banner406
banner396
12 Aralık 2015 Cumartesi 21:15
Tekin Korku: Ankara MEM Norm Kadro Atamaları Konusunda Net Bir Açıklama Yapmalı

 

Geçtiğimiz yıl üyemiz olan ve olmayan birçok öğretmenin mağduriyeti ile sonuçlanan norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirmelerinde şube olarak taşın altına elimiz koymuş ve bize başvuran tüm öğretmenlerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi noktasında yetkili makamlarla bir çok görüşmeler yaparak büyük oranda çözüme kavuşturmuştuk.

Ankara İl MEM yeni bir duyuruya çıkarak 14-18 Aralık tarihlerinde norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirmelerinin yapılacağını bildirmiştir. Akabinde norm fazlası üyelerimiz geçen yıl yaşadıkları sıkıntılardan duydukları kaygılardan hareketle telefonlara sarılarak şubemize yoğun aramalarda bulunması sebebiyle basın açıklaması zaruriyeti doğmuştur.

Açıklamamızda Ankara MEM in yayınladığı kılavuzun değerlendirilmesi ve yaptığımız görüşmeler sonucu edindiğimiz soru-cevap açıklamaları yer almaktadır.

İller, 17.04.2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri ile ilgili iş ve işlemleri uygulamak üzere duyuruya çıktılar. Buna göre ihtiyaç fazlası öğretmenlerin atamaları iki aşamalı bir şekilde yapılacaktır. İlk önce ilçe içinde, sonra il içinde branşlarına uygun 10 eğitim kurumu tercih etmek suretiyle atamalarının yapılması sağlanacaktır. Yönetmeliğin 53. Maddesi; 

“ (1) Eğitim kurumunun ya da bölümün/eğitim kurumunda uygulanmakta olan mesleki ve teknik eğitim alanının kapanması, program değişikliği, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararıyla ders/alan kaldırılması ya da norm kadro esasları gereğince yapılacak düzenlemeler sonucu öğretmen fazlalığı oluşması hâlinde; eğitim kurumunun ya da bölümün kapatılması veya program değişikliği sonucunda bu eğitim kurumlarında görevli öğretmenler, yeni eğitim kurumu açılarak öğrencilerin taşınması hâlinde bu eğitim kurumlarına, öğrenci azlığı nedeniyle kapatılan eğitim kurumlarında ya da bölümlerde görevli olanlar ise açık norm kadro bulunması hâlinde öncelikle öğrencilerin taşındığı eğitim kurumları olmak üzere il içinde alanlarında ihtiyaç duyulan eğitim kurumlarına mazeretleri ve tercihleri de dikkate alınmak suretiyle atanır.

(2) Bu şekilde yapılan atamalarla fazlalığın giderilememesi hâlinde bu durumdaki öğretmenler tercihleri de dikkate alınmak suretiyle öncelikle il içinde alanlarında ihtiyaç duyulan eğitim kurumlarına atanır. İl içinde alanlarında ihtiyaç bulunmayanların atamaları, bulundukları ilde çalışılması gereken süre şartı aranmaksızın tercihleri doğrultusunda yer değiştirme döneminde il dışına yapılabilir; bunlardan zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunanlar, alanlarında ihtiyaç bulunan zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına atanır.

(3) Öğretmenlerden; herhangi bir nedenle istihdam alanı daralanlar ile görevli oldukları eğitim kurumlarında alanlarında norm kadro sayısı azalanlar, hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak değerlendirme sonucunda hizmet puanı en az olandan başlamak üzere norm kadro fazlası olarak belirlenir. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha az olan, öğretmenliğe daha sonra başlayan norm kadro fazlası olarak belirlenir. Hizmet puanlarının hesabında yer değiştirme başvurularının son günü esas alınır. Norm kadro fazlası olarak belirlenen öğretmenler; öncelikle görevli oldukları yerleşim yerindeki ya da ilçedeki eğitim kurumları olmak üzere il içinde alanlarında norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarına tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre atanır.

