banner406
banner396
02 Haziran 2015 Salı 22:02
Türk Eğitim Sen’den Muğla Eğitim Bir Sen Hakkında Çarpıcı İddialar
 Muğla İlinde 2006 yılından beri yetkili olduklarını ve bu sene de yetkiyi aldıklarının altını çizen TES Muğla Şube Başkanı Mürsel ÖZATA bu yılki sendikal mücadelenin diğer yıllara göre daha farklı geçtiğini söyledi.Yetkiyi alma sürecinde birçok zorluk ile mücadele ettiğini söyleyen ÖZATA kullanılan sendikal metotların sendikal etik kurallarına uygun olmadığını  hatta bu durumları  zaman zaman Eğitim Bir Sen Muğla Şube Başkanına da ilettiklerini de söyledi.Amaçlarının ise sendikal rekabette  düşmanlığı, ötekileştirmeyi değil kaliteyi getirme olduğunu belirtti.Ayrıca kimsenin şahsiyetini rencide etmek gibi bir anlayışlarının olmadığını söyleyerek  Muğla’da yetkiyi alma sürecinde yaşadıkları zorluklar, haksızlıklar sıraladı. 

Yaptığı basın açıklamasında ÖZATA şu iddialarda bulundu;

1)
 Yatağan Bozarmut İlk/Ortaokulunda Maliye Belgesi Diyerek Sendikadan İstifa Formu İmzalatılması
2)Milas İlçesinde 28 Nisanda İstifa Eden Öğretmen 30 Günlük Çekilme Süresi Beklenmeden 15 Mayıs mutabakatında yeni sendikası Eğitim-Bir’e üyesi olarak yazılması
3) Fethiyede  07 Mayıs’ta  İstifa eden Öğretmenin Ek-3 Çekilme Bildirim formu üzerinde oynanmış ve 18 Mart 2015 Olarak resmi evrakta Sahtecilik  yapılması
4) Türk Eğitim Sen Üniversite Temsilcisine  İstifa Edip Eğitim Bir Sen’e Geçme  Şartıyla  Daire Başkanı olma vaadi
5) Milas’ta süt dağıtım komisyonu Eğitim Bir-Sen İlçe Temsilcisi ve üyelerinden oluşturulup Gezdiği Okullarda Sendikacılık yapılması
6)Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü içinde insan kaynakları bölümüne geçmek isteyen EBS Yönetim Kurulu Üyesine izin vermeyen Şube Müdürünün görev sorumluluğu Değiştirilmesi
7)Üniversitede 4-B’den Kadroya Geçenlere EBS’ye geçme şartı ile 20 günlük izinlerini 30 güne çıkarma vaadi
8) Bodrumda Şube Müdürünün Okulda 2-3 TES Üyesinin İstifa Edilerek EBS’ye üye Yapılması
9) Ula’da EBS üyeliğinde sadece Okul Müdürü Mührünü yeterli Görülmesi
10 )Milas’ta Eşi Sürat Kargoda Çalışan Öğretmeni Sıkıntı Yaşarsın Diyerek TES’den İstifa Ettirmesi
 
 
TÜRK EĞİTİM-SEN MUĞLA ŞUBE BAŞKANI VE TÜRKİYE KAMUSEN MUĞLA İL TEMSİLCİSİ MÜRSEL ÖZATA’NIN 01/06/2015 TARİHLİ BASIN AÇIKLAMASIDIR.
 
 
  Bir yetki dönemi daha sona erdi. 2006’dan beri yetkili olduğumuz Muğla ilinde tekrar yetkili sendika olduk. Ancak bu yılki sendikal mücadele diğer yıllara göre çok farklıydı.
  
Kurulduğu günden bu yana Türk Eğitim-Sen’in hem Genel Merkez düzeyinde hem de Muğla şubesi olarak üye sayısı sürekli artmaktadır. Biz Hak sendikacılığı kendisine şiar edinen bir sendika olarak gücümüzü ne siyasi iradeden ne de yerel idarelerden aldık. Biz gücümüzü sadece ve sadece bize güvenip üye olan eğitim çalışanlarından aldık. Bu da bizim hormonsuz sağlıklı bir şekilde büyümemizi sağladı.

