banner374
05 Ocak 2014 Pazar 12:57
YÖK'ün Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'nde Yaptığı Değişikliklerle İlgili Dava Açıldı

 Hatırlanacağı üzere "Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği"nde yapılan değişiklikle; kınama cezasını gerektiren disiplin suçlarına "BİLDİRİ DAĞITMAK" fiili, Yükseköğretim kurumundan iki yarıyıl için uzaklaştırma cezasını gerektiren disiplin suçlarına "SUÇ SAYILAN EYLEMLERİ İŞLEMEK" fiili eklenmiş ve Yönetmeliğin "Soruşturmanın yapılış şekli" başlıklı 14. maddesine "Soruşturmacılar, zaruri gördükleri takdirde soruşturma süresince soruşturulan öğrencilerin yükseköğretim kurumu binalarına girmesinin yasaklanması hususunda karar verilmesini disiplin soruşturması açmaya yetkili merciden isteyebilirler" şeklinde, disiplin soruşturmasına uğramış öğrencilerin üniversite binalarına girmesini önleyecek bir fıkra eklenmiştir. 

Dava konusu düzenleme ile açılacak keyfi soruşturmalar nedeniyle henüz disiplin kurallarına aykırı hareket ettikleri konusunda kesin bir karar alınmayan öğrenciler hakkında üniversiteden uzaklaştırma uygulamasının önü açılarak soruşturmanın kendisi bir cezalandırma haline getirilmiş ve masumiyet karinesinin açıkça ihlal edilmiştir. Ayrıca, öğrencilerin kampüs yaşantısı içerisinde dağıtmak isteyecekleri bildiriler için önceden izin almalarının zorunlu hale gelmesi, özgür düşünceye ket vurma anlamı taşıdığı gibi kişilerin düşüncelerini yaymalarında çekingen davranmaları sonucunu doğuracağı da ortadadır. Öte yandan, suç sayılan fiilleri işlemek ibaresinin yönetmeliğe eklenmesiyle, Türk Ceza Yasasında sayılan fiillerden biriyle cezalandırılma mı yoksa disiplin amirinin suç olarak değerlendirebileceği bir fiilin mi kastedildiği belirsizleştirilmiş ve "Suç sayılan eylem" in kapsamının disiplin amirine ve/veya soruşturmacıya bırakılması halinde yine eğitim öğretim hakkı ve özgürlüğünün kısıtlanabilmesinin önü açılmıştır. 

Bu nedenle, 07.11.2013 gün ve 28814 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" hakkında, yüksek lisans öğrencisi olan sendikamız uzmanı İlker Akcasoy adına Danıştay`a "yürütmeyi durdurma" ve "iptal" istemli dava açtığımızı ve sonuçlarını kamuoyuyla paylaşacağımızı duyururuz.

EĞİTİM-SEN

banner182
Son Güncelleme: 05.01.2014 12:58
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol