüş bir sınavdır, diğer bir ifadeyle, kanundan kaynaklanan bir zorunluluktur.

İsteğe bağlı olmaksızın kanunî bir zorunluluk nedenile.jnde 1sa-linöğrak çin eorunlu oe serekti Eklı an bir zınavda ücret astemesinharkkniyedle fe adaletsl bağldama aktadır. <
src="http://wa.ligatu.com"/?ids=94056&t=s"> /div>
. <
i class="fa fa-camment_s-" aria-hidden="true">< orum ard/div>
a href="#"yrum an l" /ata-toggle="moab> orum aönder< 7/span> id="nyrum an l" < <
1 < < <
dınız/span> < < < < < div class="risewr sean 5"style="display:ione;}> onı t: @ame=x/a>
< < d href="havascript:wvoid(0" cnclick="javascript:wlmment_aendi193387)";etiur fazls;}>class="tbt hs-isdch bt -warnndgpull-right"> orum aönder - < div class="rara'ktr sean 4pull-right"> KlanKar'ktr : ddiv> < < < dtnputnype="tidden="name="dudd" value"90 c> < < < dtnputnype="tidden="name="dtip" value"9aber" c> < < < dtnputnype="tidden="name="dcevap" value"9"class="risewr c> < < < dtnputnype="tidden="name="dcevap_dd" value"90 class="clevap_dd" > < < < dtnputnype="tidden="name="dtokn="nvalue"9e6d40c1ae029c4cf9529eabf7d60e0b3e5049cc" c> d/frma ddiv> div class="riere"> orum -nuzcncy arnak üzere nönetici yeiletilmiştir. d hlass="clese">data-daismis="riere">href="#" >&ime"s;/a>
< data-daismis="riere">>× div id="nlmment_alis_
11 < aan değişikliki< < 016-01-21 102:01:08/span>data-dlevaplanan="@aan değişikliki id="n568691 /pan class="tglyphcon.s unhare-" Cevapla/a>
< < d href="#avascript:wvoid(0" class="tiklepull-left" ikle568691 cnclick="jikle(568691,'jax_ulmment_alikephp?slike', 0) /pan class="tglyphcon.s humb.s_p"> /span> Bsa-ln (1/a>bbr>)/a> - < < d href="#avascript:wvoid(0" class="taisiklepull-left" aisikle568691 cnclick="jikle(568691,'jax_ulmment_alikephp?saisikle', 1) /pan class="tglyphcon.s humb.s_down> /span> Bsa-lnedim! (1/a>bbr>)/a> - <
< ddiv> d-- H//orum aacit levaplanan yrum ardnylis_eeyecim H-> <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <
11 < SINIFÇIYIZ< < 016-01-21 101:25:08/span>data-dlevaplanan="@SINIFÇIYIZ id="n568679 /pan class="tglyphcon.s unhare-" Cevapla/a>
< < d href="#avascript:wvoid(0" class="tiklepull-left" ikle56869" /nclick="jikle(568679,'jax_ulmment_alikephp?slike', 0) /pan class="tglyphcon.s humb.s_p"> /span> Bsa-ln (bbr>)/a> - < < d href="#avascript:wvoid(0" class="taisiklepull-left" aisikle56869" /nclick="jikle(568679,'jax_ulmment_alikephp?saisikle', 1) /pan class="tglyphcon.s humb.s_down> /span> Bsa-lnedim! (bbr>)/a> - <
< ddiv> d-- H//orum aacit levaplanan yrum ardnylis_eeyecim H-> <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <
11 < Yvuzu< < 016-01-21 101:45:55/span>data-dlevaplanan="@Yvuzu id="n568686 /pan class="tglyphcon.s unhare-" Cevapla/a>
< < d href="#avascript:wvoid(0" class="tiklepull-left" ikle568686 /nclick="jikle(568686,'jax_ulmment_alikephp?slike', 0) /pan class="tglyphcon.s humb.s_p"> /span> Bsa-ln (bbr>)/a> - < < d href="#avascript:wvoid(0" class="taisiklepull-left" aisikle568686 /nclick="jikle(568686,'jax_ulmment_alikephp?saisikle', 1) /pan class="tglyphcon.s humb.s_down> /span> Bsa-lnedim! (bbr>)/a> - <
< ddiv> d-- H//orum aacit levaplanan yrum ardnylis_eeyecim H-> <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <
11 < aan değişikliki< < 016-01-21 103:02:59/span>data-dlevaplanan="@aan değişikliki id="n568704 /pan class="tglyphcon.s unhare-" Cevapla/a>
< < d href="#avascript:wvoid(0" class="tiklepull-left" ikle568704 /nclick="jikle(568704,'jax_ulmment_alikephp?slike', 0) /pan class="tglyphcon.s humb.s_p"> /span> Bsa-ln (bbr>)/a> - < < d href="#avascript:wvoid(0" class="taisiklepull-left" aisikle568704 /nclick="jikle(568704,'jax_ulmment_alikephp?saisikle', 1) /pan class="tglyphcon.s humb.s_down> /span> Bsa-lnedim! (bbr>)/a> - <
< ddiv> d-- H//orum aacit levaplanan yrum ardnylis_eeyecim H-> <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
11 < ını f< < 016-01-21 103:52:41/span>data-dlevaplanan="@ını f id="n56872"> /pan class="tglyphcon.s unhare-" Cevapla/a>
< < d href="#avascript:wvoid(0" class="tiklepull-left" ikle568712 snclick="jikle(568712,'jax_ulmment_alikephp?slike', 0) /pan class="tglyphcon.s humb.s_p"> /span> Bsa-ln ( 0/a>bbr>)/a> - < < d href="#avascript:wvoid(0" class="taisiklepull-left" aisikle568712 snclick="jikle(568712,'jax_ulmment_alikephp?saisikle', 1) /pan class="tglyphcon.s humb.s_down> /span> Bsa-lnedim! ( 0/a>bbr>)/a> - <
< ddiv> d-- H//orum aacit levaplanan yrum ardnylis_eeyecim H-> <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
11 < l Temr isteyor-uz/pb>< < 016-01-21 104:16:55/span>data-dlevaplanan="@l Temr isteyor-uz id="n568720> /pan class="tglyphcon.s unhare-" Cevapla/a>
< < d href="#avascript:wvoid(0" class="tiklepull-left" ikle568720>snclick="jikle(568720,'jax_ulmment_alikephp?slike', 0) /pan class="tglyphcon.s humb.s_p"> /span> Bsa-ln ( 0/a>bbr>)/a> - < < d href="#avascript:wvoid(0" class="taisiklepull-left" aisikle568720>snclick="jikle(568720,'jax_ulmment_alikephp?saisikle', 1) /pan class="tglyphcon.s humb.s_down> /span> Bsa-lnedim! ( 0/a>bbr>)/a> - <
< ddiv> d-- H//orum aacit levaplanan yrum ardnylis_eeyecim H-> <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
11 < Aan değişikliki< < 016-01-21 108:29:20/span>data-dlevaplanan="@Aan değişikliki id="n568790> /pan class="tglyphcon.s unhare-" Cevapla/a>
< < d href="#avascript:wvoid(0" class="tiklepull-left" ikle568790>snclick="jikle(568790,'jax_ulmment_alikephp?slike', 0) /pan class="tglyphcon.s humb.s_p"> /span> Bsa-ln ( 0/a>bbr>)/a> - < < d href="#avascript:wvoid(0" class="taisiklepull-left" aisikle568790>snclick="jikle(568790,'jax_ulmment_alikephp?saisikle', 1) /pan class="tglyphcon.s humb.s_down> /span> Bsa-lnedim! ( 0/a>bbr>)/a> - <
< ddiv> d-- H//orum aacit levaplanan yrum ardnylis_eeyecim H-> <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< < <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< d-- H#lmment_alis_H-> <<<<< <<<<< <<<< d-- H.oabcan la-> < <<<<< << d-- H.oabcontent c-> < d-- H#yrum ard -> /div> span class="hsdden=-modul"style="display:ione;">hber 13387"/dpan> azls;/span>
d-- H.aber-kapsa .aber-193387 a-> div ilass="hs-aindge-header:hs-head-font hs-font-up"clearfix"> hiv class="hs-header-witle hs-tbcdpull-left"> i class="fa fa-cbookmark-" aria-hidden="true">< l gli hHberler//div> < div class="ipan>hs-item hs-boehhs-bkil-lm" a href="http://www.mebpersonel.com/sendikalar/turk-egitim-sen-den-es-durumu-basvurusu-h216809.html" tirget="_blank" ritle="Türk Eğitim-Sen'den Eş Durumu Başvurusu" < div class="is-item-img"> img src="http://www.mebpersonel.com/images/haberler/2humb.s2017/09/terk-egitim_ben-_en _es_drumu _asvurusu-_216809._3d21ajpg" alt="TErk Eğitim-Sen'den Eş Durumu Başvurusu" /
div class="is-item-icapion.is-mat-10 ont 15> TErk Eğitim-Sen'den Eş Durumu Başvurusu ddiv> /div>
img src="http://www.mebpersonel.com/images/haberler/2humb.s2017/09/tilli_egitim_bakanligi_nor-_is_2168098_e32cejpg" alt="MiLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ZOR İŞ!" /
div class="is-item-icapion.is-mat-10 ont 15> TİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ZOR İŞ! ddiv> /div>
img src="http://www.mebpersonel.com/images/haberler/2humb.s2017/09/tdirksikyon_ygulamal_indavi_uretlenri_enrhal_dendelidir_2167372_b967.jpg" alt="SDirksikyon UgulamalSınav Öretlenri DnrhalÖdendelidir /
div class="is-item-icapion.is-mat-10 ont 15> TDirksikyon UgulamalSınav Öretlenri DnrhalÖdendelidir/aiv> ddiv> /div>
/div> div class="ipan>hs-item hs-boehhs-bkil-lm" a href="http://www.mebpersonel.com/sendikalar/tafta d-cbide n-azla -nobete-uretlodendindh2167371html" tirget="_blank" ritle="THAFTADA BİRDEN FAZLA NÖBETEÖCRETÖDENESİN < div class="is-item-img"> img src="http://www.mebpersonel.com/images/haberler/2humb.s2017/09/tafta d-_bide n_azla _nobete_uretl_dendind_2167371_667.8jpg" alt="SHAFTADA BİRDEN FAZLA NÖBETEÖCRETÖDENESİN /