   Bu büyümemizin bir şekilde önünün kesmek için öncelikle eğitim çalışanlarına bireysel menfaat vaat ettiler. Bu yetmedi 6528 sayılı yasa ile hem idarecilerin kazanılmış haklarını elinden aldılar hem de stajyer öğretmenlere mülakat getirerek eğitim çalışanlarını endişe ve korkuya sevk ettiler. Bu da yetmedi. Her türlü ölçüsüz, insafsız teknik ve yöntemler kullanılmaktan çekinmediler.

   Biz de bu yapılan davranışlarının sendikal etikle bağdaşmadığını beyan ettik. Hatta Eğitim Bir Sen Muğla Şube Başkanına zaman zaman bu durumları da ilettik. Bizim şahıslarla işimiz yok. Kimsenin şahsiyetini rencide etmek gibi bir anlayışımız asla olmaz. Biz sendikal rekabetin düşmanlığı, ötekileştirmeyi değil kaliteyi getirmesini istiyoruz.
    Ancak sizlere sormak istiyorum. Aşağıda zikredeceğim olayları hangi ahlaki anlayışın içine sığdırabiliriz? kamuoyu ile paylaşmak istiyorum.

1)
 Yatağan Bozarmut İlk/Ortaokulunda Maliye Belgesi Diyerek Sendikadan İstifa Formu İmzalatılması;
 
   Yatağan İlçesi Bozarmut İlkokulu/Ortaokulu öğretmeni üyemiz Seba Zorlu doğum izninde iken maliyeden bir imzan eksik diye birileri tarafından telefonla aranmış ve kendisi de izinde olduğunu imza atmaya gelemeyeceğini ama önemli bir durum ise esnaf olan eşi ile görüşmeleri gerektiğini beyan etmiştir. Daha sonra diğer sendika yetkilileri eşinin yanına gelerek maliyeden imza eksik diye sendikamızdan çekildiğine dair istifa formu ve diğer sendikaya üyelik formu imzalatılmıştır. Üyemizin istifa etme nedenini sorduğumuzda istifa etmediğini beyan etmiştir. Yapılan araştırma da bu durum ortaya çıkmıştır. Konu ile ilgili yasal girişimimiz devam etmektedir. Dolayısı ile gerçeğe aykırı beyanda bulunularak kendi imzası olmadan bir üyemizin sendikamızdan istifa ettirilip ve başka bir sendikaya üye yapılması hangi etik kurallarda yazılıdır?

2)
Milas İlçesinde 28 Nisanda İstifa Eden Öğretmen 30 Günlük Çekilme Süresi Beklenmeden 15 Mayıs mutabakatında yeni sendikası Eğitim-Bir’e üyesi olarak yazıldı;
 
   Milas İlçesi Selimiye Ortaokul Beden Eğitimi Öğretmeni Mustafa Boylu sendikamızdan 28.04.2015 tarihinde istifa etmiştir. 4688 sayılı Sendika kanunun 16.maddesinde “Çekilme, kamu işverenine başvurma tarihinden başlayarak otuz gün sonra geçerli olur. Çekilenin bu süre içinde başka bir sendikaya üye olması halinde yeni sendikaya üyeliği, bu sürenin bitim tarihinde kazanılır.” denilmektedir. Dolayısı ile 15.Mayıs.2015 maaş tevfikatında kesintisi sendikamıza yapılması gerekirken 30 günlük yasal süre beklenilmeden yeni sendikasına kesilmiş ve akabinde Milas mutabakatında yeni sendikası Eğitim-Bir’e üyesi olarak yazılmıştır. Bu işlem mevcut yasanın ilgili maddesine aykırıdır ama üye o sendikaya sayılmıştır. Bu durumu hangi etik kurallarla açıklayabiliriz?

3)
 Fethiyede  07 Mayıs’ta  İstifa eden Öğretmenin Ek-3 Çekilme Bildirim formu üzerinde oynanmış ve 18 Mart 2015 
Olarak resmi evrakta Sahtecilik iddiası;
 
   Fethiye İlçesi Merkez Atatürk İlkokulunda üyemiz Kemal Erbilek 07/05/2015 tarihinde sendikamızdan istifa etmiş, bu istifası gelen evrak defterine 07/05/2015 tarih ve 88 sayılı yazı ile işlenmiştir. Ancak maaş değişiklikleri için İlçe Milli Eğitim ve Mal müdürlüğüne bildirilirken Ek-3 Çekilme Bildirim formu üzerinde oynanmış ve 18/03/2015 tarih ve 88 sayı olarak değiştirilerek resmi evrakta sahtecilik yapılmıştır. Bu yapılan hem yasal hem etik midir?

4)
 Türk Eğitim Sen Üniversite Temsilcisine  İstifa Edip Eğitim Bir Sen’e Geçme  Şartıyla  Daire Başkanı olma vaadi;

    Üniversitede Muğla MYO Sekreteri olarak görev yapan Kamuran Ünal’a Eğitim Bir Üniversite temsilcisi Gürcan Kara tarafından İdari ve Mali İşler Daire Başkanı olmak istiyorsan Türk Eğitim-Sen’den istifa edecek eğitim bir’e üye olacaksın demiş ve formları imzalatmıştır. Bu da herhalde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitaplarında mübaha örnek olarak verilmiştir.

5)
 Milas’ta süt dağıtım komisyonu Eğitim Bir-Sen İlçe Temsilcisi ve üyelerinden oluşturulup Gezdiği Okullarda Sendikacılık yapılması;
 
    Milas’ta süt dağıtım komisyonu özellikle Eğitim Bir-Sen İlçe Temsilcisi ve üyelerinden teşekkül ettirilmiş ve her gittiği okulda aynı zamanda sendikacılık yapmaları sağlanmıştır. Yine Milas İlçe Milli eğitim Müdürünün bizzat sendikacılık yaptığı tüm kamuoyu tarafından bilinmektedir. Hatta bu konuda sendika başkanı olması hasebiyle Türk Eğitim-Sen Milas İlçe Temsilcimiz Adnan Karaaağaç’ın haklı olarak ortaya koyduğu tepkileri sindirememişler ve hakkında şikâyette bulunarak soruşturma açtırmışlardır. Sendikal görevi gereği basın açıklaması yapmak tabii bir hakkı iken bu hakkı kullandığı için soruşturma açılması hangi etik kurallara sığdırabiliriz?

6)Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü içinde insan kaynakları bölümüne geçmek isteyen EBS Yönetim Kurulu Üyesine izin vermeyen Şube Müdürünün görev sorumluluğu Değiştirildi;

     Fethiye’de Eğitim Bir ilçe yönetiminden Erdinç Muslu, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü içinde insan kaynakları bölümüne geçmek istemiş ancak bu bölüme bakan şube müdürü Abdullah Şentürk bunu uygun görmemiştir. Bunun üzerine ne olmuştur? Erdinç Muslu’nun talebini yerine getirmeyen şube müdürünün uhdesinden insan kaynakları bölümü alınarak diğer şube müdürü Necdet Şen’e verilmiştir. Ve hemen Erdinç Muslu insan kaynakları bölümüne geçirilmiştir. Bu durumda Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü sendika mı yönetmektedir? diye insanın aklına gelmesi son derece normal değil midir?

7)Üniversitede 4-B’den Kadroya Geçenlere EBS’ye geçme şartı ile 20 günlük izinlerini 30 güne çıkarma vaadi ;

   Üniversite’de 4B’den kadroya geçen üyelerimize eğer Türk Eğitim Sen’den istifa edip Eğitim Bir’e geçerseniz 20 günlük izniniz 30 güne çıkar diyerek üye yapmak ki yetkili sendika olarak üniversite yönetimi ile yaptığımız son Kurum İdari Kurulunda bu üyelerimizin problemleri karar altına alınmışken bu şekilde bir gerçek dışı söylemle üye yapmak ne derece sendikal etik kuralları ile bağdaşmaktadır?

