banner406
banner396
01 Ekim 2013 Salı 16:06
ÖĞRENCİYE SERBEST, ÖĞRETMENE YASAK!
 
Demokratikleşme Paketine Çekinceli Destek!
Demokrat Eğitimciler Sendikası (DES) Genel Başkanı Gürkan Avcı, Başbakan Erdoğan'nın açıkladığı ‘Demokratikleşme Paketi’ne ilişkin basın açıklaması yaptı.
 
UMDUĞUMUZU BULAMADIK!
Eğitim başta olmak üzere idari ve toplumsal hayata ilişkin pek çok düzenlemeyi içeren ‘Demokratikleşme Paketi’ üzerinden halkın büyük bir beklenti içine sokulduğunu belirten Avcı, şunları söyledi;
 
PAKETİN DEVAMI GELMELİ…
Paketin somut eylemlere çevirilmesini yakından takip edeceğiz. Demokratikleşme programı, özgürlük ve kardeşlik yolunda yeni ve umutlu gelişmelere vesile olmalıdır. Demokratikleşme sürecinde atılacak adımlar, birlik ve beraberliğimizi bozacak bir iklime zemin hazırlamamamılıdır. Türkiye’nin istiklalini güçlendirecek, özgürlük alanını daha da genişletecek ve milletin ufkunu daha da açacak adımlara büyük ihtiyacımız vardır. Açıklanan demokratikleşme paketi, beklentilerimizi karşılamasada umudumuzu daha da çoğaltmıştır. Seçim sistemi, Nefret suçlarına düzenleme, Eğitim, Başörtüsü yasağı, Azınlıklar gibi konu başlıkları altında açıklanan paketle demokrasimiz bir miktar daha güç kazanacaktır. 
 
ÇÖZÜM SİVİL ANAYASA
Paketteki reformların bir kısmı yasal düzenleme, bir kısmı Bakanlar Kurulu kararı, bir kısmı ise yönetmelik değişikliği ve genelge gibi idari düzenlemelerle hayata geçirilebilecek nitelik ve sekmentte maddelerdir.
 
TÜRK DEMOKRASİSİ YAMALI BOHÇAYA DÖNDÜ
Türk demokrasisi devamlı olarak yeni paketler, düzenlemeler ve yasa-genelge-yönetmelik değişiklikleri nedeniyle yapboz tahtasına dönmüştür. Başbakanın yeni anayasa sözünün üzerinden çok zaman geçti. Darbe zihniyeti yargılanıyor ve eleştiriliyor fakat halen darbe anayasası ile yönetiliyoruz. Türkiye sivil bir anayasanın derhal yürürlüğe sokulması ile ancak demokrasini dünyaya ispatlayabilir.
 
DESTEKLİYORUZ AMA ÇEKİNCELERİMİZ DE VAR!
Paketteki kimi maddeleri onaylamamız mümkün değildir. Fakat reformlarla, sivilleşme ve demokratikleşme hamleleriyle çok daha güçlü, daha demokratik, çok daha özgür bir Türkiye'nin inşa edilmesine katkıda bulunacak hamleleride içinde barındıran ‘Demokratikleşme Paketi’ne çekinceli destek veriyoruz.
 
ANADİLDE EĞİTİM YERİNE ÇİFT DİLLİ EĞİTİM…
Osmanlı Devletinin dağılma sürecindeki bağımsızlık hareketleri, acı savaş tecrübeleri, büyük göç dalgaları ve yaşanan onca dram ve felaketleren sonra kurulan Cumhuriyet yönetimi geçmişin travmaları nedeniyle her türlü siyasî, kültürel ve dinî taleplere mesafeli yaklaşmıştır. Günümüze gelirsek, milletimizin asli unsurlarından olan Kürt kardeşlerimizin dili, milli varlığımızın bir parçası olarak görmeli ve sahiplenilmelidir. Kürtçe de, Çerkezce de, Lazca da, Zazaca da diğer yerel diller de bizim dilimizdir. Yerel dillerin korunması ve geliştirilmesi milletimizin her ferdinin gereklerinden olup milli bütünleşmemizin zaruretlerinden görülmelidir.
 