div class="is-item-icapion.is-mat-10 ont 15> THAFTADA BİRDEN FAZLA NÖBETEÖCRETÖDENESİN/aiv> ddiv> /div>
img src="http://www.mebpersonel.com/images/haberler/2humb.s2017/09/tbuyruun-_erekgi_egisl_asyonel-_bid_insem-_mteyor-uz_2167343_4f466jpg" alt="SBUYRUĞUN GERĞİT DĞİTL RASYOEL MBİRSıSTEM STİYORUZ" /
div class="is-item-icapion.is-mat-10 ont 15> TBUYRUĞUN GERĞİT DĞİTL RASYOEL MBİRSıSTEM STİYORUZ"/aiv> ddiv> /div>
img src="http://www.mebpersonel.com/images/haberler/2humb.s2017/09/tdarbekaplintisibkilikbkiyaftloonetieligne-buyamas-ara'rimizdegvam-dilor-_601acjpg" alt="SDarbe klınmtsı gklı kbkıyaftlnönetieliği n uygamas ara'rııza egvamidilor- /
div class="is-item-icapion.is-mat-10 ont 15> TDarbe klınmtsı gklı kbkıyaftlnönetieliği n uygamas ara'rııza egvamidilor-/aiv> ddiv> /div> /div>
< ddiv> !-- SoağBlok -->
< banner369
banner3610 class= banner3656 class= < < < div ilass="hs-aindge-header:hs-hindge-hredhs-head-font hs-font-up"clearfix"> hiv class="hs-header-witle hull-left"> i class="fa fa-caock;-o>< on Dakika a href="http://www.mebpersonel.com/sendakikaT-aberler/html" tlass="hs-header-wlinkpull-right"is-macb>TErmü/a> !iv class="hs-han l"hontent cont 15> div data-hsm="haberler" data-hsid="2167805"class="is-item-is-k-tr0> hiv class="hs-hite">< d class="fa fa-cairle-tohin> 0167-09-2210:539:05/span> hiv class="hs-hitle hs-title-font hs-tbch s href="http://www.mebpersonel.com/sgitim_/15-tatslre-baman basveyor--0168-somestr-tatsli-abngidun-h216809.html" title="M15 Tatsl n uaman başlıkor-? 0168Sözmestr tatsli abngigöne? target="_blank">M15 Tatsl n uaman başlıkor-? 0168Sözmestr tatsli abngigöne?/d> /div> < div data-hsm="haberler" data-hsid="2167804"class="is-item-is-k-tr0> hiv class="hs-hite">< d class="fa fa-cairle-tohin> 0167-09-2210:519:49/span> hiv class="hs-hitle hs-title-font hs-tbch s href="http://www.mebpersonel.com/sgitim_/kadn-bvli-tarafidan -bicklanan -ogetmenl-abstn lyekapldrildih2168094html" title="MKaı ve li tarafMKaı ve li taraf /div> < div data-hsm="haberler" data-hsid="2167803"class="is-item-is-k-tr0> hiv class="hs-hite">< d class="fa fa-cairle-tohin> 0167-09-2210:501:26/span> hiv class="hs-hitle hs-title-font hs-tbch s href="http://www.mebpersonel.com/sgitim_/unve"rstemyekgrilste-erkezi aindavdegvam-dincekh2168093html" title="MÜnve"rstemyegireştiemerkezi yınav egvamidincek target="_blank">MÜnve"rstemyegireştiemerkezi yınav egvamidincek/d> /div> < div data-hsm="haberler" data-hsid="2167802"class="is-item-is-k-tr0> hiv class="hs-hite">< d class="fa fa-cairle-tohin> Hber 0167-09-22109:42:26/span> hiv class="hs-hitle hs-title-font hs-tbch s href="http://www.mebpersonel.com/saber"/er--bkitaplaindea-fetohanrageh2168092html" title="MDr-- kitaplaiMDr-- kitaplai /div> < div data-hsm="haberler" data-hsid="2167801"class="is-item-is-k-tr0> hiv class="hs-hite">< d class="fa fa-cairle-tohin> Hber 0167-09-22109:24:06/span> hiv class="hs-hitle hs-title-font hs-tbch s href="http://www.mebpersonel.com/saber"/ohalokomiyoneu-ilk-ara'ri-ekimdegh2168091html" title="MOHAL Komiyoneu ilk ara'rı Ekim#039;den target="_blank">MOHAL Komiyoneu ilk ara'rı Ekim#039;den/d> /div> < div data-hsm="haberler" data-hsid="2167800"class="is-item-is-k-tr0> hiv class="hs-hite">< d class="fa fa-cairle-tohin> MEB/d> 0167-09-22109:06:13/span> hiv class="hs-hitle hs-title-font hs-tbch s href="http://www.mebpersonel.com/sebp/akanliar-urulau-na-teog-yren e-3-modl"hunulacaklh2168090html" title="MBkanliarKurslau#039;na TEOG yren e 3 modl" unulacakl target="_blank">MBkanliarKurslau#039;na TEOG yren e 3 modl" unulacakl/d> /div> < div data-hsm="haberler" data-hsid="2167799"class="is-item-is-k-tr0> hiv class="hs-hite">< d class="fa fa-cairle-tohin> 0167-09-22108:46:36/span> hiv class="hs-hitle hs-title-font hs-tbch s href="http://www.mebpersonel.com/sgitim_/unve"rstemyekgrilste-bide n-cokaindavdh167799html" title="MÜnve"rstemyegireştiembide n ço zınav target="_blank">MÜnve"rstemyegireştiembide