8)
 Bodrumda Şube Müdürünün Okulda 2-3 TES Üyesinin İstifa Edilerek EBS’ye üye Yapılması;

   Bodrum’da Şube Müdür vekili Hayri Karagöl, Bodrum Merkez Turgut Reis Ortaokuluna sendikal hiçbir görevi olmamasına rağmen giderek Okul Müdürü İlkay Turan Eren’in odasına 2-3 üyemizin çağırılıp ikna(!) edilerek sendikamızdan istifa ettirilip Eğitim Bir’e üye yapılması da herhalde ahlaki norma uygun kabul edilmektedir.

9)
 Ula’da EBS üyeliğinde sadece Okul Müdürü Mührünü yeterli Görmüşler ;

   Ula İlçesinde üye yapmakta o kadar acele etmişlerdir ki üyelik formuna sendika genel merkezlerinin mührü vurulması gerekirken okul müdürü okulun resmi mührünü vurarak Eğitim Bir’e üyeliği kendisi onaylamıştır.

10 )Milas’ta
 Eşi Sürat Kargoda Çalışan Öğretmeni Sıkıntı Yaşarsın Diyerek TES’den İstifa Ettirdiler;

   Milas’ta Fatma Sabaz adlı üyemize senin eşin Sürat Kargoda çalışıyormuş, sıkıntı yaşayabilirsin. Sıkıntı yaşamak istemiyorsan sendikandan istifa edip Eğitim Bir’e geçmen lazım diyerek istifa ettirmek te herhalde sendikacılığın doğal metotlarından olsa gerek.
  
  Şimdi bütün bu yukarıda ilçe ilçe, okul okul, isim isim zikrettiğim olayları hangi ahlaki kurallar içinde değerlendirebiliriz? Sendikamızın ilçe teşkilatlarına çektiğimiz mesajda ahlaksızlığın bizi yenmesine rıza göstermeyeceksek dediysek boşuna mı demişiz?

   Bizim üzüntümüz diğer sendikaların üye sayılarını arttırması değil kullanılan sendikal metotların sendikal etik kurallarına uygun olmamasıdır. Maalesef bir sarı sendikaya koşar adım üye olan, gerçek anlamda sendikacılığı değil, sarı sendikacılığı çalışma hayatının çıkmazları için çıkar yol görmüş(!), bugünü kurtarmanın derdine düşerek geleceklerini feda etmekten çekinmeyen kamu çalışanlarının olması bir realitedir.

    Kimse kızdığımızı zannetmesin, bugünleri yaşamak dahi bir ders, bir ibret, üzüldüğümüz asla sendikal tercihler değil, üzüldüğümüz tek şey, ülke geleceğini omuzlaması, yanlışları düzeltmek adına korkmadan risk alması gereken insanların, günü kurtarmak adına, nefislerine mağlup olmasıdır.

    Biz, 3408 üyemizle, sendikal etik kurallarına riayet ederek doğruları söylemeye devam edeceğiz. İsterse, bir kişi kalalım, Allah var, kaygı yok. Türk Eğitim-Sen’i Muğla’da 8 yıldır olduğu gibi bu yılda yetkili sendika yapan, gönül huzuru içinde, haklı mücadelesinin neferi olan, teklif edilen bireysel menfaatleri elinin tersiyle iten, makam ve mevkiye eyvallah etmeyen, korkudan hep muaf, nefislerini yürekleri ile ezmiş devleri, saygıyla selamlıyor, önlerinde saygıyla eğiliyoruz. Sizinle yürümekten şeref duyuyoruz.
Mürsel ÖZATA
TÜRK EĞİTİM-SEN MUĞLA ŞUBE BAŞKANI
                                                    TÜRKİYE KAMUSEN MUĞLA İL TEMSİLCİSİ  

www.memurburda.com

www.mebpersonel.com

Son Güncelleme: 02.06.2015 22:08
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
ibrahim 2015-06-03 00:36:29

ooooooo bunları bilmeyen mi var