TÜRKÇE’NİN YANINDA YEREL DİL
Türkiye, Osmanlı döneminde yaptığı gibi bugünde çiftdilli eğitim modelini çağdaş ve özgün bir uyarlama ile hayata geçirebilir. Yeni, büyük ve güçlü Türkiye hedefi için çiftdilli eğitim sisteminin insani bir düzlemde, vefa, mahcubiyet ve telafi duygusuyla ve biran önce hayata geçirilmesinde büyük faydalar görüyoruz.
 
YALNIZCA KÜRTÇE EĞİTİM KÜRT KARDEŞLERİMİZE İHANETTİR
Türkçenin zorunlu eğitim dili olarak tek başına dayatılmasına devam edilmesi kadim kardeşlerimize karşı saygısızlık olacağı gibi ayrılıkçı birtakım ayrılıkçı mihrakların savunduğu gibi doğu bölgelerimizde yalnızca Kürtçenin zorunlu eğitim dili olarak dayatılması da Kürtlere yapılacak en büyük kötülük ve ihanet olacaktır.
 
AYRILIKÇI PROVOKATÖRLERİN ELİNDEKİ KOZLAR İŞLEVSİZ HALE GELİR
En temel ve en masum insan hakkı olan anadilde eğitim ve öğretim hakkının ideolojik ve siyasî inatlaşmalara malzeme yapılmadan, Kürtçülük davası güden ayrılıkçı hareketlerin dil ve kültürle ilgili iyileştirme çabalarını engelleyici provokasyonlarına karşı çiftdilli eğitim modelinin uygulama sürecinin iyi idare edilmesi ve bu hususta atılacak adımların toplumu bütünleşmeye götüreceği ve zıt kutupların ellerindeki istismar kozlarının işlevsiz hale getirileceği çok iyi anlaşılmalı ve anlatılmalıdır. Dil farklılıklarının tek başına millî birliğimizi tehdit eden bir husus olarak karşımıza çıkmadığını bin yıllık tarihimiz bize öğretmiştir.
 
Paketin nefret suçuna, yaşam tarzına müdahaleye, ayrımcılığa suç kapsamında bakılmasının toplumsal barışa sunacağı katkıları önemsiyoruz. Büyük devletler büyük düşünür ve herkesi kucaklar. Kürt'ten düşman, namaz kılanı tehdit, para kazanmaya çalışan Anadolu insanını yeşil sermaye, başörtüsüyle okumak isteyen kız çocuğunu rejim düşmanı ilan eden devlet anlayışından demokratik bir devlet anlayışına doğru atılmış bir adım olarak görüyoruz. 
 
ANDIMIZ KALDIRILMASIN, GELİŞTİRİLSİN!
Andımızın, medeni ülkelerde olduğu gibi geliştirilmeye ihtiyacı vardır. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı başkanlığında oluşturulacak bir kurul nezaretinde Andımızın bir kez daha değiştirilmesinde büyük faydalar görüyorum.
 
Çağdaş dünya ülkeleri, içerisinde soğuk savaş dönemlerine has faşist ve ideolojik unsurlar taşıyan yemin metinlerini çoktan tedavülden kaldırdı. Türkiye’de ise her gün rahat, hazır-ol askeri komutlar eşliğinde, pedagojik ve demokratik ilkelerle örtüşmeyen, içerisinde çocukların sosyal, fiziksel, duygusal ve psikolojik gelişim aşamalarına uygun düşmeyen ifade ve yeminlerin bulunduğu Andımız okutulmaya devam ettiriliyor. Çocuklarımızın yaratıcılığını, özgür ve bağımsız düşünme yeteneklerini dumura uğratan bu ifadeler, çocuklarımız için sorunlu metinlerdir. Her sabah çocuklarımıza tekrarlattırılan ve çocuklarımızın neye yemin etmesi gerektiği, kendini kime adaması lazım geldiği direktifini veren Andımız, hem üzerine bina edildiği temel zihniyet, hem usul ve kurgulanış ve pedagoji ile eğitim psikolojisi açısından sıkıntılı ve sorunludur.
 