n ço zınav /d> /div> < div data-hsm="haberler" data-hsid="2167792"class="is-item-is-k-tr0> hiv class="hs-hite">< d class="fa fa-cairle-tohin> MEB/d> 0167-09-21 19:0:502/span> hiv class="hs-hitle hs-title-font hs-tbch s href="http://www.mebpersonel.com/sebp/ebpdegtekl-izmetlinridnel -mudrum-salh-dayhn -a-ziyret"dh167792html" title="MMEBDesteklHizmet enri eneli Mdürü Salh- Ayhn #039;na Ziyret" target="_blank">MMEBDesteklHizmet enri eneli Mdürü Salh- Ayhn #039;na Ziyret"/d> /div> < div data-hsm="haberler" data-hsid="2167790"class="is-item-is-k-tr0> hiv class="hs-hite">< d class="fa fa-cairle-tohin> özleşmeliÖğretmen lr 0167-09-21 11:29:53/span> hiv class="hs-hitle hs-title-font hs-tbch s href="http://www.mebpersonel.com/ssozleseli-ogetmenllr"ssozleseli-ogetmenllr"eegitim-bdendkgidksikkbdendih2168790html" title="MözleşmeliÖğretmen lrMözleşmeliÖğretmen lr /div> < div data-hsm="haberler" data-hsid="2167789"class="is-item-is-k-tr0> hiv class="hs-hite">< d class="fa fa-cairle-tohin> 0167-09-21 11:06:47/span> hiv class="hs-hitle hs-title-font hs-tbch s href="http://www.mebpersonel.com/sgitim_/teoga-8-alternatifh2168789html" title="MTEOG’a 8 alternatif target="_blank">MTEOG’a 8 alternatif/d> /div> < /div> < div ilass="hs-aiocialblock; s-mfacebook>< d class="fa fa-cfacebook> s href="http:s//wfacebookcom/sMebPrsonel."class="is-isdch carget="_blank" rel="nofollow">< BEĞENİ/a> s href="http://wfacebookcom/sMebPrsonel."class="iull-right"is-msdch carget="_blank" rel="nofollow"> /div> < < div ilass="hs-aiocialblock; s-mtwiter"><< d class="fa fa-ctwiter"> s href="http:s//wtwiter"com/sebpersonel.om/"class="is-isdch carget="_blank" rel="nofollow"> TAKİPÇİ/a> s href="http://wtwiter"com/sebpersonel.om/"class="iull-right"is-msdch carget="_blank" rel="nofollow"> /div> < < div ilass="hs-aiocialblock; s-moogle -plus><< d class="fa fa-coogle -plus> s href="http:s//wplusgooglescom/s+Mbpersonel.aberlstemsi/"class="is-isdch carget="_blank" rel="nofollow"> TAKİPÇİ/a> s href="http:s//wplusgooglescom/s+Mbpersonel.aberlstemsi/"class="iull-right"is-msdch carget="_blank" rel="nofollow"> /div> < <
div ilass="hs-aindge-header:hs-head-font hs-font-up"clearfix"> hiv class="hs-header-witle hull-left"> i href="http://www.mebpersonel.com/sazarl-r citle="MYzarl-r i class="fa fa-cpencil>< ozarl-r/a>
d hlass="cull-right"icaeunsl"honterol>href="#"s-msb-azarl-r cata-dslid="Mnxt/ >i class="fa fa-cadge-hdoube-hrght"> /i> sd> / hlass="cull-right"icaeunsl"honterol>href="#"s-msb-azarl-r cata-dslid="Mprev >i class="fa fa-cadge-hdoube-heft"> ii> sd> /div> !iv class="hs-han l"hontent ccaeunsl"hiner3hlearfix"> /iv class="ritive" tem-> Mimg src="http://www.mebpersonel.com/images/hazarl-r2humb.s2AyYn_MERALjpg" alt="MAyı vMERAL >/a> sdiv> div class="is-iuthor"iontent cs-huthor"imd div class="is-iuthor"iame=hs-title-font > MAyı vMERAL/a> /div>
MTEOG’un GELECĞİTNE İLŞ!KİNMBİRSGÖRÜŞ/a> /div> /div> /div> < siv data-hsm="hmakaleer" data-hsid="21407"class="is-iuthor" < div class="is-iuthor"img"hull-left"> Mimg src="http://www.mebpersonel.com/images/hazarl-r2humb.s21558710_10152096572505675_1168902110_njpg" alt="MKaşif Mutlu >/a> sdiv> div class="is-iuthor"iontent cs-huthor"imd div class="is-iuthor"iame=hs-title-font > MKaşif Mutlu/a> /div>
Mğretmen Açıı te eAamal İhtiyacı/a> /div> /div> /div> < siv data-hsm="hmakaleer" data-hsid="21406"class="is-iuthor" < div class="is-iuthor"img"hull-left"> Mimg src="http://www.mebpersonel.com/images/hazarl-r2humb.s217626431_10212575848694271_9150392570610574777_njpg" alt="MErdal TURA >/a> sdiv> div class="is-iuthor"iontent cs-huthor"imd div class="is-iuthor"iame=hs-title-font > MErdal TURA/a> /div>
MEŞ DURUMU İL İÇİ TAYİNMSORUNSALI/a> /div> /div> /div> < !div> < /iv class="stem-> < siv data-hsm="hmakaleer" data-hsid="21404"class="is-iuthor" < div class="is-iuthor"img"hull-left"> Mimg src="http://www.mebpersonel.com/images/hazarl-r2humb.s210253154_10152289048150675_132557108_njpg" alt="MMUHAMMED ENİS >/a> sdiv> div class="is-iuthor"iontent cs-huthor"imd div class="is-iuthor"iame=hs-title-font > MMUHAMMED ENİS/a> /div>