(4) Genel hayatı etkileyen deprem, sel, yangın ve benzeri doğal afetler nedeniyle olağanüstü durumların oluştuğu yerlerdeki eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacı, öncelikle bu madde kapsamında bulunan ihtiyaç fazlası öğretmenlerle karşılanır.

(5) Bu madde kapsamında il içinde yapılan atamalarla fazlalığın giderilememesi durumunda fazlalık, il içinde zamana bağlı olmaksızın yapılacak yer değiştirmelerle giderilir. Bu şekilde yapılacak yer değiştirmeler, duyurusu yapılan eğitim kurumlarına öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır. Fazla konumdaki öğretmenlerden herhangi bir kuruma atanmak üzere başvuruda bulunmayanlar ile tercihlerine atanamayanların görev yerleri, il içinde valiliklerce resen belirlenir.

(6) Dönüştürülen eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, dönüşen eğitim kurumuna öğretmen olarak atanma şartlarını taşıması ve alanlarında norm kadro bulunması hâlinde hizmet puanı üstünlüğüne göre öncelikle bu eğitim kurumlarına atanır.” şeklinde düzenlenmektedir. 
Yönetmeliğe göre norm kadro fazlası öğretmenlerin isteğe bağlı ve resen atamaları her zaman yapılabilecektir. Ancak resen atamaların öğretmenlerin mağdur olma ihtimallerini de barındıran bir uygulama olması nedeniyle duyurularda yer almaması yerinde olmuştur. 
Yine ilde bir branşta norm kadro fazlası öğretmen var ise o ilde o branş için ek ders ücreti karşılığında görevlendirme yapılamayacağı, vekil öğretmen istihdam edilmeyeceği de hüküm altına alınmıştır.

Klavuzda yer alan bu maddeler çerçevesinde dış ilçelerde bulunan öğretmenlerin kafası karışmaktadır. 1. Aşama tayin isteğinin bir zorunluluk olup olmadığı konusunda tereddüte düşülmektedir. Bizim kanaatimiz 2. Aşamada yazan “başvuruda bulunmayan öğretmenler” cümlesinden hareketle ilçe içinde tayin isteme zorunluluğunun bulunmaması yönündedir. Bu konuda Ankara MEM in net bir açıklama yapması beklenmektedir

Öğretmenlerin norm kadro fazlası olup olmadıkları hakkında zamanında bilgi sahibi olmaları sağlanmalıdır. Norm kadrolar her belirlendiğinde sonuçlar öğretmenlere tebliğ edilmeli ve norm kadroların okulda bulunan öğretmenlere imza karşılığında duyurulması gerekmektedir. Öğretmenlerin norm kadro fazlası olduğunu öğrenmesi yer değişikliğinde bulunmak için hareket geçmesi açısından çok büyük önem arz etmektedir.

Ayrıca MEBBİS modülünde öğretmenin norm kadro fazlası olup olmadığına dair bir bilgi girişi eklenmelidir. İhtiyaç fazlası öğretmenlerin atamaları ile ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde uygulama birliğinin sağlanması, okul ve kurumlarda yönetim, eğitim ve öğretim hizmetlerinin gerekli ve yeterli personelce yürütülmesi, Personel boyutunda atıl kapasite oluşturulmaması, var olan atıl kapasitenin ihtiyaç duyulan okul ve kurumlara yönlendirilmesine zemin oluşturarak verimliliğe dönüştürülmesi için MEB acilen Norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri konusunda kapsamlı bir genelge çıkarmalıdır 

ANKARA MEM DUYURU İÇİN TIKLAYINIZ:
http://ankara.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2015_12/07053200_2015normfazlasiduyurusu.pdf


EĞİTİM BİR SEN ANKARA 4 NOLU ŞUBE BAŞKANI
TEKİN KORKU
 

Son Güncelleme: 12.12.2015 22:59