YENİ VE EVRENSEL MESAJLAR VEREN BİR ANDIMIZ OLSUN!
Kadim medeniyetimizden, milli amaç ve hedeflerimizden ve zengin eğitim geleneğimizden ilhamla özgürlük, mutluluk, dürüstlük, sevgi, alçakgönüllülük, barış, saygı, sorumluluk, sadelik, hoşgörü ve birlik değerlerimizden beslenen yeni ve çağdaş bir ‘öğrenci andı’ yazılabilabilir.
 
ÖĞRENCİYE SERBEST, ÖĞRETMENE YASAK!
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) geçen yıl öğrencilere serbest kıyafet özgürlüğü tanıyarak demokratik ve pedagojik bir adım atmıştır. Biz kıyafet serbestliğinin öğretmenleri de kapsaması gerektiğini söylerken, bu yıl forma ve önlük uygulamasına geri dönüşün zemini hazırlanmaya çalışılmıştır. Üniversiteden ilkokula kadar tüm eğitim kurumlarında herkese kılık-kıyafet özgürlüğü tanımadan eğitimin özgürleşmesi mümkün değildir.
 
YALNIZCA BAYAN MEMURLARA KIYAFET ÖZGÜRLÜĞÜ VAR!
Demokratikleşme paketinde yalnızca bazı kamu kurumlarında çalışan bayan memurlara kıyafet ve başörtüsü serbestisi gelmiştir. Oysaki okullardaki ve üniversitelerdeki öğretmen ve öğrencileri özgürleştirmeden eğitim sistemini demokratikleştiremeyiz. Bırakalım öğretmenler, öğrenciler ve akademisyenler ne giyeceğine kendileri karar versin. Eğitimcileri sivilleştirmeden, özgürlükçü reformlar yapmadan, demokratik değerleri yerleştirilmeden eğitimden beklediğimiz verim, kalite ve başarıyı yakalayamayız. Önemli olan öğretmen ve öğrencilerin ne giyeceği değil ne ürettiği, performansı ve nasıl bir değer ortaya koyduğudur. Hele hele eğitim kurumlarındaki eğitimcilerin ve öğrencilerin özgürlüğüne ve özgünlüğüne karşı, ona belirli bir giyim şeklini dayatmak en başta bilim dışı, antidemokratik bir anlayışın tezahürüdür.
 
CUNTA MİRASI KIYAFET YÖNETMELİĞİ TOPTAN KALDIRILMALIDIR
Eğitim ve bilim özgür ortamlarda ve özgür bireylerin kafalarında yeşerir. Cunta gölgesinde çıkarılan kıyafet yönetmeliği toptan kaldırılarak demokratik ve çağdaş ilkeler ve pedagojik temayüller doğrultusunda yenilemesini bekliyoruz. Kıyafet özgürlüğü sonrasında isteyen öğretmen yine takım elbise ve kravatla okula gelsin. Arzu eden veli de öğrencisini mavi önlük yahut okul üniformasıyla okula gönderebilir.
 
KIYAFET ÖZGÜRLÜĞÜNÜ SAVUNMAK İNSANI SAVUNMAKTIR
Kıyafet özgürlüğünü savunmak tarihsel sorumluluğumuzdur ve demokrasi, hak ve hukuk mücadelemizin bütünlüğünü anlamlandıran önemli bir konudur. Kıyafet özgürlüğü herhangi bir parti, ideoloji, cemaat ya da dindarların savunulması değil, insanı savunmaktır, mutlu, çağdaş ve yaşanabilir Türkiye’yi savunmaktır.
 
MEMURLAR İÇİN CUMA NAMAZI DÜZENLEMESİ UNUTULDU
Hükümetin Cuma namazı saatlerine gün dönümü baz alınarak ve namaz saatleri dikkate alınarak Cuma günü öğle arasında en az 2 saat tatil ilan etmeliydi. Bu hususta pakette unutulmuştur.
 