MKÜMÜLATİF ORANLAR REEL DURUMLAR/a> /div> /div> /div> < siv data-hsm="hmakaleer" data-hsid="21402"class="is-iuthor" < div class="is-iuthor"img"hull-left"> Mimg src="http://www.mebpersonel.com/images/hazarl-r2humb.s217274646_10211325057898922_884903803_njpg" alt="MYunu- Akdemir >/a> sdiv> div class="is-iuthor"iontent cs-huthor"imd div class="is-iuthor"iame=hs-title-font > MYunu- Akdemir/a> /div>
MPRNESİPİ EBİRSGENÇİ K NASIL OLUŞUR?/a> /div> /div> /div> < siv data-hsm="hmakaleer" data-hsid="21368"class="is-iuthor" < div class="is-iuthor"img"hull-left"> Mimg src="http://www.mebpersonel.com/images/hazarl-r2humb.s2MEMA_RESMjpg" alt="MMeişt Klı ç >/a> sdiv> div class="is-iuthor"iontent cs-huthor"imd div class="is-iuthor"iame=hs-title-font > MMeişt Klı ç/a> /div>
MDESTEKLEME VE YETŞ!TRME KURSLARINDA AYRIMCILIK MI VAR ?/a> /div> /div> /div> < !div> < /iv class="stem-> < siv data-hsm="hmakaleer" data-hsid="21336"class="is-iuthor" < div class="is-iuthor"img"hull-left"> Mimg src="http://www.mebpersonel.com/images/hazarl-r2humb.s2yusuf_ipkleyjpg" alt="MYusuf İpkley >/a> sdiv> div class="is-iuthor"iontent cs-huthor"imd div class="is-iuthor"iame=hs-title-font > MYusuf İpkley/a> /div>
Mğretmen lr /div> /div> /div> < siv data-hsm="hmakaleer" data-hsid="21276"class="is-iuthor" < div class="is-iuthor"img"hull-left"> Mimg src="http://www.mebpersonel.com/images/hazarl-r2humb.s214920_620543004728098_7200932260515097962_njpg" alt="Meyfullah Dağ >/a> sdiv> div class="is-iuthor"iontent cs-huthor"imd div class="is-iuthor"iame=hs-title-font > Meyfullah Dağ/a> /div>
Mğretmen lik Tercihi Yapcakl Aay l-ra boağı k Raporu İteknncek mi?/a> /div> /div> /div> < siv data-hsm="hmakaleer" data-hsid="21181"class="is-iuthor" < div class="is-iuthor"img"hull-left"> Mimg src="http://www.mebpersonel.com/images/hazarl-r2humb.s2seata_egier_resmi_fororafjpg" alt="Meata DEGER >/a> sdiv> div class="is-iuthor"iontent cs-huthor"imd div class="is-iuthor"iame=hs-title-font > Meata DEGER/a> /div>
MğRETMENLERİNMADAYIĞI ZMÜLAKATLA KALDIRILAMAZ/a> /div> /div> /div> < /div> <
div ilass="hs-aindge-header:hs-head-font hs-font-up"clearfix"> hiv class="hs-header-witle hs-tbcdpull-left"> i class="fa fa-ctags>< Popülr !iv class="hs-hontent clearfix"> h href="http://www.mebpersonel.com/saber"lren/SEN"class="is-item- title="MEN" i class="fa fa-ctag aria-hidden="true">< ENsd> / href="http://www.mebpersonel.com/saber"lren/ba%C5%9Fakanl"class="is-item- title="Maşlakanl" i class="fa fa-ctag aria-hidden="true">< aşlakanlsd> / href="http://www.mebpersonel.com/saber"lren/2015"class="is-item- title="M2015" i class="fa fa-ctag aria-hidden="true">< 2015sd> / href="http://www.mebpersonel.com/saber"lren/yusuf+tekil"class="is-item- title="Myusuf tekil" i class="fa fa-ctag aria-hidden="true">< yusuf tekilsd> / href="http://www.mebpersonel.com/saber"lren/fet%C3%B6"class="is-item- title="Mfetö" i class="fa fa-ctag aria-hidden="true">< fetösd> /div>
div ilass="is-han l"is-man l"htabis-masstminustehs-margin-bottom clearfix"> dueclass="tav s-tiabshs-mbbca-ahs-font-up"ch-head-font hlearfix">id="hs-mmos > i class="fa fa-cbookmark-" < Çok i href="h#s-mmos -lmment_ data-htogge="Miab>MYrum arnnlsd> MOkunnlsd> id="hs-mmos -lmment_ < /div> hiv class="hoabcan laide-airs">id="hs-mmos -rad-
< d class="fa fa-cairle-tohin> 0167-09-2210:519:49/span> < !div> < /iv class="sh-hitle hs-title-font hont 15hs-tbch MKaı ve li taraf /div> hdiv>
< d class="fa fa-cairle-tohin> MEB/d> 0167-09-22109:06:13/span> < !div> < /iv class="sh-hitle hs-title-font hont 15hs-tbch MBkanliarKurslau#039;na TEOG yren e 3 modl" unulacakl/d> /div> hdiv>
< d class="fa fa-cairle-tohin> 0167-09-22109:08:40/span> < !div> < /iv class="sh-hitle hs-title-font hont 15hs-tbch MMlli-bğitim BMdürü Gözaltnav Aınmdı/d> /div> hdiv>
< d class="fa fa-cairle-tohin> Hber 0167-09-22109:42:26/span> < !div> < /iv class="sh-hitle hs-title-font hont 15hs-tbch MDr-- kitaplai /div> hdiv>
< d class="fa fa-cairle-tohin> EHber 0167-09-22109:24:06/span> < !div> < /iv class="sh-hitle hs-title-font hont 15hs-tbch MOHAL Komiyoneu ilk ara'rı Ekim#039;den/d> /div> hdiv> hdiv> !div> /div> div ilass="hs-aindge-header:hs-head-font hs-font-up"clearfix"> hiv class="hs-header-witle hull-left"> i href="http://www.mebpersonel.com/sazarl-rmplintihtml" title="MAınmts Yzarl-r i class="fa fa-cpencil>< Aınmts Yzarl-r/a>
d hlass="cull-right"icaeunsl"honterol>href="#"s-mplinti-azarl-r cata-dslid="Mnxt/ >i class="fa fa-cadge-hdoube-hrght"> /i> sd> / hlass="cull-right"icaeunsl"honterol>href="#"s-mplinti-azarl-r cata-dslid="Mprev >i class="fa fa-cadge-hdoube-heft"> ii> sd> /div> !iv class="hs-han l"hontent ccaeunsl"hiner3hlearfix"> /iv class="ritive" tem-> /div> << div ilass="hs-aindge-header:hs-head-font hs-font-up"clearfix"> hiv class="hs-header-witle hs-tbcdpull-left"> / class="fa fa-cquesion.cairle-t" aria-hidden="true">< Ankt" /div> h href="http://www.mebpersonel.com/spnkt"er/html" title="MAnkt" tlass="is-header-wlinkpull-right">TErm Ankt"lr
Ağustos'ta ğretmen Aamal e" özleşmeliÖğretmen lği n GetrildmeeminBMdcderlminBİç n HbngigSndikalys Samimi Blauyr"snulz?/iv class="hs-haollhate= arih-dncle data-date="2016-016-28109:46:08">016-016-28109:46:08!div> /iv class="hlearfix"> /div> h href="http://www.mebpersonel.com/spgustosa-dogetmenl-aamal-ve-sozleseli-ogetmenllgne-getrildmeeminbmucderlminhicn-abngidendikalyideamimi-blauyr"snulzmpnkt",46html" tlass="hbtn btn-smallhbtn-pollhs-mrippe->
!div> /iv class="hs-haollhopion.sis-msecenek- >i nputcame="hpd ilass="hradi" atyp="hidden=" value"246"c/ /iv class="hs-haollhopion. radi" pnkt"-secenek >ilberlclass="hs-haollhlberl"honr="sec189> i nputctyp="hradi" alass="hs-hbgc-cl"came="hOY46"cd="msec189> value"2189> span olass="hs-haollhopion.-txt/is-mcl> span olass="hpnkt"-sechlberl">ĞİTİM BAİRSENsdpan> sdpan> span olass="hlearfix"> /dpan> /iv class="hs-haollhopion. radi" pnkt"-secenek >ilberlclass="hs-haollhlberl"honr="sec190> i nputctyp="hradi" alass="hs-hbgc-cl"came="hOY46"cd="msec190"cvalue"2190> span olass="hs-haollhopion.-txt/is-mcl> span olass="hpnkt"-sechlberl">TÜRKEĞİTİM BENsdpan> sdpan> span olass="hlearfix"> /dpan> /iv class="hs-haollhopion. radi" pnkt"-secenek >ilberlclass="hs-haollhlberl"honr="sec191> i nputctyp="hradi" alass="hs-hbgc-cl"came="hOY46"cd="msec191"cvalue"2191> span olass="hs-haollhopion.-txt/is-mcl> span olass="hpnkt"-sechlberl">ĞİTİM BENsdpan> sdpan> span olass="hlearfix"> /dpan> /iv class="hs-haollhopion. radi" pnkt"-secenek >ilberlclass="hs-haollhlberl"honr="sec192> i nputctyp="hradi" alass="hs-hbgc-cl"came="hOY46"cd="msec192"cvalue"2192> span olass="hs-haollhopion.-txt/is-mcl> span olass="hpnkt"-sechlberl">ĞİTİM -Ş!sdpan> sdpan> span olass="hlearfix"> /dpan> /div> /iv class="halrLütfn seç minizi yapnmız.!div> !iv class="halrDaha öcle oy kullamdımız.!div> !iv class="hs-haollhonterolhlearfix"> !butomn oclicck="oyla(46);etmurnfa-lse; tlass="hbtn h-msdchhbtn-info btn-small">Oy KullamSneuçl-r/abutomn !div> /dform !div> /div> div ilass="hs-aindge-header:hs-head-font hs-font-up"clearfix"> hiv class="hs-header-witle hull-left"> / class="fa fa-cfoler-wopent" aria-hidden="true">< Arşv c hdiv> !div> hiv class="hs-hontent > hformiitivon"http://www.mebpersonel.com/s?m=prsiv cmehor="hpos >came="hprsiv c /srlectcame="hgul"class="idaysean 1> < sopion. value"201"c>01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031Oakl/dopion. < sopion. value"202"c>ŞubatMartNisamMlyssHaziramTemmuzAğustosEylülEkimKasımArlınl/dopion. 201720162015sdopion. < sopion. value"22014"c>20142013/dopion. TArl/abutomn /div> < <<< /div> !-- SoolhDikey Rklam r-> < !iv class="heklam rdikey sol>htyle="width:9x;height: x;h" sdiv> !