OKULLARDA DEMOKRATİK DEĞERLER HÂKİM OLMALIDIR
Eğitim sisteminin haksız ve hukuksuz yasaklarından birisi de öğretmen ve öğrencilere uygulanan 12 Eylül darbe mirası kıyafet yönetmeliğidir. Düalist bir bakışı ve seküler bir mantığı dayatan eğitim sistemine dönük yasaklar toptan kaldırılmalıdır. Okullarda özgürlük ve demokratik değerler hâkim olmalıdır. Kılık kıyafet yasakları hem öğretmenler hem de öğrenciler için tümüyle kaldırılmalıdır. Tek tip kıyafet dâhil eğitimdeki antidemokratik tüm uygulamalar sona ermelidir.


 
MEMURA SİYASET HAKKI, TÜRK SİYASETİNE KALİTE GETİRİR
Katılımcı, çoğulcu ve gelişmiş Türk siyaseti için memurlara siyaset hakkının verilmesi elzemdir. Bütün gelişmiş ülkelerdeki uygulamalar ve İLO normları bu istikamettedir. Türkiye memurlara bu hakkı tanımada çok geç kaldı. Türkiye’de sendikacılık bu nedenle gelişemiyor ve ideolojik olmaktan kurtulamıyor. Kimi gruplar sendika görüntüsü altında siyaset yapmaya devam ediyor. Aksi halde memur sendikacılığı siyasetin gölgesinden kurtulamayacaktır. Sendikaların siyaset yerine asli görevleriyle ilgilenmesi için bu hakkın verilmesi gerekir.
 
Önemli eleştirilere ve ciddi yozlaşmalara muhatap olan siyaset kurumu başta memurlar olmak üzere seçmen kitlesine tamamen açılarak, siyasetin daha donanımlı, birikimli, kültürlü ve aydın grupların katılımına tanık olması sağlanmalıdır.
 
PAKETTE YÖK YOK!
Paket’te YÖK’e hiç değinilmemiş. Üniversitelerde özgürlük dün de yoktu bugün de yok. Öğrenciler, akademik ve idari personel kendi röktörünü seçemiyor. Üniversitelerin hiçbir özerkliği yok.
 
En etkin taşıyıcı olması gereken üniversitelerimizin özgürlüğü, adaleti sağlamada öncü rol üstlenmesi gerekmektedir. Türkiye'nin politik, teknolojik ve ekonomik anlamda ciddi bir değişim ve sıçrama yaşadığı bir süreçte en fazla sesini duyurması ve katkıda bulunması gereken üniversitelerin rahatsızlık verir derecede sessiz kaldığını görüyoruz. Üniversitelerin psikoloji, siyaset bilimi, mühendislik, teknoloji, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi, sosyoloji ve benzeri kürsülerinden Türkiye'nin sorunlarının çözümüne dair çıt çıkmadığına tanık oluyoruz. Türkiye'de herkes konuşuyor. Fakat en fazla konuşması gereken, yeni ve büyük Türkiye'ye katkıda bulunması gereken, Türkiye'nin önündeki engelleri aşması için rehberlik yapması gereken üniversiteler ve bilim insanları hiç konuşmuyor. Bütün bunların müsebbibi cunta mirası YÖK’tür.
 
PAKETTE, MEMURA GREV HAKKI YOK!
Hükümet Türkiye için de bağlayıcı olan Uluslar arası Çalışma Örgütü (ILO) normlarına uygun yeni bir sendikal yasa yapmak yerine 4688’de tadilat yapmayı tercih etmiştir. Bence, ILO kurallarını görmezden gelerek bir çalışma yürütülmüş ve hali hazırdada hazırlık yapılmaya devam edilmiştir. Hükümet sendikal hakların bölünmezliği ve bütünselliği ilkesini dikkate almalıdır. Lakin grevsiz sendika yasası olmaz. Bu konuda beklentimiz vardı. Biz hükümetten İLO ölçüt ve kalitesinde grev ve toplu sözleşme yasası çıkarmasını istiyoruz.
Son Güncelleme: 01.10.2013 16:07
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
rafet 2013-10-01 16:29:55

gidinde öğrencinin serbest kıyafet giydiği bir okulda çalışın bir bakın nasıl oluyor

Avatar
mehmet bey 2013-10-01 21:08:21

tebrik ederim çok güzel ve önemli noktalara değinilmiş erkek öğretmenlere de serbest kıyafet istiyoruz

Avatar
biri 2013-10-01 23:32:34

sinir oluyorum bu adama