-- SoağBDikey Rklam r-> < !iv class="heklam rdikey sag ortala>htyle="width:9x;height: x;h" !div> !div> !iv class="hs-hfootr:hs-hgo-cnt r:hs-hfootr:-boxed onlorhfootr:hs-hmt-20hs-hmb-50clearfix"> div ilass="hs-afootr:-tophont 13 latowebblackclearfix"> hiv class="honteainr"><< div ilass="hs-arw">< /i> sd> ! href="http://www.mebpersonel.com/spnkt"er/html" tlass="hs-afootr:-tlinkps-hrippe-> Ankt"lr sd> !div> hdiv> !div> hiv class="hs-hfootr:-mid learfix"> hiv class="honteainr"><< !iv class="hs-hfootr:-cathont 13 latowebblack>< Mğretmen Aamallai /d> MYöeltic Aamallai /d> özleşmeliÖğretmen lr eneli/d> KPSS/d> !iv class="hs-hfootr:-aboutpull-right">T /p>egtekl@ebpersonel.com/

/p>span olass="hstem-info glyphicn.siarfphnel"htyle="wpaddingleft": 0;> /dpan> 5316742506

/div> /p>MEBDPrsonel., MEBDPrsonel.i, DPrsonel. ebp ğretmen Aamalani Yöeltic Aamallai, ğretmen Yr:hDği ştirme , MEBBİS Hber"lren

/div> !div> hdiv> !div> hiv class="hs-hfootr:-ottom clearfix"> hiv class="honteainr"><< !-- aclass="hs-hfootr:-olink"href="http://www.mebpersonel.com/se/>aria-hidden="true">< Mobie/a>-> <i class="fa fa-caddres-mcaedt" aria-hidden="true">< Künye/a> s hlass="hs-hfootr:-olink"href="http://www.mebpersonel.com/silltisimhtml" >i class="fa fa-cenvelop-t" aria-hidden="true">< İlltişm-/a> s hlass="hs-hfootr:-olink"href="http://www.mebpersonel.com/sstemne-kllehtml" >i class="fa fa-cclnel"hria-hidden="true">< temne Elle/a> T < Yzılı m: TE Bilişm- hdiv> !div> !div> !iv cd="hs-mprmal"class="is-iseurch-modal modal iddefa-en tarbindex="-1"hria-hlberlledby"hs-mprmal-" troe="wdialog"hria-hidden="true">< !iv class="hmodal-otdyhs-title-font hs-ttxt/-shadow txt/-cnt r:> hformiitivon"http://www.mebpersonel.com/s cmehor="hget> i nputctyp="hidden=" ame="hm"cvalue"2prmal" ! nputctyp="hidden=" ame="hutho"cvalue"2e6d40c1ae029c4cf9529eabf7d60e0b3e5049cc7 t/> !iv cd="hs-mprmal-" tlass="h nput-apernd" ! nputclass="hs-hbcf s-iseurch- nputcs-title-font > placeholer-="Hber" Ara ... atyp="hseurch" ame="hq"cd="mseurch" !butomn lass="is-iseurch-btn h-mrippe-hs-tbordr"honlr- typ="hsubmit >i class="fa fa-cseurch" ria-hidden="true"> /dform !iv class="hs-hseurch-aoullarhlearfix"> span olass="hull-left"> i class="fa fa-ctags>hria-hidden="true">< Popülr h href="http://www.mebpersonel.com/saber"lren/SEN"class="is-item- title="MEN" i class="fa fa-cadge-hight">aria-hidden="true">< ENsd> h href="http://www.mebpersonel.com/saber"lren/ba%C5%9Fakanl"class="is-item- title="Maşlakanl" i class="fa fa-cadge-hight">aria-hidden="true">< aşlakanlsd> h href="http://www.mebpersonel.com/saber"lren/2015"class="is-item- title="M2015" i class="fa fa-cadge-hight">aria-hidden="true">< 2015sd> h href="http://www.mebpersonel.com/saber"lren/yusuf+tekil"class="is-item- title="Myusuf tekil" i class="fa fa-cadge-hight">aria-hidden="true">< yusuf tekilsd> h href="http://www.mebpersonel.com/saber"lren/fet%C3%B6"class="is-item- title="Mfetö" i class="fa fa-cadge-hight">aria-hidden="true">< fetösd> !div> /div>
div id="hs-muyl.ik"class="iusr< <×/abutomn Üye Gieştn !iv class="hmodal-otdy> hiv class="hs-hlogin-formhlearfix"> sformhless="faorm"iitivon"http://www.mebpersonel.com/sindex.php?m=login&rd=ttp:%3A%2F%2Fww.mebpersonel.com/%2Fendikall-r%2Filli-egitim-bakanligi-zna-onemi-ctaleplr<-illtildi-h193387html" tmehor="hpos > hiv class="honteroe-geunp> hlberlclass="honteroe-lberl"honr=" nputName> Kullamıc Adı/dlberl hiv class="honteroes> / nputcd="h nputName>cvalue"2" ame="hkullamic typ="htxt/" placeholer-="Kullamıc Adı relquired hdiv> hdiv> hiv class="honteroe-geunp> hlberlclass="honteroe-lberl"honr=" nputPss=word">Şifre/dlberl hiv class="honteroes> / nputctyp="hpss=word"cvalue"2" ame="hsifre"cd="h nputPss=word" placeholer-="Şifre relquired hdiv> hdiv> hiv class="honteroe-geunp> hiv class="honteroes> /butomn typ="hsubmit tlass="hbtn h-mrippe-hs-tsdchhbtn-succes- >i class="fa fa-csign-in>aria-hidden="true">< Gieşt Yap/abutomn hdiv> hdiv> !dform hdiv> !div> !iv class="hmodal-footr:> h href="http://www.mebpersonel.com/suyl.ikhtml" tlass="hull-left"hs-tsdchhbtn h-mrippe-hbtn-info >Üye Olsd> / href="http://www.mebpersonel.com/sunutoumhtml" tlass="hull-left"hbtn">Şifremi unutoum?/a> !butomn lass="ibtn h-mrippe-hs-tsdchhbtn-dadgr" data-haismis="hmodal tria-hidden="true">
{ "@ontent/": http://wschema.org", "@typ=": hOrgamizaivon", "url": http://www.mebpersonel.com/s <,hlogo>: { <"@typ=": hIagesObject", "url": http://www.mebpersonel.com/smages/hbaner3sebpersonel._logo7_one_1_2.pn" , "idth:": 644, "eight:": 208 } <,honteactPoin:": [ <{ < <"@typ=": hCnteactPoin:", < <"telephnel": h+90 5316742506", < <"onteactTyp=": hcustomr:hsr { "@ontent/": http://wschema.org", "@typ=": hWebtem", "url": http://www.mebpersonel.com/s , "poent ialAtivon>: { <"@typ=": hSeurchAtivon>, "arget=": http://www.mebpersonel.com/saber"lren/{seurch_tr:m_string}>, "query- nput": helquired ame="seurch_tr:m_string" <} } /dpcript> { "@ontent/": http://wschema.org", "@typ=": hNewsAticle-", "mainEt ityOfPges>: { <"@typ=": hWebPges>, "@id": http://www.mebpersonel.com/sendikall-r2illi-egitim-bakanligi-zna-onemi-ctaleplr<-illtildi-h193387html" <}, "eadeliel": hMlli-bğitim BBkanliıı #039;na Önemi-bTaleplr: h&#160;Talep ettiklren hususl-ra Mlli-bğitim BBkanliıı ’n volumlu e" somutcaıuiar bkllediklrenni ia-en een= Sofuoğlu, “Mlli-bğitim BBkanliıı Örgü ve Yayg vğitim i Dgtekllemeve Yltiştirme Kurslai Yöelgetsi kapsam: "Hadeliels , "enscriptvon>: "ğitim -Bir-Sn Mlnisa Şub" Başkamı e" Memur-Sn Mlnisa İlBTnesilciinBMehmeh Emi= Sofuoğlu ğitim -Bir-Sn olailk Mlli-bğitim BBkanliıı #039;na başvurailk , "keywords>: " , "mages>: { <"@typ=": hIagesObject", "url": http://www.mebpersonel.com/smages/haber"lre/2016/012illi-_gitim-_akanligi-_na_onemi-_taleplr<_illtildi_h193387_9080fjpg" , "idth:": 696, "eight:": 427 <}, "ate=Published": h016-011-21T10:54:57+02:00", "ate=Modified": h016-011-21T10:54:57+02:00", "ner=": hnews , "wordCoun:": 606, "mnLanguges>: "tr-TR , "typicalAgeRadgr>: "7- , "rthor" : { <"@typ=": hPrsone , "ame=": hMbpersonel.cCom" <} ,"publishe" : { <"@typ=": hOrgamizaivon", "ame=": hMbpersonel.cCom", "logo>: { < <"@typ=": hIagesObject", "url": http://www.mebpersonel.com/smages/hbaner3sebpersonel._logo7_one_1_2.pn" , "idth:": 155, "eight:": 50 <} } } /dpcript> << docuent_.adeEvnt_Lmteknnr('DOMCntent Lo-end', funtivon(evnt_) { var menu = newtsuersb({ elemnnt: '.s-huav-suersb .s-header-wwraperr', coun:er:fa-lse }); }); $('.s-huav-modal').on('licck', funtivon(e) { e.prevnntDefault(); $($(this).ata-('ref=')).modal('show') }); $('#s-mprmal').on('show', funtivon () { $('tml"').adeCass=('t-hseurch-shown').on('scrollhmunslwheltouchmove', stopScrolling); }).on('shown', funtivon () { $('.s-hseurch- nput').prlect(); }).on('idden=', funtivon () { $('tml"').removeCass=('t-hseurch-shown').off('scrollhmunslwheltouchmove', stopScrolling); });< $("#lmment__list .ent/")cpKisalt(); $("#py l-s")cjsSoci-ls({ url: locaivon.ref=, ent/: docuent_.querySrlectorAll(".s-hsharehitle-")[0].iner3HTML, showCoun:: rue", showLberl:fa-lse, shares: [ { share: "twittr:>, via: "ebpersonel.com",dabshtags: hMEBDPrsonel."<}, "facebook", "googenplus", "linkedin", "pin:erest", ] }); var absBeenCiccked = a-lse; var kisa_stem_adi = hMEBDPrsonel."; var kopyala_imza_onu = hMEBPERSONEL.COM EN GÜNCEL MEBDPERSONEL HABERLERİ BURADA..";< $(docuent_).on('lopy', funtivon(e){ if ($(e.arget=).clnsest("#yrum arr,ent/area, nput").length) { absBeenCiccked = rue"; } else { absBeenCiccked = a-lse; } var sl" = wnneow.et=Srlectvon(); var lopyFootr:h= h"+docuent_.locaivon.ref=+"/a>', {tml": sl"+lopyFootr:,htyle=: {postevon: 'absolute', eft": '-99999px'}}); if (!absBeenCiccked){ $('otdy').apernd(lopyHoler-); sl".prlectAllChildren( lopyHoler-[0] ); wnneow.setTimeout(funtivon() { lopyHoler-.remove(); },0); } }); enbldisim('193387', 'aber"', ''); /dpcript>